Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

MARȚI: Ședință ordinară la Consiliul Local Alba Iulia. 32 de proiecte pe ordinea de zi


Publicat

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se reunește în şedinţă ordinară, pe data de 22 mai, orele 13.00, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulial. Se vor supune la vot 32 de proiecte printre care se află rectificarea bugetului general de venituri, utilizarea sumelor din excedentul bugetar, vânzarea unot locuințe ANL și altele. 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
2. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 92/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018
3. Modificarea statului de funcții al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
4. Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
5. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
6. Modificarea Hotărârii nr. 367 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „INNOVATIVE PLACE-BRAND MANAGEMENT” – CityLogo (MANAGEMENTUL UNUI BRAND LOCAL INOVATOR) pentru anii 2015-2020
7. Modificarea Hotărârii nr. 366 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului “GASTRO-CITIES: INNOVATIVE CITY:
CITY STRATEGY ON GASTRONOMY AS A TOOL FOR TOURISM AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT” – Acronim Gastronomic Cities pentru anii 2015 2020
8. Modificarea Hotărârii nr. 370 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului ”Rețea Pilot Focusată pe Activități Temporare ca Instrumente de Regenerare Urbană” – Acronim TUTUR (”Pilot Network on Temporary Uses as Tool for Urban Regeneration”) pentru perioada 2015-2020
9. Modificarea anexei Hotărârii nr. 102/2018 a Consiliului local cu privire la transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială
10.Modificarea și funcționarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi Centrul de Resurse ,,Intervin”
11.Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea
consițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică – proiect tip școală gimnazială Avram Iancu Alba Iulia”, din municipiul Alba Iulia, județul Alba
12.Modernizarea și reparația capitală DJ 107 A de la KM 2 + 498 la KM 4+018 , strada Carpenului din municipiul Alba Iulia
13.Transmiterea temporară a unui imobil (drum) vicinal De147, din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba
14.Modificarea prețurilor, tarifelor precum și a valorii totale a Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia
15.Aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUCU PROGRAM SPORTIV” și a cheltuielilor legate de proiect
16.Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anul 2018 – în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local
17. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN., solicitant
BOTINANT ADRIANA, LAZAR ADRIAN”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 34, solicitant SC PIFLU SRL prin PIFFER LUCIANO”.
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI MA3 – ZONĂ DE TURISM ȘI SERVICII, ALBA IULIA, BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 5,5A, solicitant SC SILVER MTP SRL, TIUCA SANDA MINODORA”.
Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ PENTRU FUNCȚIUNE TURISTICĂ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 10, solicitant BARA LEVENTE HUGO pentru SC PRECIOSA TEAM SRL”.
Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI STRADĂ PRIVATĂ, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODA MIHAI, VODA MARIANA, BUZA MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA”.
Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, solicitant SC AREX PETROL SRL si CLIT COSMIN”.
Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REABILITARE ETAPIZATĂ A AMPLASAMENTULUI HALDEI, ELIBERAT ÎN URMA VALORIFICĂRII NISIPULUI UZAT ȘI REAMENAJAREA UNUI DEPOZIT CONFORM DE DEȘEURI NEPERICULOARE, ALBA IULIA, STR. CABANEI, NR. 57, solicitant SC SATURN ALBA IULIA SA”.
Art.8: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CASĂ DE  RUGĂCIUNE, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 112A, solicitant ASOCIATIA APOSTOLICA PENTICOSTALA A CREDINTEI IN ISUS HRISTOS”.
Art.9: Avizează Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE PE VERTICALĂ CU UN NIVEL, REFUNCȚIONALIZARE LOCUINȚĂ (PENTRU PARTER ȘI ETAJ 1), REFAȚADIZARE, REALIZARE SCARĂ EXTERIOARĂ PENTRU ACCES ÎN ETAJELE SUPERIOARE, ALBA IULIA, STR. AUREL VLAICU, NR. 33, solicitant TALNAR CORNEL, TALNAR ANAMARIA IULIA, TALNAR ILINCA ALEXANDRA”.Art.10: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU HCL 287, ART. 20 DIN 25.09.2012 PRIVIND AMPLASAREA
CONSTRUCȚIEI ÎN INTERIORUL PARCELEI, ALBA IULIA, STR. GRIGORE VIERU, NR. 16, solicitant IANCU AUREL, IANCU MARIA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN HOTEL ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ, ALBA IULIA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 5, solicitant SC UNIREA PRES SRL prin DINICA ANCA MIHAELA”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE ȘI ETAJARE CLINICĂ UROLOGIE – ASISTENȚĂ SPITALICEASCĂ PE TERMEN SCURT, CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV (BIROURI) CU FARMACIE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 38, solicitant SC KIO ENERGY SRL”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SELIȘTE, NR. 16, solicitant MIHALCEA MARCEL VASILE pentru SC MARCONST SRL”.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMBAREA SOLUȚIEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA AC NR. 136/22.02.2018 – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HOTEL ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU DE BIROURI LA PARTER ȘI MEZANIN, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 78B, solicitant SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL”.
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SPAȚII COMERCIALE, ALBA IULIA, BULEVARDUL REVOLUȚIEI 1989, NR. 14, solicitant ONETIU MARIA, ONETIU GHEORGHE, HATEGAN NICOLAE MAXIM, HATEGAN MINODORA”.
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI POLICLINICI MEDICALE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOȚILOR, NR. 61, solicitant SC OPTIC MEDICAL LINE SRL”.
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE FUNCȚIUNE TURISTICĂ ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE, ALBA
IULIA, STR. MIRON COSTIN, NR. 1B, solicitant UDREA GABRIEL STEFAN SI UDREA EMILIA ANDA pentru SC GAMI CLEAN SRL”.
Art.18: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 70,72, solicitant CIUGUDEAN MARIA (IONUT MARIA), OPRITA LUCIAN, OPRITA CRISTINA, TUDOR OLIVIA CRISTINA, TUDOR GABRIEL OCTAVIAN, TUDOR ADRIAN, TUDOR MARIA DORINA”.
Art.19: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ANSAMBLU URBAN CENTENAR 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, FN, solicitant SC ATOL IMO SRL”
18. Scoatarea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe
19. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.59.977/2014 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Popa Ioan
20.Aprobarea/neaprobarea revocării art.2 din Hotărârea nr.313/2017 a Consiliului local referitoare la aprobarea modificării tarifelor aprobate prin Anexa 2 la Hotărârii nr.156/2011 a Consiliului local pentru serviciile funebre prestate în Cimitirului Municipal Alba Iulia
21.Aprobarea cererii adresate Guvernului cu privire la trecerea unui bun(monument de for public – Fântâna Cinetică – Parcul Unirii) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Alba Iulia
22.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor, FN
23.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.7
24.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.4
25.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai
26.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Elena Cuza
27.Atribuirea în proprietate a terenului eferent caselor particulare
28.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cumpenei
29.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Răsăritului
30.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia, domeniul public asupra imobilului (construcție) Poarta IV cu camere de gardă
31.Parcelarea unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoș (Dig Mureș)
32.Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2018Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. ***

  joi, 17.05.2018 at 13:13

  Primul punct e de retinut. Isi majoreaza salariile majorate sau ce?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Patru din zece români și-au redus consumul de carne. Câți spun că țin post. Studiu

Publicat

Patru din zece români spun că și-au redus consumul de carne în ultimele 12 luni, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post, potrivit unui studiu.

92% din consumatorii de carne consumă carne de două ori pe săptămâna, cel puţin. Cu toate acestea, nu sunt puţini nici cei care susţin că şi-au redus consumul de carne în ultimul an (39%).

“Dacă ne uităm în meniul consumat în ultimele 4 săptămâni, descoperim că tinerii de până în 24 de ani consumă în măsură mai mare decât celelalte categorii de vârstă mezeluri vegetale sau înlocuitori de carne – şi asta nu ca opţiune pentru a posti. Este posibil că acest lucru să ne semnalizeze un trend pe care producătorii de carne l-ar putea capitaliza pentru a nu pierde legătura, pe termen mediu şi lung, cu aceşti potenţiali consumatori”, declară Vasi Dragomir, Consumer & Shopper Insights Leader, NielsenIQ România.

Şi pentru că se apropie Postul Paştelui, tot din studiu aflăm că 36% din respondenţi susţin că ţin post din când în când, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

9 din 10 români cumpără carne cel puţin o dată pe săptămână.

Tinerii cumpără carne cu o frecvenţa mai mare comparativ cu cei mai în vârstă. La cea mai recentă achiziţie, 87% dintre cumpărătorii de carne declara că au cumpărat carne neprocesată în timp ce 36% au au optat pentru mezeluri. Diferenţa dintre cele două categorii de carne este mai vizibilă în rândul celor mai în vârstă (45-59 de ani).

91% dintre aceştia au optat pentru carne neprocesată la ultima cumpărătură, pe când doar 33% pentru mezeluri.

Preferinţele faţă de tipul de carne variază tot în funcţie de vârstă. Există o probabilitate mai mare ca cei tineri să cumpere carne din pui (79% din cumpărătorii de 18 – 24 de ani) în timp ce categoria celor mai în vârstă să aleagă mai des carne de porc (72% din cumpărătorii de 45-59 de ani).

În ceea ce priveşte capacitatea de a influenţa alegerea magazinului, carnea neprocesata este în top, 67% dintre cumpărători spunând că acest tip de carne a contat cel mai mult pentru alegerea magazinului unde să meargă la cumpărături.

Carnea gătită în casă este consumată cel mai des (75%) şi pare că ocupă un loc central în meniul zilnic al românilor. Originea locală inspiră calitate ridicată în categoria “food”, în general, şi în legătură cu carnea în special.

Studiul s-a desfăşurat online, în perioada octombrie- noiembrie 2020. Eşantionul cuprinde 1000 de respondenţi, utilizatori de internet, din mediul urban, cu vârstă cuprinsă între 18-59 de ani.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 81 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 81 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 3 martie.

De la începutul pandemiei, 15.831 de persoane au fost confirmate pozitiv în județul Alba. Dintre acestea, 14412 de persoane au fost declarate vindecate. De asemenea s-au înregistrat 425 decese.

Marți, în Alba au fost prelucrat 744 probe (387 la SJU si 357 la DSP). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 172979.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (54 cazuri noi)

Alba Iulia – 25

Aiud – 10

Sebeș – 6

Blaj – 4

Cugir – 4

Ocna Mureș – 4

Câmpeni – 1

Rural (27 cazuri noi)

Ighiu – 3

Lunca Mureșului – 3

Mihalț – 3

Unirea – 3

Valea Lungă – 3

Șona – 2

Șugag – 2

Cricău – 1

Doștat – 1

Jidvei – 1

Pianu – 1

Rădești – 1

Sâncel – 1

Șibot – 1

Vințu de Jos – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (17 februarie – 2 martie) 2,35 (anterior 2,38).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 417 cazuri – 5,45 (anterior 5,58)

Teiuș – 18 cazuri – 2,48 (anterior 3,16)

Sebeș – 100 cazuri – 3,04 (anterior 3,34)

Aiud – 38 cazuri – 1,49 (anterior 1,46)

Cugir – 31 cazuri – 1,20 (anterior 1,28)

Ocna Mureș – 19 cazuri – 1,36 (anterior 1,14)

Blaj – 26 cazuri – 1,25 (anterior 1,30)

Abrud – 5 cazuri – 0,95 (anterior 0,95)

Câmpeni – 5 cazuri – 0,67 (anterior 0,54)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,52)

Zlatna – 3 cazuri – 0,38 (anterior 0,38)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șpring – 30 cazuri – 11,39 (anterior 11,39)

Mihalț – 23 cazuri – 7,02 (anterior 6,11)

Ponor – 4 cazuri – 5,86 (anterior 5,86)

Doștat – 4 cazuri – 3,91 (anterior 2,93)

Unirea – 15 cazuri – 3,04 (anterior 2,43)

Crăciunelu de Jos – 6 cazuri – 2,80 (anterior 2,80)

Lunca Mureșului – 7 cazuri – 2,71 (anterior 1,93)

Berghin – 5 cazuri – 2,61 (anterior 2,61)

Valea Lungă – 8 cazuri – 2,52 (anterior 1,58)

Pianu – 9 cazuri – 2,51 (anterior 2,23)

Cricău – 5 cazuri – 2,49 (anterior 2,49)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Ciugud – 8 cazuri – 2,45 (anterior 2,76)

Rădești – 3 cazuri – 2,30 (anterior 2,30)

Lopadea Nouă – 6 cazuri – 2,29 (anterior 2,29)

Șibot – 5 cazuri – 2,05 (anterior 2,05)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Apel al autorităților: Persoanele care nu pot ajunge să facă vaccinul, să anunțe. Nici o doză nu trebuie irosită

Publicat

Andrei Baciu, vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare, a declarat că dozele de vaccin sunt limitate și nu trebuie irosite. De aceea, persoanele care nu se pot prezenta la centrele de vaccinare când sunt programate, sunt rugate să anunțe acest lucru.

Potrivit procedurilor, dacă rămân doze de vaccin împotriva Covid-19 care nu sunt folosite, personalul din centrele de vaccinare trebuie să sune persoane programate în zilele următoare.

Prioritate trebuie să aibă, însă, persoanele vulnerabile, care sunt imunizate în etapa a II-a a campaniei de vaccinare, a declarat Andrei Baciu.

„Cred că în fiecare centru de vaccinare s-a întâmplat o astfel de situație. Știm ce trebuie să facem, apelăm pe cineva de-a doua zi. Nu vrem să aruncăm doze sub nicio formă”, a spus acesta.

Astfel, persoanele care nu se pot prezenta în ziua și la ora la care au fost programate la vaccinare pot suna la call center, la numărul 021.414.442. Acestea vor fi, de asemenea, reprogramate.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Școala Gimnazială din Abrud va fi reabilitată și modernizată. Proiectul tehnic, lansat la licitație. LISTA lucrărilor propuse

Publicat

Corpul principal al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Abrud va fi reabilitat și modernizat. De asemenea, se propune construirea unei anexe și a unui depozit de lemn, dar și amenajarea unui teren de sport și a incintei. Primăria Abrud a lansat miercuri o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Primăria Abrud a lansat miercuri, 3 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie, verificarea tehnică de calitate și întocmire aviz, asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare clădire (corp principal Școala Gimnazială), desființare centrală termică, construire anexă și depozit de lemn, amenajare teren sport și incintă”.

Valoarea totală estimată este de 232.076,78 de lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, se propun următoarele lucrări de bază: 

Reabilitare și modernizare corp principal – Școala Gimnazială

Se propune reabilitarea și modernizarea clădirii pentru crearea unui spațiu care să permită desfășurarea în condiții optime a activităților educaționale.

În acest scop se propun următoarele intervenții: reparații șarpantă și învelitoare; termosistem; intervenții la interiorul clădirii; intervenții la exteriorul clădirii.

 • înlocuirea elementelor din lemn deteriorate ale șarpantei și ignifugarea lor, înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, aplicarea de folie hidroizolantă peste noua astereală, înlocuirea șipcilor și contrașipcilor,
 • termoizolarea pereților exteriori cu vată bazaltică de 15 cm, termoizolarea soclului cu polistiren ignifugat de 5 cm,
 • refacerea finisajelor, pardoselilor, peretiilor interiori, refacere balustradă interior,

 • mascarea conductelor de instalații,
 • recompartimentarea zonei bibilioteci și refuncționalizarea laborator chimie în cabinet medical,
 • montare glaf la exteriorul ferestelor,
 • înlocuirea obiectelor sanitare, amenajare grup sanitar și refacere rampe de acces pentru persoane dizabilități,
 • realizarea de instalații cu rol de securitatea la incendiu,

Construire depozit lemne

Se propune realizarea unei clădiri pentru depozitarea necesarului de lemne cu regimul de înălțime P (pentru încălzirea spațiilor interioare din incinta și obținerea apei clade) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm. (zidaria portantă va fi realizată din cărămidă ecologică). Șarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Clădirea va fi prevăzută cu trotuar de gardă, cu panta spre exterior de 2 %.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) și tâmplărie PVC alb cu geam termopan.

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugrăveli lavabile, ciment sclivisit.

Construire anexă (ct, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport)

Se propune realizarea unei anexe cu regimul de înălțime P (în care se va amplasa centrala termică, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm.

Zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din cărămidă de 25 cm, 15 cm respectiv 12 cm. Şarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Construire teren sport acoperit

Se propune realizarea unui teren de sport acoperit, având o structură metalică (profile rectangulare din oțel) pe care este tensionată o pânză PVC cu inserție textilă, impermeabilă, de culoare gri, în vederea protejării terenului de intemperii (ploaie, zăpadă, vânt, soare, etc.), laterealele fiind închise cu perdea culisantă, pe o înălțime de 2 m. Pe toată suprafața terenului se va realiza o placă slab armată de beton, pe care va fi aplicat gazon sintetic.

Amenajare incintă (refacere împrejmuire, amenajare alei și zone verzi)

Se propune corectarea sistematizării verticale a terenului din incintă, pentru dirijarea apelor pluviale. Se va reface împrjmuirea incintei, având înălțimea de 1,20 m la limita de proprietate dinspre strada Cloșca, respectiv 2 m pe restul conturului incintei.

Gardul va fi realizat din stâlpi metalici și panouri din fier forjat. Aleile din incintă vor fi realizate cu dale de beton, montate în șapă de beton, prevăzute cu pante pentru direcționarea apelor pluviale.

Zonele verzi vor fi amenajate cu gazon de trafic intens.

Desființare centrală termică existentă

Clădirea în care este amplasata centrala termică este într-o stare avansată de degradare. Aceasta este propusă pentru desființare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate