Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Locuri de muncă la stat în Alba: Ce instituții angajează și care sunt posturile disponibile. Condiții de participare

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba. Se organizează concursuri pentru ocuparea acestora.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
cunoaște limba română, scris și vorbit
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
are capacitate deplină de exercițiu
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

SPITALUL ORASENESC CUGIR ,CUGIR, JUDETUL ALBA

medic specialist pediatrie post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: diplomă de licență;
2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist in specialitatea postului scos la concurs respectiv medic pediatru;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: da;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric;
5. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor;
6. Vechime nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):07.06.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :08.06.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 08.06.2023, ora 14,00, la sediul institutiei,
– proba scrisă în data de 26.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 26.06.2023, ora 14,00
– proba clinica în data de 29.06.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 29.06.2023 ora 14,00
– afişarea rezultatelor finale: 04.07.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 30.06.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03.07.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE, AIUD, JUDEȚUL ALBA

medic primar specialitatea epidemiologie

 Denumirea postului: Medic primar – în specialitatea epidemiologie

Numarul posturilor: 1 post vacant

Nivelul postului: funcție de execuție

Compartiment: Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

Durata timpului de lucru: – 0,25 normă

Perioada: Nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

Medic primar – în specialitatea Epidemiologie

• Studii: diplomă de licență în medicină

• Certificatul de medic primar, în specialitatea epidemiologie

• Certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

• Vechime : 5 ani vechime ca medic specialist

* Perioada de depunere dosare de inscriere: 24.05.2023-09.06.2023 ora 15,00

* Data limită pentru depunerea dosarelor: 09.06.2023 ora 15,00

* Data si ora organizării probei scrise: 19.06.2023, începând cu ora 10.00

* Data si ora organizării probei clinice sau practice: 23.06.2023, începând cu ora 10.00

medic specialist

Denumirea postului: Medic specialist – în specialitatea Pneumologie

Numarul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: funcție de execuție
Secția: Secția Pneumologie
Durata timpului de lucru: – 0,25 normă
Perioada: Nedeterminată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
Medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie
• Studii: diplomă de licență în medicină.
• Certificatul de specialist în specialitatea pneumologie.
• Certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs.
• Vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.
* Perioada de depunere dosare de inscriere: 19.05.2023-06.06.2023 ora 15,00
* Data limită pentru depunerea dosarelor: 06.06.2023 ora 15,00
* Data si ora organizării probei scrise: 14.06.2023, începând cu ora 10.00
* Data si ora organizării probei clinice sau practice: 20.06.2023, începând cu ora 10.00

UAT COMUNA ROSIA MONTANA-INSTITUTIA PRIMARIA

muncitor calificat I (electrician)

Condiții specifice:

1. Nivel studii – Medii sau Școla Profesională

2. Documente de calificare în meseria de electrician

3. Vechime : Minim 9 ani în meserie

4. Prevazute în fișa postului afișata pe pagina de internet a autoritații publice

Comuna Roșia Montană, judetul Alba sectiunea anunturi.

Dosarul de înscriere la concurs v-a conține:

1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 din

Hotărârea.nr. 1336 din 28 octombrie 2022;

2. Original și copie a actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

3. Original și copie certificat de casatorie daca a intervenit schimare de nume, dupa caz;

4. Original și copii după actele de studii si calificări;

5. Original și copie a Carnetului de Muncă, a adeverințelor pentru calcularea vechimii în

muncă;

6. Cazierul judiciar;

7. Adeverintă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8. Curiculum vitae, model comun europen;

Atât rezultatul selecției dosarelor cât și comunicările pentru toate probele, inclusiv rezultatul final se va face cu respectarea termenelor prevăzute în H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulmentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Concursul va avea loc la sediul Institutiei Primariei comunei Rosia Montana, loc. Rosia Montana, nr.184, judetul Alba si constă din doua probe:

– proba scrisă în data de 12.06.2023, orele 10,00;

– proba interviu în data de 14.06.2023, orele 10,00.

Tematica :

– Tablouri electrice de distribuție energie electrică;

– Aparate de masură și control;

– Aparate electrice de putere;

– Norme specfice SSM și ISU, generalitați;

COMUNA LUPȘA, JUDEȚUL ALBA

inspector de specialitate: specializare economic (2 posturi), specializare inginerie (2 posturi)

ENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare economic)
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: finanțări proiecte FEN/FMMRZ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare inginerie)
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: finanțări proiecte FEN/FMMRZ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Inspector de specialitate, grad profesional debutant

Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare economic
Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

Inspector de specialitate, grad profesional debutant

Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare inginerie
Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 16.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Lupșa cu sediul în Comuna Lupșa, Str. Principală, nr 1, jud. Alba, până la data de: 30.05.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.06.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 07.06.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.06.2023, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.06.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 12.06.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.06.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.06.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.06.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 14.06.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 14.06.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 15.06.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.06.2023, ora 09.00-13.00

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16

Îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor: studii medii
Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
Curs de igienă efectuat valabil
Abilități de lucru în echipă
Răspunde de inventarul încredințat
Disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi
Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere
Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16.05.2023 – 29.05. 2023: perioada de depunere a dosarelor, interval orar: 8-15

30.05.2023: verificarea și selecția dosarelor, interval orar: 09:00- 13:00

30.05.2023: Afișare selecție dosare, ora 14:00

31.05.2023: Depunerea contestați selecție dosare, interval orar: 09:00 – 12:00

31.05.2023: Soluționare contestații, interval orar: 12:00 – 14:00

31.05.2023: Afișare rezultate dosare validate, ora 15:00

06.06.2023: – susținerea probei scrise ora 09:00

06.06.2023: – Afișare rezultate probă scrisă, ora 12:00

06.06.2023: – Depunere contestații probă scrisă, interval orar :12:00-15:00

07.06.2023: Afișare rezultate contestații probă scrisă: ora 12:00

08.06.2023: Proba practică, ora 09:00

08.06.2023: Interviu, ora 11:00

08.06.2023: Afișarea rezultatelor finale, ora 13:00

08.06.2023: Depunerea contestații, interval orar: 13:00- 15:00

09.06.2023: Afișarea rezultatelor finale, după contestații: ora 10:00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,OVIDIU HULEA’’ AIUD

mediator scolar
Denumirea postului: mediator școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’ Aiud;
2.Numărul de posturi: 1.
3.conditii specifice:
1. Studii de specialitate**: absolvirea cu diplomă de bacalaureat, a învățământului liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – conform Legii 1/2011 -art 250 , alin i
Excepție- Se aprobă și dosarele candidaților care dovedesc că sunt înscriși, la momentul organizării concursului, la un curs de mediator școlar.
2.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): utilizare PC, nivel mediu;
3.Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
4.Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, empatie, abilități de mediere a conflictelor;
5.Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
6.Vechime: nu este cazul.
7. Pe postul de mediator școlar se recomandă angajarea unei personae care cunoaște limba și cultura comunității locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere școlară
Calendar concurs:
-termenul de depunere a dosarelor 16.05.2023-08.06.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
-selecția dosarelor: 09.06. 2023;
-proba scrisă în data de 13.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
-afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 13.06.2023, ora 16.00;
-depunere contestații: 14.06.2023, între orele 8,00-12,00;
-rezolvat contestații: 14.06.2023, între orele 12,00-15,00;
-afișat rezultate contestații: 14.06.2023, ora 16,00;
-proba interviu în data de 15.06.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
-afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 15.06.2023, ora 15.00.
-afișarea rezultatelor finale: 16.06.2023, ora 10.00.

LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ

îngrijitor

 Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale/ Diplomă de absolvire a liceului);

Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, abilități pentru munca în echipă, disponibilitate pentru program flexibil;

Vechime: nu necesită

Date contact: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 25, compartimentul Secretariat, tel. 0258713630, persoana de contact: administrator patrimoniu Brad Maria Mirela, email: gtimoteicipariu@yahoo.com.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA ALBA IULIA

muncitor de întreținere

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale

stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii medii;

– Vechime în muncă minimum 2 ani

– Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;

– Abilităţi pentru munca în echipă;

– Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;

– Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend;

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

– Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: mecanică, tâmplărie şi electricitate.

– Efectuarea de deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi a responsabilităţilor

din fişa postului.

SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI

consilier juridic debutant (s) – compartiment resurse umane, durată nedeterminată, normă întreagă

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de  licență-științe juridice.

– Cunoșținte operare PC;

– Vechime în specialitate minim 6 luni;

– Curs inspector Resurse Umane;

– Membru cel puțin stagiar în Ordinul Consilierilor Juridici din România.

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

Condiții specifice de participare:

nivelul studiilor: studii superioare;

vechime în muncă- minim 9 ani;

abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Casei Copului Didactic Alba (strada Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia, județ Alba) și la telefon 0258/826147.

noţiuni de comunicare în relaţii publice.

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte din 100 la proba scrisă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax