Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Ghid ANAF 2023: ce obligații fiscale au profesorii care obțin venituri din meditații. Exemple de calcul

Publicat

Profesorii care obțin venituri din meditații au obligația să se înregistreze la Registrul Comerțului și să ceară autorizarea funcționării, potrivit Ghidului ANAF publicat luni.

De asemenea, trebuie să depună declarația unică.

Profesorii care obțin venituri din meditații au obligația să se înregistreze la Registrul Comerțului și să ceară autorizarea funcționării, potrivit Ghidului ANAF publicat luni.

De asemenea, trebuie să depună declarația unică.

Ghid ANAF 2023 persoane fizice – venituri din meditații

În cazul în care persoanele fizice intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații, au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/20081.

Depunerea Declarației unice

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal:

  • Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător

Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

  • fie pe baza normelor de venit
  • fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit și calculul impozitului pe venit

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activităţii se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfăşurat activitatea respectivă.

În cazul în care o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

În situația în care persoana fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Ajustarea normei anuale de venit

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice asupra normelor anuale de venit.

Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe portalul ANAF.

Începerea activității în cursul lunii decembrie

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.

Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității

În situaţia în care contribuabilul încetează activitatea în cursul anului, respectiv activitatea se întrerupe temporar, contribuabilul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, să depună la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate şi să recalculeze impozitul pe venit.

Realizarea unui venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro

În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit dar în anul 2023 va înregistra un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul va avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

În această situație contribuabilul completează în mod corespunzător și depune la organul fiscal.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realize în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Termenul de plată al impozitului pe venit

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Registrul de evidență fiscal

În cazul în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit, acesta are obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, numai în partea referitoare la venituri şi nu are obligaţii privind evidenţa contabilă.

Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit

În situația în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activități independente, în sistem real, venitul net anual din activități independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Declararea venitului net anual estimat și calculul impozitului pe venit

Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului de realizare a venitului sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului și optează pentru determinarea venitului net în sistem real.

Venitul brut estimat este 30.000 lei, iar cheltuielile deductibile estimate sunt în sumă de 10.000 lei. Venitul net anual estimat se determină ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv: 30.000 lei – 10.000 lei = 20.000 lei.

Impozitul pe venit anual estimat aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, astfel: 20.000 lei x 10% = 2.000 lei (impozit).

Contribuabilul respectiv nu va datora contribuția de asigurări sociale întrucât venitul net anual estimat este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, dar va datora contribuția de asigurări sociale de sănătate, întrucât venitul net anual estimat este cuprins între 6 salarii minime brute pe țară, inclusiv, şi 12 salarii minime brute pe ţară.

Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de
asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din actvități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

  • a) nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusive şi 24 de salarii minime brute pe ţară
  • b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale

Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cuprins între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.

Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2023, salariul minim brut este de 3.000 lei iar baza minimă anuală de calcul este 36.000 lei).

Contribuția de asigurării sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul , astfel:

36.000 lei x 25% = 9.000 lei (CAS)

Persoana fizică respectivă datorează, pe lângă contribuția de asigurări sociale, și impozit pe venit în cuantum de 10% din venitul net anual, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate întrucât venitul net anual este cuprins între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Persoane exceptate la plata contribuției

Contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă:

  • este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
  • are calitatea de pensionar

Vezi integral: Ghid ANAF_meditatii_2023

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax