Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

EXCLUSIV: Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Toate detaliile legate de viitoarea investiție

Publicat

Județul Alba va avea două noi pârtii de schi, la Feneș. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat recent emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în orașul Zlatna, județul Alba – Amenajare domeniul schiabil”.

Proiectul prevede realizarea în satul Feneș a două pârtii cu o lungime totală de aproape doi kilometri, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa.

Domeniul schiabil Părăginoasa – Feneșel se va afla la o distanță de aproximativ 13 kilometri de DN 74 (Feneș). Pârtiile vor fi deservite de o instalație de transport de tip telescaun, o bandă rulantă și vor beneficia de o instalație de înzăpezit artificial și un sistem electronic de vânzare a biletelor.

Cererea pentru obţinerea acordului de mediu a fost înregistrată la APM Alba în 27 aprilie 2017.

Potrivit acordului de mediu, publicat în luna ianuarie 2020 pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului și citat de Alba24.ro, domeniul schiabil va fi situat în partea de nord a teritoriului administrativ al orașului Zlatna, pe versantul nordic al masivului Părăginoasa, în zona de obârșie a pârâului Feneșel (afluent de dreapta al pârâului Feneș).

Accesul la domeniul schiabil se va face pe cale rutieră, pe drumul comunal DC 173 (DN 74 / Feneș – Poiana Narciselor – Negrileasa – Lupulești / DJ 107 I / Bucium) – ce se desprinde din drumul național DN 74, în satul Feneș, aparținător orașului și urmărește cursul pârâului Feneș, măsurând, până la confluența cu pârâul Feneșel, 12 km, după care se mai parcurg circa 1,2 km, pe un drum de exploatare forestieră, de-a lungul pârâului Feneșel.

Pentru realizare proiectului este necesar a se scoate definitiv din fondul forestier o suprafață de 55.111 mp.

Terenul propus pentru defrișare este încadrat în următoarele categorii funcționale:

 • păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade, pe substrate de flis (facies marnos, marnoargilos, nisipuri), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice, arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservarii habitatelor (din reteaua ecologica NATURA 2000 – SCI), (categoria funcțională II – T.II);
 • arboretele din păduri/ ecosisteme de padure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologicăNATURA 2000 – SCI), (categoria funcţională IV – T.IV).

Terenul defrișat va fi compensat prin plantarea cu puieți a unei zone limitrofe

Potrivit documentului citat, aceste păduri sunt încadrate în categoria de păduri cu funcții de protecție și de producție. Destinația actuală a terenului pe care se va dezvolta proiectul este de pășune și pădure. Pentru realizarea proiectului s-a obținut avizul favorabil nr. 1121/05.02.2018 emis de Ocolul Silvic Abrud R.A. pentru scoaterea definitivă în suprafață de 5,511 ha aflat în proprietatea Primăriei Zlatna, administrat de O.S. Abrud R.A., introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de 55.111 mp, proprietate a primăriei Zlatna, localizat în Zlatna – Feneș, și compensarea cu un teren limitrof fondului forestier național. (Alba24.ro)

 • „Suprafața în cauză care face obiectul compensării de terenuri ce urmează a fi scoase definitiv din fondul forestier proprietate publică a oraşului Zlatna, administrat de către O.S. Abrud R.A., judeţul Alba este teren agricol, categoria de folosinţă fâneaţă, iar accesul se asigură din satul Feneş, pe valea Feneşului, din drumul judeţean pe drumul comunal de pe Valea Feneşului, pietruit, circa 6,0 km.
 • Lucrările de împădurire vor începe în anul 2020. Starea de masiv va fi realizată în primii 7 ani, apoi în anii 8 – 11 urmând a se executa alte lucrări de îngrijire a arboretelor înfiinţate. Suprafaţa care se oferă spre compensare în vederea împăduririi este cuprinsă în zona numită “Feneşasa”, din raza U.P. VII Valea Feneşului, limitrof parcelelor 64 şi 65, urmând ca la noua amenajare a fondului forestier proprietate a oraşului Zlatna, acest teren să fie inclus în noul amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a oraşului Zlatna.
 • Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 5,51 ha şi este constituită din terenuri agricole – fâneţe care se află în domeniul privat al oraşului Zlatna, și este liberă de sarcini ce ar putea împiedica realizarea proiectului. Se vor utiliza 5.000 puieți/ha plantați la o distanță de 2 m între rândurile de puieți și 1,0 m între puieți pe rând pentru toate speciile.

S-au prevăzut lucrări de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 7 ani (sezoane de vegetaţie) conform prevederilor Normelor tehnice şi a condiţiilor identificate în teren, care constau din:

 • Revizuirea plantaţiilor, câte o lucrare pe an în primii 3 ani de la plantare;
 • Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, câte două intervenţii, în anii I, II, III şi IV şi una în anul V;
 • Descopleşirea plantaţiilor în jurul puieţilor şi pe toată suprafaţa în anii IV, V, VI şi VII”, se mai precizează în acordul de mediu.

Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Proiectul privind amenajarea domeniului schiabil va cuprinde următoarele elemente principale:

 • o pârtie de schi medie și o pârtie școală
 • instalații de transport de tip telescaun și bandă rulantă
 • instalație de înzăpezit artificial
 • mașina de bătut zăpada
 • sistem electronic de bileterie
 • construcții anexe și alte amenajări (modernizare drum acces, parcare, grupuri sanitare, garaj mașină de bătut zăpada)

Pârtii de schi

Pentru amenajarea domeniului schiabil Părăginoasa – Feneșel, se propun două pârtii de schi, dintre care una de categorie medie și una de categorie ușoară.

Încadrarea pe categorii de dificultate a pârtiilor este după cum urmează:

 • 90% pârtii de categorie medie
 • 10% pârtii de categorie ușoară

Lungimea totală prevăzută a se realiza este de 1,96 km, suprafața fiind de 7,6 ha.

Pârtia A1 „Părăginoasa” va avea punctul de plecare situat pe vârful omonim, de la altitudinea de 1.270 m, lângă stația superioară a instalației de transport cu cablu ce o deserveste, Telescaunul Părăginoasa. Lungimea totală a pârtiei este de 1.752 de metri și diferența de nivel de 375 m.

Capacitatea de primire a pârtiei de schi Părăginoasa este între 781 schiori pe zi pentru zilele lucrătoare și 911 schiori pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână. În calculul capacității de primire a pârtiei de schi, pe lângă caracteristicile naturale ale pârtiei, s-a ținut cont și de capacitatea de transport a instalației ce o deservește, de coeficientul de încărcare al acesteia, de diferența de nivel pe care o poate coborî un schior pe zi pe o asemenea pârtie, precum și de numărul orelor de funcționare (6 ore pe zi, în zilele lucrătoare și 7 ore pe zi, în zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână).

Pârtia B1 „Școală” – după cum arată și denumirea ei, este o pârtie ce se adresează copiilor și școlilor de schi, având panta de numai 11,3%. Lungimea pârtiei este de 205 metri, iar diferența de nivel de 23 de metri.

Având în vedere lungimea scurtă a pârtiei, precum și faptul că ea se adresează în principal copiilor, pentru deservirea acesteia s-a ales o instalație de tip „bandă rulantă”. Punctul de plecare al pârtiei B1 este comun cu cel al pârtiei Părăginoasa, lângă stația superioară a telescaunului, traseul acesteia desfășurându-se pe direcția SV, în linie dreaptă. Punctul de sosire al pârtiei este la cota aproximativă de 1.245 m, lângă punctul de îmbarcare pe banda rulantă.

Capacitatea de primire a pârtiei Școală este între 50 turiști pe zi pentru zilele lucrătoare și 58 turiști pe zi pentru zilele de sărbătoare și de sfârșit de săptămână.

Instalații de transport cu cablu

Ținând cont de caracteristicile terenului și de capacitățile de primire ale pârtiilor de schi deservite, se recomandă următoarele tipuri de teleferice:

 • Telescaun Părăginoasa

Pentru deservirea pârtiei de schi Părăginoasa s-a ales o instalație de transport cu cablu de tip telescaun fix, cu vehicule sub forma de scaune deschise de câte 4 locuri, a cărui capacitate de transport, de 900 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei de schi deservită.

Instalația propusă este un telescaun fix, cu vehicule de 4 locuri deschise, cuplate permanent la cablul purtător-tractor.

Telescaunul fix este un teleferic monocablu cu mers uni-direcțional la care vehiculele sunt sub forma de scaune de câte 4 locuri, cuplate permanent la cablul purtător-tractor. (Alba24.ro)

Pentru creșterea gradului de confort oferit turiștilor transportați, în zona de îmbarcare din stația inferioară peronul va fi prevăzut cu un covor rulant ce va avea o viteză de circa 0,3 m/s și porți cadentatoare de acces. Funcționarea porților, respectiv închiderea și deschiderea lor este comandata de poziția vehiculelor față de zona de îmbarcare. Astfel, la apropierea unui scaun, portile se deschid și permit accesul simultan a patru persoane direct pe peronul de îmbarcare.

 • Banda rulantă Școală

Pentru deservirea pârtiei de începători Școală, s-a ales o instalație de transport de tip bandă rulantă, a cărui capacitate de transport, de 600 de persoane pe oră, este corelată cu capacitatea de primire a pârtiei. S-a ales acest tip de instalație din cauza faptului ca ea deservește o pârtie pentru începători.

Banda rulantă Scoală este o instalație specială ce se compune în principal dintr-o bandă continuă de cauciuc cu o lățime de 60 cm. Această bandă este montată pe o structură metalică sustinuță de picioare reglabile pe înălțime, montate direct pe pământ. Banda este antrenata și tensionată din stația inferioară.

Lungimea benzii rulante va fi de 205,32 m, pe o pantă medie de 11,27%. La o viteza de 0,6 m/s, capacitatea de transport a benzii rulante va fi de 600 de persoane pe oră.

Instalație de înzăpezit artificial

Pentru asigurarea unor condiții optime de practicare a schiului, precum și pentru asigurarea existenței zăpezii pe pârtiile de schi de-a lungul întregului sezon de iarnă, respectiv 15 decembrie – 31 martie, se propune înzăpezirea artificială a acestora.

Realizarea instalației de zăpadă artificială se compune din următoarele elemente principale:

 • Lac de acumulare apă, amplasat în zona de sosire a pârtiei de schi, amonte de confluența dintre pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel + câte o captare de suprafață, realizată pe fiecare pârâu în parte;
 • Stație de pompare de înaltă presiune amplasată lângă lacul de acumulare, în partea din aval a acestuia;
 • Conducte de înaltă presiune pentru apă și cabluri electrice de alimentare, comandă și control, amplasate în lungul pârtiilor de schi, precum și între lacul de acumulare și stația de pompare și între cele două captări de apă și lacul de acumulare; (Alba24.ro)
 • Cămine de racord subterane (hidranți/electranți de alimentare), 25 de bucăți, amplasate pe marginile pârtiilor de schi pentru racordarea generatoarelor de zăpadă;
 • Generatoare de zăpadă de tip tun, mobile.

În vederea asigurării volumului de apă pentru funcționarea instalației de înzăpezit, se propune amenajarea unui lac de acumulare a apei – rezervor de apă. Alimentarea cu apă a lacului se propune a se realiza din câte o captare de suprafață realizată pe pâraiele Larg (Părăginoasa) și Feneșel, amonte de lac, în așa fel încât apa să ajungă gravitațional prin conducte amplasate subteran până la lac.

Inălțimea elevației lacului de acumulare este de circa 9,00 m, iar lățimea la coronament de 3,00 m. Volumul total de apă reținut în lac este de circa 20.000 mc. Presiunea necesară apei pentru funcționarea tunurilor de zăpadă va fi asigurată de două pompe de înaltă presiune, pompe ce se amplasează în stația de  pompare ce se construiește aval de lacul de acumulare. Aceste pompe sunt astfel dimensionate încât să poată asigura înzăpezirea celor două pârtii de
schi, într-un interval de 40 – 70 de ore de funcționare non-stop, în funcție de condițiile meteo.

Pentru alimentarea cu apă a instalației de înzăpezit artificial propuse este necesar un debit de 40 l/s, sau o rezervă de apă de circa 20.000 mc, ceea ce ar asigura acoperirea pârtiilor pe întreaga lor lățime, cu un strat uniform de circa 30 cm de zăpădă.

Totalul ariilor de înzăpezit fiind de 7,62 ha și considerând necesarul specific de apă de cca 130 mc/oră (pentru 10 tunuri cu acționare simultană), și timpul de 80 de ore necesar pentru o înzăpezire completă, va rezulta un volum de apă de cca. 10.394 mc pentru o înzăpezire completă, care corespunde unui volum de 22.867 mc zăpadă, la o grosime a stratului de zăpadă de cca. 30 cm.

Drum de acces și platforma de parcare

În vederea satisfacerii cerințelor de trafic pentru deservirea domeniului schiabil Feneșel – Părăginoasa, se propune amenajarea și modernizarea unui sector de drum forestier racordat la drumul comunal, ce va deservi accesul spre parcajul proiectat în vecinatatea sosirii pârtiei de schi.

Lungimea drumului de acces și a celorlalte alei carosabile, cumulate, este de 2.130 m, iar lungimea aleilor pietonale, inclusiv a celor care fac legătura între parcarea autovehiculelor și telescaun este de 2.240 m.

Platforma de parcare propusă este situată la baza pârtiei de schi, spre vest, în suprafață de circa 1,08 ha și va asigura un număr de 408 de locuri de parcare pentru autoturisme, va avea o îmbrăcăminte din asfalt și va fi deservită de un acces cu lățimea de 7,00 m, de asemenea asfaltat. Între platforma de parcare și stația inferioară a telescaunului se va amenaja un trotuar de legătura în lungime de circa 100 m, de 4 m lățime, cu îmbrăcăminte asfaltică. Trotuare cu
caracteristici identice au fost prevăzute și pe conturul platformei de parcare, ca și pe aliniamentul sudic al drumului de acces.

Grup sanitar

În zona de acces a parcării s-a prevăzut realizarea unei construcții parter pentru grupuri sanitare

Garaj pentru mașina de bătut zăpada

La baza pârtiei de schi, se va amplasa garajul pentru mașina de bătut zăpada.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  joi, 13.02.2020 at 21:12

  Buna treaba. Eu auzisem prin 2000 cand am fost pe acolo ca exista interes pentru asa ceva. Uite ca se poate. Dar partea cu impadurirea nu cred ca se va realiza decat pe hartie, ca la noi la romani.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate