Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Proiecte aprobate de CJ Alba. Buget, licenţe de transport, drumuri, lucrări spital pneumoftiziologie

Publicat


sedinta Consiliul Judetean Alba

Consilierii judeţeni s-au reunit miercuri, 28 martie, de la ora 11.00, în şedinţă ordinară, cu 27 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi şi alte 13 proiecte suplimentare. Au avut de aprobat, printre altele, licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, mutarea activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A – Băcăinţi – Ceru Băcăinţi – Dumbrăviţa – Cucuta – Bolovăneşti – Valea Mare – Bulbuc (DC 60), preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Alba a unui drum din comuna Galda de Jos, în vederea reabilitării, strategia de protecţie a monumentelor istorice din judeţul Alba 2018-2023, susţinerea „Declaraţiei de Unire” cu Republica Moldova.

Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68.

UPDATE: Toate proiecte de pe ordinea de zi au fost aprobate, cu excepţia celui privind organigrama şi statul de funcţii DGASPC, ce a fost retras, pentru completări. De asemenea, consilierii judeţeni au semnat declaraţia simbolică de unire cu Republica Moldova.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – RETRAS

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr – Vinţu de Jos – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş – Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Vinerea – Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 – APROBAT

22. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A – Băcăinţi – Ceru Băcăinţi – Dumbrăviţa – Cucuta – Bolovăneşti – Valea Mare – Bulbuc (DC 60) – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, precum şi a secretariatelor acestora, pe anul 2017 – APROBAT

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere – APROBAT

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș – Găbud, operatorului de transport rutier Andra&Alina Transport SRL – APROBAT

26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării (drum de acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) – APROBAT

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a monumentelor istorice din judeţul Alba 2018-2023 – APROBAT

28. Raportul privind situația gestionării bunurilor care aparțin Județului Alba, pe anul 2017 – APROBAT

29. Raportul anual de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pe anul 2017 – APROBAT

30. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 22 februarie 2018 – APROBAT

31. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba din data de 16 martie 2018 – APROBAT

32. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Proiect cu privire la susţinerea „Declaraţiei de Unire” cu Republica Moldova

Inițiatori: consilierii judeţeni Ursaleş Traian Nicolae şi Cenuşa Marin

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018 – APROBAT

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil – teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba (drum vicinal, din drumul naţional DN 1 în lungime de 475 m, zona Pârâul Iovului, acces spre depozit neconform deşeuri Alba Iulia; va fi reabilitat pentru transportul levigatului) – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring – Draşov- Cunţa – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 114599 (au fost cerute clarificări de la ADR Centru; valoarea totală a proiectului este de de 7.726.568,46 lei inclusiv TVA şi contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 110.001,97 lei , reprezentând cofinanțarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud) – APROBAT


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

LISTA jurnaliștilor care îi vor pune întrebări lui Iohannis, la dezbatere de marți. Marea întrebare: Va veni și Dăncilă?

Publicat

Șase nume de jurnaliști și analiști au fost convenite de stafful de campanie al președintelui Klaus Iohannis și confirmate pentru a participa la dezbaterea organizată marți seara de Școala Națională de Studii Politice și Administrative.Alte 3 nume vor fi selectate dintr-o listă mai lungă. Dezbaterea este programată să înceapă la ora 19.00. Organizatorii estimează că […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

LOCURI de MUNCĂ în ALBA prin AJOFM: 511 posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Sebeș, Cugir, Ocna Mureș și Baia de Arieș

Publicat

locuri de munca

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 19 noiembrie. Sunt vacante 511 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recrutează în permanență personal în diferite domenii, […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Patronul firmei de deratizare din Timișoara a fost reținut. Un alt bloc din oraș a fost evacuat luni seara

Publicat

Ioan Buță, patronul firmei care a a efectuat deratizarea din blocul din Timișoara, unde au murit doi copii și o femeie, a fost reținut de procuori pentru 24 de ore.  Luni seara, un alt bloc din Timișoara a fost evacuat, unde aceeași firmă a făcut deratizare și unde a fost descoperită o substanță foarte periculoasă. […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Percheziții la fostul șef al Transelectrica, acuzat că a obținut postul cu o diplomă falsă. Procurorii au calculat prejudiciul

Publicat

Anchetatorii au făcut marți dimineață percheziții la Marius Dănuț Carașol, fostul șef al Transelectrica, acuzat că și-a falsificat diploma de licență pentru a obține postul. Prejudiciul estimat de procurori este de 460.000 de lei, reprezentând cel mai probabil salariul său obținut în perioada cât a fost în funcție. Procurorii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate