Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

EXCLUSIV: Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Toate detaliile legate de viitoarea investiție


Publicat

Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat recent emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în orașul Zlatna, județul Alba – Amenajare domeniul schiabil”.

Proiectul prevede realizarea în satul Feneș a două pârtii cu o lungime totală de aproape doi kilometri, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa.

Domeniul schiabil Părăginoasa – Feneșel se va afla la o distanță de aproximativ 13 kilometri de DN 74 (Feneș). Pârtiile vor fi deservite de o instalație de transport de tip telescaun, o bandă rulantă și vor beneficia de o instalație de înzăpezit artificial și un sistem electronic de vânzare a biletelor.

Cererea pentru obţinerea acordului de mediu a fost înregistrată la APM Alba în 27 aprilie 2017.

Potrivit acordului de mediu, publicat în luna ianuarie 2020 pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului și citat de Alba24.ro, domeniul schiabil va fi situat în partea de nord a teritoriului administrativ al orașului Zlatna, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa, în zona de obârșie a pârâului Feneșel (afluent de dreapta al pârâului Feneș).

Accesul la domeniul schiabil se va face pe cale rutieră, pe drumul comunal DC 173 (DN 74 / Feneș – Poiana Narciselor – Negrileasa – Lupulești / DJ 107 I / Bucium) – ce se desprinde din drumul național DN 74, în satul Feneș, aparținător orașului și urmărește cursul pârâului Feneș, măsurând, până la confluența cu pârâul Feneșel, 12 km, după care se mai parcurg circa 1,2 km, pe un drum de exploatare forestieră, de-a lungul pârâului Feneșel.

Pentru realizare proiectului este necesar a se scoate definitiv din fondul forestier o suprafață de 55.111 mp.

Terenul propus pentru defrișare este încadrat în următoarele categorii funcționale:

 • păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade, pe substrate de flis (facies marnos, marnoargilos, nisipuri), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice, arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservarii habitatelor (din reteaua ecologica NATURA 2000 – SCI), (categoria funcțională II – T.II);
 • arboretele din păduri/ ecosisteme de padure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologicăNATURA 2000 – SCI), (categoria funcţională IV – T.IV).

Terenul defrișat va fi compensat prin plantarea cu puieți a unei zone limitrofe

Potrivit documentului citat, aceste păduri sunt încadrate în categoria de păduri cu funcții de protecție și de producție. Destinația actuală a terenului pe care se va dezvolta proiectul este de pășune și pădure. Pentru realizarea proiectului s-a obținut avizul favorabil nr. 1121/05.02.2018 emis de Ocolul Silvic Abrud R.A. pentru scoaterea definitivă în suprafață de 5,511 ha aflat în proprietatea Primăriei Zlatna, administrat de O.S. Abrud R.A., introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de 55.111 mp, proprietate a primăriei Zlatna, localizat în Zlatna – Feneș, și compensarea cu un teren limitrof fondului forestier național. (Alba24.ro)

 • „Suprafața în cauză care face obiectul compensării de terenuri ce urmează a fi scoase definitiv din fondul forestier proprietate publică a oraşului Zlatna, administrat de către O.S. Abrud R.A., judeţul Alba este teren agricol, categoria de folosinţă fâneaţă, iar accesul se asigură din satul Feneş, pe valea Feneşului, din drumul judeţean pe drumul comunal de pe Valea Feneşului, pietruit, circa 6,0 km.
 • Lucrările de împădurire vor începe în anul 2020. Starea de masiv va fi realizată în primii 7 ani, apoi în anii 8 – 11 urmând a se executa alte lucrări de îngrijire a arboretelor înfiinţate. Suprafaţa care se oferă spre compensare în vederea împăduririi este cuprinsă în zona numită “Feneşasa”, din raza U.P. VII Valea Feneşului, limitrof parcelelor 64 şi 65, urmând ca la noua amenajare a fondului forestier proprietate a oraşului Zlatna, acest teren să fie inclus în noul amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a oraşului Zlatna.
 • Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 5,51 ha şi este constituită din terenuri agricole – fâneţe care se află în domeniul privat al oraşului Zlatna, și este liberă de sarcini ce ar putea împiedica realizarea proiectului. Se vor utiliza 5.000 puieți/ha plantați la o distanță de 2 m între rândurile de puieți și 1,0 m între puieți pe rând pentru toate speciile.

S-au prevăzut lucrări de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 7 ani (sezoane de vegetaţie) conform prevederilor Normelor tehnice şi a condiţiilor identificate în teren, care constau din:

 • Revizuirea plantaţiilor, câte o lucrare pe an în primii 3 ani de la plantare;
 • Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, câte două intervenţii, în anii I, II, III şi IV şi una în anul V;
 • Descopleşirea plantaţiilor în jurul puieţilor şi pe toată suprafaţa în anii IV, V, VI şi VII”, se mai precizează în acordul de mediu.

Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Proiectul privind amenajarea domeniului schiabil va cuprinde următoarele elemente principale:

 • o pârtie de schi medie și o pârtie școală
 • instalații de transport de tip telescaun și bandă rulantă
 • instalație de înzăpezit artificial
 • mașina de bătut zăpada
 • sistem electronic de bileterie
 • construcții anexe și alte amenajări (modernizare drum acces, parcare, grupuri sanitare, garaj mașină de bătut zăpada)

Pârtii de schi

Pentru amenajarea domeniului schiabil Părăginoasa – Feneșel, se propun două pârtii de schi, dintre care una de categorie medie și una de categorie ușoară.

Încadrarea pe categorii de dificultate a pârtiilor este după cum urmează:

 • 90% pârtii de categorie medie
 • 10% pârtii de categorie ușoară

Lungimea totală prevăzută a se realiza este de 1,96 km, suprafața fiind de 7,6 ha.

Pârtia A1 „Părăginoasa” va avea punctul de plecare situat pe vârful omonim, de la altitudinea de 1.270 m, lângă stația superioară a instalației de transport cu cablu ce o deserveste, Telescaunul Părăginoasa. Lungimea totală a pârtiei este de 1.752 de metri și diferența de nivel de 375 m.

Capacitatea de primire a pârtiei de schi Părăginoasa este între 781 schiori pe zi pentru zilele lucrătoare și 911 schiori pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână. În calculul capacității de primire a pârtiei de schi, pe lângă caracteristicile naturale ale pârtiei, s-a ținut cont și de capacitatea de transport a instalației ce o deservește, de coeficientul de încărcare al acesteia, de diferența de nivel pe care o poate coborî un schior pe zi pe o asemenea pârtie, precum și de numărul orelor de funcționare (6 ore pe zi, în zilele lucrătoare și 7 ore pe zi, în zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână).

Pârtia B1 „Școală” – după cum arată și denumirea ei, este o pârtie ce se adresează copiilor și școlilor de schi, având panta de numai 11,3%. Lungimea pârtiei este de 205 metri, iar diferența de nivel de 23 de metri.

Având în vedere lungimea scurtă a pârtiei, precum și faptul că ea se adresează în principal copiilor, pentru deservirea acesteia s-a ales o instalație de tip „bandă rulantă”. Punctul de plecare al pârtiei B1 este comun cu cel al pârtiei Părăginoasa, lângă stația superioară a telescaunului, traseul acesteia desfășurându-se pe direcția SV, în linie dreaptă. Punctul de sosire al pârtiei este la cota aproximativă de 1.245 m, lângă punctul de îmbarcare pe banda rulantă.

Capacitatea de primire a pârtiei Școală este între 50 turiști pe zi pentru zilele lucrătoare și 58 turiști pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână.

Instalații de transport cu cablu

Ținând cont de caracteristicile terenului și de capacitățile de primire ale pârtiilor de schi deservite, se recomandă următoarele tipuri de teleferice:

 • Telescaun Părăginoasa

Pentru deservirea pârtiei de schi Părăginoasa s-a ales o instalație de transport cu cablu de tip telescaun fix, cu vehicule sub forma de scaune deschise de câte 4 locuri, a cărui capacitate de transport, de 900 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei de schi deservită.

Instalația propusă este un telescaun fix, cu vehicule de 4 locuri deschise, cuplate permanent la cablul purtător-tractor.

Telescaunul fix este un teleferic monocablu cu mers uni-direcțional la care vehiculele sunt sub forma de scaune de câte 4 locuri, cuplate permanent la cablul purtător-tractor. (Alba24.ro)

Pentru creșterea gradului de confort oferit turiștilor transportați, în zona de îmbarcare din stația inferioară peronul va fi prevăzut cu un covor rulant ce va avea o viteză de circa 0,3 m/s și porți cadentatoare de acces. Funcționarea porților, respectiv închiderea și deschiderea lor este comandata de poziția vehiculelor față de zona de îmbarcare. Astfel, la apropierea unui scaun, portile se deschid și permit accesul simultan a patru persoane direct pe peronul de îmbarcare.

 • Banda rulantă Școală

Pentru deservirea pârtiei de începători Școală, s-a ales o instalație de transport de tip bandă rulantă, a cărui capacitate de transport, de 600 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei. S-a ales acest tip de instalație din cauza faptului ca ea deservește o pârtie pentru începători.

Banda rulantă Scoală este o instalație specială ce se compune în principal dintr-o bandă continuă de cauciuc cu o lățime de 60 cm. Această bandă este montată pe o structură metalică sustinuță de picioare reglabile pe înălțime, montate direct pe pământ. Banda este antrenata și tensionată din stația inferioară.

Lungimea benzii rulante va fi de 205,32 m, pe o pantă medie de 11,27%. La o viteza de 0,6 m/s, capacitatea de transport a benzii rulante va fi de 600 de persoane pe oră.

Instalație de înzăpezit artificial

Pentru asigurarea unor condiții optime de practicare a schiului, precum și pentru asigurarea existenței zăpezii pe pârtiile de schi de-a lungul întregului sezon de iarnă, respectiv 15 decembrie – 31 martie, se propune înzăpezirea artificială a acestora.

Realizarea instalației de zăpadă artificială se compune din următoarele elemente principale:

 • Lac de acumulare apă, amplasat în zona de sosire a pârtiei de schi, amonte de confluența dintre pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel + câte o captare de suprafață, realizată pe fiecare pârâu în parte;
 • Stație de pompare de înaltă presiune amplasată lângă lacul de acumulare, în partea din aval a acestuia;
 • Conducte de înaltă presiune pentru apă și cabluri electrice de alimentare, comandă și control, amplasate în lungul pârtiilor de schi, precum și între lacul de acumulare și stația de pompare și între cele două captări de apă și lacul de acumulare; (Alba24.ro)
 • Cămine de racord subterane (hidranți/electranți de alimentare), 25 de bucăți, amplasate pe marginile pârtiilor de schi pentru racordarea generatoarelor de zăpadă;
 • Generatoare de zăpadă de tip tun, mobile.

În vederea asigurării volumului de apă pentru funcționarea instalației de înzăpezit, se propune amenajarea unui lac de acumulare a apei – rezervor de apă. Alimentarea cu apă a lacului se propune a se realiza din câte o captare de suprafață realizată pe pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel, amonte de lac, în așa fel încât apa să ajungă gravitațional prin conducte amplasate subteran până la lac.

Inălțimea elevației lacului de acumulare este de circa 9,00 m, iar lățimea la coronament de 3,00 m. Volumul total de apă reținut în lac este de circa 20.000 mc. Presiunea necesară apei pentru funcționarea tunurilor de zăpadă va fi asigurată de două pompe de înaltă presiune, pompe ce se amplasează în stația de  pompare ce se construiește aval de lacul de acumulare. Aceste pompe sunt astfel dimensionate încât să poată asigura înzăpezirea celor două pârtii de
schi, într-un interval de 40 – 70 de ore de funcționare non-stop, în funcție de condițiile meteo.

Pentru alimentarea cu apă a instalației de înzăpezit artificial propuse este necesar un debit de 40 l/s, sau o rezervă de apă de circa 20.000 mc, ceea ce ar asigura acoperirea pârtiilor pe întreaga lor lățime, cu un strat uniform de circa 30 cm de zăpădă.

Totalul ariilor de înzăpezit fiind de 7,62 ha și considerând necesarul specific de apă de cca 130 mc/oră (pentru 10 tunuri cu acționare simultană), și timpul de 80 de ore necesar pentru o înzăpezire completă, va rezulta un volum de apă de cca. 10.394 mc pentru o înzăpezire completă, care corespunde unui volum de 22.867 mc zăpadă, la o grosime a stratului de zăpadă de cca. 30 cm.

Drum de acces și platforma de parcare

În vederea satisfacerii cerințelor de trafic pentru deservirea domeniului schiabil Feneșel – Părăginoasa, se propune amenajarea și modernizarea unui sector de drum forestier racordat la drumul comunal, ce va deservi accesul spre parcajul proiectat în vecinatatea sosirii pârtiei de schi.

Lungimea drumului de acces și a celorlalte alei carosabile, cumulate, este de 2.130 m, iar lungimea aleilor pietonale, inclusiv a celor care fac legătura între parcarea autovehiculelor și telescaun este de 2.240 m.

Platforma de parcare propusă este situată la baza pârtiei de schi, spre vest, în suprafață de circa 1,08 ha și va asigura un număr de 408 de locuri de parcare pentru autoturisme, va avea o îmbrăcăminte din asfalt și va fi deservită de un acces cu lățimea de 7,00 m, de asemenea asfaltat. Între platforma de parcare și stația inferioară a telescaunului se va amenaja un trotuar de legătura în lungime de circa 100 m, de 4 m lățime, cu îmbrăcăminte asfaltică. Trotuare cu
caracteristici identice au fost prevăzute și pe conturul platformei de parcare, ca și pe aliniamentul sudic al drumului de acces.

Grup sanitar

În zona de acces a parcării s-a prevăzut realizarea unei construcții parter pentru grupuri sanitare

Garaj pentru mașina de bătut zăpada

La baza pârtiei de schi, se va amplasa garajul pentru mașina de bătut zăpada.


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

[wtpsw_carousel show_date="false" show_author="false" show_comment_count="false" limit="6" orderby="date"]
1 Comentariu

1 Comment

 1. pilu

  joi, 13.02.2020 at 21:12

  Buna treaba. Eu auzisem prin 2000 cand am fost pe acolo ca exista interes pentru asa ceva. Uite ca se poate. Dar partea cu impadurirea nu cred ca se va realiza decat pe hartie, ca la noi la romani.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: NOUĂ persoane din Ciuruleasa, infectate cu noul coronavirus. Din cele 24 de cazuri din Alba, jumătate sunt din comună

Publicat

Nouă persoane din comuna Ciuruleasa au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unor surse Alba24.ro.

Aceștia ar fi contacți ai cazului numărul 4 din Alba, un bărbat în vârstă de 70 de ani, din aceeași comună, confirmat pozitiv cu câteva zile in urmă, mai susțin sursele alba24.ro. 

De asemenea, tot din Ciuruleasa, pe lângă cei nouă confirmați acum și bătrânul de 70 de ani, mai există încă două persoane testate pozitiv, dar care au fost cuprinse în cazurile confirmate, în informarea de la ora 13.00. În total, în comuna Ciuruleasa, până acum există 12 cazuri confirmate.

Momentan, sursele Alba24.ro, mai susțin că se iau în calcul trei variante de transmitere a virusului, printre acestea fiind un transport la ocazie sau o împărtășanie.

Șase persoane dintre cele nouă confirmate acum, provin din aceeași curte, au mai transmis sursele.

UPDATE 2: Reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia au declarat pentru Alba24.ro, că preotul și cântărețul parohiei din comună au fost și ei testați pentru coronavirus, dar rezultatul este negativ. Testarea vine ca urmare a faptului că unul dintre cazurile confirmate la Ciuruleasa mai cânta la biserica din sat și din acest motiv toate persoanele care au intrat în contact cu acesta au fost și ele testate la rândul lor.

UPDATE: Primarul comunei Ciuruleasa, Radu Tuhuț, a declarat pentru Alba24.ro, că a convocat comitetul pentru situații de urgență. Acesta a mai spus că se iau măsuri de protecție și izolare. Sunt patru case care trebuie izolate a mai spus primarul. De asemenea, Radu Tuhuț a mai declarat că pregătește voluntari care să livreze mâncare și cele necesare persoanelor afectate și că mai mult de atât, va bloca cu poliția intrările în comună.

Sâmbătă, la comunicarea de la ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategică a transmis că până în acel moment erau 15 persoane confirmate pozitiv în Alba. Acum, cu cei nouă confirmați, la nivelul județului există până în prezent 24 de cazuri de coronavirus.

Știre în curs de actualizare.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat din Alba, grațiat pe vremea comunismului pentru tentativă de omor, a fost trimis în judecată pentru o faptă similară

Publicat

criminalisti-politia-nu-treceti

Un bărbat de 60 de ani, din localitatea Aiudu de Sus a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a lovit cu un briceag, în zona inimii, un consătean. Fapta s-a petrecut în 21 februarie, în jurul orei 21.00, iar incuplatul. A.Vasile se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, A Vasile, în vremea regimului comunist a mai comis o tentativă de omor, dar nu și-a executat toată pedeapsa deoarece a primit o grațiere și a ieșit mai devreme din închisoare.

Dosarul în care bărbatul a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Alba, în 3 aprilie, dar momentan nu a primit un prim termen de judecată. De asemenea, A.Vasile se află în arest preventiv.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, ”la data de 22 februarie 2020, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 60 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, portul fără drept de obiecte periculoase şi folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În fapt, s-a reţinut că, la data de 21 februarie 2020, în jurul orelor 21:10, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice într-un local din localitatea Aiudul de Sus, judeţul Alba, inculpatul a lovit un bărbat cu un briceag în zona inimii, cauzându-i o plagă înjunghiată precordială, care necesită un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

S-a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, măsură care a fost dispusă, la data de 22 februarie 2020, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba. ”Admite propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba cu privire la inculpatul A. Vasile” se arată în comunicatul Parchetului.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat Sorin Bumb: Statul sprijină companiile afectate de COVID cu ajutoare directe în valoare de 30 de miliarde de lei

Publicat

Deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb, a declarat într-un comunicat de presă că: ”guvernul României a adoptat un pachet complex de măsuri menite a sprijini companiile afectate de criză. Valoarea directă a ajutoarelor este de 30 de miliarde de lei, dar impactul total ala cestora ajunge la circa 100 de miliarde de lei.

În perioada martie – aprilie, guvernul și-a asumat deja următoarele angajamente, menite să susțină economia: rambursări TVA de 9 miliarde de lei, plata concediilor medicale scadente în valoare de 2,7 miliarde de lei, alocarea a 200 de milioane de lei pentru susținerea procedurilor de carantină și izolare, precum și decontarea facturilor pentru lucrări de construcții angajate de autoritățile locale în valoare de 1,5 miliarde de lei.

Un program multianual este dedicat exclusiv IMM-urilor si prevede garantarea de credite și subvenționarea dobânzilor, efectul de multiplicare în economie fiind estimat la 70 de miliarde de lei. În plus, IMM-urile au posibilitatea de a solicita amânarea la plată pentru serviciile de utilități și chirie, iar toate firmele care își plătesc impozitele primesc bonificații. În plus, a fost prorogat termenul de plată pentru impozitele pe clădiri și mijloace de transport, s-au suspendat executările silite pentru creanțe bugetare și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale din perioada de urgență la acre se adaugă alte 30 de zile.

Pentru angajații loviți de criză, statul plătește șomajul tehnic pentru perioada stării de urgență, iar pentru categoriile profesionale care nu au calitatea de angajați a fost stabilită o indemnizație de sprijin. Este cazul PFA-urilor, întreprinderilor individuale, profesiilor liberale și celor care obțin drepturi de autor, care vor primi o indemnizație în valoare de 75% din câștigul salarial mediu brut, pe baza unei declarații făcute pe propria răspundere. De asemenea, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă pe perioada stării de urgență, sportivii beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pentru anul 2020. Pentru angajații care beneficiază de tichete de vacanță, valabilitatea tichetelor emise în anul 2019 a fost prelungită automat până la 31 mai 2021, iar tichetele de vacanță aferente anului 2020 vor fi emise doar electronic.

Una dintre cele mai importante măsuri luate de Guvernul Orban este amânarea ratelor la creditele bancare ale populației dar și ale PFA-urilor,  IMM-urilor și companiilor. Ratele pot fi amânate cu până la 9 luni, până la 31 decembrie 2020, pe baza solicitării făcute în termen de 45 de zile și cu îndeplinirea unor condiții minimale.

Guvernul României a alocat importante sume de bani și către instituțiile statului aflate în prima linie a luptei cu epidemia. Ministerul sănătății a primit o suplimentare de 350 de milioane de lei pentru pregătirea unităților sanitare și pentru asigurarea tratamentului, precum și alte 42 de milioane de lei pentru susținerea centrelor de carantină. Alte 100 de milioane de lei au mers către Ministerul Afacerilor Interne pentru achizițiile necesare structurilor din subordine, între care și Departamentul pentru Situații de Urgență.

Prioritatea absolută rămâne protejarea sănătății populației, salvarea de vieți, limitarea extinderii pandemiei și eradicarea acestui flagel, în paralel cu menținerea mersului economiei și protejarea locurilor de muncă.

Toți trebuie să fim solidari și responsabili în această perioadă de grea încercare și să contribuim la limitarea efectelor epidemiei respectând, în primul rând, regulile și recomandările emise de instituțiile statului” a declarat deputatul PNL de Alba, Sorin Ioan Bumb.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Scrisoare deschisă: Mai multe cadre medicale din țară, cer pensie de urmaș pentru copiii lor, dacă vor muri la datorie

Publicat

Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, ONG-ul Alianța Medicilor cere o lege prin care copiii cadrelor medicale să beneficieze de pensie de urmaș, în cazul în care, aceștia vor muri la datorie, în lupta cu noul coronavirus.

De asemenea, în scrisoarea respectivă, cadrele medicale, mai arată că bonusul de 500 de euro, promis de președintele țării, Klaus Iohannis, nu va rezolva problema, ci că au nevoie de echipamente de protecție, circuite corecte și camere de decontaminare.

” Scrisoare deschisă pentru toți decidenții,

Dacă nu ni se vor da asigurări și o lege clară, potrivit căreia copiii noștri (indiferent de vârsta acestora, aflați la studii sau încă sugari) vor avea asigurată toată viața pensie de urmaș în caz de deces (din cauza COVID-19), ne rezervăm dreptul de a demisiona.

Suntem foarte mulți în situația soț-soție care lucrează în domeniul sănatății (medic – medic; asistent – asistent; medic – asistent; asistent – infirmieră și toate celelalte relații posibile).

Nu avem nevoie de bani în plus ca să muncim și să ne facem datoria!

Este revoltător! Avem nevoie de echipamente de protecție, de circuite corecte, de camere de decontaminare la ieșirea din zona roșie și, mai ales, avem dreptul să ne știm copiii la adăpost, în caz de îmbolnăvire.

Echipament corespunzător de protecție înseamnă:

1) Pentru ATI și specialități chirurgicale: mască ffp2/ffp3, viziere, bonetă, PPE, cizme de cauciuc, două perechi de mănuși chirurgicale;
2) Pentru restul personalului din specialitățile medicale: măști ffp2/ ffp3, vizieră, bonetă, halat chirurgical impermeabil, două perechi de mănuși și botoși lungi.

Subliniem că toți cei care lucrăm în spitale, de la portar, brancardier și până la medicii cei mai expuși – ATI-iști, ORL-iști, infectioniști, chirurgi – ne dorim să muncim în condiții de deplină siguranță pentru că, odată infectați, reprezentăm un pericol pentru pacienții noștri, colegi și pentru toți cei cu care venim în contact.

Pericolul de a ne transforma în vectori este mare și un singur infectat în spital ne poate infecta pe toți, iar cei infectați nu pot folosi nimănui, nici măcar celor pe care ar trebui să îi trateze.

Ne întrebăm: rezolvă cei 500 de euro promiși problemele personalului medical? Evident, nu. Ei se adresează unei presupuse nevoi financiare care nu există. Toți am cerut echipamente de protecție, teste, circuite, protocoale și nu am primit decât foarte puțin. Și le cerem nu pentru că ne e teamă pentru noi, ci pentru că odată infectați suntem un pericol, o bombă cu ceas pentru pacienți, pentru colegi și, nu în ultimul rând, pentru familiile noastre. Asta vrem: siguranță pentru toată lumea!

Nu este admisibil să avem protocoale pentru cei decedați și nicio asigurare pentru urmașii personalului din sănătate ce poate fi afectat de pandemie .
Nu suntem datori numai față de pacienți, ci si față de urmașii noștri.
Găsiți soluții viabile pentru ca toți cei ce lucrăm în domeniul sanitar să o putem face protejați, în condiții de siguranță și, dacă se poate, sustineți-ne cu tot ce puteți ca să ne putem trata pacienții și să fim sănătoși!

În cazul în care se va ajunge la primirea celor 500 de euro, fără posibilitate de refuz, donarea lor către o cauză pe care o susținem este de dorit, în contextul în care nu acesta este sprijinul pe care îl solicităm!”, se arată în scrisoarea postată pe pagina Alianța Medicilor.

Scrisoarea este semnată de doctor Bogdan Tănase, președinte al ONG-ului, Alianța Medicilor.

Alianţa Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical este o organizaţie nonprofit constituit dintr-o mişcare spontană pe Facebook, la care au participat în jur de 30.000 de cadre medicale şi membrii ai societăţii civile din toată ţara. Alianţa Medicilor pledează pentru o creştere a finanţării sistemului medical, venituri comparabile cu cele din ţările Uniunii Europene, militează împotriva managementului defectuos al sistemului medical şi promovează eforturile deosebite ale corpului medical pentru un act medical responsabil şi de calitate.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate