Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

Mai multe magazine, localuri, parcări şi locuri de joacă. Propuneri pentru dezvotare urbană pe cartiere, la Alba Iulia, până în 2023

Publicat


cartiere alba iuliaNecesităţile de dezvoltare în cartierele municipiului Alba Iulia sunt cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2023, ce va intra la aprobare în Consiliul Local, în şedinţa din 18 august. Sunt propuneri pentru deschiderea mai multor magazine, localuri şi unităţi bancare, amenajarea mai multor locuri de joacă pentru copii şi a spaţiilor pentru parcare. Reperele de dezvoltare diferă, în funcţie de fiecare zonă a oraşului.

Potrivit autorilor Strategiei, a fost luată în calcul reprezentarea operaţională a cartierelor municipiului Alba Iulia, la nivelul mental colectiv al locuitorilor, chiar dacă delimitarea acestor zone este vagă.

Municipiul Alba Iulia este privit ca un ansamblu de zone teritoriale: Oraşul de Jos (sau oraşul Vechi, cu cartiere precum Centru, Maieri, Lipoveni etc.) şi Oraşul de Sus (definit în special de cartierul Cetate, la care se adaugă cartierul Carolina, zona Schit, etc.), între cele două zone fiind un cartier intermediar (Tolstoi), la care se adaugă cartierul Ampoi cu cele 3 mari diviziuni ale sale (situat între două zone industriale, fiind dezvoltat pentru rezidenţa forţei de muncă în industrie), fosta zonă industrială şi cu comunităţi de romi (într-o zona centrală municipiului), cartierul Partoş (mărginit la sud de râul Mureş, la ieşirea municipiului spre Sebeş), cartiere rezidenţiale în foste sate limitrofe (Bărăbanţ, Oarda, Miceşti, Pâclişa), noi cartiere rezidenţiale în curs de dezvoltare (ex. Orizont).

Principalele aspecte privind cartierele municipiului Alba Iulia:

Ampoi I, Ampoi II, Ampoi III – cartierul rezidențial format din cele 3 diviziuni a fost dezvoltat între două zone industriale

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Sprijinirea înfiinţării mai multor magazine şi spaţii publice de socializare (restaurant, cafenea, etc.) (Ampoi I şi II)
 • Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare (Ampoi I)
 • Extinderea şi crearea de noi spaţii verzi (lipsă amplasament)
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Încurajarea şi stimularea agenţilor economici din zonă pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități prin facilităţi fiscale acordate
 • Reevaluarea funcţiilor şi oportunităţii spaţiilor comerciale şi meşteşugăreşti de la parterul blocurilor în vederea eliminării disconfortului generat de acestea în zonele locuite (vizual, fonic)
 • Încurajarea băncilor în a deschide sucursale în zonă (momentan doar Banca Transilvania are sucursală în zonă)
 • Dezvoltarea serviciilor medicale de circumscripţie
 • Amenajare noi spaţii de parcare
 • Măsuri de reabilitare şi creştere a capacităţii unităţilor de învăţământ, în special preşcolar, cel cu program prelungit, dar şi şcolar primar (zona este locuită de persoane care lucrează pe schimburi) – A fost realizată o creșă de cartier cu 60 de locuri si este în studiu construirea unei grădinițe cu program prelungit
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Bărăbanț – cel mai mare cartier dezvoltat dintr-o localitate limitrofă municipiului (din punct de vedere demografic), cartier rezidențial (case particulare), platformă industrială

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Reabilitarea căilor de circulaţie şi pietonale care sunt degradate – Au fost modernizate toate drumurile și trotuarele mai puțin str. Turnătoriei pentru care este nevoie de un proiect mai complex și str. Cătinei care se află într-o zonă nou construită
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi activităţi economice în zonă şi noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Încurajarea şi stimularea agenţilor economici din zonă pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități prin facilităţi fiscale acordate
 • Îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii (în special internet)
 • Amenajarea şi regenerarea spaţiului platformei industriale şi identificarea de noi funcţionalităţi
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Carolina (I și II) – cartier rezidenţial în apropierea Cetăţii Alba Carolina (blocuri de locuinţe, cu grad înalt de confort), cartier de dimensiuni foarte reduse

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Înfiinţarea de noi spaţii de parcare a autoturismelor – Lipsă de amplasament, toate blocurile au garaje
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Centru – zona administrativă a municipiului Alba Iulia (sediul instituţiilor publice principale), cartier rezidenţial (blocuri de locuinţe şi case particulare, în general cu un grad ridicat de confort), zonă cu vad comercial

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Intervenţii minore de reparare a unor sectoare de drum – se intervine periodic pentru îmbunătățirea condițiilor
 • Extinderea şi crearea de noi spaţii verzi – doar prin refuncționalizarea spațiului urban și achiziții de teren
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi activităţi economice în zonă şi noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Măsuri de determinare a proprietarilor unor spaţii comerciale de a realiza lucrări de reabilitare şi modernizare a acestora
 • Încurajarea şi stimularea agenţilor economici din zonă pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități prin facilităţi fiscale acordate
 • Înfiinţarea unui teatru cu program permanent
 • Crearea de noi spaţii de parcare auto – s-a amenajat o parcare în zona Parchetului, pentru alte parcări trebuie achiziționat teren sau să se realizeze o parcare subterană
 • Măsuri pentru diminuarea poluării fonice determinate de traficul auto şi agenţi economici
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Cetate – cea mai importantă zonă turistică a municipiului, cu posibilităţi multiple de agrement şi recreere, cartier rezidenţial (blocuri de locuinţe în principal, dar şi case particulare, cu un grad ridicat de confort), zona cu vad comercial

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Intervenţii minore de reparare a unor sectoare de drum – se intervine periodic pentru îmbunătățirea condițiilor
 • Introducerea de rute alternative la transportul comun de călători
 • Identificarea unor posibilităţi de reducere a tarifelor pentru utilităţile publice
 • Îmbunătăţirea unor servicii de utilitate publică
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi activităţi economice în zonă şi noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Măsuri de determinare a proprietarilor unor spaţii comerciale de a realiza lucrări de reabilitare şi modernizare a acestora
 • Extinderea capacităţii instituțiilor de învăţământ preşcolar (grădiniţe şi creşe) şi şcolar (exemplu Şcoala Generală Nr.7 „Mihai Eminescu” are o capacitate suprasolicitată) – s-a construit Grădinița cu program prelungit nr.15 și creșa din zona str. Ulmului
 • Suplimentarea numărului de locuri de joacă pentru copii
 • Extinderea şi crearea de noi spaţii verzi – s-a amenajat parcul Sf.Maria, iar cele existente trebuie doar reabilitate
 • Crearea de noi spaţii de parcare auto – s-au creat acolo unde spațul public a permis
 • Măsuri pentru diminuarea poluării fonice determinate de traficul auto şi agenţi economici
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Lipoveni – cartier rezidenţial foarte vechi (case particulare)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Executarea de lucrări majore de reabilitare a drumurilor şi cailor de circulaţie în cartier – s-au modernizat toate drumurile din zonă mai puțin Kogălniceanu unde gradul de ocupare cu clădiri este mic
 • Introducerea de noi rute la transportul în comun de călători în zonă
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spații de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Extinderea infrastructurii de învăţământ (înfiinţarea de unei şcoli, a unei grădiniţe şi eventual a unei creşe) – grădinița de cartier s-a autodesființat, iar la Liceul de Arte și Grădinița nr.6 sunt pe lucru proiecte de reabilitare
 • Înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii – se studiază zona Parc str. Morii
 • Crearea de spaţii verzi – s-au amenajat odată cu reabilitarea străzilor
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Lumea nouă (fosta zonă industrială) – cartier rezidenţial cu populaţie majoritar defavorizată (blocuri de locuinţe, în general cu un grad de confort modest), existenţa unei comunităţi de romi, zonă industrială

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Investiţii în infrastructura de învăţământ (nu există şcoală primară şi gimnazială) – există Școala nr. 5 care nu funcționează la capacitate maximă
 • Reabilitarea de căilor de circulaţie şi pietonale care sunt degradate
 • Identificarea unor posibilităţi de reducere a tarifelor pentru utilităţile publice
 • Identificarea de oportunităţi de valorificare a zonei industriale pe suprafeţele nefuncţionale
 • Măsuri integrate de creştere a calităţii vieţii persoanelor defavorizate (şomeri, persoane aflate sub pragul sărăciei, persoane aflate în risc de excluziune socială, persoane de etnie romă, etc.)
 • Măsuri de determinare a proprietarilor unor spaţii comerciale de a realiza lucrări de reabilitare şi modernizare a acestora
 • Îmbunătăţirea a esteticii urbane prin măsuri pentru operatori economici privind expunerea produselor (de exemplu: interzicerea amplasării pe domeniul public a unor articole vestimentare, încălţăminte, articole de menaj, produse alimentare, etc.)
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi activităţi economice în zonă şi noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Încurajarea şi stimularea agenţilor economici din zonă pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate sau vulnerabile prin facilităţi fiscale acordate
 • Măsuri pentru îndepărtarea câinilor vagabonzi
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Recea – cartier rezidenţial cu populaţie strămutată din localitatea minieră Roşia Montana din nord-vestul judeţul Alba, Munţii Apuseni (case particulare)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Investiţii în infrastructura de învăţământ şi de sănătate (nu există grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială, farmacie, cabinet medial, etc.)
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Maieri – cartier rezidenţial foarte vechi (case particulare)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Îmbunătăţirea serviciilor de utilitate publică
 • Introducerea de noi rute la transportul în comun de călători în zonă
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai • Înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii – lipsă spațiu public
 • Crearea de spaţii verzi – lipsă spațiu public
 • Extinderea infrastructurii de învăţământ (înfiinţarea de unei şcoli, a unei grădiniţe şi eventual a unei creşe)
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Micești – cartier rezidenţial (case particulare), cea mai accentuată dezvoltare spaţială

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Măsuri de dirijare e evoluţiei spaţiale şi dezvoltare a spaţiului construit
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Înfiinţarea şi reabilitarea structurilor educaţionale din zonă
 • Înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii – s-au creat odată cu modernizarea drumurilor
 • Crearea de spaţii verzi
 • Crearea unui post de poliţie local
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Oarda – cartier rezidenţial (case particulare)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Reducerea poluării fonice cauzate de traficul auto greu
 • Realizarea de lucrări de îmbunătăţire a circulaţiei auto şi pietonale la nivel local, inclusiv asfaltarea unor străzi care necesită acest lucru – toate drumurile sunt modernizate mai puțin cateva străzi secundare care însă vor intra în reabilitare într-o etapă viitoare
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Crearea unui post de poliţie local
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Orizont – nou cartier rezidenţial, în curs de dezvoltare, situat între două foste localităţi limitrofe municipiului Alba Iulia: Bărăbanţ şi Miceşti

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Investiţii în infrastructura tehnico-edilitară şi de transport. Acestea sunt considerate o prioritate în dezvoltarea cartierului, investiţii care ulterior le vor atrage pe cele din infrastructura de învăţământ, sănătate, etc.
 • Investiţii în infrastructura de transport: străzi, accese pietonale – doar când gradul de ocupare cu cetățeni o să fie mai ridicat și sunt rezolvate celelalte utilități
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii – lipsă teren
 • Crearea de spaţii verzi – lipsă teren
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Pâclișa – cartier rezidenţial (case particulare), cel mai mic cartier dezvoltat dintr-o localitate limitrofă municipiului (din punct de vedere demografic)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Realizarea de lucrări de îmbunătăţire a circulaţiei auto şi pietonale la nivel local, inclusiv asfaltarea unor străzi care necesită acest lucru
 • Realizarea sistemului de canalizare – s-a elaborat proiectul, propus în POS Mediu
 • Înfiinţarea unei grădiniţe şi a unei creşe în cartier
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: industrie mică, meşteşuguri, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Crearea de locuri de joacă pentru copii – nu există amplasament, decât în curtea școlii
 • Crearea de spaţii verzi
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Partoș – cartier rezidenţial (case particulare), situat la ieşirea municipiului Alba Iulia şi Sebeş, mărginit de râul Mureş

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Realizarea de lucrări de îmbunătăţire a circulaţiei auto şi pietonale la nivel local, inclusiv asfaltarea unor străzi care necesită acest lucru – reabilitate toate străzile mai puțin cele din zona de dezvoltare (str. Ana Ipătescu)
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: industrie mică, meşteşuguri, comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Creşterea siguranţei circulaţiei auto
 • Crearea de locuri de joacă pentru copii
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Tolstoi – cartier rezidenţial (blocuri de locuinţe), cartier intermediar, între „Oraşul de Jos” şi „Oraşul de Sus”

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Încurajarea băncilor în a deschide sucursale în zonă
 • Înfiinţarea de noi linii de transport public local în zonă
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea) şi pieţe agroalimentare şi nu numai
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: învăţământ, comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Extinderea suprafeţelor de zone verzi şi crearea unui echilibru privind raportul zonelor verzi faţă de spaţiul construit – în stadiu zona interioară Septimius Severus cu Marcus Aurelius
 • Suplimentarea numărului de locuri de joacă pentru copii – s-au amenajat în limita spațiului public
 • Construire piste pentru bicicliști – în studiu
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier

Zona Schit – cartier rezidenţial cu o dispunere spaţială a locuinţelor în funcţie de particularităţile topografice (predominant case particulare)

Principalele nevoi identificate la nivel de cartier:

 • Măsuri de dirijare e evoluţiei spaţiale şi dezvoltare a spaţiului construit
 • Extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor de utilităţi publice
 • Construire piste pentru bicicliști – în stadiu pentru integrarea cu circuitul din zona Mamut
 • Stimularea antreprenorilor de înfiinţare de magazine, centre comerciale, spaţii de alimentaţie publică (restaurant, terasă, cafenea)
 • Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi locuri de muncă (în special în domenii: comerţ, servicii, petrecerea a timpului liber, etc.)
 • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor din cartier.

 

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Celula care ar putea sta la baza unui tratament universal împotriva cancerului a fost descoperită din întâmplare

Publicat

laborator

Un nou tip de celulă a sistemului imunitar care ucide cele mai multe tipuri de cancer a fost descoperită din întâmplare de oamenii de știință britanici. Ar putea fi o descoperire istorică, relatează The Telegraph. Cercetătorii de la Universitatea Cardiff au analizat sângele de la o bancă din Țara Galilor, în căutarea de celule imunitare […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Care sunt simptomele coronavirusului din China, care îngrijorează toată Europa. Este asemănător cu gripa

Publicat

gripa pneumonie

Boala provocată de noul coronavirus care a ucis 17 oameni în China se aseamănă foarte mult cu gripa, principalele simptome fiind febra, tusea seacă, starea generală proastă, durerea de cap și tulburările respiratorii, a explicat profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Adrian Streinu Cercel a declarat pentru HotNews.ro că „tratament […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

MOST WANTED de ALBA 2020: 100 de persoane condamnate, date în urmărire generală. LISTA

Publicat

Peste 100 de persoane, condamnaţi penal sau dispăruţi de la domiciliu, erau în evidenţele IPJ Alba, ca date în urmărire naţională sau internaţională, la începutul anului 2020. Dintre acestea, 65 sunt căutate și peste hotare. La începutul anului 2019, în evidenţa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba se aflau 110 persoane urmărite naţional: 66 persoane urmărite […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbatul din Roșia de Secaș, acuzat că a violat o femeie de 86 de ani, ARESTAT pentru 30 de zile. Decizie a Judecătoriei Blaj

Publicat

arestat catuse

Barbatul din Rosia de Secaș, reținut pentru viol și violare de domiciliu, va fi cercetat în stare de arest preventiv. Judecătoria Blaj a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Reamintim că marți dimineață, polițiștii Postului de Poliție Roșia de Secaș […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate