Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări la criteriile de atribuire a locuinţelor sociale pe 2014 în Alba Iulia. Detalii privind punctarea, depunctarea şi eligibilitatea solicitanţilor

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia votează în şedinţa din 28 februarie modificări în criteriile pentru punctarea cererilor de locuinţe sociale. Se propun schimbări privind criteriul ce se referă la domiciliul în Alba Iulia al solicitantului. De asemenea, sunt incluse pentru aprobare cererea tip de atribuire a unei locuinţe sociale  şi lista cu actele justificative pe care solicitanţii trebuie să le prezinte în vederea evaluării cererii.

În documentaţia proiectului se arată că criteriile de repartizare a locuinţelor sociale se stabilesc anual, că au fost aprobate cel mai recent în 2013 şi atunci s-au păstrat cererea tip şi lista cu documentele justificative din 2012. Însă în urma analizării unor cereri de anul trecut şi acum doi ani s-a constatat lipsa unor precizări la unele criterii sau situaţii care nu au fost punctate sau depunctate ca urmare a imposibilităţii de încadrare în criteriile stabilite.

Astfel, la criteriul I.1 s-au introdus două note, pentru o mai bună interpretare, la criteriul I.4 s-au modificat integral criteriile ţinând cont şi de reglementările privind starea civilă a solicitantului.

La criteriile de depunctare, Comisia de analizare a cererilor a solicitat introducerea criteriului cu privire la mijloacele de transport deţinute, în funcţie de vechime şi capacitatea cilindrică, respectiv criteriul pentru minorii care nu urmează o formă de învăţământ, precum şi cel care nu justifică nevoia locativă, în funcţie de suprafaţa utilă/membru de familie, respective peste 18 mp/membru.

Pentru că în anii precedenţi s-au depus cereri pentru locuinţe sociale de către persoane care nu locuiesc în Alba Iulia, dar au loc de muncă în oraş, s-a introdus criteriul de eligibilitate: “sunt eligibili solicitanţii care au domiciliul/reşedinţa în municipiul Alba Iulia, la data adoptării prezentei hotărâri” şi s-a eliminat criteriul de punctare “domicilul/reşedinţa” din cererea tip din anul 2013.

Vă prezentăm în continuare criteriile propuse pentru punctarea cererilor de locuinţe sociale din municipiul Alba Iulia:

I. Atribuire puncte:

1. Priorităţi conferite de lege:

1.1. tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire care au împlinit vârsta de 18 ani: 7 puncte

1.2. invalizii de gradul I şi II, persoanele cu grad de handicap grav şi accentuat: 5 puncte

1.3. pensionarii, veteranii şi văduvele de război, eroii martiri, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din 1989, persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri: 3 puncte

1.4. alte persoane sau familii îndreptăţite:

a) persoane care au vârsta de până la 35 de ani: 10 puncte

b) persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 50 de ani: 8 puncte

c) persoane cu vârsta peste 50 de ani: 5 puncte

Notă:

1. În cazul persoanelor fără discernământ sau cu discernământ diminuat, cererea va fi acceptată pe lista de repartiţii cu condiţia instituirii măsurii de curatelă, până la data aprobării listei de repartiţii.

2. Se însumează punctele atribuite vârstei cu cele atribuite la subpunctul 1.2

2. Locul de muncă

2.1. Cu loc de muncă în municipiul Alba Iulia şi domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia: 10 puncte

2.2. Cu loc de muncă în altă localitate, dar cu domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia: 9 puncte

3. Venitul mediu net lunar pe membru de familie

3.1. sub salariul minim pe economie: 10 puncte

3.2. între salariul minim pe economie şi câştigul salarial mediu net lunar pe total economie: 5 puncte

3.3. sub 142 lei (anterior, 125 lei): 0 puncte

Notă: în familiile în care există persoane peste 16 ani, care nu frecventează o formă de învăţământ şi care nu realizează venituri, aceştia nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie

4. Situaţia civilă actuală

Solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:

4.1. căsătorit: 10 puncte

4.2. văduv: 9 puncte

4.3 divorţat: 8 puncte

4.4 uniune consensuală: 7 puncte

4.5 necăsătorit: 6 puncte

5. Număr copii în întreţinere

5.1. 1 copil: 2 puncte

5.2. 2 copii: 4 puncte

5.3. 3 copii şi mai mulţi de 3 copii: 6 puncte

6. Condiţii de locuit

6.1 locuiesc baza unui contract de închiriere vizat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba: 10 puncte

6.2. locuiesc în baza unui contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă: 9 puncte

6.3. locuiesc cu părinţii: 7 puncte

6.4. tolerat în spaţiu (au domiciliul/reşedinţa la locuinţa unde este tolerat): 6 puncte

6.5. locuiesc temporar în unităţi de asistenţă socială: 5 puncte

6.6. locuiesc în locuinţe improvizate: 4 puncte

7. Starea de sănătate actuală: boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită o cameră în plus conform O.U.G. 40/1999: 2 puncte

8. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

8.1. fără studii şi fără pregătire profesională: 1 punct

8.2. cu studii generale: 2 puncte

8.3. cu studii medii şi postliceale: 3 puncte

8.4. cu studii superioare (de scurtă şi lungă durată): 6 puncte

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

9. Vechimea cererii

Se acordă câte un punct pentru fiecare an calendaristic: 1punct/an

II. Depunctare

Se depunctează cererile solicitanţilor din totalul punctelor acumulate, în următoarele situaţii:

1. Persoanele care deţin mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare, autocamioane şi remorci, autobuze, microbuze) se depunctează astfel:

1.1. mai mult de unul: 5 puncte pe mijloc de transport

1.2. mijlocul de transport deţinut cu o vechime mai mică de 5 ani: 2 puncte

1.3. mijlocul de transport deţinut cu o capacitate peste 2000 cmc: 3 puncte

2. Persoanele care deţin terenuri, se depunctează astfel:

– până la 1000 de mp intravilan în UAT Alba Iulia: 10 puncte

– peste 1000 de mp intravilan în UAT Alba Iulia: 15 puncte

3. Se depunctează cu 10 puncte persoanele care au primit amenzi în ultimul an calendaristic pentru comportament antisocial.

pentru comportament antisocial.

4. Se depunctează cu 3 puncte fiecare minor care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, excepţie făcând grupa de vârstă 0-3 ani şi minorii care nu frecventează cursurile de învăţământ din motive de sănătate dovedite cu certificat  medical.

5. Dacă solicitantul şi membrii familiei locuiesc cu părinţii sau în imobilul părinţilor şi ocupă o suprafaţă utilă ce depăşeşte 18 mp/membru de familie, se depunctează cu 10 puncte.

III. Respingere

După efectuarea anchetei sociale, dacă se constată neconcordanţe între cele declarate în cerere şi evaluarea în teren, se respinge dreptul la locuinţa socială.

Lista de priorităţi se va întocmi în funcţie de punctajul final.

Comparativ, puteţi vedea AICI criteriile de anul trecut.

Acte justificative pe care solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să le prezinte în vederea evaluării cererilor

1. Actul de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent, dacă este cazul, în copie

2. Certificate de naştere pentru copii, în copie

3. Certificat de căsătorie, în copie

4. Certificat de deces, sentinţă de divorţ, definitivă şi executorie, dacă este cazul, în copie

5. Adeverinţa pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurilor şcolare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original

6. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original

7. Adeverinţă de la Administraţia financiară cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, în original

8. Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu şi de reşedinţă şi adeverinţă de la Registrul Agricol a primăriei de domiciliu şi de reşedinţă, cu terenurile deţinute, în original

9. Acte doveditoare privind mijloacele de transport, în copie

10. Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive şi executorii, în copie

11. Contractul de închiriere/subâinchiriere pentru domiciliul/reşedinţa actuală a solicitantului, valabi, înregistrat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, copie

12. Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă

13. Act de proprietate/folosinţă al părinţilor socilitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia, în copie

14. Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învăţământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficienţe psihice

15. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare

16. Acte de studii pentru solicitant, în copie

17. Declaraţie notarială potrivi căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990. nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

18. Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari din care să rezult suprafaţa utirlă a imobilului şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru o perioadă cu cel puţin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii

În cazul în care nu există Asociaţie de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declaraţie notarială cu suprafaţă utilă a locuinţei, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii

19. Alte acte justificative, în funcţie de situaţia descrisă în cerere/ancheta socială.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Săptămâna prevenirii criminalității: acțiunile organizate de Poliția Alba, până în 27 mai

Publicat

În perioada 22 – 27 mai 2022, la nivel național, se desfășoară evenimentul organizat de Poliția Română sub titlul „Săptămâna prevenirii criminalității”.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, va organiza, zilnic, activități preventive. Obiectivul este sensibilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție, precum și prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea de infracțiuni.

Luni, 23 mai, va fi dedicată prevenirii discriminării, marți, 24 mai, vor fi desfășurate activități de prevenirea violenței domestice, iar miercuri 25 mai vor fi abordate teme care vizează prevenirea victimizării și a disparițiilor de minori.

Joi, 26 mai, polițiștii vor desfășura activități specifice pentru siguranța online.

Vineri, 27 mai, activitățile vor fi dedicate preveniri infracțiunilor contra patrimoniului și siguranței rutiere, urmând să fie organizate ample acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la cele mai eficiente modalități de protejare a locuințelor și bunurilor personale, acțiuni în trafic, menite să sporească siguranța rutieră și concursuri dedicate celor mai mici participanți la traficul rutier.

Regulile de circulație rutieră, explicate copiilor

Premergător Săptămânii Prevenirii Criminalității, dar în spiritul evenimentului, ieri, 21 mai, polițiștii Serviciului Rutier împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au fost alături de participanții la Junior Bike Race, concurs de montain-bike, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, care s-a desfășurat în comuna Ciugud.

Au fost repetate regulile de circulație rutieră dedicate bicicliștilor și pietonilor și s-au legat prietenii.

Grupul de copii ucraineni, prezenți la competiție, au învățat lecția siguranței în limba lor maternă, de la o polițistă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, vorbitoare de ucraineană.

Prin temele abordate în cadrul evenimentului „Săptămâna prevenirii criminalității”, polițiștii doresc să concentreze un număr mare de întâlniri cu cetățenii într-o perioadă de timp bine determinată, astfel încât, în colaborare cu parteneri – autorități locale, unități de învățământ sau mass-media, cetățenii să fie informați despre necesitatea adoptării unei conduite de auto protecție, în vederea reducerii riscului de victimizare.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Cetatea Dacică de la Căpâlna, preluată în administrarea Consiliului Județean Alba, pentru restaurare. Proiectul intră la vot

Publicat

Consiliul Județean Alba va prelua în administrare Cetatea dacică de la Căpâlna. Autoritatea intenționează să restaureze locația aflată pe lista monumentelor UNESCO. Proiectul intră la vot în ședința din 24 mai.

Cetatea urmează să fie trecută din proprietatea comunei Săsciori în proprietatea consiliului, având în vedere prevederile Legii nr. 23 din 20 martie 2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora.

Mai multe licitații pentru proiectarea lucrărilor de restaurare și punere în valoare a acesteia, organizate în ultimii trei ani de Institutul Național al Patrimoniului, prin Programul Național de Restaurare, au fost anulate, din lipsă de ofertanți.

”Conform legislației în vigoare privind protejarea monumentelor istorice, Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, are obligația să asigure paza monumentelor istorice, a zonei de protecţie a acestora, să protejeze, să conserve şi să pună în valoare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei.

Pentru realizarea acestor obligații, Situl arheologic Căpâlna, care cuprinde Cetatea de la Căpâlna și zona primară de protecție, trebuie să fie cuprins în domeniul public al Județului Alba, conform legii nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, de arată în documentația proiectului.

Cetatea dacică de la Căpâlna, parte din reţea de apărare în jurul Sarmizegetusei Regia

Cetatea dacică de la Căpâlna, ridicată în timpul domniei lui Burebista, este așezată strategic la o altitudine de aproape 610 metri, având o poziţie dominantă pe Valea Sebeșului.

Cetatea bara accesul pe drumul care, pornind de la Polovragi, străbătea munţii prin Pasul Urdele şi cobora în Valea Sebeșului.

Împreună cu fortificaţiile Costeşti, Baniţa şi Tilişca, forma o reţea de apărare în jurul Sarmizegetusei Regia, însă a fost distrusă de un incendiu de proporţii ce a avut loc în timpul războaielor daco-romane de la începutul secolului al II-lea.

Cetatea Dacică de la Căpâlna (sec. I a. Chr – II p. Chr) a fost edificată pe „Dealul Cetății” care se înalță în stânga râului Sebeș (Valea Frumoasei), legat fiind de restul înălțimilor de o șa îngustă și mărginit de două pâraie (Valea Gărgălăului și Pârâul Râpii).

Cetatea dacică de la Căpâlna face parte din complexul Cetăților dacice din Munții Orăștiei. Aceasta este cuprinsă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO sub denumirea de „Sit arheologic Căpâlna” .

Șaua de legătură a fost barată de daci cu șanțuri și valuri de pământ prevăzute cu palisade. Partea superioară a mamelonului, amenajată în terase, este apărată de un turn-locuință prins în zidul de incintă.

Turnul-locuință se află în dreptul zonei de acces în sit, pe o platformă tăiată în stâncă. Are plan pătrat ( latura de 9,5 metri și grosimea zidului de 1,73 m) și intrarea pe latura de E (largă de 1,26 m).

Zidul de incintă, inegal ca grosime (de la 1,5 m la 2,5 m) se păstrează acum pe cea mai mare parte din lungimea sa doar cu un singur parament (cel exterior).

Perimetrul cetății (zidul și turnul – locuință) măsoară 280 de metri. Intrarea în cetate se făcea prin turnul de pe latura de S. Pe latura de N-E se afla o intrare secundară mărginită de două ziduri.

În interioriul cetății se ridicau mai multe construcții: pe cea mai înaltă terasă un turn de veghe din lemn, o construcție cu pereții de lemn și baza din piatră lângă turnul – locuință, o scară cu bază de piatră, un canal și mai multe barăci de lemn.

Zona protejată Căpâlna

„Zona protejată Căpâlna” are o suprafață de 490 ha (din care situl Căpâlna – 55 ha) și se situează în sud-vestul teritoriului administrativ al comunei Săsciori, la circa 2 kilometri de vatra satului Căpâlna.

Calea de acces este DN 67 C Transalpina, care leagă orașele Sebeș (Alba) și Novaci (Gorj). Situl are un singur acces, prin șaua care leagă Dealul Cetății de Dealul Stăunilor.

Accesul pe platoul pe care este amplasată Cetatea Dacică Căpâlna se poate face pornind de la șosea pe o potecă de cca. 2,3 kilometri, parțial circulată cu mijloace auto 4 x 4.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbatul dat dispărut la Sebeș a fost găsit într-o grădină, cu ajutorul unui câine de căutare. A fost transportat la spital

Publicat

Bărbatul dat dispărut la Sebeș duminică a fost găsit, după-amiaza, într-o grădină din municipiu. Era conștient, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. A fost găsit cu ajutorul unui câine de căutare de la Jandarmerie.

Este vorba despre bărbatul de 84 de ani, care plecase de la domiciliu și nu a mai revenit.

Vezi L-ați văzut? Un bărbat din Sebeș a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută

Potrivit IPJ Alba, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliție Municipiului Sebeș, împreună cu jandarmii, bărbatul dispărut a fost identificat, într-o grădină situată pe raza municipiului Sebeș, cu ajutorul unui câine de căutare/salvare persoane din dotarea Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba.

Bărbatul era conștient dar necooperant și a fost transportat, de o ambulanță, la spital, pentru îngrijiri medicale.

La examinarea sumară, pe corpul bărbatului nu au fost identificate urme de violență.

Cercetările sunt continuate.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 23-29 mai: maxime până la 30 de grade, câteva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Publicat

Ziua de luni va fi mai răcoroasă, însă în continuare vremea se încălzește în județul Alba. Miercuri sunt anunțate maxime de 29-30 de grade Celsius.

Vor fi însă și câteva ploi și furtuni. În weekend se răcorește iar.

La munte, maximele vor varia între 11 și 19 de grade la Oașa, respectiv 14-23 grade la Arieșeni.

Prognoza meteo în localități din județul Alba, 23-29 mai

Luni, 23 mai

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o aversă

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; o aversă

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o aversă

Marți, 24 mai

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o furtună

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare

Miercuri, 25 mai

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o furtună

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o furtună

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o furtună

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună

Joi, 26 mai

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Vineri, 27 mai

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Sâmbătă, 28 mai

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva furtuni

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; posibil aversă/furtună

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime 13 grade Celsius; o furtună

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva furtuni

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună

Duminică, 29 mai

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; ploaie scurtă

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; perioade de ploaie

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; perioade de ploaie

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; perioade de ploaie

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; perioade de ploaie

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; perioade de ploaie

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; șanse de ploaie

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; perioade de ploaie

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; perioade de ploaie

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; perioade de ploaie

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; perioade de ploaie

sursa: accuweather.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax