Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia. Ce proiecte au de votat consilierii

Publicat

Consilierii Locali ai municipiului Alba Iulia se întrunesc marți, 29 iunie, într-o ședință de Consiliu Local unde au de dezbătut și votat 50 de proiecte. 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele
locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată și completată ulterior
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local ” și al Serviciului voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a
promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular, din Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia în Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul școlar 2021-2022
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale și a modificării liderului de parteneriat al proiectului ” Cargo-bicicleta – agent de
schimbare al orașului” – acronim CityChangercargoBike CCCB”
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”
8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 52231/10.05.2021, formulată de către doamna
Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

9.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50874/06.05.2021, formulată de către doamna
Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50877/06.05.2021, formulată de către doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și
sancționarea faptelor ce constituie contravenții
12. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar Județean Alba a unui spațiu în clădirea Școlii Gimnaziale Oarda de Jos, pentru
amenajarea depozitului de manuale școlare
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Construire
ansamblu de locuințe sociale, 5 tronsoane, tip B1, B3, B4, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia ”
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local, cu modificarile si completarile ulterioare
16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA ACCES”, ALBA
IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL
17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,
MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR.
OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA
18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64916/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE ZONE FUNCTIONALE(ZONA DE LOCUINTE L3A SI ZONA DA) IN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE
MEDII”, ALBA IULIA, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 32, solicitant SC COMMUNICATION DISTRIBUTION SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA
19. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 64613/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN
GABRIELA MARIA
20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64607/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI
SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. DEALUL FURCILOR, FN, solicitant COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI NICOLAE
21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 63453/03.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA REPARCELARII”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU
MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA, BILASCO IOAN
22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 61339/28.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE
VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 215, solicitant COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA
23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64853/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE IN REGIM IZOLAT, CUPLAT, INSIRUIT SI REALIZARE
DRUM DE ACCES – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant COTOFREA MARIA,
COTOFREA MARCEL, METES MARIA
24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 62776/02.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL
25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64915/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII , SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA,
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL
26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 55603/17.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38,
solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA
27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64798/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE”, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA
28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64914/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU SC ALBANIC SERVICE SRL
29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64857/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA ALBA”, ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA
DIANA
30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerilor prealabile
31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerii prealabile
32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de asociere nr.46064/30.12.2011, Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Ocolului Silvic Sebeș R.A., Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația Non –
Guvernamentală Maria Beatrice
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime ale prețului de concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2
38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia –
Micești, str.Gilău și str.Apuseni
39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Dr.Ioan Rațiu, nr.10A, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Apostoli Petru și Pavel și Sf.Mucenic Emilian Mărturisitorul” Alba Iulia
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN
41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților intersectie cu
strada Lupșa
42. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic
43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Blandiana și strada Bucium
44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda de Sus
45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba
Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rodnei, nr. 1
46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in Cetatea Alba Carolina
47. Proiect de hotărâre privind parcelarea Pieței Centrale a Cetății Alba Carolina 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclișa
49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță
50. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie –
septembrie 2021
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sânge

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

EVENIMENT

Femeie bătută de iubit, la Teiuș. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție

Publicat

Un bărbat de 37 de ani din Vaslui este cercetat penal pentru violență în familie, în Alba, după ce și-ar fi agresat partenera, o femeie din Teiuș. Polițiștii au emis și ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 3 decembrie, seara, Poliția Orașului Teiuș a fost sesizată de o femeie de 36 de ani, din Teiuș, cu privire la faptul că a fost agresată de partenerul său.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că, pe fondul unor discuții contradictorii, bărbatul în vârstă de 37 de ani, din județul Vaslui, ar fi agresat-o pe femeie, în timp ce se aflau într-o locuință de pe raza orașului Teiuș.

În urma aplicării formularului de evaluare al riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de concubina sa.

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Guvernul va introduce ”taxa pe soare”. Românii cu fotovoltaice vor fi obligați să plătească pentru ce produc și consumă. Condiții

Publicat

Una dintre ordonanțele aprobate de Guvern în seara dinainte de minivacanța de Ziua Națională prevede ”taxa pe soare”, ce ”vizează cetăţenii şi firmele care au investit în panouri fotovoltaice, produc curent şi îl consumă în propria gospodărie sau firmă”, susține USR, într-un comunicat.

Uniunea Salvaţi România solicită guvernanţilor stoparea publicării în Monitorul Oficial şi refacerea ordonanţei de urgenţă, emisă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile. Formațiunea acuză că Guvernul PSD-PNL că, prin acest act normativ, se „inventează o nouă taxă în plină criză energetică: taxa pe soare”.

În context, Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, afirmă că măsura a fost luată de Guvern pentru a proteja „monopolul şi piaţa captivă a companiilor energetice”.

„România este un stat european care doreşte să treacă pe energie verde cât mai mult posibil. Primim şi o grămadă de bani europeni pentru asta, pe care PSD şi PNL nu sunt în stare să îi investească. Acum, inventează o nouă taxă, pentru a opri românii să devină prosumatori. De ce? Pentru că monopolul şi piaţa captivă a companiilor energetice de stat trebuie protejate. Chiar cu preţul sacrificării producţiei de energie în plină criză energetică”, spune Cristian Ghinea.

Vezi și Contoarele inteligente pentru energie electrică devin obligatorii, în următoarea perioadă. Costuri în plus pentru consumatori

Faţă de cele menţionate, USR cere stoparea publicării în Monitorul Oficial a acestei ordonanţe de urgenţă, considerând că pune în pericol toate ţintele de investiţii în energie regenerabilă.

„Statul ar trebui să încurajeze cetăţenii şi firmele să devină prosumatori şi să elimine birocraţia în domeniu. Cumulând puterea mică a celor mulţi, vom putea asigura mai repede independenţa energetică a ţării şi vom creşte potenţialul de export de energie. În ultimii ani, 23.785 de prosumatori au ridicat instalaţii cu o putere de peste 213 MW. Este cea mai mare investiţie în energie din România din ultimii ani şi a fost făcută de mulţi cetăţeni şi companii, din banii lor: peste 200 de milioane de euro (estimare)”, se afirmă în comunicat, potrivit Agerpres.

În schimb, susţin reprezentanţii USR, Ministerul Energiei nu este în stare să folosească banii europeni din două surse de finanţare importante: „500 de milioane de euro din PNRR (negociate de USR) pentru panouri fotovoltaice; 1,4 miliarde de euro are România din Fondul de Modernizare al UE”.

Articolul din OUG vizat

Cristian Ghinea a indicat, pe Facebook, articolul la care se referă din ordonanța de guvern aprobată de Guvern în 29 noiembrie (art 21, alineat 3):

”Art. 21

(3) Autoritățile administrației publice centrale și ANRE aplică taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor, într-unul sau mai multe din următoarele cazuri:

 • a) dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului și efectul de stimulare a unui astfel de sprijin
 • b) de la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8% din puterea totală instalată în capacitățile de producție de energie electrică la nivel național și dacă se demonstrează, prin intermediul unei analize cost-beneficiu, efectuată de ANRE printr-un proces deschis, transparent și participativ, că dispoziția prevăzută la alin. (3) lit. (b) fie a avut drept rezultat o sarcină disproporționată semnificativă pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a  sistemului electric, fie creează un stimulent care depășește ceea ce este necesar în mod obiectiv pentru a obține o utilizare rentabilă a energiei din surse regenerabile, precum și că o astfel de sarcină sau un astfel de stimulent nu ar putea fi minimizat prin întreprinderea altor acțiuni rezonabile
 • sau
 • c) dacă energia electrică din surse regenerabilă autoprodusă este produsă în instalații cu o putere totală instalată de energie electrică de peste 30 kW”.

Integral, textul OUG:

Ordonanța aprobată de Guvern

Marţi, Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

„Acest act normativ a contribuit la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră într-un mod cât mai rentabil, cu mixuri energetice cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile de care ţara noastră dispune. În plus, pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru următorii ani până în 2030, se accelerează implementarea proiectelor de investiţii care sunt realizate prin finanţarea prevăzută prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta 6, respectiv componenta energie”, a declarat Cărbunaru, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Prin acelaşi act normativ, a adăugat el, ordonanţa de urgenţă stabileşte scheme de sprijin pentru energia din surse regenerabile, stabilitatea sprijinului financiar, calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, precum şi o procedură de notificare simplă pentru racordările la reţea ale instalaţiilor, alături de adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectoare precum transporturi, prosumatori sau comunităţi de energie din surse regenerabile, potrivit Agerpres.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționări de la Poliția Alba pentru cei care se întorc din minivacanță. Recomandări pentru șoferii aflați în trafic

Publicat

Poliția Alba atenționează că drumurile din județ se aglomerează, în contextul ultimei zile din minivacanța de Ziua Națională și transmite șoferilor recomandări pentru siguranță rutieră.

 • Înainte de a pleca la drum, interesați-vă cu privire la starea meteorologică de pe traseul pe care urmează să îl parcurgeți și echipați-vă autovehiculul corespunzător!
 • În condiții dificile de trafic, circulați cu viteză redusă, păstrați distanța de siguranță în mers, pentru a putea opri în timp util și nu vă angajați în depășiri riscante!
 • Pe timp de ploaie sau ninsoare, utilizați luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drumuri, și pe cele de ceață, în cazul apariției acestui fenomen!
 • Evitați acționarea bruscă a mecanismelor de direcție și de frânare ale autovehiculului!
 • Nu uitați că sunteți obligați să vă echipați autovehiculele cu anvelope de iarnă, atunci când circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei!
 • Asigurați-vă că instalațiile de dezaburire ale autovehiculului funcționează! Pe timpul deplasării, atât parbrizul cât și geamurile laterale ale autovehiculului trebuie menținute curate, pentru o mai bună vizibilitate!
 • În condițiile unui trafic aglomerat, păstrați-vă calmul și nu blocați intersecțiile!

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Accident provocat de un șofer băut, pe DJ 107, lângă Alba Iulia. A intrat pe contrasens, în zona unui sens giratoriu

Publicat

Un bărbat din comuna Ciugud este cercetat penal după ce a provocat un accident rutier, în timp ce conducea sub influența alcoolului. Ar fi intrat cu mașina pe contrasens, în zona unui sens giratoriu și a lovit un autoturism condus de o femeie.

Potrivit IPJ Alba, luni, 3 decembrie, în jurul orei 17.45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au intervenit pe DJ 107, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.

Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat de 52 de ani, din comuna Ciugud, în timp ce conducea un autoturism, în zona sensului giratoriu aflat la intersecția cu drumul care duce spre Șeușa, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat, în coliziune laterală cu un autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării conducătorilor auto, cu aparatul etilotest, a rezultat că bărbatul era sub influența băuturilor alcoolice, valoarea indicată fiind de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax