Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia. Ce proiecte au de votat consilierii


Publicat

Consilierii Locali ai municipiului Alba Iulia se întrunesc marți, 29 iunie, într-o ședință de Consiliu Local unde au de dezbătut și votat 50 de proiecte. 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele
locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată și completată ulterior
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local ” și al Serviciului voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a
promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular, din Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia în Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul școlar 2021-2022
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale și a modificării liderului de parteneriat al proiectului ” Cargo-bicicleta – agent de
schimbare al orașului” – acronim CityChangercargoBike CCCB”
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”
8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 52231/10.05.2021, formulată de către doamna
Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

9.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50874/06.05.2021, formulată de către doamna
Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50877/06.05.2021, formulată de către doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și
sancționarea faptelor ce constituie contravenții
12. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar Județean Alba a unui spațiu în clădirea Școlii Gimnaziale Oarda de Jos, pentru
amenajarea depozitului de manuale școlare
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Construire
ansamblu de locuințe sociale, 5 tronsoane, tip B1, B3, B4, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia ”
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local, cu modificarile si completarile ulterioare
16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA ACCES”, ALBA
IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL
17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,
MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR.
OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA
18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64916/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE ZONE FUNCTIONALE(ZONA DE LOCUINTE L3A SI ZONA DA) IN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE
MEDII”, ALBA IULIA, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 32, solicitant SC COMMUNICATION DISTRIBUTION SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA
19. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 64613/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN
GABRIELA MARIA
20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64607/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI
SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. DEALUL FURCILOR, FN, solicitant COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI NICOLAE
21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 63453/03.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA REPARCELARII”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU
MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA, BILASCO IOAN
22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 61339/28.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE
VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 215, solicitant COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA
23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64853/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE IN REGIM IZOLAT, CUPLAT, INSIRUIT SI REALIZARE
DRUM DE ACCES – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant COTOFREA MARIA,
COTOFREA MARCEL, METES MARIA
24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 62776/02.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL
25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64915/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII , SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA,
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL
26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 55603/17.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38,
solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA
27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64798/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE”, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA
28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64914/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU SC ALBANIC SERVICE SRL
29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64857/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA ALBA”, ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA
DIANA
30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerilor prealabile
31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerii prealabile
32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de asociere nr.46064/30.12.2011, Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Ocolului Silvic Sebeș R.A., Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația Non –
Guvernamentală Maria Beatrice
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime ale prețului de concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2
38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia –
Micești, str.Gilău și str.Apuseni
39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Dr.Ioan Rațiu, nr.10A, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Apostoli Petru și Pavel și Sf.Mucenic Emilian Mărturisitorul” Alba Iulia
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN
41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților intersectie cu
strada Lupșa
42. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic
43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Blandiana și strada Bucium
44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda de Sus
45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba
Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rodnei, nr. 1
46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in Cetatea Alba Carolina
47. Proiect de hotărâre privind parcelarea Pieței Centrale a Cetății Alba Carolina 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclișa
49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță
50. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie –
septembrie 2021
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sângeDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

AIUD

FOTO-VIDEO: Cheile Vălișoarei (Aiudului), minunățiile din Munții Trascău. Creste din calcar și peisaje care îți taie respirația

Publicat

Cheile Vălișoarei, numite și Cheile Aiudului sau Cheile Poienii sunt o bijuterie a naturii ce impresionează prin numărul mare de specii rare de plante, ocrotite prin lege, care se ascund în crăpăturile versanților săpați în calcare mezozoice (jurasice).

Rezervația naturală Cheile Vălișoarei este situată pe teritoriul satului Vălișoara, comuna Livezile, la circa 14 km nord-vest de municipiul Aiud și circa 15 km de satul Buru, comuna Iara (județul Cluj).

Cheile sunt străbătute de Pârâul Aiudului, afluent pe dreapta al Mureşului, alimentat permanent din zona carstică a Bedeleului.

Cheile Vălișoarei sunt o rezervație complexă, geomorfologică și botanică, unde verticalitatea pereților de stâncă de 200 – 400 metri domină peisajul limitrof.

Cheile sunt săpate în calcare jurasice, care prezintă cea mai accentuată carstificare datorită purității și masivității lor.

Cheile au o lungime de 1.000 metri și o lăţime de 25 – 150 metri şi o înălţime de 100 – 150 metri. Pereții cheilor, pe ambii versanți, adăpostesc 27 de peșteri de dimensiuni reduse cu forme carstice superficiale: lapiezuri, bolți, arcade, cea mai mare având 134 metri. Peșterile adăpostesc specii rare de nevertebrate și lilieci.

Punctele cheie sunt Peșterile Puculea și Peștera Sandului, Vf. Bogza Mare și Bogza Mică, stânca numită Cetatea, pădurea cu arbore stufos și Vf. Data.

Spre exemplu, Peștera Puculea a oferit, de-a lungul veacurilor, în vremuri grele, adăpost locuitorilor zonei, care se refugiau aici din calea dușmanului.

Fereastra laterală a peșterii a fost provocată de o bombă de obuzier, lansată din drumul din vale.

Deși predomină stânca, ceea ce presupune o redusă acoperire vegetală, aici au fost identificate 12 asociații vegetale care reflectă diverstatea condițiilor de relief.  Vegetaţia este caracteristică fisurilor, fiind întâlnite specii care s-au adaptat pentru a se dezvolta în crăpăturile stâncilor, pe un teren sărac în humus.

Puteți admira garofița albă de stâncă (Dianthus spiculifolius), colilia (Stipa pucherrinea) sau feriguță (Asplenium ruta-muraria) – specii rare și protejate de lege, dar și brândușa, pălămida, iarba surzilor, coada iepurelui, irisul sălbatic, laleaua pestriță, cuibul pământului, mătăciunea etc.

Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de tufişuri de păducel, porumbar, pâlcuri de scoruș, păduri de stejar pufos, gorun şi carpen, păduri de fag.

Chiar în mijlocul Cheilor, în cea mai spectaculoasă zonă, se află Castelul Templul Cavalerilor, cu o vechime de aproape 700 de ani. Acesta a fost refăcut, devenind un punct de atracție în zona Munților Trascău, iar priveliștea de la ferestrele acestuia este răvășitoare.

Castelul a fost construit inițial de un nobil din zonă, apoi a devenit cazarmă militară.

Chiar și Regele Mihai al României a stat o perioadă din armată la castelul din Trascău, iar în zilele noastre a fost vândut la o licitație.

În cadrul rezervaţiei, accesul se face doar pe poteca turistică, marcată cu punct roşu, potrivit cheileinalba.ro.

Traseul tematic în circuit de parcurgere a versantului drept al Cheilor Vălișoarei (Aiudului) oferă priveliști excelente spre Templul Cavalerilor, Peștera Puculea, Depresiunea Trascăului și Vf. Data (de pe Vf. Bogza Mare), Valea Aiudului și amfiteatrul Cheilor Vălișoarei (de pe Vf. Bogza Mică).

Căi de acces:

Accesul se face pe DJ 107 M modernizat Aiud – Buru până la km 14, de unde pe circa doi kilometri drumul traversează sectorul de chei.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Program de studii postuniversitare și angajări la SRI. Dosarele se pot depune până în 8 august. Condiții și proceduri

Publicat

SRI a lansat un program de studii postuniversitare de educație permanentă dedicate formării ofiţerilor de informaţii. Cei care vor fi declarați admiși, vor fi angajați în structurile instituției. 

Porivit reprezentanților SRI, acest program este similar ca structură şi curriculă programului de master profesional şi se adresează atât absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă cât şi persoanelor absolvente de studii de master care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Candidaţii vor parcurge un proces de selecție, iar cei declaraţi admişi în urma concursului vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști.

Pentru anul universitar 2021-2022, Serviciul Român de Informaţii selecţionează candidaţi pentru studii postuniversitare de educație permanentă dedicate formării ofiţerilor de informaţii, la următoarele specializări:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Introducere în activitatea de informații pentru securitatea națională

Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Introducere în analiza de intelligence.

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea unui CV la adresa hr@sri.ro (cu titlul „CPU ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de 08.08.2021.

În urma promovării tuturor etapelor de selecție, candidații vor fi validați pentru a participa la concursul de admitere la studii postuniversitare.

Detalii privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la studiile postuniversitare se găsesc pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Toate detalii pot fi vizualizate în acest DOCUMENT.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 2-8 august: Temperaturile mai scad, câteva furtuni la munte. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Publicat

Vremea se mai răcorește săptămâna viitoare în județul Alba. Temperaturile coboară la maxime de 30-31 de grade Celsius sau chiar 26-27 de grade, spre finalul intervalului, în zonele mai joase.

Vor mai fi însă și câteva ploi și furtuni, în zonele montane.

La munte, sunt anunțate maxime de 16-24 grade Celsius la Oașa, respectiv 19-26 grade la Arieșeni.

Condiții meteo în localități din județ în perioada 2-8 august:

Luni, 2 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; mai răcoros

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; mai răcoros

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit, mai răcoros

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit, mai răcoros

Cîmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit, mai răcoros

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit, mai răcoros

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Marți, 3 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Miercuri, 4 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Joi, 5 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse/furtuni

Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse/furtuni

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; nori și soare

Vineri, 6 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius mai răcoros

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros

Cîmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Sâmbătă, 7 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime 21 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Aiud: minime 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună, izolat

Cîmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună, izolat

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Duminică, 8 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit, mai cald

Cîmpeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit, mai cald

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Germania schimbă condițiile de intrare în țară. Regulile vizează adulții și copiii de peste 12 ani

Publicat

Autorităţile germane au revizuit condiţiile de intrare în țară, în contextul pandemiei de COVID-19.

Începând de duminică, toate persoanele cu vârsta de cel puţin 12 ani trebuie să prezinte, la intrarea în Germania, dovada vaccinării împotriva COVID-19, a trecerii prin boală sau rezultatul negativ al unui test, anunţă Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit informaţiilor publicate de autorităţile germane, documentele pot fi prezentate pe hârtie sau în format electronic şi trebuie redactate într-una dintre limbile germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă, precizează un comunicat al MAE.

Dovada vaccinării este acceptată numai dacă schema de vaccinare cu un vaccin omologat la nivelul Uniunii Europene este completă şi au trecut cel puţin 14 zile de la administrarea ultimei doze de vaccin.

Dovada infectării anterioare cu virusul SARS-CoV-2 şi, implicit, a vindecării se face în baza unui test de laborator efectuat cu cel puţin 28 de zile, dar nu cu mai mult de 6 luni înainte de intrarea pe teritoriul german, menţionează sursa citată.

De asemenea, dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se face prin prezentarea rezultatului negativ al unui test tip PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul german sau al unui test antigen efectuat cu cel mult 48 de ore înainte.

Regulile se aplică indiferent de modalitatea de acces pe teritoriul german (aeriană, terestră, navală).

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze temeinic anterior deplasării în Republica Federală Germania şi să consulte paginile de internet ale ministerului.

Sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate