Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Batalionul 136 Geniu ”Apulum” aniversează 78 de ani de existență. Istoricul unității militare


Publicat

batalion 2Batalionul 136 Geniu ”Apulum” aniversează 78 de ani de existență. În anul 1925, potrivit tabelei de organizare la pace, Regimentul de pontonieri care funcţiona în garnizoana Brăila era alcătuit din două batalioane de pontonieri-râuri, un batalion de pontonieri-fluvii şi o companie depozit. Fiecare batalion avea în compunere câte patru companii de pontonieri a câte două plutoane. Cele trei batalioane, Batalionul 1 pontonieri-fluvii, Batalionul 2 pontonieri-râuri şi Batalionul 3 pontonieri-râuri se aflau în garnizoana Brăila. În primăvara anului 1932 Batalionul 2 pontonieri-râuri a fost dislocat în garnizoana Bacău, iar cinci ani mai târziu, la 15 martie 1937, Batalionul 3 pontonieri-râuri a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia.

Istoricul Batalionului 136 Geniu ”Apulum”

Odată cu mutarea batalionului la Alba Iulia se schimbă şi denumirea celor două batalioane, Batalionul 3 pontonieri-râuri Alba Iulia devine Batalionul 2 pontonieri-râuri Alba Iulia, iar unitatea de la Bacău devine Batalionul 3 pontonieri-râuri Bacău.

Datorită evoluţiei evenimentelor politice şi militare din anul 1938, o parte din armata română trece la mobilizarea parţială, în toamna anului 1938, pentru a participa la acţiunile militare pe frontul de Vest. În cadrul mobilizării, Batalionul 2 pontonieri-râuri Alba Iulia primeşte sarcina de a mobiliza 5 companii de poduri râuri, anume Companiile 1,6,7,18 şi 19 poduri-râuri.

batalion 9În timpul mobilizării şi după terminarea acesteia trupele de pontonieri concentrate executau pregătire în lucrul cu completul de pod, pentru cunoaşterea materialelor şi modul lor de utilizare. Personalul concentrat, atât cadrele militare cât şi gradaţii şi soldaţii, nu era familiarizat cu materialele şi modul de lucru cu acestea, misiunea companiei în aceste condiţii fiind foarte dificilă.

În perioada 22 iunie 1941 – 23 august 1944 unităţile şi subunităţile de pontonieri au fost mobilizate pentru perioade de timp variabile, în funcţie de nevoile armatei.

În timpul conflictelor de pe frontul de Est, principalele misiuni ale unităţilor de pontonieri au constat în amenajarea trecerilor peste cursurile de apă prin întinderea podurilor de echipaj şi realizarea unor portiţe sau poduri umblătoare, participarea cu echipaje de pontonieri şi ambarcaţiuni la forţarea cursurilor de apă, participarea la construirea podurilor din lemn improvizate sau semipermanente, amenajarea drumurilor, asigurarea protecţiei podurilor împotriva îngheţului şi pe timpul dezgheţului, participarea la executarea unor lucrări de amenajare a terenului şi de baraje,etc.

batalion 10În anul 1942 companiile 18 şi 19 poduri-râuri aveau în înzestrare 256 m de pod metalic cu capacitate portantă de 16 Tf. şi un efectiv de 399 oameni, 8 ofiţeri, 9 subofiţeri, 23 de sergenţi, 73 caporali şi 286 soldaţi. La începutul anului 1943 Compania 18 poduri-râuri se afla în regiunea Mariopol-Zevetakoie iar Compania 19 poduri-râuri la Rostov.

După data de 23 august 1944 odată cu mutarea frontului spre vest, trupele de pontonieri au luat parte la războiul antihitlerist alături de sovietici, pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei. Companiile 18 şi 19 poduri-râuri din Batalionul 2 pontonieri-râuri, au fost repartizate din nou Armatei a-IV-a, care urma să acţioneze în sudul Transilvaniei.

Pentru forţarea râului Mureş Compania 18 râuri-poduri a început deplasarea în 17 septembrie 1944 spre localitatea Cucerdea din judeţul Mureş. Datorită numărului mic de autocamioane, deplasarea s-a făcut în mai multe curse, finalizându-se la 19 septembrie 1944. Primele încercări de forţare a Mureşului s-au făcut la Vidrasău de către Divizia 9 mecanizată şi la Cipău Deal şi Iernut de către Corpul Moto Mecanizat, pontonierii Companiei 18 poduri-râuri executând treceri forţate cu două portiţe în nopţile de 21 şi 24 septembrie 1944.

În aceste zile de foc, militarii Companiei 18 poduri-răuri construiesc un pod semipermanent la Miraslău, lung de 20 m şi cu o forţă de suport de 40 tone iar la 6(2) octombrie întinde un pod de echipaj de 16 Tf., peste râul Mureş, la Ocna Mureş, cu lungimea de 84(70) m.

batalion 8În data de 7 octombrie execută un pod de echipaj peste râul Târnava Mică, la Jidvei, cu lungimea de 32 m. În următoarea perioadă, potrivit ordinelor Comandamentului Geniului Armatei a-IV-a, compania este mutată de pe râul Mureş, începându-şi noua misiune cu executarea unui pod de echipaj peste râul Arieş, în localitatea Viişoara, cu lungimea de 72 m şi forţă de suport de 20 T. În data de 19 octombrie 1944, două plutoane ale companiei, execută pe timp de întuneric un pod cu lungimea de 32 m peste râul Agriş, în localitatea Jibou. Peste două zile, la 21 octombrie, primeşte misiunea de a deschide un punct de trecere pe portiţă peste râul Someş în localitatea Ulmeni.

Compunerea Companiei 18 râuri-poduri pe timpul acestor misiuni era de 8 ofiţeri, 6 subofiţeri şi 348 de gradaţi şi soldaţi.

În anul 1950 batalionul din Alba Iulia se transformă în Regimentul 3 Pontonieri.

La data de 1 iulie 1952 Regimentul 3 pontonieri Alba Iulia primeşte denumirea de Regimentul 270 pontonieri fiind subordonat nemijlocit Comandamentului Trupelor de Geniu, iar începând cu 13 mai 1953 se subordonează Regiunii a-III-a Cluj. Câţiva ani mai târziu Regimentul 270 pontonieri se transformă în Batalionul 136 Pontonieri.

Batalionul 136 Geniu “Apulum” este dispus în garnizoana Alba Iulia şi este continuatorul tradiţiilor de luptă ale Batalionului 136 Pontonieri, înfiinţat în perioada 20 iunie – 20 august 1961 şi ale Batalionului 136 Treceri (15 mai 2005 -30 iunie 2009), fiind prima unitate de pontonieri înzestrată cu parc de pod românesc P.R.-57.

Efectivele nucleului au fost formate din ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi aduşi din Regimentul 72 Pontonieri Brăila şi Regimentul 2 Pontonieri Turnu Măgurele.

Unitatea a fost dispusă în garnizoana Alba Iulia în actuala cazarmă 510. Încă de la început, Batalionul 136 Pontonieri primeşte misiunea de a verifica posibilităţile de lucru cu parcul de pod românesc atât în faţa unor comisii a armatei statului polonez, cât şi în cadrul aplicaţiilor conduse de Armata a II-a şi Armata a III-a.

În perioada 10 – 16 noiembrie 1962 Batalionul 136 Pontonieri prezintă demonstrativ o aplicaţie privind modul de lucru cu parcul de pod românesc P.R. – 57 în faţa elevilor din Şcoala Superioară de Ofiţeri Sibiu şi a membrilor Comitetului unificat al Tratatului de la Varşovia.

În perioada 2 august – 18 septembrie 1963 batalionul participă cu toate efectivele şi tehnica de luptă la lichidarea urmărilor provocate de inundaţii pe cursul râului Jiu, în zona localităţii Câmpul lui Neag.

Un detaşament din cadrul Batalionului l36 Pontonieri participă în anul 1971 la executarea unor lucrări de prospecţiuni pe râul Olt, în raionul localităţii Avrig iar altul participă la executarea unor lucrări de îndiguire în raionul localităţii Turdeni, judeţul Cluj.

Batalionul 136 Pontonieri participă cu un detaşament în primăvara anului 1973, la prevenirea unor dezastre provocate de îngheţarea albiei râului Sebeş pe traseul Oaşa – Şugag, care ar fi pus în pericol Şantierul de Construcţii Hidrotehnice Sebeş.

În perioada 1970 – 1975 unitatea participă cu un detaşament la construirea drumului Transfăgărăşan–Nord iar în anul 1978 primeşte misiunea de a executa un punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Olt, în raionul localităţii Făgăraş.

Cu ocazia sărbătoririi zilei naţionale a României, la 1 decembrie 1991, Batalionul 136 Pontonieri primeşte denumirea onorifică de „Căpitan Anton Berindei”.

În urma inundaţiilor din anii 1963, 1970, 1981, 1996, 1999, 2002, 2005, 2006 şi 2010 batalionul participă cu tehnică şi efective la înlăturarea urmărilor provocate de acestea iar la solicitarea organelor administraţiei locale s-au executat lucrări de refacere, consolidare şi reamenajare a unor puncte de trecere peste cursurile de apă în judeţele Alba, Caraş Severin, Cluj, Hunedoara, Timiş.

În cadrul procesului de restructurare, reorganizare şi modernizare a armatei, în anul 1998 Batalionul 136 Pontonieri „Căpitan Anton Berindei” se transformă în Centrul 136 Instrucţie Mobilizare (Po).

În anul 2002 se transformă în Batalionul 136 Treceri, intrând în subordinea Brigăzii 4 Geniu Teritorială, iar în perioada 01.03-31.05.2007 se reorganizează cu aceeaşi denumire şi se resubordonează Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”(care începând cu 15 iunie 2008 se transformă în Divizia 4 Infanterie “Gemina”).

Începând cu 1 iulie 2009 Batalionul 136 Treceri se transformă în Batalionul 136 Geniu “Apulum” rămânând tot în subordinea Diviziei 4 Infanterie “Gemina”.

Batalionul a pus la dispoziţie cadre militare pentru participarea la acţiunile întreprinse de armata română în cadrul „Parteneriatului pentru Pace” din Bosnia – Herţegovina, Afganistan şi Irak şi instruirea în comun cu armatele statelor din compunerea NATO.

În primăvara anului 2009 efective de militari si civili din unitate participă la restaurarea monumentelor reprezentative pentru arma geniu construite pe drumul Transfăgărăşan. Astfel, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea armei geniu, în cadrul unui ceremonial militar şi religios desfăşurat în data de 20 iulie 2009 pe drumul Transfăgărăşan, au fost dezvelite şi sfinţite plăcile comemorative ale monumentelor „Poarta Întâlnirii” şi „ Poarta Geniștilor”.

Un moment solemn cu o semnificaţie deosebită pentru unitate se desfăşoară în toamna anului 2009. La data de 25.10.2009 Batalionul 136 Geniu „Apulum”, primeşte noul Drapel de Luptă. Evenimentul se desfăşoară pe platoul din faţa catedralei ortodoxe din municipiul Alba Iulia în prezenţa unor înalte personalităţi militare şi civile.

Începând cu anul 2010, batalionul se subordonează Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos” din Brăila.

În toamna anului 2010 la solicitarea autorităţilor publice locale, pentru fluidizarea traficului pe drumul european E 81 pe comunicaţia Alba Iulia – Sebeş, unitatea a executat un punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Mureş, fluxul de maşini peste pod fiind de aproximativ 15.000 în 24 ore.

O altă etapă din pregătirea militarilor unităţii constă în instruirea comună cu armatele statelor din compunerea NATO., pentru asigurarea succesului misiunilor „TISA 2011” şi „IEL MILU” 2011 executate în parteneriat cu Bulgaria, Croaţia, Serbia , Georgia, Ungaria.

În perioada 27 mai – 1 iulie 2011 unitatea participă cu efective şi tehnică în cadrul exerciţiului multinaţional „TISA 2011” etapa finală, în garnizoana Râmnicu-Vâlcea. Misiunile primite de detaşamentul unităţii fiind complexe, au pus la grea încercare pregătirea acumulată de-a lungul timpului. Acestea constau în executarea unui punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Olt cu lungimea de 100 m şi realizarea a patru deschideri de pod jos metalic cu ajutorul completului de pod PJM-72.

La data de 9 iulie 2011, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, conferă „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre” Batalionului 136 Geniu “APULUM”, dorind a răsplăti meritele pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor încredinţate şi obţinerea de rezultate deosebite în procesul instruirii.

În perioada 27 august – 15 septembrie 2012 forţe din cadrul batalionului au participat la activităţi de instruire şi pregătire a exerciţiului Blonde Avalanche 2012, în cadrul taberei de instrucţie la apă în poligonul de instrucţie „Vărsătura” din garnizoana Brăila. Misiunea detaşamentului unităţii consta în executarea unor lucrări de amenajare a poligonului pentru exerciţiile demonstrative a capabilităţilor structurilor de geniu aparţinând Brigăzii 10 Geniu, în vederea desfăşurării exerciţiului multinaţional „Blonde Avalanche 2012”. (17 – 21 septembrie 2012).

Batalionul 136 Geniu „Apulum” este structura desemnată de către Statul Major al Forţelor Terestre ca structură care generează elementele unităţii multinaţionale logistice integrate cu specific de geniu pentru infrastructura de logistică (IEL MILU).

În perioada 12 – 16 noiembrie 2012 o comisie a SMFT a executat certificarea modului românesc din cadrul IEL MILU, iar în perioada 19 – 23 noiembrie 2012 în cazărmile Batalionului 136 Geniu „Apulum” s-a desfăşurat exerciţiul multinaţional IEL MILU 2012, cu participarea militarilor din cele 4 naţiuni (Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România).

În perioada 6 – 26 iunie 2013, batalionul participă la exercițiul Capable Logistician 2013 , care este cel mai important şi complex exerciţiu în domeniul logistic, organizat de NATO în ultimul deceniu și care a adunat peste 1400 de militari din statele membre NATO în poligonul de antrenament Lest Military Trening Area din Slovacia.

În perioada 24 – 27 iunie 2014, unitatea a fost gazda exerciţiului multinaţional “IEL MILU 2014”, la care au participat peste 75 de militari din Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România.
Anul 2015 a marcat un element de noutate pentru capabilitățile batalionului, prin executarea unei misiuni de instalare a unei rampe mobile pentru debarcarea tehnicii militare de mare tonaj, în staţia de cale ferată Voila din județul Brașov.

Activităţi importante din ultimii ani:

6 – 31 octombrie 2008: Construirea şi deservirea unui pod jos metalic la Prundu Bârgăului, jud. Bisriţa Năsăud;

22 – 23 iunie 2010: Intervenţia pentru salvarea persoanelor surprinse de inundaţii şi izolate pe case în zonele: Aiud, Ciumbrud, Lopadea Nouă, județul Alba;

15 septembrie – 14 noiembrie 2010: Construirea şi deservirea unui pod de pontoane pe râul Mureş în zona Partoş;

22 – 23 decembrie 2010: Participarea la înlăturarea efectelor în urma surpării terenului în localitatea Ocna-Mureş, judeţul Alba;

2011: Participarea cu efective şi tehnică la exerciţiului multinaţional Tisa 2011 în ganizoana Râmnicu Vâlcea;

27 august – 15 septembrie 2012: Participarea la exerciţiul Blonde Avalanche 2012, în cadrul taberei de instrucţie la apă în poligonul de instrucţie „Vărsătura” din garnizoana Brăila;

19 – 23 noiembrie 2012: Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului multinaţional IEL MILU 2012 cu participarea militarilor din 4 ţări:Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România;

6 iunie -26 iunie 2013: Participarea la exercițiul Capable Logistician 2013 din Slovacia;

24-27 iunie 2014: Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului multinaţional IEL MILU 2014 cu participarea militarilor din 4 ţări:Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

O decizie privind purtarea măștii la locul de muncă va fi luată la 1 iunie. Precizările premierului Cîțu

Publicat

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă seara că o decizie în privinţa purtării sau nu a măştii la locul de muncă, acolo unde sunt doar persoane vaccinate, va fi luată de la 1 iunie.

„Încă nu este o decizie clară. După 1 iunie vom lua această decizie. Este în ordinul ministrului Sănătăţii. Cred că este o decizie luată înainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdată cu mască la locul de muncă, la interior. (…) După 1 iunie vorbim de alte modificări”, a spus Cîţu, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Prim-ministrul a mai spus că de la 1 iunie Guvernul va modifica actele normative necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor culturale.

„Vom modifica actele normative necesare, pentru a crea cadrul legal necesar ca să putem să mergem în acea etapă. În acest moment noi am prezentat în decizia CNSU următoarele etape, ca să foarte clar pentru români la ce să se aştepte”, a precizat Cîţu.

Întrebat dacă toţi românii vor avea acces la spectacole după 1 iunie, premierul Cîţu a spus: „Pentru toţi românii… depinde, dacă sunt vaccinaţi sau nu. Aţi văzut că fiecare eveniment, în interior sau în exterior, are anumite criterii (referitoare n.r.) la număr de persoane la interior, dacă persoanele sunt vaccinate, dacă organizatorii îşi asumă că persoanele sunt vaccinate, atunci vorbim de alt număr de persoane”, a spus premierul.

Referitor la o eventuală falsificare a actelor care atestă vaccinarea, Florin Cîţu a precizat că la TNB „s-a verificat foarte uşor” şi că „putem să discutăm de soluţii” pentru că „suntem în anul 2021”.

„Astăzi am intrat aici cu un buletin”, a spus premierul.

În altă ordine de idei, Cîţu a menţionat că „România a luat decizia, poate unică în Uniunea Europeană, de a permite cetăţenilor care vin din zona verde să intre în România, turiştii, fără niciun fel de documente care să ateste dacă sunt sau nu vaccinaţi, doar cu documentele necesare pentru a intra în România”.

Premierul Florin Cîţu a fost prezent sâmbătă seara la spectacolul-pilot cu piesa „Dineu cu proşti” de Francis Veber, la Teatrul Naţional Bucureşti.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Astăzi: Expoziție-memorial la Museikon Alba Iulia dedicată victimelor pandemiei COVID

Publicat

Muzeul Național al Unirii deschide la Museikon o ”expoziție-memorial dedicată victimelor pandemiei COVID-19”. Evenimentul va avea loc duminică, 16 mai, de la ora 13.00.

Inițiativa Muzeului din Alba Iulia, ”prima de acest gen din țară, se dorește să fie percepută ca un spațiu viu al memoriei colective, un loc de reunire după o izolare care ne-a separat atât de mult și un omagiu adus celor pe care pandemia nu doar că i-a răpit prea curând, dar a și împiedicat organizarea obișnuitelor ritualuri de despărțire de familie și de cei dragi”, transmit reprezentanții muzeului.

Ca solemnitate inaugurală a fost aleasă comemorarea unuia dintre cei mai importanți colaboratori ai săi: pictorul profesor Liviu Lăzărescu, de la a cărui trecere la cele veșnice tocmai se împlinesc 40 de zile.

”Prin înființarea acestui memorial la Museikon vrem să-i ajutăm să se cunoască pe cât mai mulți dintre cei care au pierdut pe cineva drag.

De altfel, un loc al memoriei nici nu ar fi posibil fără implicarea lor, de aceea muzeul adresează o invitație tuturor celor care doresc să lase un însemn-simbol în memoria persoanelor dispărute”, spun organizatorii.

Potrivit acestora, ca martor al întâmplărilor trecute și prezente, muzeul, prin natura sa complexă de a păstra și documenta formele de manifestare și cursul vieții umane, poate fi un sprijin al comunității, în special în momentele de cumpănă.

De aceea, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și-a propus crearea, la Museikon, a unei expoziții-memorial, dedicată amintirii celor plecați dintre noi în cursul actualei pandemii.

Astfel de inițiative au avut loc pe tot globul, efectele dezastruoase ale pandemiei fiind marcate prin diferite monumente sau acțiuni similare.

”Până în prezent sunt semnalate circa 60 de memoriale, dintre care amintim „The National Covid Memorial Wall”, situat în vecinătatea clădirii Parlamentului din Londra, pe care s-au adunat peste 151.000 de inimioare, fiecare simbolizând o victimă a pandemiei; zidul se întinde pe o lungime de peste 500 m și arată, prin mărimea sa, imensa catastrofă cauzată de virusul SARS-COV-2.

Alte forme asemănătoare de comemorare au fost organizate: la Washington – un câmp cu peste 500.000 de stegulețe înfipte în pământ în amintirea celor decedați; în apropierea palatului Cibeles din Madrid o flacără simbolică arde în amintirea celor răpuși de Covid-19; Rio de Janeiro a creat ”Infinity Memorial” cu o listă a victimelor pandemiei”, precizează reprezentanții instituției.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, de la CS Unirea Alba Iulia, participă la cea mai importantă competiție europeană de marș

Publicat

Echipa CS Unirea Alba Iulia, formată din antrenorul Gabriel Avram și atletele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, reprezintă România la Campionatul European de Marș de la Poděbrady, localitate cehă cu tradiție pentru astfel de competiții de elită la nivel european.

Ana Rodean va participa, duminică, la proba de 35 de kilometri marș, nou introdusă în competiție, în vreme ce Mihaela Acatrinei va participa, ca de obicei, la proba de 20 de km.

Atletele din Alba Iulia fac parte din lotul național al României, compus din 7 sportivi (4 la masculin și 3 la feminin). Delegația României a plecat de la Buziaș spre Republica Cehă.

”Pentru CS Unirea Alba Iulia este o onoare să reprezinte România la o competiție europeană de un asemenea nivel și sperăm să obținem cele mai bune rezultate. Noua probă va fi o provocare pentru multe sportive și o posibilitate de reafirmare pentru Ana Rodean, după ce ani la rând a cucerit pe plan national proba de 20 de km.

Mihaela Acatrinei și-a demonstrat suveranitatea, în România, la această probă, la ultimele competiții. Participarea noastră a fost pregătită în cele mai mici detalii de către antrenorul Gabriel Avram. Multă baftă!” – Corneliu Mureșan, director CS Unirea Alba Iulia.

Echipa de marș a CS Unirea Alba Iulia a avut un program încărcat în acest sezon competițional, iar Campionatul European vine după alte 4 competiții importante (2 în țară și 2 în străinătate), la care a obținut două medalii de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz.

Lotul complet al României:

MASCULIN: Narcis Mihăilă (50 km marș), Marius Cocioran (50 km marș), Remus Rădoi (50 km marș), Ionuț Pleșu (50 km marș);

FEMININ: Ana Veronica Rodean (35 km marș – senioare), Mihaela Acatrinei (20 km marș – senioare), Maria Diana Lătărețu (10 km marș – junioare 1).

ANTRENORI: Gabriel Avram, Gheorghe Ardeleanu, Gabriela Ustabacieff;

CONDUCĂTOR DELEGAȚIE: Octavian Măzăran.

La startul competiției s-au înscris 212 sportivi din 25 de țări.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Organizator UNTOLD: Măsurile luate nu se pot aplica la evenimente. Autoritățile au reușit să compromită și lunile iunie și iulie

Publicat

Organizatorii de festivaluri spun că măsurile luate de autorități nu se pot aplica la evenimentele pe care ei le organizează, și că măsurile pe care le-au propus la întâlnirile cu autoritățile erau în măsură să transforme evenimentele în locuri sigure.

„Suntem nemulțumiți de faptul că am discutat cu autoritățile până acuma, am fost în grupurile de lucru, am propus soluții care se pretează industriei noastre și iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme și de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui.

Chereji: Cred că nicăieri în lume nu poți să te gândești că organizezi un eveniment la care să asiguri doi metri pătați pentru fiecare persoană.

Noi am propus un set de norme care odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a declarat la Aleph News Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea.

Lunile iunie și iulie compromise

Chereji spune că prin măsurile luate, autoritățile au reușit să compromită și luna iunie și luna iulie în ceea ce privește organizarea de evenimente, pentru că normele propuse nu pot fi luate în calcul, nu pot fi respectate de nicio persoană care își dorește să organizeze evenimente

„Sper că autoritățile vor reveni asupra acestor norme, cu atât mai mult cu cât premierul României promitea că se va implica și că vom avea o vara cu evenimente și festivaluri.

Noi nu renunțăm, facem tot ce ține de noi, dar sperăm ca și dumnealui să-și țină promisiunea pe care a făcut-o. Cred că dacă se va implica, autoritățile vor putea reanaliza aceste propuneri care nu reușesc să ajute în niciun fel.

Poate aceste măsuri sunt bune pentru evenimentele publice făcute de diverse instituții ale statului”, a adăugat directorul de comunicare.

Guvernul a adoptat vineri o hotărâre privind prelungirea stării de alertă, cu o serie de modificările care intră în vigoare din 15 mai.

Doi metri patrați pentru fiecare persoană și mască de protecție

Organizarea în aer liber a spectacolelor, festivalurilor, concertelor sau altor evenimente publice sau private este permisă numai cu cel mult 500 de spectatori cu respectarea a 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Participarea este permisă numai pentru persoanele care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 72 de ore.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate