Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

DOCUMENT: Vrei să lucrezi la stat? Guvernul angajează 1000 de bugetari la casele de pensii. Condiții de organizare a concursului

Publicat

p

Guvenul are pe ordinea de zi a ședinței de joi o Hotărâre de Guvern privind angajarea a 1.000 de bugetari la casele de pensii din toată țara. 

Guvernul consideră că este nevoie de personal suplimentar pentru recalcularea pensiilor și

”Având în vedere restructurările de posturi majore survenite în cadrul caselor teritoriale de pensii din ultimii ani, volumul de muncă crescut/dublat prin apariția de noi modificări legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverințe stagii de cotizare etc.;

Ținând cont de faptul că suplimentarea cu cele 1.000 posturi și a costurilor aferente reprezintă o urgență și un obiectiv major al Casei Naționale de Pensii Publice, cu consecințe pozitive majore asupra vieții și drepturilor legale ale beneficiarilor sistemului public de pensii” se arată în descrierea documentului, care poate fi descărcat AICI.

Mai jos, detalii legate de angajări și condițiile de concurs.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. 1. În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 al ministrului muncii și protecției sociale, privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice, cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Art.2 – (1) Ocuparea posturilor prevăzute la art.(1) se face prin concurs.

În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1, se publică anunțul pentru ocuparea acestora.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant.

Condiţiile specifice se stabilesc pe baza fişei postului, unitar, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

cerere de înscriere la concurs;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Concursul pentru ocuparea unui post prevăzut la art. 1, constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test grilă;
  • interviul.

Procedura privind selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă a concursului şi interviul, este următoarea:

În termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, prevăzut la art.2 alin. (2), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor.

Proba scrisă se susține în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse față de rezulatul probei scrisă şi interviu se face în termen de o zi lucrătoare de la soluţionarea acestora.

În termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, președintele Casei Naționale de Pensii Publice aprobă prin ordin procedura privind organizarea și desfășurarea concursului, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.

Salarizarea personalului prevăzut la art. 1 se face conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr.VIII FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”, CAP II, lit. A pct. III, lit. b).

Art.3 Metodologia de repartizare a numărului de posturi prevăzut la art.1 precum și stabilirea drepturilor salariale ale acestui personal, vor fi stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice emis în termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.

Art.4 Fondurile necesare salarizării personalului prevăzut la art.1 se suportă din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

PRIM – MINISTRU Florin – Vasile CÎȚU

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Irina Elena

    joi, 19.08.2021 at 15:59

    Bună ziua, când se va susține concursul?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax