Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

EXCLUSIV: Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Toate detaliile legate de viitoarea investiție


Publicat

Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat recent emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în orașul Zlatna, județul Alba – Amenajare domeniul schiabil”.

Proiectul prevede realizarea în satul Feneș a două pârtii cu o lungime totală de aproape doi kilometri, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa.

Domeniul schiabil Părăginoasa – Feneșel se va afla la o distanță de aproximativ 13 kilometri de DN 74 (Feneș). Pârtiile vor fi deservite de o instalație de transport de tip telescaun, o bandă rulantă și vor beneficia de o instalație de înzăpezit artificial și un sistem electronic de vânzare a biletelor.

Cererea pentru obţinerea acordului de mediu a fost înregistrată la APM Alba în 27 aprilie 2017.

Potrivit acordului de mediu, publicat în luna ianuarie 2020 pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului și citat de Alba24.ro, domeniul schiabil va fi situat în partea de nord a teritoriului administrativ al orașului Zlatna, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa, în zona de obârșie a pârâului Feneșel (afluent de dreapta al pârâului Feneș).

Accesul la domeniul schiabil se va face pe cale rutieră, pe drumul comunal DC 173 (DN 74 / Feneș – Poiana Narciselor – Negrileasa – Lupulești / DJ 107 I / Bucium) – ce se desprinde din drumul național DN 74, în satul Feneș, aparținător orașului și urmărește cursul pârâului Feneș, măsurând, până la confluența cu pârâul Feneșel, 12 km, după care se mai parcurg circa 1,2 km, pe un drum de exploatare forestieră, de-a lungul pârâului Feneșel.

Pentru realizare proiectului este necesar a se scoate definitiv din fondul forestier o suprafață de 55.111 mp.

Terenul propus pentru defrișare este încadrat în următoarele categorii funcționale:

 • păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade, pe substrate de flis (facies marnos, marnoargilos, nisipuri), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice, arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservarii habitatelor (din reteaua ecologica NATURA 2000 – SCI), (categoria funcțională II – T.II);
 • arboretele din păduri/ ecosisteme de padure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologicăNATURA 2000 – SCI), (categoria funcţională IV – T.IV).

Terenul defrișat va fi compensat prin plantarea cu puieți a unei zone limitrofe

Potrivit documentului citat, aceste păduri sunt încadrate în categoria de păduri cu funcții de protecție și de producție. Destinația actuală a terenului pe care se va dezvolta proiectul este de pășune și pădure. Pentru realizarea proiectului s-a obținut avizul favorabil nr. 1121/05.02.2018 emis de Ocolul Silvic Abrud R.A. pentru scoaterea definitivă în suprafață de 5,511 ha aflat în proprietatea Primăriei Zlatna, administrat de O.S. Abrud R.A., introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de 55.111 mp, proprietate a primăriei Zlatna, localizat în Zlatna – Feneș, și compensarea cu un teren limitrof fondului forestier național. (Alba24.ro)

 • „Suprafața în cauză care face obiectul compensării de terenuri ce urmează a fi scoase definitiv din fondul forestier proprietate publică a oraşului Zlatna, administrat de către O.S. Abrud R.A., judeţul Alba este teren agricol, categoria de folosinţă fâneaţă, iar accesul se asigură din satul Feneş, pe valea Feneşului, din drumul judeţean pe drumul comunal de pe Valea Feneşului, pietruit, circa 6,0 km.
 • Lucrările de împădurire vor începe în anul 2020. Starea de masiv va fi realizată în primii 7 ani, apoi în anii 8 – 11 urmând a se executa alte lucrări de îngrijire a arboretelor înfiinţate. Suprafaţa care se oferă spre compensare în vederea împăduririi este cuprinsă în zona numită “Feneşasa”, din raza U.P. VII Valea Feneşului, limitrof parcelelor 64 şi 65, urmând ca la noua amenajare a fondului forestier proprietate a oraşului Zlatna, acest teren să fie inclus în noul amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a oraşului Zlatna.
 • Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 5,51 ha şi este constituită din terenuri agricole – fâneţe care se află în domeniul privat al oraşului Zlatna, și este liberă de sarcini ce ar putea împiedica realizarea proiectului. Se vor utiliza 5.000 puieți/ha plantați la o distanță de 2 m între rândurile de puieți și 1,0 m între puieți pe rând pentru toate speciile.

S-au prevăzut lucrări de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 7 ani (sezoane de vegetaţie) conform prevederilor Normelor tehnice şi a condiţiilor identificate în teren, care constau din:

 • Revizuirea plantaţiilor, câte o lucrare pe an în primii 3 ani de la plantare;
 • Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, câte două intervenţii, în anii I, II, III şi IV şi una în anul V;
 • Descopleşirea plantaţiilor în jurul puieţilor şi pe toată suprafaţa în anii IV, V, VI şi VII”, se mai precizează în acordul de mediu.

Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Proiectul privind amenajarea domeniului schiabil va cuprinde următoarele elemente principale:

 • o pârtie de schi medie și o pârtie școală
 • instalații de transport de tip telescaun și bandă rulantă
 • instalație de înzăpezit artificial
 • mașina de bătut zăpada
 • sistem electronic de bileterie
 • construcții anexe și alte amenajări (modernizare drum acces, parcare, grupuri sanitare, garaj mașină de bătut zăpada)

Pârtii de schi

Pentru amenajarea domeniului schiabil Părăginoasa – Feneșel, se propun două pârtii de schi, dintre care una de categorie medie și una de categorie ușoară.

Încadrarea pe categorii de dificultate a pârtiilor este după cum urmează:

 • 90% pârtii de categorie medie
 • 10% pârtii de categorie ușoară

Lungimea totală prevăzută a se realiza este de 1,96 km, suprafața fiind de 7,6 ha.

Pârtia A1 „Părăginoasa” va avea punctul de plecare situat pe vârful omonim, de la altitudinea de 1.270 m, lângă stația superioară a instalației de transport cu cablu ce o deserveste, Telescaunul Părăginoasa. Lungimea totală a pârtiei este de 1.752 de metri și diferența de nivel de 375 m.

Capacitatea de primire a pârtiei de schi Părăginoasa este între 781 schiori pe zi pentru zilele lucrătoare și 911 schiori pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână. În calculul capacității de primire a pârtiei de schi, pe lângă caracteristicile naturale ale pârtiei, s-a ținut cont și de capacitatea de transport a instalației ce o deservește, de coeficientul de încărcare al acesteia, de diferența de nivel pe care o poate coborî un schior pe zi pe o asemenea pârtie, precum și de numărul orelor de funcționare (6 ore pe zi, în zilele lucrătoare și 7 ore pe zi, în zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână).

Pârtia B1 „Școală” – după cum arată și denumirea ei, este o pârtie ce se adresează copiilor și școlilor de schi, având panta de numai 11,3%. Lungimea pârtiei este de 205 metri, iar diferența de nivel de 23 de metri.

Având în vedere lungimea scurtă a pârtiei, precum și faptul că ea se adresează în principal copiilor, pentru deservirea acesteia s-a ales o instalație de tip „bandă rulantă”. Punctul de plecare al pârtiei B1 este comun cu cel al pârtiei Părăginoasa, lângă stația superioară a telescaunului, traseul acesteia desfășurându-se pe direcția SV, în linie dreaptă. Punctul de sosire al pârtiei este la cota aproximativă de 1.245 m, lângă punctul de îmbarcare pe banda rulantă.

Capacitatea de primire a pârtiei Școală este între 50 turiști pe zi pentru zilele lucrătoare și 58 turiști pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână.

Instalații de transport cu cablu

Ținând cont de caracteristicile terenului și de capacitățile de primire ale pârtiilor de schi deservite, se recomandă următoarele tipuri de teleferice:

 • Telescaun Părăginoasa

Pentru deservirea pârtiei de schi Părăginoasa s-a ales o instalație de transport cu cablu de tip telescaun fix, cu vehicule sub forma de scaune deschise de câte 4 locuri, a cărui capacitate de transport, de 900 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei de schi deservită.

Instalația propusă este un telescaun fix, cu vehicule de 4 locuri deschise, cuplate permanent la cablul purtător-tractor.

Telescaunul fix este un teleferic monocablu cu mers uni-direcțional la care vehiculele sunt sub forma de scaune de câte 4 locuri, cuplate permanent la cablul purtător-tractor. (Alba24.ro)

Pentru creșterea gradului de confort oferit turiștilor transportați, în zona de îmbarcare din stația inferioară peronul va fi prevăzut cu un covor rulant ce va avea o viteză de circa 0,3 m/s și porți cadentatoare de acces. Funcționarea porților, respectiv închiderea și deschiderea lor este comandata de poziția vehiculelor față de zona de îmbarcare. Astfel, la apropierea unui scaun, portile se deschid și permit accesul simultan a patru persoane direct pe peronul de îmbarcare.

 • Banda rulantă Școală

Pentru deservirea pârtiei de începători Școală, s-a ales o instalație de transport de tip bandă rulantă, a cărui capacitate de transport, de 600 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei. S-a ales acest tip de instalație din cauza faptului ca ea deservește o pârtie pentru începători.

Banda rulantă Scoală este o instalație specială ce se compune în principal dintr-o bandă continuă de cauciuc cu o lățime de 60 cm. Această bandă este montată pe o structură metalică sustinuță de picioare reglabile pe înălțime, montate direct pe pământ. Banda este antrenata și tensionată din stația inferioară.

Lungimea benzii rulante va fi de 205,32 m, pe o pantă medie de 11,27%. La o viteza de 0,6 m/s, capacitatea de transport a benzii rulante va fi de 600 de persoane pe oră.

Instalație de înzăpezit artificial

Pentru asigurarea unor condiții optime de practicare a schiului, precum și pentru asigurarea existenței zăpezii pe pârtiile de schi de-a lungul întregului sezon de iarnă, respectiv 15 decembrie – 31 martie, se propune înzăpezirea artificială a acestora.

Realizarea instalației de zăpadă artificială se compune din următoarele elemente principale:

 • Lac de acumulare apă, amplasat în zona de sosire a pârtiei de schi, amonte de confluența dintre pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel + câte o captare de suprafață, realizată pe fiecare pârâu în parte;
 • Stație de pompare de înaltă presiune amplasată lângă lacul de acumulare, în partea din aval a acestuia;
 • Conducte de înaltă presiune pentru apă și cabluri electrice de alimentare, comandă și control, amplasate în lungul pârtiilor de schi, precum și între lacul de acumulare și stația de pompare și între cele două captări de apă și lacul de acumulare; (Alba24.ro)
 • Cămine de racord subterane (hidranți/electranți de alimentare), 25 de bucăți, amplasate pe marginile pârtiilor de schi pentru racordarea generatoarelor de zăpadă;
 • Generatoare de zăpadă de tip tun, mobile.

În vederea asigurării volumului de apă pentru funcționarea instalației de înzăpezit, se propune amenajarea unui lac de acumulare a apei – rezervor de apă. Alimentarea cu apă a lacului se propune a se realiza din câte o captare de suprafață realizată pe pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel, amonte de lac, în așa fel încât apa să ajungă gravitațional prin conducte amplasate subteran până la lac.

Inălțimea elevației lacului de acumulare este de circa 9,00 m, iar lățimea la coronament de 3,00 m. Volumul total de apă reținut în lac este de circa 20.000 mc. Presiunea necesară apei pentru funcționarea tunurilor de zăpadă va fi asigurată de două pompe de înaltă presiune, pompe ce se amplasează în stația de  pompare ce se construiește aval de lacul de acumulare. Aceste pompe sunt astfel dimensionate încât să poată asigura înzăpezirea celor două pârtii de
schi, într-un interval de 40 – 70 de ore de funcționare non-stop, în funcție de condițiile meteo.

Pentru alimentarea cu apă a instalației de înzăpezit artificial propuse este necesar un debit de 40 l/s, sau o rezervă de apă de circa 20.000 mc, ceea ce ar asigura acoperirea pârtiilor pe întreaga lor lățime, cu un strat uniform de circa 30 cm de zăpădă.

Totalul ariilor de înzăpezit fiind de 7,62 ha și considerând necesarul specific de apă de cca 130 mc/oră (pentru 10 tunuri cu acționare simultană), și timpul de 80 de ore necesar pentru o înzăpezire completă, va rezulta un volum de apă de cca. 10.394 mc pentru o înzăpezire completă, care corespunde unui volum de 22.867 mc zăpadă, la o grosime a stratului de zăpadă de cca. 30 cm.

Drum de acces și platforma de parcare

În vederea satisfacerii cerințelor de trafic pentru deservirea domeniului schiabil Feneșel – Părăginoasa, se propune amenajarea și modernizarea unui sector de drum forestier racordat la drumul comunal, ce va deservi accesul spre parcajul proiectat în vecinatatea sosirii pârtiei de schi.

Lungimea drumului de acces și a celorlalte alei carosabile, cumulate, este de 2.130 m, iar lungimea aleilor pietonale, inclusiv a celor care fac legătura între parcarea autovehiculelor și telescaun este de 2.240 m.

Platforma de parcare propusă este situată la baza pârtiei de schi, spre vest, în suprafață de circa 1,08 ha și va asigura un număr de 408 de locuri de parcare pentru autoturisme, va avea o îmbrăcăminte din asfalt și va fi deservită de un acces cu lățimea de 7,00 m, de asemenea asfaltat. Între platforma de parcare și stația inferioară a telescaunului se va amenaja un trotuar de legătura în lungime de circa 100 m, de 4 m lățime, cu îmbrăcăminte asfaltică. Trotuare cu
caracteristici identice au fost prevăzute și pe conturul platformei de parcare, ca și pe aliniamentul sudic al drumului de acces.

Grup sanitar

În zona de acces a parcării s-a prevăzut realizarea unei construcții parter pentru grupuri sanitare

Garaj pentru mașina de bătut zăpada

La baza pârtiei de schi, se va amplasa garajul pentru mașina de bătut zăpada.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. pilu

  joi, 13.02.2020 at 21:12

  Buna treaba. Eu auzisem prin 2000 cand am fost pe acolo ca exista interes pentru asa ceva. Uite ca se poate. Dar partea cu impadurirea nu cred ca se va realiza decat pe hartie, ca la noi la romani.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 10-16 mai. Câteva zile calde, apoi din nou mai răcoros și ploi. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Publicat

Vremea se încălzește în următoarele zile în județul Alba, apoi temperaturile scad din nou. În weekend, va fi mai cald. Sunt anunțate și câteva averse.

Temperaturile maxime vor varia între valori de 22 și 27 de grade Celsius, în zonele mai joase.

La munte, acestea vor fi de 15-17 grade la Oașa și 17-20 la Arieșeni.

Mai răcoros va fi în perioada 13-14 mai, când vor fi și ploi.

Vă prezentăm prognoza meteo în localități din județul Alba, în săptămâna 10-16 mai:

Luni, 10 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; soare, mai cald

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare, mai cald

Cîmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare, mai cald

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soare, mai cald

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Marți, 11 mai

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Miercuri, 12 mai

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Cîmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Joi, 13 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse

Cîmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Vineri, 14 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Cîmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Sâmbătă, 15 mai

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros, mai cald

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime 17 grade Celsius; noros, mai cald

Aiud: minime 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant noros, mai cald

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros, mai cald

Cîmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros, mai cald

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros, mai cald

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Duminică, 16 mai

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ȘTIRE FALSĂ, virală pe Facebook: Prezicerea pandemiei în 1983, atribuită fostului consilier al lui Mitterand. Ce spune acesta

Publicat

Un text atribuit fostului consilier al lui François Mitterrand, Jacques Attali, a devenit viral pe rețelele de socializare.

Este distribuit de zeci de mii de ori în mai multe limbi printre care și limba română, inclusiv de persoane bine intenționate, care îl consideră veritabil.

Jacques Attali denunță postarea ca fiind complet falsă și spune că nu are nici o legătură cu cele scrise de el în carte.

Jurnaliștii de la AFP Factuel au discutat cu acesta, dar au analizat și pasajele din carte, concluzia fiind că informația distribuită masiv pe Facebook este falsă.

Ce spune postarea

„Viitorul va fi despre găsirea unei modalități de reducere a populației. Începem cu bătrânii, pentru că de îndată ce depășesc 60-65 de ani, oamenii trăiesc mai mult decât produc și asta costă scump societatea. Apoi cei slabi, apoi cei inutili care nu ajută societatea și, în cele din urmă, proștii. Eutanasierea vizează aceste grupuri;

Eutanasierea va trebui să fie un instrument esențial în societățile viitoare.  Desigur, nu vom putea executa oameni sau construi tabere.

Dar îi facem să creadă că este pentru binele lor. Suprapopularea este ceva care este prea costisitor din punct de vedere economic.

Și din punct de vedere social, este mult mai bine atunci când mașina umană se oprește brusc, decât atunci când se deteriorează treptat…” spune textul viral.

Mai mult, în continuare este citată și o frază care ar fi o referire la situația actuală, legată de pandemie:

”Nici nu vom putea testa milioane și milioane de oameni pentru inteligența lor, pariați că vom găsi sau vom provoca ceva, o pandemie care vizează anumite persoane, un virus care afectează bătrânii sau oamenii grași, nu contează, cei slabi îi vor ceda, cei temători și proștii vor crede în el și vor căuta tratament. Selecția idioților are apoi grijă de ea însăși….” este textul care circulă intens pe Facebook, atribuit lui Jacques Attali.

Textul ar proveni dintr-o carte de interviuri cu Michel Salomon (Viitorul vieții – Jacques Attali, 1981, Interviuri cu Michel Salomon, colecția Les Visages de l’avenir, éditions Seghers).

Care este adevărul

Plecând de la acest text, o parte dintre utilizatorii de internet denunță o „nouă ordine mondială” instituită prin epidemia Covid-19, menită să scape de o parte a populației.

Doar că textul nu-i aparține fostului consilier al președintelui Franței și, evident, nu poate fi găsit în cartea respectivă.

O spune chiar el, la solicitarea AFP Actuel.

„Acest text este total inventat. Nu este în nici un fel apropiat de textul inițial. Este ca și cum ați spune că voi fi scris Mein Kampf”, a reacționat Jacque Attali, contactat în aprilie 12 de AFP Factuel.

Jurnaliștii de la AFP nu au găsit nici o urmă a acestui citat în paginile pe care le-au consultat. Editorul, Seghers, a trimis o copie a pasajului din cartea dedicată interviului cu Jacques Attali.

De altfel, anterior (în 1983) a mai existat un scandal legat de interpretarea celor scrise în carte, însă acum lucrurile au fost duse la alt nivel și au fost legate de pandemia de COVID.

În carte, preluată din interviurile cu Michel Salomon, Jacques Attali răspunde la întrebarea „Este posibil și de dorit să trăiești 120 de ani…?”

Singurele asemănări cu postarea de pe Facebook găsite sunt două extrase scurte: „Dar de îndată ce ai peste 60/65 de ani, omul trăiește mai mult decât produce și, prin urmare, este scump pentru societate”, spune el.

În textul original, Attali mai spune: „Într-adevăr, din punctul de vedere al societății, este mult mai bine ca mașina umană să se oprească brusc, decât să se deterioreze treptat”.

Potrivit AFP, Jacques Attali vorbea atunci despre modul în care societatea abordează problema locului seniorilor și a extinderii speranței de viață.

„Prin urmare, cred că în însăși logica societății industriale, obiectivul nu va mai fi extinderea speranței de viață, ci asigurarea faptului că într-o durată de viață fixă, omul trăiește cât mai bine, dar în așa fel încât cheltuielile cu sănătatea vor fi cât mai mici în ceea ce privește costurile pentru comunitate” a scris el.

În carte, el concluzionează:

„Eutanasierea va fi unul dintre instrumentele esențiale ale viitoarelor noastre societăți în toate cazurile. Într-o logică socialistă, pentru început, problema apare după cum urmează: logica socialistă este libertatea și libertatea fundamentală este sinuciderea;

dreptul la sinucidere directă sau indirectă este, prin urmare, o valoare absolută în acest tip de societate. viața atunci când este prea insuportabilă sau din punct de vedere economic prea scump, va apărea și va fi o practică obișnuită.

Prin urmare, cred că eutanasierea, indiferent dacă este o valoare a libertății sau o marfă, va fi una dintre regulile societății viitoare. ”

„Ca întotdeauna, mi se reproșează aici că doresc ceea ce doar prezic și denunț. Noua versiune este doar o extensie delirantă a citatului fals pe care îl condamnasem pentru defăimare în 1983”, a comentat Jacques Attali în răspunsul său la AFP.

Echipele AFP examinează și verifică reclamațiile online în mai multe limbi, de la amharică la hindi, de la mandarină la malaeză.

Lucrând în colaborare cu birourile AFP din întreaga lume, beneficiază de expertiza și cunoștințele lor despre contextul local.

Articolele sunt corectate și validate de redactorii jurnaliști aflați în mai multe birouri regionale mari.

Sursă: G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Spitalele regionale, imposibil de construit în următorii 6-7 ani. Explicațiile ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă

Publicat

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a afirmat că realizarea unui spital de anvergura celor regionale durează şase, şapte ani şi că acestea nu vor fi gata până la finalul acestei guvernări.

“Spitalele regionale sunt în etapa de licitaţie pentru proiectarea tehnică. Sperăm în cursul verii să semnăm primul contract de proiect tehnic pentru Spitalul Regional de la Iaşi, urmat apoi de cel de la Cluj şi de cel de la Craiova.

Urmează un an în care se efectuează efectiv proiectarea tehnică, iar apoi urmează licitaţia pentru construcţie.

Sunt proiecte complexe, care într-adevăr sunt în întârziere şi au fost în întârziere şi când a venit echipa noastră la minister.

Trebuie să înţelegem că, având un asemenea grad de complexitate, inclusiv în ţările unde lucrurile merg foarte bine, unde achiziţiile publice merg foarte bine, unde profesionalismul proiectanţilor şi al constructorilor este unul înalt, construcţia unui spital de o astfel de anvergură durează şase, şapte ani”, a explicat Ioana Mihăilă, în timpul unei emisiuni la Prima TV.

Citește și: Consiliul Județean Cluj oferă un premiu de 6.570.000 de euro la un concurs internațional de soluții pentru noul Spital Pediatric

Aceasta a mai spus că spitalele regionale nu mai au șanse să fie construite în timpul actualei guvernări și a explicat de ce nu au fost cuprinse în PNRR.

“Nu cred că vom vedea clădirea spitalului în 2024.

Noi am vrut să includem spitalele regionale la un moment dat în PNRR şi am cerut părerea specialiştilor, iar specialiştii ne-au spus că este destul de riscant pentru că anul 2026, adică august 2026, până când trebuie să fie funcţională construcţia, s-ar putea să fie riscant. Nu imposibil, dar riscant”.

Sursă: PrimaTv

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

LUNI: Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a revin la cursuri, după vacanță. CALENDARUL semestrului al doilea, cu examene

Publicat

sala clasa liceu examen

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a revin la cursuri de luni, 10 mai, după vacanța de Paște.

Aceștia se alătură elevilor din clasele pregătitoare-a VII-a și de liceu IX-XI care au început școala în semestrul al doilea din 5 mai.

Aproximativ 370.000 de elevi din clasele terminale încep luni școala.

”Circa 80.000 de elevi care vor putea merge în plus luni față de vineri, asta înseamnă încă un pas spre normalitate. Se adaugă cei 370.000 de elevi din clasele terminale care vor începe luni școala, deci de luni vom avea 450.000 de elevi cu posibilitatea prezenței fizice în școlile din România. (…) Prezența fizică este importantă atât pentru recuperarea pierderilor generate de predarea online, cât și pentru limitarea, stoparea acestor pierderi”, a declarat vineri ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a mai adăugat că „ne apropiem de 2,5 milioane față de 2.934.000 de elevi”, câți sunt în prezent în sistemul de învățământ din România.

Elevii de clasa a VIII-a revin fac cursuri cu prezență fizică până pe 11 iunie.

Elevii de clasa a XII-a/a XIII-a fac cursuri cu prezență fizică până pe 4 iunie.

Bacalaureatul începe pe data de 28 iunie și are ultima probă pe 1 iulie, iar Evaluarea Națională începe pe 22 iunie și are ultima probă pe 25 iunie.

Vezi AICI: MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament și BAREMELE la Română și Matematică

Ultima săptămână de școală pentru elevii din școli gimnaziale va putea fi organizată online, acolo unde se va suprapune cu Evaluarea Națională (în școlile gimnaziale și în cele în care se organizează acest examen).

Vacanța Mare începe pe 26 iunie și se încheie pe 12 septembrie, adică va avea 79 de zile.

Citește AICI: Modele de subiecte pentru BACALAUREAT 2021: TOATE testele de antrenament și baremele publicate de Ministerul Educației

Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară în luna mai, cu prezența fizică a elevilor, indiferent de incidența localității în care se află școala.

În condiții similare va fi pretestarea PISA, în perioada 4 mai – 11 iunie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

În semestrul al doilea, organizarea orelor remediale este permisă cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, „sub condiţia asigurării stricte” a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, aerisirea frecventă a spaţiilor, respectarea normelor de igienă şi purtarea obligatorie a măştii de protecţie.

Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere şi vor evita în permanenţă contactul faţă în faţă cu copiii la o distanţă mai mică de 2 metri.

”Nu putem să formulăm o propunere de redeschidere a tuturor școlilor din România până când nu vom vedea care este rata de infectare mai ales după sărbătorile pascale. Acest lucru va fi analizat, așa cum am mai spus, probabil în următoarele săptămâni, după ce vom fi depășit această perioadă de incubare pentru că totul se raportează la starea sanitară”, a mai spus Cîmpeanu.

CALENDAR AN ȘCOLAR SEMESTRUL AL DOILEA 2021:

Cursuri: din 5 mai până în 25 iunie, pentru elevii din clasele primare, toți copiii de la grădiniță și elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a

Cursuri: 10 mai – 11 iunie (clasele a VIII-a); 10 mai – 4 iunie (clasele XII/XIII)

Cursuri: 10 mai – 16 iulie pentru elevii din filiera tehnologică / învățământul profesional și tehnic (excepție calificarea asistent medical generalist – 27 august).

Probele scrise de la Evaluarea Națională au loc în intervalul 22-25 iunie, iar cele de la Bacalaureat în intervalul 28 iunie – 1 iulie.

CALENDAR examene 2021:

Calendar Examen Evaluare Națională 2021:

7 – 11 iunie 2021: înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021: Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021: soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, sesiunea specială: Calendarul probelor pentru elevii care nu pot participa la prima etapă de testări

CALENDAR BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate