Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

JOI: Se împlinesc trei ani de la întronizarea ÎPS Irineu ca arhiepiscop ortodox de Alba Iulia. Detalii din viaţa şi activitatea ierarhului


Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

ÎPS Irineu, arhiepiscopul de Alba Iulia, împlinește, joi, trei ani de când a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Originar din județul Maramureș, a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și ale Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu și București, absolvind „șef de promoție”. La vârsta de 25 de ani, a intrat în obștea Mănăstirii Sinaia, primind la călugărie numele Irineu. Din anul 2011, este Arhiepiscopul Alba Iuliei, înlocuindu-l în funcție pe ÎPS Andrei Andreicuț, după ce acesta a fost ales mitropolit al Clujului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu Pop s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băseşti, judeţul Maramureş, din părinţii Dumitru şi Rozalia Pop, agricultori, primind la Botez numele Ionel. Şcoala elementară a urmat-o în comuna natală, între anii 1960-1968. Răspunzând vocaţiei pentru Preoţie, s-a înscris la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde, timp de cinci ani (1968-1973) s-a dovedit un elev eminent, obţinând premiul întâi la sfârşitul fiecărei clase.

După terminarea studiilor teologice seminariale, a fost recrutat în armată şi şi-a satisfăcut stagiul militar la o unitate de ,,Vânători de Munte” în oraşul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna (1973-1974). În toamna anului 1974, a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a frecventat numai un singur an (1974-1975), continuându-şi apoi studiile la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde, în vara anului 1978, şi-a luat licenţa în Teologie cu calificativul ,,excepţional”, fiind şef de promoţie. La Bucureşti a fost studentul unor străluciţi teologi şi excepţionali oameni de cultură, dintre care amintim pe Pr. Prof. Nicolae Balca, Pr. Prof. Ene Branişte, Pr. Prof. Mircea Chialda, Pr. Prof. Constantin Galeriu, Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Niculae Şerbănescu şi Prof. Iorgu Ivan, care au contribuit, alături de alţii, la formarea sa ca viitor slujitor al altarului.

În 1 august 1978, la vârsta de 25 de ani, a intrat în obştea Mânăstirii Sinaia din judeţul Prahova, aşezământ monahal prestigios, cu viaţă duhovnicească neîntreruptă de peste trei sute de ani. La puţin timp, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie 1978), primind la călugărie numele Irineu. Peste doi ani, la aceeaşi sărbătoare (14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah de către Preasfinţitul Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Pe lângă slujirea pastorală, a avut şi ascultarea de ghid-muzeograf, îndeplinindu-le pe amândouă cu competenţă şi conştiinciozitate.

În toamna anului 1981, în urma unui examen riguros, a fost admis, pe primul loc, la cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. A urmat aceste cursuri între anii 1981-1984, având ca specializare principală disciplina Teologia Morală, sub îndrumarea ştiinţifică a distinsului părinte profesor, teolog şi filolog Dr. Dumitru Radu. La 10 iunie 1984, fericitul întru pomenire, patriarhul Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel. Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale, având coordonator pe ilustrul profesor Dr. Charles West. În paralel cu munca de cercetare şi documentare, şi-a redactat o bună parte din teza de doctorat.

În SUA a desfăşurat şi o bogată activitate ecumenică şi misionară, atât în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada, cât şi în Comunitatea ortodoxă ,,Sfântul Fotie” din cadrul Universităţii Princeton, în calitate de membru activ al acesteia. Activitatea ecumenică şi de promovare a valorilor teologice şi spirituale ale Bisericii Ortodoxe, în general şi ale Bisericii Ortodoxe Române în special, a desfăşurat-o prin participări la diverse simpozioane, servicii religioase, întruniri ecumenice, prin predici şi conferinţe, precum şi prin publicarea a numeroase articole în presa românească şi americană, religioasă şi laică. În cei trei ani petrecuţi în străinătate, a fost un reprezentant demn al etosului românesc peste Ocean. În acest sens, iată ce scria Dr. Thomas W. Gillespie, conducătorul şcolii teologice de la Princeton, despre Înaltpreasfinţia Sa: ,,Părintele Irineu Pop a adus o importantă contribuţie instituţiei noastre prin conferinţele sale despre spiritualitatea ortodoxă şi despre viaţa şi mărturia Bisericii Ortodoxe Române. Munca sa teologică la noi a fost substanţială şi prezenţa sa a fost o binecuvântare” (21 iulie 1988).

Reîntors în ţară, la 30 august 1988, a revenit cu bucurie la Sfânta Mânăstire Sinaia, unde şi-a reluat activităţile sacerdotală şi muzeografică, finalizând şi redactarea tezei de doctorat. După nouă luni petrecute în acest istoric aşezământ călugăresc, pe care-l iubea nespus de mult şi-l numea ,,paradis pământesc”, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a numit, la 9 iunie 1989, preot slujitor la catedrala patriarhală din Bucureşti. I s-au încredinţat, astfel, numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc, pregătindu-se pentru a primi sarcini de conducere în viitor. În acest răstimp, avea un dor fierbinte după oaza monahală de la Sinaia, parcă simţind că, fără voia sa, a părăsit-o pentru totdeauna.

La data de 26 octombrie 1989, a primit rangul de arhimandrit, după care a fost numit Superior al Aşezămintelor ortodoxe româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. În această calitate, a participat, în soborul de slujitori, la serviciile religioase celebrate la Locurile Sfinte, fiind apreciat atât în rândurile ierarhilor ortodocşi de la Ierusalim, cât şi în ale celorlalţi reprezentanţi ai cultelor religioase de acolo. Cu tact pastoral şi cu răbdare, a acordat asistenţă religioasă românilor aşezaţi în Israel, precum şi pelerinilor veniţi în Ţara Sfântă, pentru care era un ghid priceput şi neobosit. Pe lângă misiunea de îndrumător al pelerinilor români, a desfăşurat o susţinută activitate de ordin gospodăresc şi administrativ, şi s-a străduit pentru editarea la nivel înalt a revistei Învierea (Resurrection) şi a suplimentului ei cultural-istoric Spirit românesc.

Despărţindu-se cu greu de cetatea sfântă a Ierusalimului, s-a întors în patrie şi a slujit puţin timp la catedrala patriarhală. În data de 4 octombrie 1990, a susţinut teza de doctorat cu titlul Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului (446 p.), obţinând media 9,77, şi fiind declarat ,,Doctor în teologie”, cu calificativul “excepţional”. La scurt timp, în 30 octombrie 1990, în urma recomandării Arhiepiscopului Teofil Herineanu şi la propunerea Sinodului Permanent al Mitropoliei Ardealului, Preacuviosul Arhimandrit Irineu Pop a fost numit de către Sfântul Sinod al BOR Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. A primit titlul de ,,Bistriţeanul” şi a fost hirotonit şi instalat în catedrala eparhială din Cluj-Napoca, la 21 noiembrie 1990.

De la hirotonirea întru arhiereu, prin sfinte slujbe, vizite canonice în parohii, scrieri alese şi prelegeri elevate, prin participarea la diferite manifestări culturale, simpozioane, aniversări, vernisaje şi evenimente de interes social şi umanitar de pe raza eparhiei, Înaltpreasfinţia Sa a contribuit la sporirea spirituală şi culturală a credincioşilor clujeni şi bistriţeni. În cei 20 de ani de arhipăstorire, a prezidat conferinţele preoţeşti, cursuri pastorale şi de îndrumare misionară a preoţilor, comisii de admitere la Seminarul Teologic şi de obţinere a Atestatului profesional teologic, comisii pentru examenul de capacitate a candidaţilor la hirotonie şi comisii de examinare a candidaţilor pentru parohiile din mediul urban. Printr-o astfel de activitate multifuncţională, se străduieşte cu râvnă a fi împreună-lucrător cu Hristos la zidirea Trupului Său tainic, al Bisericii.

Din anul 1994, Înaltpreasfinţia Sa a adus o contribuţie deosebită la susţinerea şi dezvoltarea învăţământului teologic universitar clujean şi la formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, prin predarea cursurilor de Morală creştină şi Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De asemenea, ţine cursuri de „Istoria civilizaţiei creştine” la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii creştine ,,Dimitrie Cantemir”. Prin Sfintele Liturghii săvârşite în paraclisul Seminarului Teologic, prin întâlnirile trimestriale cu elevii seminarişti şi prin îndrumările duhovniceşti pe care le acordă acestora, îi ajută să-şi modeleze viaţa după chipul lui Hristos, Arhiereul veşnic, pe Care-L vor sluji în ogorul Bisericii străbune.

Înaltpreasfinţitul Irineu a activat în unele asociaţii şi societăţi, şi anume ca membru de onoare în Asociaţia de prietenie România-Israel, ca preşedinte în Asociaţia Filantropică Christiana, ca secretar al Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor din Princeton Seminary şi ca membru al Fundaţiei Internaţionale de Caritate „Omenia”. În felul acesta, a promovat prietenia şi fraternitatea, iubirea creştină şi umanismul evanghelic, conştient că este bine şi frumos ,,să locuiască fraţii împreună”(Ps. 132, 1). La 23 decembrie 1999, i s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, ,,pentru contribuţia deosebită la promovarea valorilor spirituale creştine în societatea românească şi pentru prestigioasa activitate pe tărâm cultural”. Din anul 2000 este şi preşedintele Comisiei locale de Bioetică. În semn de apreciere a activităţii sale, Preşedinţia României i-a conferit, la data de 7 februarie 2004, Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Comandor. În 18 februarie 2009, a fost ales membru de onoare al Marelui Senat al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în data de 21 noiembrie 2010, i s-a conferit titlul de „Professor Honoris Causa” din partea aceleiaşi Universităţi.

Pe lângă activitatea pastoral-misionară şi didactică, a desfăşurat o impresionantă muncă de cercetare ştiinţifică, concretizată în peste 230 studii şi articole, publicate în diverse reviste şi periodice din ţară şi din străinătate. De asemenea, este autorul a 18 cărţi şi a 4 traduceri. Un interes aparte a manifestat pentru semănarea cuvântului lui Dumnezeu, elaborând trei volume de Cuvântări duhovniceşti şi două volume de Predici la duminici şi sărbători. O preocupare constantă a avut pentru Ţara Sfântă, reliefată în patru lucrări, despre aşezămintele noastre româneşti de acolo, despre sanctuarele şi locurile de pelerinaj, despre Sfântul român Ioan Iacob de la Hozeva şi despre Lumina Sfântă. Acum lucrează la o altă carte în care îşi dezvăluie iubirea pentru Patria pământească a lui Hristos, unde pietrele vorbesc despre mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o ,,în mijlocul pământului”(Ps. 73, 13). În marea lor majoritate, publicaţiile au un caracter moral, pastoral şi duhovnicesc.

Cu ocazia împlinirii a trei ani de când Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei, preotul Florin Croitoru, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, a transmis un comunicat:

Joi, 5 iunie se împlinesc trei ani de când Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Timpul vieţii este un timp al lucrării şi al mărturisirii. Această dimensiune a existenţei este înţeleasă la superlativ mai ales de către oamenii duhovniceşti, pentru care lumea, adevărul şi raţiunile inteligibile ale lucrurilor devin context al înnoirii şi al progresului, hrană spirituală şi mijloace de unire cu Dumnezeu. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, în cei trei ani petrecuţi deja în scaunul vlădicesc de la Alba Iulia, a dat viaţă acestor realităţi şi ne oferă zilnic modelul de trăire duhovnicească în cotidian.

Ierarhul şi-a asumat misiunea de a trăi cu discreţie şi altruism calitatea de Arhiereu al lui Hristos şi de părinte spiritual al preoţilor, credincioşilor şi cinului monahal din Eparhia Alba Iulia, calitate înţeleasă ca slujire sinceră şi responsabilitate sporită în Biserica lui Hristos. Hrănit din cuvintele Bibliei şi din textele Sfinţilor Părinţi cu lumina prezenţei dumnezeieşti, Înaltpreasfinţia Sa accentuează în misiunea ce o desfăşoară legătura dintre rugăciune şi viaţa de zi cu zi, dintre respectul faţă de misiunea preoţească şi disciplina personală, dintre libertate şi responsabilitate, apărând valorile autentice fără nici o ezitare.

Aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru activitatea pilduitoare pe teren misionar, pastoral, administrativ şi didactic a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru frumosul picurat prin cuvânt şi faptă în sufletele credincioşilor din judeţele Alba şi Mureş cu diferite ocazii şi pentru continua bucurie a întâlnirii în rugăciune, Îl rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să înmulţească şi de acum înainte binecuvântările asupra Arhipăstorului nostru şi să-l ocrotească în nobila lucrare de călăuzire duhovnicească a creştinilor Eparhiei noastre”, a tansmis reprezentantul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO Exemplu de educație: Un albaiulian a adunat împreună cu fiul său peste 60 de saci de gunoaie de pe malul râului Ampoi

Publicat

Un albaiulian a adunat joi dimineața, împreună cu fiul său în vârstă de 8 ani, peste 60 de saci cu PET-uri și deșeuri de pe malul râului Ampoi. Acesta trage un semnal de alarmă cu privire la situația gestionării gunoaielor în localitățile traversate de râu și roagă primarii din Zlatna, Meteș și Ighiu să facă ceva în acest sens. „Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi”, a mai transmis acesta. 

„Alături de fiul meu David, în vârstă de 8 ani, ne-am petrecut toată dimineața igienizând un mal al râului Ampoi, la limita administrativă cu comuna Ighiu. Am strâns în câteva ore peste 60 de saci de PET-uri și alte deșeuri aduse de viitură de după ultimele ploi.

E o acțiune pe care o fac în primul rând din raționament ecologic. Însă la fel de important mi se pare să îl învăț pe fiul meu că acest gen de atitudine este una corectă.

Am însă de spus un lucru, pentru că adevărul trebuie spus, dacă vrei ca situația să se îmbunătățească: râul Ampoi nu izvorăște din M-ții Pădurea Neagră, râul Ampoi izvorăște din Valea Dosului, adică puțin mai sus de Zlatna și astfel traversează trei unități administrativ teritoriale (UAT-uri), adică Zlatna, Meteș și Ighiu, cu trei primari, colegi de-ai mei, cărora vreau să le transmit că Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi de locuitorii acestor localități, pe care râul le traversează! Ampoiul nu este groapa de gunoi a mocanilor! Ei trebuie să își rezolve în mod civilizat acesta problemă a ridicării și gestionării deșeurilor din localități!

Fiecare viitură, fiecare umflare de râu aduce cu sine tone de deșeuri: în deosebi material plastic, din exact aceste localități și nu din altă parte!

Un rău care traversează o localitate este o binecuvântare prin toate beneficiile care le aduce! Dumnezeu a îmbogățit acestă țară cu sute de râuri care o străbat, iar noi le transformăm în purtătoare de gunoaie, asta din comoditate, inconștiență și prostie!

Rog insistent primarii și celelalte autorități din aceste localități să-și asume aceste scăpări majore și să facă ceva în sensul acesta. Îi văd adesea în presă cu alte realizări edilitare, dar începând de acum în colo nu mai pot ignora acesta latură a respectului față de mediu absolut vitală pentru noi!”, a transmis albaiulianul Rareș Buglea.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ansamblu de joacă nou la Grădinița cu program normal nr. 2 din Teiuș. Investiție de peste 20.000 de lei

Publicat

Primăria Teiuș a cumpărat prin achiziție directă un ansamblu de echipamente de joacă pentru Grădinița cu program normal nr. 2 din oraș în valoare de peste 20.000 de lei. Printre elementele acestuia se numără balansoare, tobogane și un carusel. 

Contractul în valoare de 20.164 de lei (aproximativ 4.168,53 de euro) a fost atribuit în data de 2 iulie, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), către Dupex SRL din Sebeș.

Ansamblul de joacă este compus din următoarele componente:

– balansoar lemn pe arc cu figurine – 1 buc.

– balansoar două persoane lemn – 1 buc.

– tobogan drept 2 m cu figurină elefant – 1 buc.

– tobogan drept 2,5 m cu platformă metal – 1 buc.

– hintă lemn cuib – bară metal – 1 buc.

– hintă lemn bară metal – 2 scaune plate – 1 buc.

– carusel 4 persoane – 1 buc.

Ansamblul de echipamente de joacă ar urma să fie livrate și montate până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ambulanțierii se pregătesc de protest. Guvernul a contestat la CCR legea prin care li se acordă stimulente în pandemie

Publicat

Personalul din serviciile de ambulanţă este pregătit să reacţioneze prin acţiuni de protest la nivel naţional în urma gestului Guvernului de a contesta la Curtea Constituţională legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020, potrivit unui comunicat remis joi de Federaţia Naţională Sindicală Ambulanţa din România (FNSAR).

„Personalul operativ din Serviciile Publice de Ambulanţă este pregătit să reacţioneze prin acţiuni de protest la nivel naţional în urma gestului Guvernului României de a contesta la Curtea Constituţională a României o lege adoptată în Parlamentul României, pe anumite motive, fără ca înainte de dezbaterile parlamentare să accepte o discuţie cu reprezentanţii serviciilor de ambulanţă pe linie sindicală, respectiv conducerea Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa din România pe această temă”, se precizează în comunicatul organizaţiei sindicale.

Federaţia Naţională Sindicală Ambulanţa din România se declară dezamăgită de faptul că Guvernul României ar fi contestat, marţi, la Curtea Constituţională, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020, care aproba acordarea stimulentului de risc în valoare de 2.500 de lei pentru categorii ale personalului medical implicat în combaterea coronavirusului.

„Guvernul României a dezamăgit personalul operativ de intervenţie din Serviciile Publice de Ambulanţă din România prin contestaţia depusă la Curtea Constituţională în data de 07.07.2020, cu privire la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă – (PL-x nr. 347/2020)”, se menţionează în comunicatul remis de FNSAR.

Sindicaliştii din serviciile de ambulanţă amintesc că modificările OUG 43 şi 64 au fost realizate de Parlament, cu scopul de a include personalul din serviciile de ambulanţă între beneficiarii stimulentului de risc.

„Completarea şi modificarea art. 8 din OUG nr. 43, respectiv 64/2020, s-a reuşit să se obţină prin Parlamentul României, respectiv prin Camera Deputaţilor în urma protestului naţional al serviciilor de ambulanţă din data de 10 iunie 2020, protest care a fost declanşat ca urmare a ignoranţei guvernului la toate adresele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa din România, federaţie reprezentativă în serviciile de ambulanţă, care a solicitat completarea şi modificarea OUG nr. 43/2020, astfel ca, personalul operativ de intervenţie din serviciile de ambulanţă care a intervenit la cazuri suspecte sau confirmate cu COVID-19, să beneficieze de stimulentul de risc, având în vedere specificul activităţii de teren şi lipsa testării la toate cazurile la care au intervenit serviciile de ambulanţă, pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă”, se precizează în comunicatul Federaţiei Naţionale Sindicală Ambulanţa din România.

Pe de altă parte, sindicaliştii din serviciile de ambulanţă solicită Curţii Constituţionale să respingă sesizarea depusă de Guvern.

„Facem apel şi pe această cale publică la conducerea Curţii Constituţionale a României de a nu admite sesizarea Guvernului României de neconstituţionalitate a amendamentelor din Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2020”, se menţionează în comunicatul FNSAR.

sursa: federatiaambulanta.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat care a agresat sexual și amenințat cu moartea recepționera unui hotel din Alba Iulia a fost trimis în judecată

Publicat

Un bărbat care a agresat sexual recepționera unui hotel din Alba Iulia și a amenințat-o cu moartea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. 

Faptele pentru care D. P. a fost trimis în judecată s-au petrecut în urma cu aproape un an și jumătate, mai exact, în 13 martie 2019, dar abia pe 8 iulie 2020 dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței din Alba Iulia. 

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori „în timp ce se afla în incinta unui hotel din Municipiul Alba Iulia, inculpatul D.P s-a apropiat de persoana vătămată (…), recepționer al hotelului, timp în care și-a scos organul genital și i-a solicitat persoanei vătămate să-l masturbeze, iar pe fondul refuzului acesteia, a amenințat-o cu moartea, a prins-o de mâini, a bruscat-o și a tras-o spre el, intenționând să o constrângă să-l masturbeze”.

Mai mult „inculpatul D.P. s-a deplasat în lateralul sălii de recepție, s-a așezat pe un scaun și a început să se masturbeze, de față fiind recepționerul (…) și o persoană de sex feminin cazată la hotel”, se mai arată în rechizitoriul pus la dispoziție de procurori, la solicitarea alba24.ro.

Momentan dosarul nu a primit încă un prim termen de judecată.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate