Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

MARȚI: SIMULARE Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în ALBA. Testări pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, la ROMÂNĂ

Publicat

sala clasa liceu examen

SIMULARE Evaluare Națională și Bacalaureat 2023: Marți, 31 ianuarie, elevi din 95 de unități de învățământ din Alba participă la simularea examenelor din acest an, în cadrul sesiunii de testări organizate la nivel județean, de către Inspectoratul Școlar, la disciplina Limba și literatura română.

Din total, 88 de școli și licee sunt înscrise pentru simularea la Evaluare Națională și 27 de licee participă la simularea examenului de Bacalureat.

Lista IȘJ cuprinde doar unitățile cu personalitate juridică (PJ-uri), însă acestea mai au și unități subordonate (școli), ai căror elevi vor fi cuprinși în sesiunea de simulare a examenelor.

La nivel național, în primăvara acestui an vor fi simulări ale examenelor, pe lângă cele deja decise la nivel județean.

În ceea ce privește testările de marți, acestea sunt organizate în Alba, pentru a obișnui elevii cu intrarea la timp în centrele de examen, conform programului stabilit, gestionarea optimă a timpului de lucru în rezolvarea itemilor și celelalte condiții de examene. Lucrările vor fi evaluate la nivel de unitate de învățământ, iar până la finalul lunii februarie se va întocmi raport și plan de măsuri pe baza rezultatelor.

Calendar simulare – Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba

 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Evaluare Națională, orele 9.00-11.00
 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Bacalaureat, orele 9.00-12.00
 • 14 februarie 2023: evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmiterea rezultatelor, în format electronic, la IȘJ Alba
 • 28 februarie 2023: realizarea Raportului și a Planului de măsuri la nivelul fiecărei unități de învățământ

Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba – probele scrise

 • variantele de subiecte sunt elaborate în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei
 • subiectele sunt transmise, în 31 ianuarie, până la ora 8.00, unităților de învățământ care participă la Simularea județeană; variantele vor fi multiplicate în număr egal cu elevii înscriși.
 • elevii vor intra în sălile de examen până la ora 8.30, având asupra lor un act de identitate, în 31 ianuarie
 • probele încep la ora 9.00; timpul de lucru pentru rezolvarea subiectelor este de 2 ore pentru elevii claselor a VIII-a și de 3 ore pentru elevii claselor a XII-a.
 • elevii cu cerințe educaționale speciale vor susține proba scrisă la cererea părinților (termen de depunere a solicitărilor la secretariat, 15 ianuarie 2023)

Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba: evaluarea lucrărilor

Evaluarea lucrărilor se va face în fiecare unitate școlară, de câte 2 profesori evaluatori.

Termenul este 14 februarie.

La probele scrise din cadrul simulărilor județene nu se admit contestații.

Simulare Evaluare Națională 2023 în Alba: programa pentru elevi

Pentru simularea județeană din 30 ianuarie 2023 a  Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 – 2023, este valabilă programa aprobată prin OME nr. 5.241/31.08.2022.

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Modele de subiecte la Română și Matematică, pentru elevii de clasa a VIII-a, publicate de minister

Din aceasta, pentru disciplina Limba și literatura română sunt exceptate următoarele conținuturi:

Lectură

 • textul liric (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor)
 • textul dramatic și arta spectacolului (autor, personaj dramatic, rolul indicațiilor scenice, rolul dialogului etc)

Redactare

 • transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
 • scrisoarea, e-mailul
 • redactarea unui text complex, de exprimare a unor puncte de vedere argumentate, pe diverse teme

Elemente de construcție a comunicării

Fraza

 • conjuncții coordonatoare; subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative
 • norme de punctuație (virgula, punctul-şi-virgula)
 • construcţii impersonale; construcţii incidente; construcții concesive și condiționale
 • apoziţia; norme de punctuaţie
 • circumstanțialul de cauză, circumstanțialul de scop; topica în propoziție
 • realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă și completiva prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală

Simulare Bacalaureat 2023 în Alba: programa pentru elevi

Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013  privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014 conform OME nr. 5.242/31.08.2022.

Vezi BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte la examen. Variante de pregătire pentru liceeni, pe discipline

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

1.Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

 • reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului si în condiţii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor si a opiniilor privind texte literare si nonliterare, filme artistice si documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.
 • adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) si la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.) comunicare diverse – reguli si tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului,  reluarea/redarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.)
 • tipuri: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul  publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) si la scopul comunicării(informare,argumentare/persuasiune etc.); argumentare si contraargumentare în dialog
 • stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
 • rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.

2.Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare

 • genuri literare: dramatic
 • specii epice: roman

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic

 • particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
 • modalităţi de caracterizare a personajelor
 • registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului

– specii dramatice: comedia, drama

 • un text dramatic postbelic
 • creaţie dramatică si spectacol
 • cronica de spectacol

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

 • fundamente ale culturii române (originile si evoluţia limbii române) – perioada veche (formarea constiinţei istorice)
 • curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul si iluminismul

perioada modernă:

 • secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pasoptistă; România, între Occident si Orient; criticismul junimist)
 • perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic,tipuri de roman: psihologic si al experienţei; diversitate tematică, stilistică si de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)
 • perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

– curente culturale/literare românesti în context european

Autori canonici

 • I.L. Caragiale
 • Titu Maiorescu
 • Mihail Sadoveanu
 • Liviu Rebreanu
 • Camil Petrescu
 • G. Călinescu
 • E. Lovinescu
 • Marin Preda
 • Nichita Stănescu
 • Marin Sorescu.

Vezi Programa-ROMÂNĂ-real-BAC 2023

Vezi Programa_ROMÂNĂ_uman_BAC 2023

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba, simulările județene sunt organizate de comisiile județene de organizare și desfășurare a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat, potrivit procedurii locale.

Comisiile se numesc în fiecare unitate de învățământ, prin decizia inspectorului școlar general. Acestea sunt formate din:

 • președinte: director sau director adjunct
 • membri: 1-5 profesori, de regulă cu gradul didactic I sau II;
 • secretar – un cadru didactic cu abilități de operare pe calculator/informatician;
 • asistenți: 1-2 cadre didactice pe sală, de regulă cei care au oră în orarul clasei.

LISTA unităților de învățământ (PJ) din Alba, participante la simularea examenului de Evaluare Națională clasa a VIII-a 2023

 • Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
 • Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
 • Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia
 • Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia
 • Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia
 • Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
 • Scoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
 • Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia
 • Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia
 • Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia
 • Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș
 • Liceul German Sebeș
 • Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș
 • Școala Gimnazială Nr.2 Sebeș
 • Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud
 • Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud
 • Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud
 • Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud
 • Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
 • Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile Cel Mare” Blaj
 • Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj
 • Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
 • Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş
 • Liceul Teoretic Teiuș
 • Școala Gimnazială Nr.3 Cugir
 • Şcoala Gimnazială ”Iosif Pervain” Cugir
 • Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir
 • Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
 • Școala Gimnazială Câmpeni
 • Liceul ” Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
 • Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud
 • Liceul ”Corneliu Medrea” Zlatna
 • Liceul Tehnologic „Tara Moților” Albac
 • Școala Gimnazială Almașu Mare
 • Liceul Tehnologic Arieșeni
 • Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Avram Iancu
 • Școala Gimnazială “Nicodim Ganea” Bistra
 • Școala Gimnazială Berghin
 • Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Bucium
 • Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Cenade
 • Școala Gimnazială ”Aron Cotruș” Cergău Mare
 • Școala Gimnazială Câlnic
 • Școala Gimnazială Ciugud
 • Școala Gimnazială Ciuruleasa
 • Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud
 • Școala Gimnazială ”Decebal” Cricău
 • Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Cut
 • Școala Gimnazială Daia Română
 • Școala Gimnazială Doștat
 • Școala Gimnazială Drașov
 • Școala Gimnazială Fărău
 • Școala Gimnazială ,,Nicolae Drăgan” Galda de Jos
 • Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” Gârda de Sus
 • Școala Gimnazială Gârbova
 • Școala Gimnazială Horea
 • Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ighiu
 • Liceul Tehnologic Jidvei
 • Școala Gimnazială Livezile
 • Școala Gimnazială Lopadea Nouă
 • Scoala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureșului
 • Școala Gimnazială ”Dr.Petru Șpan” Lupșa
 • Școala Gimnazială ”Ion Breazu” Mihalț
 • Școala Gimnazială Mirăslău
 • Școala Gimnazială Noșlac
 • Școala Gimnazială Ohaba
 • Școala Gimnazială Petrești
 • Școala Gimnazială Pianu de Sus
 • Scoala Gimnazială ”Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului
 • Școala Gimnazială Ponor
 • Școala Gimnazială Poșaga de Jos
 • Școala Gimnazială „Sebeș Pal” Rimetea
 • Școala Gimnazială Roșia de Secaș
 • Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană
 • Școala Gimnazială ”David Prodan” Săliștea
 • Școala Gimnazială Săsciori
 • Școala Gimnazială ”Ioan de Hunedoara” Sântimbru
 • Şcoala Gimnazială Scărişoara
 • Școala Gimnazială Sohodol
 • Școala Gimnazială ”Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț
 • Școala Gimanazială ”Iosif Sârbu” Șibot
 • Școala Gimnazială Șona
 • Școala Gimnazială Șugag
 • Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea
 • Școala Gimnazială Vadu Moților
 • Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă
 • Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos
 • Școala Gimnazială ”Simion Pantea” Sălciua
 • Şcoala Gimnazială Vidra

LISTA liceelor din Alba, participante la simularea examenului de Bacalaureat, clasele XII-XIII 2023

 • Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
 • Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
 • Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
 • Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia
 • Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia
 • Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
 • Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia
 • Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia
 • Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș
 • Liceul German Sebeș
 • Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud
 • Liceul Tehnologic Aiud
 • Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud
 • Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
 • Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj
 • Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj
 • Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir
 • Liceul Teoretic ”David Prodan” Cugir
 • Liceul Tehnologic Ocna Mureş
 • Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
 • Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni
 • Liceul ” Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
 • Liceul ”Corneliu Medrea” Zlatna
 • Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
 • Liceul Teoretic Teiuș
 • Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac
 • Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. facsimil

  luni, 30.01.2023 at 21:26

  oare ana mai are mere ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax