Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: AJPIS Alba cere la minister închiderea celor trei centre pentru persoane vârstnice ale Congregației „Sfântul Iosif” din Alba Iulia


Publicat

DSCF

DSCF0187Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba propune Ministerului Muncii închiderea definitivă a trei centre pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, administrate de Fundația Congregația „Sfântul Iosif”. Reprezentanţii AJPIS susţin că aceste servicii sociale funcţionează ilegal şi că, în urma celor mai recente controale, din ianuarie, condiţiile pentru beneficiari au rămas tot improprii. Dau ca exemple mâncare adusă în găleţi cu bicicleta, spaţii insuficiente şi nedotate pentru vârstnicii cu probleme motorii, condiţii precare de ingienă, personal necalificat sau alimente expirate.

Directorul AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, a transmis, într-un comunicat de presă, detaliile legate de această situaţie.

Potrivit sursei citate, în perioada 8-28 ianuarie 2016, AJPIS Alba a efectuat un control inopinat la furnizorul de servicii sociale, Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” din Alba Iulia şi la serviciile sociale furnizate de acesta, respectiv la cele trei cămine pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, de la adresele: strada Dr. Aurel Vlad nr. 40, B-dul Ferdinand I nr. 66 E şi Barbu Lăutaru nr. 54.

De altfel, în perioada aprilie 2014-ianuarie 2016, cele trei cămine pentru persoane vârstnice aparţinând Fundaţiei “Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia au făcut obiectul mai multor controale inopinate, ca urmare a unor sesizări din presă ori formulate de alte instituţii publice.

Vezi și FOTO: Pensionari ţinuţi în condiţii de mizerie la căminele Congregaţiei „Sf. Iosif” din Alba Iulia. Miros înţepător şi lenjerie intimă în sala de mese

În total, AJPIS a efectuat 12 controale inopinate şi acțiuni de monitorizare, în urma cărora au fost dispuse 119 măsuri, ca urmare a deficienţelor constatate.

Citește și FOTO – VIDEO: Mâncare preparată din CARNE EXPIRATĂ DE NOUĂ ANI, pentru bătrânii din centrele Congregaţiei „Sf. Iosif” din Alba Iulia

Controlul efectuat în luna ianuarie 2016 s-a desfăşurat ca urmare a unei sesizări mediatizate în presa locală, din 7 ianuarie, referitoare la condiţiile necorespunzătoare de îngrijire a unei beneficiare asistate într-unul dintre căminele fundaţiei.

Fundaţia Congregaţia “Sf. Iosif” Alba Iulia este acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform certificatului de acreditare, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, potrivit AJPIS, însă “nu a solicitat licenţa provizorie de funcţionare pentru cele trei centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, până la data prevăzută de art. 35, alin. 1 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, respectiv data de 31.12.2015, fapt pentru care, începând cu data de 1 ianuarie 2016 serviciile sociale funcţionează în afara cadrului legal”, precizează directorul Flaviu Cozuc.

În continuare, sunt detaliate rezultatele controalelor:

“S-a mai constatat că entitatea verificată nu a respectat în cea mai mare parte prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate drept centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.

Din verificarea statului de funcţii şi a dosarelor de personal, prezentate echipei de control, s-a constatat că Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” nu dispune, în cele trei centre rezidenţiale, de o structură de personal suficientă, capabilă să asigure activităţile şi serviciile acordate. Furnizorul trebuia să asigure o structură de personal formată din cel puţin 22,5 membri, raportat la numărul beneficiarilor pentru care a fost stabilit gradul de dependenţă (57 beneficiari), excepţie făcând cei 16 beneficiari pentru care, la data controlului nu este stabilit gradul de dependenţă, iar la nivelul acestui furnizor de servicii sociale există un număr de 7 angajați, 4 voluntari și o persoană cu contract de prestări servicii.

IMG_0506Referitor la calificarea personalului, s-a constatat că această condiţie nu este îndeplinită de 3 angajaţi care ocupă postul de îngrijitor, la una din cele trei persoane existând şi neconcordanţe între CIM nr. 10221069/2008, conform căruia ocupă postul de îngrijitor şi Raportul revisal din 9.07.2015, unde este prevăzut că ocupă funcţia de femeie de serviciu, iar la celelalte două persoane, care desfăşoară activitatea de preparare a hranei, un ajutor de bucătar-voluntar şi un preot în cadrul Bisericii Franciscane şi membru în cadrul fundaţiei, bucătar, pentru acesta din urmă, nefiind prezentate echipei de control, documente (dosar de personal) care să ateste calificarea specifică acestei activităţi. De asemenea în cadrul fundației desfășoară activitate de asistent mdical un membru al fundației, cetățean german, care nu deține certificat de recunoaștere a studiilor în România.

Pentru un număr de 51 de beneficiari beneficiari nu este stabilit gradul de dependenţă. Niciunul din cei 11 beneficiari care a fost admis în centrul rezidențial înainte de anul 2015, nu a fost reevaluat din punct de vedere socio-medical, la termenul de un an așa cum este revăzut de Ordinul nr. 2126/2014.

Căminele pentru persoane vârstnice nu deţin spaţii adecvate activităţilor zilnice comune la care să participe beneficiarii centrelor (cameră de zi/ odihnă sau de socializare), ci doar spații improvizate în holuri și/ sau săli pentru servirea mesei, care nu sunt amenajate corespunzător.

În două din cele trei centre nu există spaţii pentru servirea mesei, astfel încât, inclusiv asistaţii care pot să se deplaseze, sunt nevoiţi să servească masa în dormitoare sau la pat, iar într-unul din aceste centre, unde exista o, așa zisă, sală petnru servirea mesei, aceasta este folosită atât ca spațiu de servire a mesei, cameră de zi pentru beneficiari, cât și spațiu pentru depozitarea de lenjerii, prosoape, haine etc., dar și dormitor pentru unul din beneficiari.

În ceea ce privește, spațiile pentru pregătirea hranei, la centrul situat pe strada Dr. Aurel Vlad, bucătăria nu corespunde din punct de vedere structural și funcțional din cauza lipsei spațiului de depozitare, lipsei unei chiuvete, a sursei de apă caldă, există un butoi în care se păstrează apa necesară spălatului veselei. Până la data controlului, hrana beneficiarilor a fost preparată fără ca acest centru să dețină autorizație sanitar-veterinară, acest aspect fiind constatat de către DSVSA Alba atât în anul 2014, cât și în anul 2016. La bucătăria fundaţiei din Alba Iulia, pe strada Ferdinand, nr. 19 se pregătește prânzul pentru beneficiarii ocrotoți în centrele rezidențiale situate pe str. Ferdinand nr.66E și str. Barbu Lautaru, nr.54, hrana fiind livrată în sistem catering (în găleți transportate cu bicicleta) la serviciile sociale menționate mai sus, iar cina şi micul dejun se pregătesc la sediile centrelor rezidenţiale, care nu deţin autorizaţie sanitar-veterinară.

Meniurile nu sunt diversificate şi diferenţiate în funcţie de regimul dietetic recomandat de medicul specialist, nu sunt prezente fructele, legumele/salate de legume în meniurile beneficiarilor şi nici gustarea dulce (doar la masa de Crăciun s-a servit o prăjitură), nu se specifică aportul caloric.

Nu sunt întocmite liste de alimente din care să rezulte respectarea meniului zilnic de hrană stabilit şi cuantumul valoric al acestuia (16,6 lei/beneficiar/zi), situaţie în care nu se poate verifica respectarea nivelului zilnic de hrană, prevăzut de HG nr. 903/2014 și nu dețin documente care să ateste proveniența și termenul de valabilitate a alimentelor folosite la prepararea hranei”, se arată în comunicat.

Citește și Controale şi sancţiuni de la AJPIS Alba în iunie: ”Big Brother” săptămânal la Congregația ”Sfântul Iosif” din Alba Iulia

De asemenea, la controlul din 8 ianuarie 2016, inspectorii AJPIS au identificat “produse alimentare cu valabilitate expirată din luna decembrie 2015 (margarină: 2 cutii, budincă cu vanilie: 2 cutii, conservă țelină : 8 borcane), care urmau să fie folosite în alimentaţia beneficiarilor”, potrivit sursei citate.

AJPIS concluzionează că “Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia nu oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia. Căminele pentru Persoane Vârstnice ale fundației nu aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie/ deratizare adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, conform normelor legale în vigoare; spaţiile nu sunt zugrăvite etc. Unitatea nu deţine substanţe/produse de igienizat şi dezinfectat vesela şi spaţiile interioare, stocul fiind zero”.

În ceea ce priveşte condiţiile necesare asigurării unei igiene personale optime, “s-a constatat că la nivelul centrelor există grupuri sanitare, cu WC, chiuvetă şi duş/vană, insuficiente și care nu erau igienizate corespunzător, fiind urât mirositoare, iar pentru pesonalul fundației nu există grupuri sanitare, iar apa caldă curentă nu este asigurată permanent, ci doar de 2 ori pe săptămână, când se efectuează baia generală. Totodată echipa de control a constatat că în unul dintre cămine furnizorul de servicii sociale nu asigură păstrarea medicamentelor în condiții de siguranță, fiind lăsate la îndemâna beneficiariilor (ex. pe etajera de la chiuveta din dormitor exista haloperidol)”.

Din constatările echipei de control “reiese faptul că dormitoarele nu asigură un spaţiu de 6 mp/ beneficiar, dotarea cu mobilier este minimă şi constă într-un pat, o noptieră şi o masă cu 1 scaun, iar temperatura ambientală la data controlului era de aproximativ 16-17 grade C. Din cauza spaţiului mic, deplasarea beneficiarilor şi accesul personalului se fac cu dificultate.

În două din cele trei centre care au dormitoare dispuse la etaj sunt cazate persoane care prezintă dificultăţi de deplasare( persoane imobilizate în scaun cu rotile, persoane imobilizate la pat, persoane care folosesc bastonul şi care se deplasează cu greutate), spaţiul fizic nefiind accesibilizat corespunzător nevoilor de deplasare al beneficiarilor, limitează accesul acestora la mediul fizic din interiorul şi exteriorul imobilului”.

În concluzie, “având în vedere faptul că, deși furnizorul de servicii sociale, respectiv Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia a fost consiliat şi informat cu privire la procedura de licenţiere a serviciilor sociale, atât în cadrul Campaniei de Informare şi Consiliere, prevăzută în Planul de control al ANPIS pentru 2015, care a constatat în 3 sesiuni de consiliere a furnizorilor din judeţul Alba, sesiuni la care au fost prezenți reprezentanți ai acestei entități, cât şi cu ocazia fiecărui control, în care au fost menţionat termenul până la care se poate solicita licenţierea serviciilor sociale și ce documentație este necesară obținerii licenței de funcționare, Fundația Congregația „Sfântul Iosif” Alba Iulia nu a dat curs acestui demers legal obligatoriu și în consecință entitatea funcționează în afara cadrului legal”.

Astfel, având în vedere deficienţele constatate cu ocazia controlului din luna ianaurie 2016, cât și cele constatate în perioada 2014-2015, “referitoare la insuficienţa personalului şi a calificării acestuia, la modul de admitere a beneficiarilor în serviciile sociale (fără documentaţia specifică/ documentaţie incompletă), modul de planificare şi monitorizare a serviciilor furnizate, mediul de viaţă (hrană, condiţii de locuit, asigurarea asistenţei medicale, etc) neadecvat nevoilor beneficiarilor asistaţi în cele trei centre rezidenţiale, coroborat cu neimplementarea măsurilor şi nerespectarea termenelor limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate în rapoartele de control şi monitorizare (procese verbale de control), privind asigurarea calităţii serviciilor sociale”, Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială Alba prin directorul executiv Flaviu Cozuc, propune, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, încetarea definitivă a servicilor sociale: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Barbu Lăutaru, nr. 54; Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Ferdinand, nr. 66E, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Dr. Aurel Vlad, nr. 40, toate aparținând Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Contribuţiile lunare pentru pensii cresc din această lună. Cât costă cumpărarea vechimii

Publicat

bani

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul salariului minim se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară a crescut și suma pentru cumpărarea retroactivă a vechimii.

Potrivit CNPP, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei.

Din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei (prin rotunjirea făcută de CNPP pentru suma de 557,5 lei, cât era anul trecut) la 575 de lei pe lună. Adică 17 lei în plus în fiecare lună.

Cât costă cumpărarea vechimii

În toamna anului trecut, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani.

Încheierea unui astfel de contract, pentru cumpărare retroactivă a vechimii pe o perioadă de maximum 6 ani, poate fi solicitată numai în perioada 28 septembrie 2020 – 31 august 2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, anunţa atunci CNPP.

„Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare”, se mai arată în ordonanţă.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate a fost de 2.230 lei, respectiv o sumă minimă lunară de plată de 558 lei.

Cum din 13 ianuarie salariul minim brut pe ţară a fost majorat la 2.300 de lei, rezultă o sumă minimă lunară de plată de 575 de lei, respectiv 6.900 lei pentru cumpărarea unui singur an de vechime şi 41.400 de lei pentru cumpărarea a 6 ani de vechime.

Suma este considerabil mai mare decât cea percepută anul trecut pentru cumpărarea a 6 ani de vechime în muncă, diferenţa fiind de 1.224 lei.

sursa: cnpp.ro, adevărul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

FOTO ȘTIREA TA: Căprioară căzută într-un bazin de apă, salvată de pompierii din Abrud

Publicat

O căprioară căzută într-un bazin de apă a fost salvată joi, 21 ianuarie, de pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Abrud.

Reamintim faptul că în urmă cu două zile, marți, 19 ianuarie, pompierii din Câmpeni au salvat o altă căprioară care a rămas blocată într-un sloi de gheață.

Vezi și FOTO-VIDEO: Căprioară rămasă blocată într-un sloi de gheață, salvată de pompierii din Câmpeni

„Pompierii Primăriei Abrud au intervenit, astăzi, pentru salvarea unei căprioare căzute în bazinele de apă de la Cristea.

Deși speriată, căprioara este în siguranță datorită unor oameni dedicați și determinați să lupte pentru orice suflet aflat în nevoie”, au transmis reprezentanții Primăriei Abrud.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Agriculturii va lansa un program nou de susținere a cultivării plantelor aromatice și va extinde programul „Tomata”

Publicat

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunţat miercuri că anul acesta va extinde programul „Tomata”, acordând sprijin agricultorilor care vor cultiva legume în spaţii protejate, dar va veni şi cu unul nou dedicat plantelor aromatice, pentru a acoperi „un deficit comercial foarte mare”.

„Vor rămâne acciza la motorină, programul „Usturoiul”, „Bazna şi Mangaliţa”, programul de minimis pentru sprijinul apicultorilor. Un nou program gândesc colegii acum legat de plante aromatice, pentru că am observat în deficitul balanţei comerciale că şi aici înregistrăm un deficit comercial foarte mare şi mult discutatul program „Tomata”, despre care, sigur, în mod eronat s-a spus că s-a renunţat. Nu. El se va extinde şi se va îmbunătăţi. Programul „Tomata” a consumat în patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit. În patru ani importurile au crescut în fiecare an, iar acolo unde am fost sesizaţi am verificat şi ne-am dat seama că programul era atât de prost gestionat încât putea fi foarte uşor fraudat. Doar la o simplă verificare, la Olt, am găsit anul trecut 417 dosare fictive, dar cel mai important lucru care ne-a făcut să îl extindem este că majoritatea legumicultorilor, membrii şi liderii asociaţilor au spus: „Domnule ministru numai tomate există? De ce nu faceţi un program de sprijin al legumelor în spaţii protejate?”, a declarat Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că în următoarea perioadă vor exista consultări pe fiecare măsură care urmează să fie lansată „atât cu bani de la buget cât şi din banii Programului Naţional Strategic pe perioada de tranziţie”.

„Împreună cu legumicultorii vom stabili care anume dintre legume vor intra în acest program „Legume în spaţii protejate”. Lumea trebuie să ştie, legumicultorii ştiu că în continuare se va derula sprijinul cuplat vegetal de 4.880 de euro pe hectar anul acesta pentru legume în spaţii protejate şi de aproximativ de 1.800 de euro pentru tomate pentru procesare. Sunt măsuri care se continuă şi merg în paralel cu acest program”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Programul „Tomate în spaţii protejate” a fost lansat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, odată cu preluarea mandatului, la începutul anului 2017, fiind considerat ca un produs deficitar, pe care România il importă masiv.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sorin Bumb: Consumatorii au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă de furnizare a energiei electrice

Publicat

Senaorul de Alba, Sorin Bumb, a transmis un comunicat în cafe anunță simplificarea procedurii de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice.

În plus, spune acesta, consumatorii casnici au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă concurențială de furnizare.

Comunicatul senatorului Sorin Ioan Bumb: 

Liberalizarea pieței de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, permite acum fiecărui consumator casnic să-și aleagă cea mai bună ofertă concurențială de furnizare, care să-i ofere cel mai mic preț, în concordanță cu nevoile sale și cu obiceiurile sale de consum.

Pentru că perioada anterioară nu a fost suficientă pentru ca românii să se hotărască asupra unei oferte de pe piața concurențială, s-a intervenit pentru extinderea perioadei în care aceștia pot alege o anumită ofertă concurențială, astfel încât să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se informa și a compara toate ofertele concurențiale de pe piață.

Astfel, ordinul ANRE 5/2021, intrat în vigoare de ieri, extinde până la 30 iunie 2021 perioada în care consumatorii casnici își pot alege furnizorul de energie electrică.

Începând de acum și până la 30 iunie, abonații vor beneficia automat de cea mai bună ofertă concurențială, fără abonament, cu prețul cel mai mic practicat furnizorul cu care au contract în prezent.

Pentru ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea, toți abonații casnici vor primi în fiecare lună, odată cu factura pentru energie electrică și o scrisoare de informare din parte furnizorului, precum și un formular de selecție a ofertei, care să-i ajute să compare prețurile.

În acest formular vor fi prezentate comparativ: oferta concurențială cu prețul cel mai mic (cea aplicabilă automat până la 30 iunie, dacă abonatul nu solicită altă ofertă), oferta de serviciu universal (cea din contractul vechi, încheiat anterior datei de 1 ianuarie 2021), valoarea reducerii comerciale acordate de furnizor (diferența între prețul din oferta cea mai mică și prețul din vechiul contract) și o altă ofertă concurențială, alternativă.

Totodată, se simplifică și modalitatea de încheiere a unui nou contract, pentru că este de ajuns pentru orice abonat casnic să completeze acest formular pe care îl primește o dată cu factura, să bifeze în el oferta care îi convine, să îl semneze și să îl transmită apoi furnizorului de electricitate.

În baza acestui formular semnat, un nou contract, realizat în termeni aleși de consumator prin intermediul formularului, intră în vigoare automat în termen de 5 zile de la primirea formularului semnat de către furnizor.

Subliniez că toți consumatorii casnici sunt liberi să aleagă ce furnizor doresc și nu sunt în niciun fel obligați să aleagă în continuare furnizorul actual, decât dacă doresc acest lucru.

Primirea acelei scrisori și a formularului de ofertă este doar o modalitate practică care să le ușureze încheierea unui nou contract, dar nu îi obligă să rămână la furnizorul actual.

Ei pot căuta alte oferte și pot încheia contracte cu orice furnizor doresc, dintre cei care sunt disponibili în zona lor. Este însă important să facă acest lucru, adică să aleagă cea mai bună ofertă concurențială pentru ei.

Am avut mai multe discuții pe această temă cu reprezentanții ANRE și cu cei ai ministerului Energiei și am insistat ca toți consumatorii casnici să fie corect informați și să poată beneficia de cea mai avantajoasă ofertă concurențială.

Voi urmări această situație și voi cere periodic informări  în cadrul Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului, al cărui membru sunt.

Cred că termenul de 30 iunie va fi suficient de lung pentru ca fiecare să poată alege în funcție de necesitățile sale dar, dacă vom constata că este necesară extinderea acestui termen, vom căuta măsurile legale pentru a-l extinde.

Sorin Ioan Bumb, senator PNL de Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate