Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Locuri de muncă la stat, în Alba: Unde te poți angaja ca administrator financiar, informatician, îngrijitor, muncitor sau șofer

Publicat

job

Anul 2023 începe cu o listă destul de bogată de locuri de muncă vacante scoase la concurs în mai multe instituții publice din Alba. Sunt disponibile atât funcții de conducere dar și funcții de execuție. 

Alba24.ro vă prezintă locurile de muncă vacante la stat, la care puteți aplica încă din primele zile ale anului.

Municipiul Sebeș, Județul Alba

Conducător autospecială și servant pompier

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

conducător autospecială:

 • studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an;
 • permis conducător auto categoria C.

servant pompier:

 • studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an;
 • permis conducător auto categoria C.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05-18 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora pentru proba interviu se vor comunica ulterior.

Municipiul Sebeș, Parcul Arini nr. 1, Județul Alba, telefon: 0258/731.004, fax: 0258/734.187, e-mail: secretariat@primariasebes.ro.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba

Administrator financiar IS

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă* (*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor art.8, alin.(3) coroborate cu ale art. 18, alin.(3)  din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011), profil economic sau juridic;
 • vechime în muncă în profil economic sau juridic – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09-13 ianuarie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2023, ora 12.00: proba scrisă;
 • 02 febrnuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Șef serviciu tehnic și de investiții

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă* (*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011);
 • Vechime în muncă în domeniul de activitate al serviciului:  minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09-20 ianuarie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 februarie 2023, ora 10.00: proba practică;
 • 15 febrnuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Redactor debutant S

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă* (*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor art.8, alin.(3) coroborate cu ale art. 18, alin.(3)  din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor art. 153, alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011);
 • cunoștințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09-13 ianuarie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 31 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică;
 • 02 febrnuarie 2023, ora 13.00: proba interviu.

Informatician debutant S

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011), specialitatea „Informatică”;
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, judeţul Alba

Îngrijitor (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt

 • nivel studii: minim studii generale ( 8 clase);
 • vechime în muncă/specialitate: nu se solicită;
 • cunoştinţe privind normele generale de protecţie şi securitate în muncă;
 • abilităţi de relaţionare, comunicare şi muncă în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04-17 ianuarie 2023, ora 14.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 ianuarie 2023, ora 12.00: proba practică;
 • 01 februarie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, judeţul Alba

Îngrijitor I și muncitor (0,5 normă + 0,5 normă)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii de specialitate: medii;
 • Perfecționări (specializări): diplomă de bacalaureat/absolvire;
 • Vechime: 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2023, ora 12.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică;
 • 31 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, str. Cloșca nr. 3-5, judeţul Alba, Str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258/780.791, email: sc.abrud@isjalba.ro

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba

Muncitor calificat (cofetar-patiser)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii medii
 • Perfecționări (specializări): certificat calificare cofetar/patiser sau adeverință care să ateste faptul că urmează un curs de cofetar/patiser.
 • vechime în domeniul alimentație publică minim 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 ianuarie 2023, ora 09.00: proba practică;
 • 26 ianuarie 2023, ora 09.00: proba intreviu.

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Alba Iulia, județul Alba

Referent de specialitate II

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic și/sau economic;
 • vechime în muncă: minim 6 luni;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni;
 • permis de conducere: categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 februarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, județul Alba

Muncitor calificat I (electrician/mecanic de întreținere)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt

 • Studii de specialitate: curs de calificare electrician; atestat cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat/diplomă școală profesională;
 • Perfecționări (specializări): calificare în domeniul instalații (gaze, apă, tehnico-sanitare);
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 • îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice, capacitate de adaptare și gestionarea situațiilor de criză;
 • Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): studii medii/școală profesională, cu diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire; disponibilitate pentru program flexibil;
 • Vechime: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2023, ora 12.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică;
 • 30 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Referent

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii de specialitate: medii( fara diploma de bacalaureat)
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: Atentie distributiva, operativitate, adaptare la stres, empatie
 • Vechime 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
 • 06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Brancardier

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii de specialitate: generale
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres
 • Vechime Nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
 • 06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Îngrijitor administrativ

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii de specialitate: Generale
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, abilitati administrative, adaptare la stres
 • Vechime nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
 • 06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax