Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

JOI: Şedinţă la CL Ocna Mureş. Repartizarea unor locuinţe sociale, facilităţi la plata impozitelor pentru firme şi concesionarea unor păşuni. Ordinea de zi


Publicat

Consilierii locali din Ocna Mureş se reunesc joi, 27 februarie, de la ora 17.00, în şedinţă ordinară, cu 21 de proiecte pe ordinea de zi. Printre aceste se află repartizarea locuinţelor sociale din blocul 6 ABC, vânzarea centralei termice de la Uioara de Sus şi stabilirea preţului pentru licitaţie, aprobarea contractului de cumpărare a Stadionului Soda, concesionarea pe 5 ani a unor păşuni, aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru apartamentele proprietate privată preluate de la SC Prego SA şi lucrări la reţeaua de apă pe străzile M. Eminescu şi Brazilor. De asemenea, se discută regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice în vederea atragerii de investiţii şi susţineriii dezvoltării economice durabile în oraşul Ocna Mureş.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 6000/6.05.2011.
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului oraşului Ocna Mureş pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2014 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, la care oraşul Ocna Mureş este membru asociat (1 leu/locuitor)
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 791 din 1.04.2013 încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi d-na Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 1, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl. 7AB-73 ANL, cu încă un an, respectiv până la data de 31.02.2015.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 754 din 1.04.2013 încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi dl Armanca Vasile, în caltitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 7, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl. 7AB-73 ANL, cu încă un an, respectiv până la data de 31.02.2015.
 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 7510/4.01.1999 pentru terenul în suprafaţă de 24 mp, situat în Ocna Mureş, str. V. Lupu, loc nr. 3 şi contractul de concesiune nr. 7511/4.01.1999 pentru terenul în suprafaţă de 24 mp, situat în Cona Mureş, str. V. Lupu loc nr. 2, prin renunţarea concesionarului Guţiu Emil.
 6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren, înscris în CF 711127 Ocna Mureş, nr. top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 în suprafaţă de 44.134 mp şi aprobarea parcelării imobilului respectiv, în trei loturi, conform Documentaţiei de parcelare anexată.
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea la data de 1.03.2014 a contractului de închiriere nr. 16.347/23.11.2012 prin renunţarea chiriaşului Gordiţă Ana, conform art. 9 lit b) din contractul de închiriere.
 8. Proiect de hotărâre privind unificarea, într-o singură parcelă, a imobilelor proprietate privată, înscrise în CF 72072, CF 71100, CF 71099 Ocna Mureş, în suprafaţă de 3279 mp, situate administrativ în intravilanul localităţii Ocna Mureş, str. Ştefan cel Mare, judeţul Alba.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea preţului de vânzare a Centralei termice de la Uioara de Sus de la 75.000 de lei plus TVA la 73.2000 lei plus TVA, plata putându-se face şi în rate lunare şi aprobarea comisiei pentru analizarea ofertelor, în vederea vânzării, prin licitaţie publică a acesteia.
 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale din blocul 6 ABC şi încheierea contractelor de închiriere cu beneficiarii (Scara A: Ap1 – Crina Violeta Tia; Ap.2 – Antoniu George Luca, Ap.3 – Nicolae Nerki, Ap 4 – Ioana Maria Stoica, Ap 5 – Adina Vasinc, Ap 6 – Dionisie Katona, Ap 7 – Alin Mihai Bujeniţă, Ap 8 – Roxana Mezei, Ap 9 – Ioana Cociş, Ap 10 – Alexandru Mureşan, Ap 11 -; Scara B: Ap1 – Ciprian Nicoară; Ap.2 – Cristian Stoica, Ap.3 – Teodora Victoratos, Ap 4 – Alexandru Dobre, Ap 5 – Loredana David, Ap 6 – Ida Herchi, Ap 7 – Sorina Toth, Ap 8 – Mihai Hegeduş, Ap 9 – Nicolae Sciulea, Ap 10 – Maria Pitea, Ap 11 – Florin Ovidiu Nicoară; Scara C: Ap1 – Lucia Florea; Ap.2 – Ioan Chiorean, Ap.3 – Doina Apian)
 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea Procesului verbal al licitaţiei organizate în 20.02.2014 pentru adjudecarea activului Stadion Unirea (Soda Ocna Mureş), aprobarea încheierii în formă autentică, a contractului de vânzare-cumpărare pentru activul în cauză şi plata preţului adjudecat.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor suprafeţe de păşuni proprietate privată a oraşului Ocna Mureş.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru apartamentele proprietate privată a UAT Ocna Mureş preluate de la SC Prego SA Ocna Mureş.
 14. Proiect de hotărâre privind revocarea HCLOM nr. 29/18.02.2014, aprobarea rectificării bugetului Ocna Mureş.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei prestări servicii topografie pentru identificarea ternurilor care fac obiectul Legii Nr. 165/2013.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii SC Apa CTTA SA Alba în vederea executării în comun a lucrării de interes public local reabilitarea reţea apă potabilă pe str. M. Eminescu şi Brazilor.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitlelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice în vederea atragerii de investiţii şi susţineriii dezvoltării economice durabile în oraşul Ocna Mureş.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea SC Apa CTTA SA Alba a reţelei şi pompei de apă de la obiectivul care a format Spitalul orăşenesc Ocna Mureş.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2014.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei servicii de mediere – servicii de reprezentare a părţilor interesate prin procedura achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de motorină prin procedura achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

AIUD

Spadă celtică ornamentată cu foiță de aur, descoperită la Aiud, simbol al unei confrerii de războinici prezente în Transilvania

Publicat

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia deține în colecțiile sale un important artefact apaţinând epocii celtice din Transilvania (sec. IV-III a. Chr.), iar ornamentele ei ar putea fi semnul unei confrerii de războinici.

Unele elemente ornamentale, cum este cazul perechilor de dragoni afrontaţi care sunt figuraţi şi pe spada de la Aiud, au cunoscut o răspândire europeană largă, ceea ce a determinat avansarea ipotezei că simbolurile respective au reprezentat „insigne” ale unei confrerii de războinici întinse de la un capăt la altul al Europei temperate. 

Este vorba despre o spadă de fier care a fost descoperită în anul 1912 în parcul oraşului Aiud, alături de alte obiecte care au făcut parte din inventarele unor morminte (probabil de incineraţie) distruse de intervenţiile de amenajare a zonei efectuate în anul respectiv.

Spada este din fier şi se păstrează împreună cu o parte din teacă. Ea a fost îndoită ritual în momentul depunerii sale în groapa mormântului.

Partea superioară a tecii, în partea dinspre mâner, a fost ornamentată pe partea ei anterioară, cea vizibilă.

Astfel, breteaua care ranforsează teaca în partea sa superioară a fost modelată sub forma a două cercuri concentrice în relief. Apoi, deasupra şi sub această bretea, a fost executat prin incizie un decor cu motive vegetale şi cu imaginile a doi dragoni sau grifoni afrontaţi, cu gurile larg deschise, dispuşi de o parte şi de alta a nervurii mediane longitudinale a tecii.

De asemenea, partea superioară a tecii a fost decorată suplimentar cu o foiţă de aur care acoperea breteaua de ranforsare, dar probabil şi întregul decor incizat. Ornamentul de aur se mai păstrează astăzi doar pe alocuri.

Lungimea totală a spadei este de 73 cm, din care 12 cm reprezintă mânerul. Lăţimea spadei este de 5 cm. Diametrul cercurilor de pe breteaua de ranforsare măsoară 2,7 cm.

Spada, în general, a constituit una dintre cele mai importante arme ale panopliei elitei războinice din vremea la care ne referim. Nu este întâmplător faptul că într-un număr mare de situaţii ele au fost îndoite (distruse ritual) în momentul depunerii lor în morminte.

Unii cercetători au considerat că astfel de atitudini au avut raţiuni practice, dictate de necesitatea depunerii pieselor respective în gropile unor morminte de incineraţie care aveau un diametru mai mic decât lungimea spadelor.

Însă o privire generală asupra complexelor funerare de incineraţie ilustrează faptul că gropile sepulcrale erau în general ovale sau rectangulare, cu dimensiuni suficient de mari pentru a permite depunerea unei spade fără ca lama acesteia să fie îndoită. Prin urmare, explicaţia îndoirii spadelor trebuie căutată în domeniul spiritual.

Spada, ca armă simbolică şi însoţitoare a războinicului era investită cu puteri magice şi constituia prelungirea braţului acestuia în luptă. Uneori arma însăşi era percepută ca având un „suflet” propriu. Este suficient în acest sens să ne amintim de celebra spadă Excalibur a legendarului rege Arthur.

Rolul simbolic important jucat de spade este sugerat şi de ornamentarea tecilor acestora. În mediul celtic sunt documentate numeroase spade decorate cu motive specifice artei La Tène, unele dintre aceste ornamente simbolice fiind caracteristice în special anumitor regiuni, de unde şi denumirile atribuite de către istoricii de artă diverselor „curente” stilistice (spre exemplu „stilul săbiilor ungare” etc.).

În alte situaţii, unele elemente ornamentale, cum este cazul perechilor de dragoni afrontaţi care sunt figuraţi şi pe spada de la Aiud, au cunoscut o răspândire europeană largă, ceea ce a determinat avansarea ipotezei că simbolurile respective au reprezentat „insigne” ale unei confrerii de războinici întinse de la un capăt la altul al Europei temperate.

Toate aceste ornamente ilustrează încă o dată importanţa pe care o aveau spadele în ansamblul panopliei. Investită cu astfel de puteri magice, uneori spada depusă în mormânt era distrusă ritual prin îndoire, adică era „ucis” spiritul ei odată cu cel care a folosit-o.

În alte situaţii însă spadele au cunoscut o utilizare îndelungată şi au fost transmise urmaşilor odată cu puterile magice şi simbolice cu care armele respective erau investite. Una dintre spadele celebre din acest punct de vedere a fost descoperită în necropola celtică de la Pişcolt. Ea a fost ornamentată succesiv în trei etape diferite. În prima etapă a fost realizat un decor tipic „stilului săbiilor ungare”. În a doua etapă, în partea superioară a tecii au fost incizaţi doi dragoni afrontaţi. În sfârşit, în cea de a treia etapă, a fost aplicat un ornament ajurat longitudinal. Aceste ornamente succesive demonstrează o utilizare îndelungată a armei în discuţie. Ele s-au datorat probabil nevoii de a reînnoi, de mai multe ori, eficacitatea magică a imaginilor de pe teaca spadei.

Spada de la Aiud este importantă şi pentru faptul că a fost ornamentată cu o foiţă subţire de aur. Astfel de ornamente sunt rare în întreaga lume celtică. Pe de altă parte, un coif descoperit la Apahida, lângă Cluj-Napoca, datat în aceeaşi perioadă, a fost decorat la rândul său pe calotă prin aceeaşi tehnică. De aceea, nu ar fi exclus ca piesele în discuţie să ateste exploatarea aurului transilvănean în epoca respectivă. Această ipoteză va trebui însă verificată prin analize metalografice viitoare.

În concluzie, spada celtică de la Aiud aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia constituie un martor important al societăţii şi spiritualităţii celtice din Transilvania în sec. IV-III, constituind în anumite privinţe un unicat printre artefactele de acest fel de pe plan european.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: ACCIDENT RUTIER la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș în zona ”Trei Poduri”. Două mașini s-au ciocnit. TRAFIC BLOCAT

Publicat

Un accident rutier a avut loc marți, 4 august, în jurul orei 19.00, pe sensul de mers Alba Iulia- Sebeș, în zona giratoriului de  la ”Trei Poduri”.  Traficul este blocat.

Potrivit IPJ Alba, în accident au fost implicate două autovehicule și două persoane ar fi fost rănite ușor. Cauza probabilă ar fi o pătrundere pe sens opus.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Alba, pentru acordarea de prim ajutor. Potrivit acestora în urma impactului dintre cele două automobile, au rezultat două victime (un bărbat și o femeie), conștiente și cu răni ușoare. Acestea au fost transportate la spital.

Știre în curs de actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: O nouă grădiniță pentru 160 de preșcolari, la Alba Iulia, în locul unei foste cantine. Cum va arăta clădirea

Publicat

O grădiniță cu o capacitate de 160 de preșcolari se va construi la Alba Iulia, prin schimbarea destinației cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa” și extinderea acesteia pe orizontală și verticală. Noua clădire a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16 va avea 8 săli de grupă și o suprafață desfășurată de peste 2.200 de metri pătrați. 

Primăria Alba Iulia a lansat luni, 3 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziția de servicii de proiectare faza PT + DTAC + caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului privind obiectivul „Construire Grădinițiă cu Program Prelungit nr. 16 prin schimbarea destinației cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa” din municipiu.

Valoarea totală estimată a contractului este de 194.083,11 lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 se va construi pe amplasamentul clădirii Cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia, prin schimbarea destinației și extinderea acesteia pe orizontală și verticală, astfel încât spațiile obținute să deservească în cele mai bune condiții funcțiunea principală de grădiniță cu program prelungit.

Schimbarea de destinație va necesita desființarea pereților de închidere și a celor de compartimentare, utilizând doar structura construcției existente, ce se va extinde pe orizontală pe toate cele patru laturi și pe verticală pe întreaga suprafață a acesteia. Totodată se propune și o extindere a subsolului pentru funcțiuni auxiliare cum ar fi spălătoria, uscătoria și călcătoria.

Noua clădire va avea o suprafață construită de 1.004,5 mp, suprafața desfășurată fiind de 2.263,3 mp. Grădinița va avea 8 săli de grupă și o capacitate de 160 de preșcolari.

Potrivit documentației tehnico-economice, organizarea funcțională a spațiilor prevede la nivelul parterului spații anexe grădiniței (sala polivalentă, bucătăria, administrație, izolator), care au nevoie de o continuă legătură cu exteriorul, iar la nivelul etajului sălile de  grupă cu spațiile anexe aferente (vestiare, grupuri sanitare, depozite de material didactic), care necesită cât mai multă liniște. Orientarea sălilor de grupă este în principal Est – Vest, utilizând laturile Nord și Sud pentru anexe (circulații pe verticală, oficiu, grupuri sanitare, etc.).

 

Sala polivalentă, utilizată în programul de zi cu zi pentru servirea meselor este în directă legătură cu locul de joacă din curte. Spațiile de deservire a funcțiunii principale (bucătăria, administrația) sunt orientate către Sud, latura pe care se face și accesul de serviciu în incintă.

Accesul copiilor se va face pe latura de Est, unde se va trece obligatoriu prin zona de filtru, ce include și izolatorul. Accesul în sala polivalentă cu ocazia unor evenimente se va putea face pe latura de Nord, unde se află și scara exterioară pentru evacuarea etajului, conform normelor ISU în vigoare. 

Amenajarea exterioară urmărește necesitățile funcțiunii principale și îmbunătățirea calității mediului, existând următoarele zone distincte: zona curții alocată recreației, jocului, echipată cu dotări specifice vârstei utilizatorilor (leagăne, tobogane, balansoare, gropi de nisip, etc.), zona terenurilor alocate circulațiilor și acceselor cu alei pietonale și carosabile, respectiv zona verde plantată dealungul împrejmuirilor.

Construcția va beneficia și de un sistem fotovoltaic on-grid, fără injectare în rețea, cu 40 de module fotovoltaice (260W), dotat cu modulator de putere și două invertoare cu switch incorporat.

Descrierea situației actuale

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, de peste 30 de ani de când există, nu a funcționat într-o clădire proprie, deși deservește de atâta timp trei mari cartiere ale municipiului, respectiv Ampoi I, Ampoi II și Ampoi III. Din anul 2005 – 2006 grădinița funcționează la parterul uneia dintre clădirile Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, o clădire realizată pentru internat școlar, a cărei compartimentare este improprie adaptării cerințelor de calitate corespunzătoare unei grădinițe.

În prezent, Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 funcționează la o capacitate redusă față de necesar: 5 grupe din care două grupe cu program prelungit și 3 grupe cu program prelungit normal în care sunt înscriși 96 de preșcolari. De asemenea, Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 funcționează cu două grupe de program prelungit în care sunt înscriși 38 de preșcolari. În anii școlari anteriori, cele două unități au fost frecventate de peste 160 de preșcolari.

În incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa a fost identificată clădirea existentă a cantinei care nu mai funcționează de mai mulți ani. Clădirea neutilizată prezintă aspecte de degradare specifice clădirilor abandonate. Deoarece în zona studiată nu există alte grădinițe, schimbarea funcțiunii inițiale a fostei cantine și extinderea acestei clădiri cu toate dotările aferente va servi tuturor celor trei cartiere, părinții nemaifiind nevoiți să-și ducă copiii la alte grădinițe din oraș care se află într-o zonă mai îndepărtată, necesitând un mijloc de transport propriu sau în comun.

În urma realizării construcției ce va adăposti spațiile necesare desfășurării activității aferente Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16 se vor atinge următoarele obiective:

 • crearea unui cadru potrivit desfășurării activității de învățământ preșcolar pentru 160 de copii
 • realizarea unei construcții cu eficiență energetică ridicată

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

În jur de 40 de scări de bloc din Alba Iulia încă nu au gaz. Problema se poate rezolva doar prin asociațiile de proprietari

Publicat

În jur de 40 de scări de bloc din Alba Iulia încă nu au gaz, de mai bine de o săptămână, de la odorizarea accidentală petrecută duminică, 26 iulie. 

Au trecut 10 zile de când sistarea alimentării cu gaz a fost făcută de Delgaz Grid, în urma numeroaselor sesizări. Însă realimentarea cu gaze naturale stă în mâinile asociațiilor de locatari de care aparțin cele aproape 40 de scări de bloc. 

Dacă asociațiile nu vor contacta o firmă din lista celor acreditate la ANRE să rezolve problemele, realimentarea nu se va face, spun reprezentanții Delgaz Grid.

VEZI ȘI: Scandalul sistării gazului în Alba Iulia pare fără rezolvare. Ce spun cetățenii, instituțiile statului și firmele autorizate

Reprezentanții Delgaz Grid regretă disconfortul creat de întreruperea alimentării cu gaze naturale, dar subliniază că siguranța consumatorilor este prioritară și recomandă, pentru remedierea situației, să apeleze la firmele autorizate ANRE.

”Instalaţia de alimentare cu gaze naturale, de la regulatorul de presiune înspre consumatori, conform normelor legislative în vigoare, este instalaţie de utilizare, iar responsabilitatea întreţinerii şi remedierii defecţiunilor aparţine proprietarilor, începând cu aprilie 2009 (Normele Tehnice în vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009). (…)

CITEȘTE ȘI: Patru zile fără gaz la Alba Iulia: aproape 2000 de apartamente afectate. Dușul cu apă caldă, un lux pe la prieteni

În cazul în care s-au depistat scăpări pe instalația de utilizare comună (coloane), de pe casa scării, iar alimentarea a fost sistată, asociațiilor de proprietari/proprietarilor le revine responsabilitatea să contacteze o firmă autorizată de către ANRE pentru remedierea instalaţiei interioare de gaz, astfel încât Delgaz Grid să poată relua alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă pentru aceştia”, au transmis reprezentanții companiei pentru alba24.ro, într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate