Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Proiecte aprobate de CJ Alba. Buget, licenţe de transport, drumuri, lucrări spital pneumoftiziologie


Publicat

sedinta Consiliul Judetean Alba

Consilierii judeţeni s-au reunit miercuri, 28 martie, de la ora 11.00, în şedinţă ordinară, cu 27 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi şi alte 13 proiecte suplimentare. Au avut de aprobat, printre altele, licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, mutarea activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A – Băcăinţi – Ceru Băcăinţi – Dumbrăviţa – Cucuta – Bolovăneşti – Valea Mare – Bulbuc (DC 60), preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Alba a unui drum din comuna Galda de Jos, în vederea reabilitării, strategia de protecţie a monumentelor istorice din judeţul Alba 2018-2023, susţinerea „Declaraţiei de Unire” cu Republica Moldova.

Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68.

UPDATE: Toate proiecte de pe ordinea de zi au fost aprobate, cu excepţia celui privind organigrama şi statul de funcţii DGASPC, ce a fost retras, pentru completări. De asemenea, consilierii judeţeni au semnat declaraţia simbolică de unire cu Republica Moldova.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – RETRAS

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr – Vinţu de Jos – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş – Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Vinerea – Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 – APROBAT

22. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A – Băcăinţi – Ceru Băcăinţi – Dumbrăviţa – Cucuta – Bolovăneşti – Valea Mare – Bulbuc (DC 60) – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, precum şi a secretariatelor acestora, pe anul 2017 – APROBAT

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere – APROBAT

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș – Găbud, operatorului de transport rutier Andra&Alina Transport SRL – APROBAT

26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării (drum de acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) – APROBAT

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a monumentelor istorice din judeţul Alba 2018-2023 – APROBAT

28. Raportul privind situația gestionării bunurilor care aparțin Județului Alba, pe anul 2017 – APROBAT

29. Raportul anual de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pe anul 2017 – APROBAT

30. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 22 februarie 2018 – APROBAT

31. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba din data de 16 martie 2018 – APROBAT

32. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Proiect cu privire la susţinerea „Declaraţiei de Unire” cu Republica Moldova

Inițiatori: consilierii judeţeni Ursaleş Traian Nicolae şi Cenuşa Marin

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018 – APROBAT

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil – teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba (drum vicinal, din drumul naţional DN 1 în lungime de 475 m, zona Pârâul Iovului, acces spre depozit neconform deşeuri Alba Iulia; va fi reabilitat pentru transportul levigatului) – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring – Draşov- Cunţa – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 114599 (au fost cerute clarificări de la ADR Centru; valoarea totală a proiectului este de de 7.726.568,46 lei inclusiv TVA şi contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 110.001,97 lei , reprezentând cofinanțarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud) – APROBATȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: HARTĂ interactivă de „reconectare” la natură, în Munții Apuseni. Locații și puncte de odihnă cu panorame unice

Publicat

Administrația Parcului Natural Apuseni le propune turiștilor circa 40 de locații de reconectare la natură, aflate în mijlocul munţilor. Locurile de relaxare au fost amenajate pe raza județelor Alba, Bihor și Cluj și le oferă montaniarzilor posibilitatea de a se odihni și de a admira panorame unice.

Pe raza județului nostru sunt marcate mai multe locații, printre care punctele de belvedere de la Sohodol, Rosești, Coltău sau Fluțărești – Gârda, pârâul Trâncești și Poiana Ghețarul de la Scărișoara. 

Administrația Parcului Natural Apuseni s-a alăturat acțiunii „Parcuri sănătoase, Oameni sănătoși” prin proiectul de Re-Conectare la Natură, derulată în perioada aprilie – mai 2020 pentru celebrarea Zilei Europene a Parcurilor. Cu această ocazie au fost amenajate mai multe locații de reconectare la natură, pe raza județelor Alba, Bihor și Cluj.

Fiecare din aceste locuri este evidențiat pe o hartă, alături de câteva imagini și coordonatele sale geografice, astfel încât turiştii să le găsească cu uşurinţă. Când vor ajunge acolo, montaniarzii vor găsi băncuțe din bușteni pe care se vor putea odihni, dar şi panouri informative.

Vezi harta interactivă de reconectare la natură, în Parcul Natural Apuseni:

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 200 de elevi și profesori din Alba au fost testați joi pentru COVID-19, în laboratorul DSP. Toate rezultatele, NEGATIVE

Publicat

226 de teste pentru COVID-19 au fost efectuate joi, 28 mai, în laboratorul Direcției de Sănătate Publică Alba, la elevi din ani terminali și personal didactic/nedidactic din unități de învățământ. Toate rezultatele au ieșit negative, a transmis directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.  

Potrivit reprezentanților DSP Alba, comunicarea nominală a rezultatelor va fi efectuată prin intermediul structurilor Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Citește și ALBA: 20 de infectări noi cu COVID, în ultimele 24 de ore. DSP: NU este vorba despre un nou focar. De unde provin cazurile

Vineri, 29 mai, testarea va continua în unitățile de învățământ.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Când se redeschid sălile de fitness și culturism. Reguli stricte și măsuri de siguranță ce trebuie respectate

Publicat

Sălile de fitness și forță se vor deschide din 15 iunie, a anunțat Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, care a avut joi o discuție cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

Intrarea în sala de fitness va fi condiționată de un set de reguli de igienă și distanțare, a precizat Gabriel Toncean. De asemenea, sălile care oferă exclusiv spațiu pentru aerobic se vor deschide într-o etapă ulterioară.

„Prieteni, am vești bune! Data de 15 iunie a devenit o certitudine în privința redeschiderii sălilor de fitness.

Ca urmare a discuțiilor pe care le-am purtat astăzi la Ministerul Sănătății, împreună cu reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică, mă bucur să vă pot anunța că vom putea face sport la aparate în curând.

Este important de precizat că, în prima etapă, vor fi redeschise doar sălile cu aparate de forță, nu și cele care oferă exclusiv spațiu pentru aerobic.

Printre măsurile de siguranță care sunt luate în calcul se află următoarele puncte:

– accesul în sală să se facă doar cu programare prealabilă;

– distanța între sportivi să fie de 4 metri pătrați;

– aparatele de aer condiționat vor fi folosite, însă va fi necesară curățarea filtrelor;

– se recomandă și aerisirea naturală;

– va fi permisă folosirea supravegheată a vestiarelor;

– nu va fi permisă folosirea dușurilor;

– în timpul antrenamentului se va lăsa un aparat liber, între două aparate folosite.

Până la data de 10 iunie se va face publică lista finală a măsurilor de siguranță, care vor trebui respectate în interiorul sălilor de fitness”, a anunțat Gabriel Toncean pe Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

INTERVIU: Luana Bel, eleva de 10 a Colegiului HCC din Alba Iulia, olimpică la astronomie și astrofizică. Despre univers și stele

Publicat

”Fără întuneric, stelele nu s-ar putea vedea” – motto-ul Luanei Bel, eleva de 10 a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, șefă de promoție și olimpică la astronomie și astrofizică.

Tânăra elevă din Alba Iulia a ajuns să exceleze în două materii care nu sunt în programa școlară și în același timp să termine cei patru ani de liceu cu zece pe linie. 

Cum a ajuns să fie pasionată de univers, planete, Teoria Big Bang-ului, cine a inspirat-o, ce planuri are pe viitor – la toate aceste întrebări a răspuns Luana, într-un interviu acordat Alba24.ro. 

Pasionată de misterele universului și o fire prietenoasă, Luana citește, pictează și iese pe afară cu prietenii, în timpul liber, cam tot ce face un adolescent în perioada anilor de liceu. Însă tânăra se ocupă și de astrofizică și astronomie.

Reporter: De unde pasiunea pentru astrofizică și astronomie? Cum ai ajuns să studiezi cele două discipline, chiar dacă nu sunt în programa școlară?

Luana: Am avut un model impresionant și anume o altă elevă a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan, Mălina Roșca. Ea m-a făcut să încep să aprofundez cele două materii.  Într-o seară, în care ne aflam la Olimpiada Națională de Fizică și îmi era frică de întuneric, mi-a zis atunci că, fără întuneric, stelele nu s-ar putea vedea și că acesta era motivul pentru care ea era pasionată de astronomie.

Astronomia descrie fenomenele astronomice, pe când astrofizica este o ramura a acesteia, care se ocupă cu aplicarea legilor fizicii pentru a analiza diferitele fenomene.

Reporter: Astrofizica, Teoria Big Bang-ului și istoria universului – cum ai ajuns să fii interesată de un subiect atât de amplu? Care a fost ”scânteia” de la care a pornit pasiunea?

Luana: Totul a pornit chiar de la serialul cu același nume, “Teoria Big Bang”, în care sunt înfățișați mai mulți oameni de știință făcând față provocărilor zilnice. De atunci am prins gustul subiectului universului și nu am putut să îi mai întorc spatele.

Reporter: Când le spui oamenilor că studiezi astronomia, ești des întrebată și de horoscop? Confundă oamenii astronomia cu astrologia?

Luana: De multe ori se întâmplă ca oamenii să confunde astronomia cu astrologia, dar de fiecare dată le explic, cu mult calm, diferența.

Reporter: Ce medalii ai luat până acum la cele două discipline?

Luana: Am obținut atât medalii de aur, cât și de argint și de bronz și, indiferent de culoare, am fost mândră să le am în posesie.

În clasa a IX-a am participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică de la Călimănești, unde am obținut premiul al III-lea. În clasa a X-a am obținut medalia de argint la Olimpiada Națională de Fizică de la Breaza.

Reporter: Cum a fost drumul ca să ajungi șefă de promoție, să termini Colegiul HCC cu nota 10?

Luana: Drumul a fost destul de liniștit, nu mi-a fost deosebit de greu, dar asta doar pentru că am învățat regulat și niciodată nu am neglijat vreo materie. Provocările au fost constituite de testele la matematică, informatică și engleză, unde am avut mereu sau, de cele mai multe ori, emoții.

Reporter: Cum ți s-au părut cei 12 ani de școală de până acum?

Luana: Au fost 12 ani lungi, plini de momente frumoase, dar mereu am considerat ca materia unui an de studiu este prea concentrată și forțează puțin elevii. Acesta este un detaliu care ar trebui avut în vedere.

Reporter: Ce planuri ai de viitor?  Unde vrei să studiezi? Ce vrei să profesezi?

Luana: În prezent sunt admisă la UBB la Cluj, la matematică-informatică, dar mi-aș dori să încerc și la medicină, pentru a deveni doctor psihiatru.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate