Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Gradație de merit 2024: Dosarele de înscriere pot fi depuse până în 21 mai. Numărul de locuri din Alba, reguli pentru profesori

sediul ISJ Alba

Publicat

Gradație de merit 2024: Profesorii pot depune dosarele de înscriere în perioada 13-21 mai. Lista cu numărul de locuri repartizate pentru gradații în Alba a fost publicată de Inspectoratul Școlar Județean. Cele mai multe sunt pentru învățători și educatoare.

Prin obținerea gradației de merit, profesorii câștigă 25% în plus la salariul de bază. Gradația de merit se cordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu ata de 1 septembrie 2024.

Gradație de merit 2024. Condiții de înscriere

La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:

Personalul didactic de predare/conducere/îndrumare/control

 • angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată
 • cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani
 • care are calificativul ”foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată (1 septembrie 2018-31 august 2023)
 • care a dovedit performanțe deosebite în
  • activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor
  • inovarea didactică în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor/prin utilizarea tehnologiei, internetului, altor modalități alternative de educație/ în pregătirea elevilor istinți cu premii la competiții școlare
  • prevenirea și combaterea abandonului școlar și apărăsirii timpurii a școlii/ integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și/sau tulburări de învățare
  • inițierea și managementul unor proiecte școlare de consolidare centrate pe progres, cooperare și incluziune

Personalul didactic auxiliar

 • angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată
 • cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani
 • care are calificativul ”foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată (1 septembrie 2018-31 august 2023)

Cadrele didactice care au îndeplinit și funcții de conducere, îndrumare, control (1 septembrie 2018-31 august 2023) pot participa fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare.

Personalul didactic al cărei gradație de merit încetează la 31 august 2024 poate participa la un nou concurs.

Gradația de merit se calculează raportat la norma didactică de bază, pentru personalul didactic de predare/conducere/indrumare, control. Pentru personalul didactic auxiliar, se raportează la norma de bază.

Gradație de merit 2024. Numărul de locuri repartizate pentru gradație de merit – județul Alba

 •  Învățători/institutori/profesori învățământul primar: 25
 • Educatoare/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar: 19
 • Educator puericultor: 1
 • Limba și literatura română: 8
 • Matematică: 7
 • Informatică: 2
 • Limba engleză: 6
 • Limba franceză: 3
 • Educație fizică  și sport: 6
 • Cluburi sportive școlare: 1
 • Religie/discipline teologice de specialitate: 3
 • Istorie: 3
 • Cultură civică, gândire critică și drepturile copilului: 1
 • Discipline socio-umane: 1
 • Geografie: 2
 • Învățământ special: 5
 • Profesori consilieri/logopezi – CJRAE: 2
 • Fizică, științe: 3
 • Chimie: 2
 • Biologie: 2
 • Educație muzicală: 1
 • Muzică specializată: 2
 • Educație plastică: 1
 • Educație plastică – vizuală – artistic (arte): 1
 • Palatul și cluburile copiilor: 1
 • Profesori documentariști: 1
 • Limba maternă (maghiară/germană/ucraineană): 1
 • Personal de conducere, îndrumare și control: 6
 • Administrator financiar: 2
 • Administrator patrimoniu: 1
 • Informatician: 1
 • Secretar: 2
 • Didactic auxiliar IȘJ: 2

Gradație de merit 2024. Criterii

Pentru personalul didactic de predare / conducere / îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

 • criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă
 • criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional
 • criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională
 • criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice.

Gradație de merit 2024. Acte necesare pentru înscrieri

Dosarul, în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit, se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

 • opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente
 • cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea

Model Cerere înscriere gradație merit Sesiunea-2024

 • adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi
 • adeverinţă de vechime în învățământ
 • fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare
 • raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar
 • declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut

Model Declaratie-pe-propria-raspundere-gradație de merit_sesiunea-2024

 • documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.

Gradație de merit 2024. Fișe de autoevaluare

Gradație de merit 2024. Calendarul concursului

 • 8-10 mai: aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
  • inspectoratul școlar comunică fișele de (auto)evaluare, numărul gradațiilor de merit și punctajul minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ
 • 13-21 mai: depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică
 • 22-23 mai: depunerea dosarelor cu documentele justificative privind activitatea candidatului la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor
 • 24 mai-12 iunie: analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ. Elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit. Aprobarea listei cu punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Afișarea listei
 • 13-14 iunie: depunerea/transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat; stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite
 • 17-28 iunie: soluționarea contestațiilor, validarea rezultatelor finale ale concursului; afișarea acestora
 • până în 4 iulie: înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat; înaintarea listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit
 • până în 9 august: emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax