Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Mamele aflate în concediu pentru creşterea copilului pot obţine venituri de natură salarială. Care este condiția obligatorie

Publicat

mama si copilul

Mamele aflate în concediu pentru creşterea copilului pot obţine venituri de natură salarială pe perioada concediului cu condiţia ca aceste venituri să nu depăşească 6250 de lei pe an.

„Puteţi munci. Puteţi obţine venituri de natură salarială, din munca prestată, pe perioada concediului de creştere a copilului, dacă aveţi o oportunitate de colaborare sau un proiect în derulare.

Citește și Din aprilie, pacienții vor putea chema medicii de familie la domiciliu. Lista serviciilor medicale disponibile. Document CNAS

Condiţia în acest caz este ca veniturile obţinute într-un an să nu depăşească plafonul de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit de legislaţia aplicabilă.

INDEMNIZAŢIA de creştere a copilului 2022.

Concediul și indemnizația de creștere a copilului se acordă, potrivit OUG 111/2010, persoanelor care, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri cel puțin 12 luni din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

Citește și Concediul de creștere a copilului va fi recunoscut ca vechime în muncă: Ministrul Familiei, anunț pentru mamele cu mai mulți copii

Concediul de creștere se acordă până când copilul împlinește doi ani (sau trei ani, dacă are handicap). Indemnizația aferentă concediului este de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. Indemnizația poate avea un cuantum între 1.250 și 8.500 de lei.

Valoarea indemnizației de creștere a copilului se schimbă de la 1 martie 2022

La acest moment, valoarea care nu ar trebui depăşită este de 6.250 de lei (5 X1.250 de lei). Valorile se vor schimba de la 1 martie 2022, odată cu actualizarea indicatorului social de referinţă” spun reprezentanții EY

Într-un punct de vedere, reprezentantele EY România arată pe scurt care sunt cele 10 puncte cheie pe care trebuie să le cunoască o viitoare mamă, care urmează să intre în curând în concediul de creştere şi îngrijire a copilului în acest an.

Potrivit sursei citate, indemnizaţia de creştere a copilului, la nivelul anului 2022 este, la acest moment, de cel puţin 1.250 de lei, dar nu mai mult de 8.500 de lei lunar.

De la 1 martie, însă, valoarea indicatorului social de referinţă, pe baza căruia este stabilit nivelul indemnizaţiei, se va actualiza, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, deci şi indemnizaţia minimă va creşte, precizează consultanţii.

Contravenții și amenzi pentru beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului

„Beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului are obligaţia de a anunţa în scris agenţia de plăţi / primăria despre orice modificare care intervine în situaţia sa şi care ar fi de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.

Termenul în care este necesar să se facă acest demers este de 15 zile lucrătoare de la apariţia modificărilor. Lipsa acestei notificări este considerată contravenţie, iar beneficiarul în cauză poate fi sancţionat cu o amendă (de la 500 de lei la 2.000 de lei)”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii EY atrag atenţia că legislaţia oferă o atenţie deosebită mamelor, protejând maternitatea la locul de muncă prin reducerea programului de lucru cu 1/4, fără afectarea drepturilor salariale, dacă viitoarea mămică nu poate efectua un program cu o durată normală de muncă, acordarea unui concediu pentru risc maternal, dacă sunt îndeplinite criteriile de risc în care mama sau copilul ar putea fi afectate de condiţiile de muncă, cum ar fi munca într-un mediu cu substanţe toxice.

Concediul medical pe perioada maternității

Pe perioada maternităţii, mamele au dreptul la 126 de zile calendaristice de concediu medical, din care o perioadă minimă de 42 de zile trebuie să fie realizată după naştere, dacă doresc să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

„Un aspect important de menţionat: indemnizaţia primită pentru aceste zile este scutită de contribuţia la fondul de sănătate, fără pierderea calităţii de asigurat, dar şi de plata impozitului pe venit”, explică autorii.

Dacă nu au fost epuizate zilele de concediu de odihnă anterior perioadei de maternitate sau de creştere a copilului, dreptul nu se pierde. O altă variantă, utilizată deja de multe mame, ar fi aceea de a efectua concediul în perioada anterioară concediului de maternitate propriu-zis/naşterii.

Persoanele detașate pe teritoriul României beneficiază de indemnizație de creștere a copilului

Pe de altă parte, consultanţii EY menţionează că şi detaşaţii primesc indemnizaţii, nu doar angajaţii unui angajator român.

Potrivit legii, de indemnizaţia pentru creşterea copilului pot beneficia şi persoanele angajate de către un angajator străin, care se află în detaşare pe teritoriul României şi care, pe parcursul detaşării, sunt subiect de contribuţii sociale obligatorii în România.

Mai mult, persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

Cum se fac raportările veniturilor salariale

Raportarea veniturilor salariale obţinute de persoanele aflate în detaşare pe teritoriul României se face în mod diferit faţă de cea a persoanelor angajate de un angajator român.

„Dacă în cel din urmă caz este obligaţia angajatorului român să declare şi să plătească taxele aferente venitului salarial plătit angajaţilor, în cazul persoanelor detaşate obligaţiile pot fi diferite: fie cad doar în sarcina persoanei detaşate, fie atât în sarcina ei, cât şi a angajatorului străin.

Cu alte cuvinte, trebuie avute în vedere posibile obligaţii lunare de raportare pe zero şi pe durata concediului de creştere a copilului, astfel încât persoana detaşată să continue să aibă calitatea de asigurat la sistemul de contribuţii sociale obligatorii din România (ceea ce nu se întâmplă şi în cazul persoanelor angajate în România, unde posibilele obligaţii cad în sarcina angajatorului)”, explică specialiştii de la EY.

Bonusurile de performanță și beneficiile în natură acordate în perioada concediului de creștere a copilului

În ceea ce priveşte drepturile salariale care îşi produc efectele în perioada în care angajata este în concediul de creştere a copilului, cum ar fi un bonus de performanţă sau un beneficiu în natură, dacă acesta este menţionat şi reglementat intern în cadrul companiei, indemnizaţia nu va fi suspendată.

Totul cu condiţia ca drepturile încadrate în venitul salarial să fie corect calculate, taxele reţinute, declarate şi plătite în mod corespunzător, subliniază materialul citat.

Pornind de la faptul că au fost cazuri în care la revenirea în câmpul muncii, din cauza unei suprapuneri de tip de asigurat în declaraţiile fiscale, depuse de către angajator şi/sau agenţia de prestaţii sociale, chiar şi pentru o zi, persoana a apărut în sistemul de sănătate ca fiind neasigurată, aceasta trebuie să verifice pe site-ul casei de sănătate calitatea de asigurat, în caz contrar, va trebui să facă toate demersurile necesare pentru remedierea situaţiei.

„Foarte important: în această perioadă nu veţi putea beneficia de servicii medicale, cel mai comun caz fiind concediul medical pentru îngrijire a copilului bolnav”, avertizează EY.

Condiții pentru a beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, cetăţenii trebuie să îndeplinească diverse condiții. „Pentru a beneficia de indemnizații persoanele trebuie ca în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri.

Acestea pot fi din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Până când se acordă indemnizația de creștere a copilui

Stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi.

Cuantumul stimulentului de inserţie este de 1.500 de lei, dacă salariaţii revin la locul de muncă mai devreme de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi, şi de 650 de lei pentru cei care revin după împlinirea acestor vârste.

Totodată, reprezentanţii companiei de consultanţă subliniază şi faptul că legislaţia acordă salariatelor gravide o protecţie sporită împotriva concedierii pe motive care au legătură directă cu starea lor, încă de la momentul în care acestea anunţă angajatorul asupra stării lor de graviditate.

„Pentru a beneficia de protecţie, salariatele trebuie să anunţe angajatorul în scris şi să anexeze un document eliberat de medic, care să le ateste starea de graviditate.

Salariatele aflate în concediu de risc maternal sunt, de asemenea, protejate împotriva concedierii. Mai mult, interdicţia concedierii este prelungită până la şase luni după ce salariata cu risc revine definitiv în activitate”, arată aceştia.

Angajatorii nu pot concedia salariații aflat în plata indemnizației de creștere a copilului

De asemenea, angajatorii nu pot concedia salariaţii aflaţi în plata stimulentului de inserţie. Legiuitorul a eliminat, din aprilie anul trecut, interdicţia impusă angajatorilor de a înceta contractele salariaţilor care îşi reiau activitatea după finalizarea concediului de creştere a copilului, prevedere ce proteja în mod special, pentru şase luni de la revenirea definitivă în activitate, salariaţii care nu se aflau în plata stimulentului de inserţie.

„Deşi în mod aparent, prin abrogarea acestei prevederi legale, nivelul de protecţie acordat salariaţilor care îşi reiau activitatea a fost redus, în realitate aceştia continuă să fie protejaţi datorită actualului mecanism de acordare a stimulentului.

Mai precis, în prezent, acordarea stimulentului de inserţie nu mai este condiţionată de obţinerea de venituri impozabile cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi, acest drept fiind stabilit în prezent pentru toţi salariaţii care obţin venituri impozabile, fie anterior sau ulterior împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi.

Cu alte cuvinte, este puţin probabil ca, în contextul legislaţiei actuale, un salariat ce revine din concediul de creştere a copilului să nu se afle în plata stimulentului de inserţie, fiind, deci, protejat de concediere”, consideră reprezentanţii EY România.

Cine beneficiaza de indemnizatia de crestere copil în 2022?

 • Oricare dintre parinții firesti ai copilului;
 • Persoana care a adoptat copilul;
 • Persoana căreia i s-a incredințat copilul în vederea adoptiei;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numita tutore al copilului.

Indemnizaţii de creştere copil 2022. Documentele necesare pentru a primi indemnizația

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( pentru care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
 • sau  – dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
 • sau –  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
 • sau  – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
 • dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
 •  în cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
 • sau  – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;.
 • dosar cu şină din carton (coperţi întregi);
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Termenul de depunere pentru dosarul de indemnizație creștere copil 2022

30 zile înainte de intrarea în concediu creștere copil (suspendarea activității) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data nașterii copilului în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a concediului de maternitate.

Cazuri speciale – indemnizația de creștere a copilului

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.

Cele 12 luni prevăzute pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații.

Astfel, pot primi cei care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

De asemenea, primesc indemnizații și persoanele care au beneficiat de pensie de invaliditate, se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului sau se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă.

Stimulentul de inserție majorat la 1500 de lei dacă părintele revine la la serviciu

Guvernul a aprobat anul trecut majorarea stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap.

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap.

Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Decizia a fost luată de Guvern printr-o ordonanță de urgență care modifică și completează OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Documentul mai propune acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacității de muncă, concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.

Mod de Calcul Indemnizație pentru creștere copil 2022

Pentru un venit net obținut în ultimele 12 luni: 3.000 de lei x 12 luni = 36.000 de lei

Media venitului net lunar este de 3.000 de lei

Calcul indemnizație 3.000 de lei x 0,85% = 2.550 de lei

Cuantum indemnizație lunară creștere copil 2022:

• 0-2 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei;

• 0-3 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

sursa: AGERPRES, legislatiamuncii.manager.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Ghid: Cum să reacționezi în timpul fenomenelor meteo extreme. Recomandări în caz de furtuni și vijelii

Publicat

Vremea și fenomenele meteo extreme ne pot lua pe nepregătite. Află cum să reacționezi la apariția, în timpul și după un eveniment de tipul furtună, ploi abundente, vijelii sau chiar tornade, care încep să apară și la noi în țară.

În cazul în care planifici o excursie, o ieșire în aer liber, este bine să consulți prognoza meteo.

Dacă sunt anunțate furtuni și descărcări electrice, nu este recomandat să ieși în câmp deschis.

Vezi: VREMEA până în 5 iunie: care va fi cea mai caldă zi. Prognoza meteo pe regiuni, în următoarele două săptămâni

Există câteva reguli de care este bine să ținem cont, atunci când știm că urmează o furtună puternică. Autoritățile recomandă mai multe acțiuni pentru siguranța noastră și a celor dragi.

Pregătirea înainte de furtună

 • Îndepărtează obiectele, copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale.
 • Nu uita regula de salvare 30/30: adăpostește-te în interiorul unei clădiri dacă, după ce ai văzut un fulger nu reușești să numări până la 30 înainte de a auzi un tunet.

 • Rămâi în interiorul clădirii încă 30 minute după ce ai auzit ultimul tunet.
 • Fii atent la alertele și avertizările autorităților

Reguli de respectat în timpul unei furtuni, ploi abundente, vijelii

 • Întrerupe orice activitate în aer liber
 • Intră în casă, într-o construcţie ori într-un autoturism. Deşi s-ar putea să fii rănit în cazul în care trăsnetul loveşte maşina, ești mult mai protejat în interiorul vehiculului decât în exterior
 • Închide bine ferestrele şi uşile
 • Evită folosirea apei și duşurile ori sălile de baie. Apa și conductele instalaţiilor pot cauza electrocutare (trăsnet, scurt circuit)
 • Utilizează telefoanele cu fir doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără fir ori mobilele sunt sigure în utilizare
 • Deconectează de la priză aparatele şi alte echipamente electrice (tv, computere, aparatele de aer condiţionat etc.). Acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice

Recomandări în timpul furtunilor

 • Dacă ești în mediul urban, adăpostește-te imediat într-o clădire, pentru a evita riscul lovirii de către obiecte, pomi, crengi, stâlpi
 • Dacă ești într-o zonă deschisă (câmp, plajă, o ambarcaţiune pe apă), așază-te ghemuit, pune mâinile pe urechi şi cap, iar capul între genunchi
 • Fă-te o ţintă cât mai mic posibilă și redu cât poți de mult contactul cu pământul. Nu te întinde pe pământ!
 • Evită: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în zonă deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete
 • Dacă te afli în pădure, căută adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi
 • Dacă ești într-o zonă deschisă, mergi spre o zonă joasă, precum o vale
 • Dacă ești pe un lac, ajungi la mal de urgenţă şi adăpostește-te imediat
 • Evită drumurile inundate (mers, șofat)! Un curent de apă adânc de doar 15 cm te poate dezechilibra, iar unul adânc de peste 30 cm poate lua un autoturism

După o furtună, dacă identifici o victimă rănită sau lovită de trăsnet, verifică dacă prezintă semne vitale: respirație și puls.  Dacă victima are puls si respiră, căută alte vătămări posibile: arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase rupte şi pierderi de auz sau de vedere.

Dacă nu mai respiră, începe resuscitarea prin metoda gură la gură:

 • deschide căile aeriene (gura) ale victimei
 • închide nasul victimei cu două degete (strânge-i nările)
 •  pune gura ta etanș pe gura victimei și insuflă ușor aer până observi cu coada ochiului că se ridică toracele
 • după prima ventilație, ridică-te, trage aer, după care efectuează a doua ventilație.

Dacă nu are puls (nu-i bate inima), începe resuscitarea prin masaj cardiac (30 de apăsări pe mijlocul pieptului):

 • asigură-te că victima este așezată pe un obiect sau loc dur
 •  expune toracele (pieptul) victimei
 •  împarte sternul (osul pieptului) victimei în două jumătăți egale
 • așează podul palmei în jumătatea inferioară a sternului
 •  așează cealaltă mână pe stern
 • coatele salvatorului trebuie să fie întinse, iar linia umerilor salvatorului să fie paralelă cu linia sternului victimei (în lateralul victimei)
 • apăsați aproximativ 5-6 cm pe sternul victimei și numărați astfel: „și 1, și 2, și 3″…. până la 30.

Ce să faci în cazul unei tornade

Tornada este o coloană de aer care coboară spre pământ în timpul unei furtuni, și se rotește violent cu viteză foarte mare, având aspectul unei pâlnii.
Poate distruge clădiri, răsturna vehicule, și pune în mișcare resturi sau obiecte ce pot răni grav sau chiar ucide.

Semnele declanșării unei tornade sunt: vântul puternic, apariția unui nor rotativ în formă de pâlnie care coboară spre pământ și zgomot puternic (similar unui tren de marfă).

În momentul în care ai luat la cunoștință faptul că urmează fenomene de vânt puternic, încearcă să ai telefonul încărcat. Dacă nu ai deloc acces la un încărcător sau baterie de rezervă, evită descărcarea rapidă a bateriei (apeluri care nu sunt urgente, jocuri, navigare pe internet în exces).

 • Identifică un adăpost sigur în cazul în care vântul suflă deja cu putere. Stai departe de ferestre, uși și pereții exteriori ai adăpostului
 • Încearcă să te adăpostești într-o cameră mică, interioară, fără ferestre, preferabil aflată la subsolul clădirii. Nu te adăposti sub poduri sau pasaje
 • Dacă ești în apropierea fenomenului, îndepărtează-te și anunță serviciile de urgență (112)
 • Mergi imediat către un loc sigur (de ex. o clădire solidă)
 • Dacă te afli într-o mașină sau în aer liber și nu poți ajunge la o clădire, acoperă-ți capul și gâtul cu brațele (și corpul cu o pătură, dacă este posibil)
 • Nu încerca să depășești o tornadă într-un vehicul. Dacă ai fost surprins într-o mașină, închide geamurile și poartă centura de siguranță
 • Ai grijă la resturile și obiectele care sunt purtate cu viteză prin aer! Pot provoca răni grave, chiar fatale
 • Ascultă radioul, televiziunile dar fii atent și la sistemele de alertă locală pentru informații și instrucțiuni de urgență actualizate

Recomandări după o tornadă

 • Atenție la firele electrice rupte sau căzute
 • Nu intra în clădiri avariate până nu ți se spune că sunt în siguranță
 • Dacă ești blocat sub dărâmături, acoperă-ți gura pentru a evita inhalarea prafului. Evită să vorbești, încearcă să trimiți mesaje prin telefon, utilizează un fluier în loc să strigi
 • Folosește telefonul doar pentru situații de urgență. Rețelele telefonice sunt deseori ocupate după un dezastru. Utilizează mesaje text sau social media pentru a comunica cu familia și prietenii
 • Continuă să asculți radioul, posturile TV și mesajele autorităților locale pentru informații actualizate
 • Fii atent în timpul curățării drumurilor, căilor de acces. Poartă pantofi cu talpă groasă, pantaloni lungi și mănuși de lucru

Sursa: site IGSU, Facebook IGSU, fiipregatit.ro

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Săptămâna prevenirii criminalității în Alba: Lecții de educație rutieră și acțiuni preventive susținute de polițiști

Publicat

Activitățile desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba,  în cadrul evenimentului  ”Săptămâna Prevenirii Criminalității”, au avut peste 4.000 de beneficiari în perioada 22– 27 mai (elevi, cadre didactice, femei, vârstnici, membri ai asociaţiilor de proprietari). Vineri, ultima zi din cadrul evenimentului național  a fost dedicată creșterii siguranței rutiere și prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului.

Polițiștii au susținut lecții de educație rutieră în unități de învățământ din județul Alba, la care au luat parte preșcolari și elevi.

Pe lângă lecțiile teoretice, au fost organizate lecții practice privind circulația pe drumurile publice, cu bicicleta, trotineta sau în calitate de pietoni.

De atenţie s-au bucurat şi bicicliştii, care au fost sfătuiți să poarte veste reflectorizante, pentru a fi cât mai vizibili în trafic dar și recomandarea de a respecta, în permanenţă, regulile privind circulaţia pe drumurile publice.

Polițiștii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, polițiștii de proximitate și cei de la posturile de poliție comunale au organizat acţiuni preventive în cadrul cărora cetăţenii au fost informaţi cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor de furt.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari au fost informați în legătură cu mijloacele moderne de protecție și supraveghere ale scărilor de bloc, menite să sporească siguranța locuințelor.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Prețuri și tarife mai mari la iluminat public în Alba Iulia. Majorare cu rata inflației și investiție nouă pe o stradă din oraș

Publicat

Prețurile și tarifele ce vor fi suportate din bugetul local pentru serviciiile de iluminat public la Alba Iulia vor fi majorate din luna iunie. Proiectul intră la aprobare în ședința Consiliului Local Alba Iulia de luni, 30 mai.

Operatorul Flash Lighting Services SA cere actualizarea tarifelor cu rata inflației pentru perioada aprilie 2020-februarie 2022, respectiv cu 108,16%.

Tarifele și prețurile unitare includ:

 • abonament lunar pentru întreținerea sistemului de iluminat public
 • prețuri unitare de înlocuire a echipamentelor și materialelor de întreținere
 • prețuri unitare utilizate în lucrările de investiții (reabilitare și/sau extindere rețele de iluminat public)
 • prețuri unitare pentru închiriere echipamente utilizate în activitatea de iluminat ornamental realizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Prin urmare, se vor scumpi atât investițiile de modernizare, cât și cele de întreținere a sistemului de iluminat public.

Extinderea rețelei de iluminat public pe strada Ana Ipătescu (Partoș)

Tot în ședința de luni, consilierii vor avea de aprobat o investiție pentru extinderea rețelei de iluminat public în zona străzii Ana Ipătescu. Este vorba despre extindere pe 3200 metri liniari, cu o valoare a lucrărilor de 262.071 lei cu TVA. Durata estimată a lucrărilor este de 4 luni.

Potrivit reprezentanților primăriei, DEER (Electrica) Sucursala Alba Iulia demarează în perioada următoare extinderea rețelei de distribuție energie electrică în zona străzii Ana Ipătescu, iar lucrările de iluminat public se pot derula concomitent (traseul cablurilor va fi comun și nu sunt necesare lucrări de săpătură sau refacere).

Operatorul Flash Lighting Services SRL a întocmit documentația tehnico-economică, iar contractul de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public încheiat la nivel de municipiu va fi suplimentat cu valoarea investiției.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ședință de lucru CDR Centru: Care sunt posibilitățile de îmbunătățire a absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea regiunii

Publicat

Forul decizional al Regiunii Centru s-a reunit recent în plenul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru la Castelul Haller din județul Mureș. Ședința de lucru destinată reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Evenimentul a reunit peste 40 participanți care au discutat despre activitățile prevăzute pentru perioada care mai rămâne până în decembrie 2023, termenul limită de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Alte teme abordate au fost noutățile în privința viitoarelor fonduri gestionate în calitate de Autoritate de Management pentru perioada 2021-2027, precum și secțiunea nouă din site dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În cadrul Programul Regio 2014-2020, până la această dată, au fost lansate 69 de apeluri de proiecte în Regiunea Centru, un număr de 2.320 proiecte fiind depuse pentru finanțare din 2016 până în prezent, cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro.

Dintre proiectele depuse, 1112 s-au materializat în contracte de finanțare, cu o valoare solicitată 1,41 miliarde euro, în Regiunea Centru fiind depășită valoare de 184% grad de contractare.

Experții ADR Centru estimează că procesul de contractare va continua până la aproape 1.200 contracte semnate, cu o valoare nerambursabilă solicitată de peste 1.45 miliarde euro, respectiv aproape 189% grad de contractare.

Această prezentare a fost completată de o succintă informare privind volumul fondurilor europene atrase în Regiunea Centru în perioada 2014-2020.

Din analiza ultimelor date, publicate de Autoritățile de Management pentru fiecare Program Operațional, la nivelul Regiunii Centru, la 30 aprilie 2022, au fost contractate 6.859 de proiecte în cadrul tuturor programelor operaționale, având o valoare totală de peste 41,5 miliarde euro.

 ”Am analizat alături de partenerii noștri principali, membrii CDR Centru, modul în care se derulează Programul REGIO 2014-2020. Împreună am trecut în revistă gradul de implementare al proiectelor finantațe și  am discutat despre soluțiile cele mai bune pentru finalizarea acestora într-un procent cat mai mare, în aceste 19 luni rămase până la finalizarea perioadei POR 2014-2020.

Am analizat punctual proiectele în lucru și am concluzionat că avem toate premisele să depășim valoarea de 1,3 miliarde euro care vor fi atrași până în 2023 prin proiectele de dezvoltare a Regiunii.

Am convenit că trebuie să urmărim atent ca toate proiectele să se deruleze conform celor stabilite în contracte, iar acestea trebuie să fie finalizate la timp.

Rolul nostru este de a monitoriza si de a sprijini beneficiarii, pentru a rezolva sau evita cât mai multe din posibilele probleme întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor europene, pentru a folosi cât mai eficient resursele publice de care dispunem.

Pe parcursul întâlnirii noastre am abordat și versiunea finala a POR 2021-2027, la care echipa ADR Centru a lucrat în ultimii doi ani, versiune pe care o vom trimite Guvernului României spre aprobare, înainte de a o transmite Comisiei Europene.

A fost o întâlnire tehnică eficientă și consider că discuțiile cu reprezentanții CDR Centru au stabilit și mai clar soluțiile pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene din această perioadă, precum și cerintele pentru cea care urmează”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru, într-un comunicat.

Soluții pentru absorbția fondurilor europene și pașii de implementare

Ca urmare a faptului că în data de 14 aprilie 2022 a fost transmisă Comisiei Europene ultima versiune a Acordului de Parteneriat 2021-2027, le-a fost prezentat membrilor CDR Centru structura propusă a viitoarelor fonduri europene ce se vor derula în România.

Referitor la pașii de implementare a accesării fondurilor POR Regio Centru 2021-2027,  cei prezenți au fost informații și despre conținutul Acordului de colaborare privind managementul financiar la nivelul Programului Operațional Regional Centru aferent perioadei de programare financiară 2021–2027, semnat în data de 02.05.2022 de Ministerul Finanțelor (prin Autoritatea de Certificare şi Plată) și ADR Centru.

Pentru pregătirea viitoarelor proiecte au fost prezentate și rezultatele Studiului privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale.

Acest studiu răspunde nevoii de a dispune de o analiză aprofundată a infrastructurii de transport regional, care să permită identificarea și evaluarea nevoilor de extindere și modernizare a infrastructurii, precum și prioritizarea, în mod obiectiv, a investițiilor din perioada următoare.

În acest sens, concluziile studiului subliniază importanța continuării reabilitării și modernizării rețelei regionale de drumuri județene.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax