Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO UPDATE: Şedinţă a Consiliului Judeţean Alba, la Palatul Cultural din Blaj. Proiectele aprobate de consilieri


Publicat

Palatul CulturalConsilierii judeţeni din Alba s-au reunit miercuri, 24 mai, de la ora 11.00, în şedinţă ordinară, la Palatul Cultural din municipiul Blaj, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat, printre altele, acorduri cu universităţile din Alba Iulia şi Sibiu, dar şi şcoli din judeţ, pentru management integrat al siturilor “Frumoasa”, finanţări pentru activităţi non-profit sportive şi documentaţii privind transportul public judeţean, investiţii pentru drumuri, gestionarea deșeurilor municipale şi sedii de instituţii publice.

UPDATE: Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate. Consilieri judeţeni PSD au solicitat, la începutul şedinţei, demisia de onoare a directorului Apa CTTA, Ştefan Bardan şi o situaţie detaliată a cheltuielilor companiei, în contextul celor mai recente probleme semnalat la nivel local.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 cu privire la constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a consilierului județean Ioan Uțiu și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Gheorghe Feneșer și Ioan Uțiu

2. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a Judeţului Alba

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba

4. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/14 aprilie 2017

11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Livio Dario S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilulului teren intravilan – monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport

17. Proiect de hotărâre privind respingerea Plângerii prealabile formulată de Mioara Pop împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705G: limită judeţul Hunedoara – Cugir (DJ 704)

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704)

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba

23. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba – proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Alba

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureș) – Noșlac – Căptălan – Copand – Stîna de Mureș – Găbud – limita Județul Mureș”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetica Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 mai 2017, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de călătorie ce vor fi utilizate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, începând cu data de 1 iunie 2017.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Un ȘACAL a atacat o stână de oi, la Ocna Mureș. Șase oi au fost sfâșiate de animal, în timpul nopții

Publicat

Mai multe oi de la o stână din zona oraşului Ocna Mureş au fost atacate de şacal, animal care şi-a făcut prezenţa pe teritoriul judeţului Alba în urmă cu peste un deceniu.

Coordonatorul tehnic al Agenţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba, Felix Bogdan Dragomir, a declarat, miercuri, că şase oi de la un staul din zona Ocna Mureş au fost atacate de un şacal, trei dintre ele fiind omorâte, iar trei rănite.

Atacul a avut loc pe timp de noapte.

Identificarea animalului s-a făcut pe baza urmelor lăsate pe sol şi observate a doua zi şi, de asemenea, pe modalitatea de atac, respectiv pe sfâşierea ovinelor, a explicat Felix Bogdan Dragomir.

Acesta a menţionat că pe fondul de vânătoare în cauză a fost alocată o cotă de extragere de 3 şacali, lucru care s-a realizat.

Atacul asupra oilor arată faptul că sunt mult mai mulţi şacali în zona respectivă.

Dragomir a postat pe contul său de Facebook mai multe fotografii cu oile atacate.

Şacalul şi-a făcut simţită prezenţa în sudul ţării în urmă cu câteva decenii, fiind depistat în anul 2009 şi în judeţul Alba.

Un astfel de animal a fost vânat accidental atunci în zona Cricău, fiind confundat cu o vulpe, dovedindu-se ulterior că era şacal.

Citește și: FOTO: Apariție rară la câțiva kilometri de Alba Iulia. Șacal fotografiat în zona Hăpria – Straja

Apoi, alţi doi-trei şacali au fost vânaţi în anii următori tot în apropiere de Alba Iulia, pe fondurile cinegetice de la Berghin, Straja. Un alt şacal a fost lovit mortal pe DN7 (E68), la Balomir.

Se bănuieşte că, cel mai probabil, şacalii au apărut în Ardeal venind pe Mureş, din Ungaria.

Surse: Bogdan Dragomir, Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ce a pățit un român din Alba Iulia, stabilit în Germania, când a încercat să-și schimbe pașaportul cu o lună înainte de expirare

Publicat

pasaport

Un cetățean din Alba Iulia, care locuiește în Germania, a transmis pe adresa redacției o serie de nemulțumiri pe care le are în raport cu autoritățile românești.

Acesta a încercat să își schimbe pașaportul, pe cale să expire. 

S-a dovedit însă a fi o misiune imposibilă.

Mai jos, mesajul acestuia, trimisă redacției Alba24:

„În sfârșit, cu ce să încep?

În data de 06.05.2021 am constatat că pașaportul meu (cu rezidență în Germania) expiră la data de 16.06.2021.

Evident că prima dată am sunat în România, să întreb ce opțiuni am. Am sunat la Alba Iulia, la pașapoarte.

”Da”… așa mi s-a răspuns în România la o instituție. Plus minus, mă așteptam. Asta e. Deloc serviabil stimabilul.

Următorul telefon a fost la Consulatul Român din München. După o lungă perioadă de așteptare, cu un robot IMBECIL și după multe taste apăsate am intrat pe linia de așteptare. Eram al șaselea la rând.

În sfârșit, am vorbit cu o doamna, mi s-a comunicat ce acte trebuie să pregătesc și am fost înștiințat că voi primi un email cu toate informațiile necesare. Zis și făcut. Am primit email-ul, cu linkuri, conturi de creat…

Am completat tot ce era necesar, online, după care urma să îmi fac programare.

Toate acestea s-au întâmplat în 06.05.2021. Surpriză… Nu sunt disponibile programări până în…atenție, 30.06.2021.

Am intrat în panică, evident. Nu am putut să cred ce citesc pe internet, pe site-ul Consulatului Român la München.

Următoarea zi, 07.06.2021, am sunat iarăși. Să întreb de ce nu pot face programare ”on line” și să încerc să fac telefonic. Evident, după alte 45 de minute petrecute la telefon, apăsând taste pentru aceleași întrebări imbecile, am reușit să vorbesc cu o duduie.

Mi s-a comunicat încă odată că nu sunt programări disponibile și că trebuie să aștept. Nu am putut să cred că în 2021, nu poți obține o programare online, chiar și peste 3 luni, dar ăsta este sistemul românesc.

Am sunat la ambasada, la Bonn, să obțin mai multe informații. Să întreb ce e de făcut dacă eu nu obțin o programare până îmi expiră pașaportul. Același răspuns, să așteptați.

Singura varianta primită de la München și Bonn a fost să intru ZILNIC pe site și să tot încerc, poate poate renunță cineva și primesc și eu programare.

Mi-am permis să sun și la minister (MAE), să întreb ce se întâmplă. De ce nu pot face o programare, chiar și peste 3-6 luni.

Mai mult de atât, bugetarul de la București mi-a reproșat că m-am trezit prea târziu, în 06.05.2021 că urmează să îmi expire pașaportul în 16.06.2021.

”Nu aveți ce face decât să așteptați, poate obțineți o programare. Mai încercați”.

Nu pot să cred că în 2021 sistemul funcționează atât de PROST!!!

Mai jos atașez mesajul care apare pe site în momentul în care vreau să fac programare.

”Nu sunt locuri libere în perioada solicitată. Deoarece este posibil că unele persoane să renunțe la programări, vă sugerăm să verificați periodic disponibilitățile existente.

Programul de lucru cu publicul este momentan configurat până la data de 30.06.2021. Pentru a vă programa ulterior datei de 30.06.2021, vă rugăm să reveniți mai târziu.
Serviciul consular solicitat se efectuează numai pe bază de programare online pe www.econsulat.ro.”

Mesajul ăsta apare indiferent de data pe care o selectezi.

Cu alte cuvinte din data de 16.06.2021 nu mai dețîn un act de identitate valid, nu mai pot circula între satele mebre UE, și pe toți îi doare-n…

Mai încercați…

Sunt în Germania din 2010 și până luna asta nu m-am gândit NICIODATĂ să aplic pentru cetățenie. Nu m-a interesat. În urma discuțiilor și interacțiunilor cu sistemul romanesc m-am decis. Am să aplic pentru cetățenie.

DE CE?!? Doar că să nu mai am NIMIC de-a face cu statul român. E trist dar asta e realitatea.

Când un cetățean român se gândește la cetățenia statului de domiciliu doar pentru a evita interacțiunea cu sistemul românesc e de plâns.”

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un proprietar de oi din Alba, obligat de instanță să plătească daune după ce animalele au distrus 8 hectare cultivate cu grâu

Publicat

oi ovine

Un bărbat din Alba, proprietar de ovine, a fost obligat de instanța de judecată să plătească daune unei societăți comerciale după ce oile sale au distrus aproape 8 hectare de teren agricol ce aparținea firmei în cauză. 

Mai exact, firma deținea în 2019 un teren agrar de aproximativ 30 de hectare, în satul Heria, din județul Alba. Potrivit motivării instanței, ”pe acel teren s-au efectuat lucrări de pregătire pentru însămânțare, iar ulterior în lunile septembrie – octombrie pe întreaga suprafață a fost cultivată sămânță din planta Triticale, ce reprezintă un produs hibrid de grâu și secară.

În condiții normale, această plantă ajunge la maturitate după trecerea unei perioade de aproape un an de zile și poate fi recoltată în luna iulie 2020”, se arată în documentul citat.

La sfârșitul anului, un angajat al firmei s-a deplasat la terenul agricol pentru a efectua anumite verificări, însă odată ajuns acolo a constatat faptul că pe suprafața cultivată au pătruns în număr mare de oi, care au provocat distrugerea culturii prin pășunare.

Paguba produsă astfel este de o mare însemnătate pentru reclamantă întrucât suprafața afectată în acest mod este de aproximativ 7,5 ha din totalul de 30 de hectare.

În urma verficărilor realizate de polițiști proprietarul animalelor a fost identificat.

Acesta a fost acționat în instanță de firma care deținea terenul, firmă care a cerut daune pentru distrugerile provocate de materiale.

Un proces în civil a început pe rolul Judecătoriei Aiud, iar o primă sentință a fost dată pe 5 aprilie 2021.

Magistrații Judecătoriei Aiud l-au obligat pe proprietarul oilor la plata a ”sumei de 11.400 lei reprezentând despăgubiri pentru pierderea efectiv suferită și a sumei de 20.019,36 lei despăgubiri pentru beneficiul nerealizat. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 6186 lei, din care 1781 lei taxă judiciară de timbru, 2.900 lei onorariu expert, 20 lei taxă judiciară dosar și 1485 lei onorariu expert dosar.

Sentința Judecătoriei Aiud nu a fost definitivă.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Ruta dinspre Blaj spre Sibiu, prin Șeica Mică, închisă până la toamnă din cauza unor lucrări executate de CJ Sibiu

Publicat

Locuitorii din Blaj care se deplasează spre și dinspre Sibiu, prin Șeica Mică, vor fi nevoiți, de joi, să ocolească prin Copșa Mică.

Consiliul Județean Sibiu anunță că circulația rutieră de pe DJ 142 J Șeica Mare – Șeica Mică se închide în perioada 13 mai – 15 septembrie 2021, din cauza lucrărilor ample care se vor realiza, cu utilaje voluminoase, pentru refacerea zidului de sprijin, pe porțiunea afectată de calamități.

Măsurile de restricționare a circulației se aplică până când se vor finaliza lucrările de consolidare, în valoare de peste 2 milioane de lei, respectiv până la mijlocul lunii septembrie 2021, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Sibiu.

Sursă: Radio Blaj

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate