Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

MOTIVARE: De ce a respins Curtea de Apel Alba Iulia contestaţia DNA în dosarul de abuz în serviciu al fostului secretar al CJ Hunedoara


Publicat

curtea de apel alba iuliaCurtea de Apel Alba Iulia a adus precizări privind respingerea contestaţiei în anulare formulată de DNA Alba Iulia, în cazul dezincriminării abuzului în serviciu, în dosarul ce l-a privit pe fostul secretar al CJ Hunedoara, Daniel Dan. Reamintim că acesta a scăpat de pedeapsa de trei ani cu suspendare dată de Tribunalul Hunedoara, tot prin decizie a Curţii de Apel Alba Iulia.

În principal, DNA şi-a argumentat contestaţia în anulare pe faptul că instanţa de la Curtea de Apel Alba Iulia nu ar fi avut dreptul de a aplica decizia Curţii Constituţionale în condiţiile în care sunt două hotărâri definitive pronunţate în cauză. Potrivit Codului Penal, nu pot exista două hotărâri pentru aceeaşi faptă. Este vorba despre decizia definitivă prin care Daniel Dan a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare şi decizia prin care s-a aprobat contestaţia la executare formulată de acesta. Parchetul spune despre instanţa de la Curtea de Apel că a rejudecat procesul atunci când a pronunţat decizia de anulare a condamnării pronunţată în aprilie 2016 de către aceeaşi instanţă, lucru care nu ar fi trebuit să îl facă. ”Instanţa şi-a depăşit cadrul legal şi a dat o nouă încadrare infracţiunii, admiţând contestaţia la executare. Decizia Curţii Constituţionale ar fi putut fi aplicată doar dacă se ridica o excepţie de neconstituţionalitate în timpul procesului”, a spus procurorul DNA. Parchetul mai afirmă că hotărârea de la Curtea de Apel Alba Iulia, bazată pe decizia Curţii Constituţionale, ”încalcă stabilitatea statului de drept şi autoritatea de lucru judecat”.

Fostul secretar Daniel Dan şi avocatul acestuia au respins afirmaţiile procurorului DNA şi au precizat că instanţa de la Curtea de Apel nu a rejudecat procesul ci doar a constatat existenţa unei legi penale mai favorabile. ”Dacă nu s-ar fi aplicat decizia Curţii Constituţionale s-ar fi încălcat stabilitatea statului de drept. Cea mai mare încălcare a legi într-un stat de drept este nerespectarea deciziilor Curţii Consituţionale”, a spus avocatul. Daniel Dan a depus la dosarul cauzei şi o decizie a Tribunalului Arad prin care s-a admis cererea omului de afaceri Ovidiu Tender şi i-a scăzut 3 ani şi 6 luni din pedeapsa de 12 ani de închisoare, ca urmare a constatării faptului că abuzul în serviciu a fost dezincriminat prin decizia Curţii Constituţionale.

Curtea de Apel a decis în 9 februarie 2017 încetarea de drept a executării pedepsei de către condamnat ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016, prin care s-a dezincriminat parţial infracţiunea de abuz în serviciu. Daniel Dan a fost condamnat definitiv în aprilie 2016 pentru că a fraudat concursul pentru funcţia de director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, prin încălcarea dispoziţiilor unei hotărâri de guvern. Nefiind vorba despre legislaţie primară (lege, ordonanţă sau ordonanţă de urgenţă), instanţa din Alba Iulia a considerat că se aplică prevederile deciziei Curţii Constituţionale şi a hotărât anularea pedepsei.

Vezi şi Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestaţia DNA în dosarul de abuz în serviciu al fostului secretar al CJ Hunedoara. Decizie definitivă

Argumentele DNA Alba Iulia în solicitarea contestaţiei în anulare: s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă

„În motivarea contestaţiei în anulare s-a arătat că sunt incidente dispoziţiile art.426 lit. i) Cod procedură penală, respectiv cazul în care împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă, întrucât faţă de intimatul D.D. există o hotărâre definitivă prin care s-a soluţionat fondul cauzei şi s-a dispus condamnarea acestuia şi o altă hotărâre definitivă de încetare a consecinţelor juridice, de dezincriminare, exoneratoare de răspundere penală şi încetare a executării pedepsei la care fusese condamnat definitiv.

S-a susţinut astfel, că prin decizia penală nr.338/A/5.04.2016 a Curţii de Apel A.I., inculpatul D.D. a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă făptuitorul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal.

Pe de altă parte, prin decizia penală nr.20/9.02.2017 a Curţii de Apel A.I. s-a constatat dezincriminarea şi s-a dispus încetarea executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă făptuitorul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal.

Pe cale de consecinţă, sub aspectul condiţiilor necesar a fi îndeplinite pentru admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare s-a arătat că există două hotărâri definitive împotriva aceleiaşi persoane şi există identitate de persoană şi obiect între acestea. Totodată, s-a arătat că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art.426, art.427 şi art.428 Cod procedură penală pentru a se constata admisibilitatea în principiu a căii extraordinare de atac declarate.

Cu privire la temeinicia contestaţiei în anulare, s-a arătat că prin decizia nr.20/9.02.2017 a Curţii de Apel A.I., în mod nelegal s-a procedat la o desfiinţare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi s-a procedat la o nouă soluţionare pe fond a cauzei, fiind înlăturate consecinţele juridice ale condamnării. Procedând în acest mod, instanţa a încălcat autoritatea de lucru judecat deoarece interpretarea şi aplicarea dreptului s-a făcut anterior prin hotărârea definitivă de condamnare, iar contestaţia la executare era inadmisibilă, întrucât nu este o cale de atac contra hotărârii şi nu poate avea ca efect reluarea procesului penal.

Prin contestaţia în anulare s-a mai arătat că prin decizia atacată s-a produs o încălcare a stabilităţii hotărârilor judecătoreşti şi se contravine însăşi deciziei nr.126/2016 a Curţii Constituţionale, prin care s-a arătat că în ceea ce priveşte cauzele soluţionate definitiv până la publicarea deciziei prin care se constată neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale şi în care nu a fost invocată o atare excepţie de neconstituţionalitate, acestea reprezintă o facta praeterita, iar norma incidentă a beneficiat de o prezumţie de constituţionalitate. În consecinţă, incidenţa unei decizii de admitere a instanţei de contencios constituţional într-o atare cauză ar echivala cu atribuirea de efecte ex tunc actului jurisdicţional al Curţii, cu încălcarea dispoziţiilor art.147 alin.4 din legea fundamentală şi ar nega în mod nepermis autoritatea de lucru judecat care este ataşată hotărârii judecătoreşti definitive.

Astfel, pe de-o parte s-a susţinut că Decizia Curţii Constituţionale nr.405/2016, prin care s-a statuat că dispoziţiile art.246 Cod penal din 1969 şi ale art.297 alin.1 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii” are un caracter strict interpretativ, iar intervenirea ei după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare ar fi putut constitui exclusiv un caz de revizuire conform art.453 lit. f) Cod procedură penală, constatarea dezincriminării infracţiunii pe cale contestaţiei la executare nefiind legală.

Pe de altă parte, s-a arătat că raţionamentul juridic al instanţei s-a situat în afara cadrului procesual instituit de dispoziţiile art.598 – 599 Cod procedură penală care reglementează contestaţia la executare, iar recalificarea cererii formulate de petent din contestaţie la executare în cerere întemeiată pe dispoziţiile art.595 Cod procedură penală raportat la art.4 Cod penal nu a avut un caracter legal.

Contestatoarea a mai susţinut că dispoziţiile art.595 Cod procedură penală nu erau incidente în cauză, întrucât de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a petentului D. D. nu a intervenit nici o lege de dezincriminare, iar pronunţarea unei decizii de constatare a neconstituţionalităţii unei dispoziţii legale de incriminare nu poate fi asimilată intervenirii unei legi penale de dezincriminare, între o decizie a Curţii Constituţionale şi o lege nu se poate realiza o echivalenţă, prin analogie sau prin asimilare cu privire la momentul şi consecinţele juridice ale aplicării actului”, se arată în motivarea instanţei.

Curtea de Apel Alba Iulia:  Nu a fost decizie pronunţată împotriva aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă

„Criticile formulate prin contestaţia în anulare formulată privind recalificarea juridică a cererii formulate de condamnat, din contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art.598 lit. d) Cod procedură penală, în cererea de constatare a dezincriminării întemeiată pe dispoziţiile art.595 Cod procedură penală nu sunt fondate, de vreme ce instanţa nu a depăşit limitele învestirii sale şi a pronunţat o soluţie în cadrul procesual iniţial al căii de atac exercitată împotriva unei sentinţe prin care a fost judecată o cerere în faza de executare a hotărârii penale definitive de condamnare.

Plecând de la definiţia dată în doctrină procesului penal, respectiv de activitate reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză penală de către organele judiciare cu participarea părţilor şi altor persoane ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârşit, Curtea reţine că sistemul actual al Codului de procedură penală reflectă împărţirea obiectivă a acestui proces în fazele de urmărire penală, de cameră preliminară, de judecată şi de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Or, în raport de obiectul judecăţii şi de limitele învestirii instanţei, Curtea observă că decizia penală nr.20/09.02.2017 a Curţii de Apel A.I. nu face parte din categoria hotărârilor judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, ci constituie o hotărâre prin care s-a soluţionat o cerere în faza de punere în executare a sentinţei penale nr. 133/14.10.2015a Tribunalului Hunedoara, ambele hotărâri fiind pronunţate într-un ciclu procesual unic, în cadrul aceluiaşi proces penal.

În consecinţă, având în vedere argumentele expuse anterior privind semnificaţia principiului ne bis in idem, Curtea constată că prin decizia penală nr.20/09.02.2017 a Curţii de Apel A. I. nu a fost adusă atingere autorităţii de lucru judecat a sentinţei penale nr. 133/14.10.2015 a Tribunalului Hunedoara şi nu atrage incidenţa dispoziţiilor art.426 lit. i) Cod procedură penală întrucât nu constituie o hotărâre pronunţată împotriva aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă.

Reiterând argumentele expuse anterior, Curtea reţine, în acord cu raţionamentul expus prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 501 din 30 iunie 2016, că la formularea contestaţiei în anulare întemeiată pe dispoziţiile art.426 lit. i) Cod procedură penală, trebuie să se facă dovada existenţei celor două sau mai multor hotărâri penale definitive din care rezultă identitatea de persoană şi de obiect, incluzând situaţia în care pentru aceeaşi faptă sunt încadrări juridice diferite, situaţie premisă care nu este prezentă în cauza de faţă, hotărârea criticată nefăcând parte din categoria hotărârilor judecătoreşti prin care să se statueze asupra faptei şi persoanei care a săvârşit-o.

Curtea constată că în jurisprudenţa constantă a Î.C.C.J. s-a arătat că o hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege, regula având valoare de principiu constituţional, dispoziţiile art.129 din Constituţie prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătoreşti sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condiţiile legii. Or, în cauza de faţă, chiar dacă au fost îndeplinite condiţiile de admisibilitate în principiu a contestaţiei în anulare formulate, analiza temeiului invocat conduce la concluzia că această cale extraordinară de atac nu este fondată şi urmează a fi respinsă ca atare.

Pe de altă parte, fără a antama fondul cauzei şi criticile formulate de contestatoare, Curtea apreciază că aparenta contradicţie între hotărârile judecătoreşti pronunţate succesiv în acelaşi ciclu procesual nu se circumscrie cazului de contestaţie în anulare prevăzut de art.426 lit. i) Cod procedură penală, ci celui prevăzut de art.453 alin.1 lit. e) Cod procedură penală, orientarea jurisprudenţială a Î.C.C.J. în materie fiind în sensul admisibilităţii exercitării căii de atac a revizuirii împotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia executării, întrucât vizează cauze ulterioare şi exterioare judecării pe fond a cauzei(…)”.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

ASTĂZI: PRIMA PROBĂ la Evaluarea Națională 2021. Ce reguli trebuie să respecte elevii. Cum se pot depune contestațiile

Publicat

examen

Marți, 21 iulie se desfășoară prima probă de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021). Examenele se desfășura în perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Un număr de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a.

La Evaluarea Națională din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au înscris 2171 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre cei 2429 de elevi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021, conform centralizării realizate de Comisia Județeană de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba

Citește și MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament și BAREMELE la Română și Matematică

Contestaţiile la Evaluarea Naţională 2021 pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). 

Acestea pot fi transmise şi prin mijloace electronice.

Candidaţii care depun/transmit contestaţiile prin mijloace electronice completează, semnează şi depun/transmit tot prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. 

Pentru candidaţii minori, documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie.

Lucrările vor fi corectate în alte judeţe, în 92 de centre de corectare. Nota obţinută după contestaţie este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut,

Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia.

Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei.

Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită o nouă evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială.

În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o nouă comisie de contestaţii formată din doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan: „Boala sistemului public este supraîncărcarea cu personal”. Economii, în urma reorganizării

Publicat

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat că sistemul public din România este supraîncărcat cu personal, astfel că pierderile sunt foarte mari.

Acesta a dat exemplu instituţia pe care o conduce şi a subliniat că în urma reorganizării s-au economisit 6 milioane de euro în numai un an.

„Boala sistemului public din România este supraîncărcarea cu personal, atât din punct de vedere al numărului de angajaţi, dar şi al salariilor în anumite sectoare unde sunt mult mai mari decât în sectoarele private. Ca atare, pierderile sunt foarte mari şi, practic, ce se întâmplă, gândiţi-vă că într-o comunitate locală, unde toţi banii care se încasează din taxe şi din impozite se duc pe cheltuielile de personal ale unei primării şi poate nici nu le acoperă, înseamnă nu că acea primărie există pentru cetăţeni ca să le ofere servicii, ci că cetăţenii există pentru ca oamenii ăia din primărie să aibă nişte posturi călduţe sau nu”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Prima TV.

Bolojan susține că economisirea banilor rezultată din reduceri de personal se poate vedea în investiţii.

„Asta este o mare problemă şi dacă am putut să realizez în aceşti ani multe proiecte de investiţii este pentru că am avut grijă de banii pe care îi colectam de la contribuabili. Inclusiv prin reducerea cheltuielilor de personal. Aceste cheltuieli sunt de ordinul milioanelor de euro. La municipiul reşedinţă de judeţ pot să fie între 13 milioane de euro cum este la Oradea sau pot să ajungă la 25 milioane de euro într-un oraş identic ca mărime, ori dacă în fiecare an ai o economie de 10-12 milioane de euro la cheltuielile de personal, asta înseamnă nişte lucrări care se văd în oraş. Asta este o problemă pentru care noi nu reuşim să livrăm investiţii, performanţă în administraţie şi pentru că oamenii nu văd că din banii lor se face ceva, nu mai au încredere în lumea politică”, a declarat președintele CJ Bihor.

Ilie Bolojan a mai precizat că cu doar jumătate din angajaţii de la Consiliul Judeţean a angajat noi proiecte şi a început noi lucrări.

„Ce am făcut, practic, cu jumătate din angajaţii de la Consiliul Judeţean, s-a dovedit că nu s-a întâmplat nimic la Consiliu, dimpotrivă, am angajat alte proiecte, am început alte lucrări. Se poate face şi cu jumătate din oameni. Efectul este că economia doar la 80 de angajaţi care nu mai sunt a fost de 1.200.000 de euro într-un singur an de zile, ceea ce înseamnă într-o localitate din judeţul Bihor, un pod peste Crişul Repede, în Bulz se termină anul acesta un pod care nu ar fi putut fi finanţat, dacă nu am fi avut aceşti bani”, a declarat Bolojan.

Întrebat cum au fost angajaţi aceşti oameni, Ilie Bolojan a spus că o parte dintre ei au fost angajaţi pe filieră politică.

„Cum au fost angajaţi aceşti oameni, ce randamente au avut, este cât de poate de clar. Chiar dacă au fost oameni competenţi, practic nu aveau de lucru. Ori a ţine un om, chiar dacă este competent cu salarii fără să aibă de lucru, nu este o chestiune normală. O parte au fost pe filieră politică, o parte au fost angajaţi de-a lungul anilor. Gândirea a fost ca instituţiile publice să fie o bază de angajări. Aceste angajări se pot transforma în voturi, se pot transforma în agenţi politici. Aveam un număr de structuri adiacente cu vreo 80 de angajaţi, am concediat vreo 60 dintre ei, deci cu 20 de angajaţi facem exact aceleaşi lucruri pe care le făceam cu 80, dar vă puteţi imagina ce înseamnă asta în cheltuieli”, a declarat preşedintele CJ Bihor.

Ilie Bolojan a precizat că 6 milioane de euro este economia într-un singur an, la Consiliul Județean Bihor, după ce s-au făcut reduceri de personal. „Doar la nivelul CJ Bihor, în cursul acestui an, economiile la salarii, prin aceste reorganizări, înseamnă 6 milioane de euro. Faceţi nişte multiplicări, dacă s-ar face asta în multe locuri şi aţi vedea câte sume de bani pot fi eliberate pentru investiţii pe care le văd cetăţenii noştri”, a declarat Bolojan.

sursa: g4media.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Zile numărate pentru mașinile cu motoarele diesel și pe benzină. Ar mai putea fi vândute în UE doar 14 ani de acum înainte

Publicat

scumpiri

Mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină ar mai putea fi vândute în Uniunea Europeană doar 14 ani de acum înainte, conform noilor obiective de emisii discutate la Bruxelles. Planurile de retragere au devenit mult mai agresive, ca de altfel întreg programul de reducere a amprentei de carbon în Uniunea Europeană.

Oficialii Comisiei Europene discută stabilirea unui obiectiv de emisii zero pentru vehiculele vândute după 2035 – o schimbare uriașă față de traiectoria actuală a standardelor din industrie care ar marca o revoluție pentru producătorii auto din Europa. „Bruxelles-ul pregătește condamnarea la moarte a motoarelor termice”, precizează publicația Politico, care citează trei oficiali europeni.

Noile reguli pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon ar fi parte a revizuirii standardelor prezente în Green Deal, care prevedeau atingerea emisiilor zero în 2050. Însă acum, oficialii Comisiei analizează posibilitatea de a impune o reducere a emisiilor cu 60% până în 2030, mult peste obiectivul de 37,5% menționat inițial. Până în 2035, obiectivul ar putea fi de reducere cu 100% a emisiilor, arată sursele citate.

Dacă propunerea va fi inclusă în textul final al proiectului, care va fi prezentat la 14 iulie, ar urma să intre ulterior în discuția statelor membre și a Parlamentului European. Însă, cel mai probabil, lobby-urile din industrie și țările cu economii care depind în mare măsură de fabricarea automobilelor se vor opune propunerii.

Și asta deoarece, deși mulți producători de automobile au început să producă mașini electrice, doar Volvo și Volkswagen au strategii pentru trecerea la electricitate până în 2030. Spre exemplu, Audi, parte a grupului Volkswagen, va opri vânzarea de autoturisme cu motoare termice din 2026, în vreme ce rivalii Daimler și BMW sunt printre cei mai puțin pregătiți să renunțe la combustia internă.

Lobby-iștii intră în acțiune

Reacțiile din partea puternicei industrii auto germane au sosit imediat. Șeful unui important grup de lobby al producătorilor auto a declarat că noile ținte ar duce nu doar la sfârșitul motorului cu ardere internă, ci și al mașinilor hibride plug-in. Reprezentanții constructorilor auto spun că planurile Comisiei Europene ar impune o trecere rapidă la vehiculele pe baterii, fără a lua în considerare alternativele.

„Dacă veți vrea să cumpărați o mașină nouă în 2036, nu va fi o alegere. Mașina va avea motor electric, chiar dacă se potrivește sau nu nevoii clientului, dacă este accesibilă sau nu, sau dacă există energie verde și infrastructura necesară pentru a o încărca”, spune secretarul general al Asociației Europene a Furnizorilor Auto.

Constructorii auto cer Uniunii Europene și statelor membre ca, înainte de a anunța interzicerea vânzărilor de mașini cu motoare termice, să crească dramatic cheltuielile pentru instalarea de puncte de încărcare și să facă autovehiculele electrice mai atractive. Dar, din cauza temerilor tot mai mari cu privire la schimbările climatice, Comisia este nevoită să ia măsuri radicale.

Potrivit Green Deal, emisiile generate de sectorul transporturilor ar trebui să scadă cu 90 la sută până în 2050. Și având în vedere că mașinile au un ciclu de viață de 15 ani, 2035 este termenul limită pentru a opri vânzările de automobile cu motoare pe benzină și motorină pentru a atinge această țintă în 2050.

sursa: politico.eu, digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Valeriu Gheorghiță: Se estimează o nouă creștere a numărului de cazuri de COVID-19. Când ar putea avea loc aceasta

Publicat

Coordonatorul campaniei de vaccinare în România, medicul Valeriu Gheorghiță avertizează că se estimează o nouă creștere a numărului de cazuri de COVID-19. Cel mai probabil creșterea va avea loc la sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie și va fi vorba despre varianta indiană (delta) a SARS-CoV-2.

Valeriu Gheorghiță a explicat la Digi 24 că experiența prin care trece Marea Britanie în acest moment arată că această infecție se răspândește cu precădere în rândul persoanelor nevaccinate și nu este întâmplător că această tulpină este prezentă îndeosebi la persoanele tinere din Marea Britanie, unde procentul celor nevaccinați este destul de crescut.

„Mesajul este de a completa, într-adevăr, schema de vaccinare. Marea Britanie, astăzi, a redus acel interval între cele două doze de la 12 săptămâni la 8 săptămâni, pentru a accelera vaccinarea celor care au primit o primă doză, tocmai că s-a observat această tendință de a afecta persoanele care au primit o singură doză”, a afirmat Valeriu Gheorghiță.

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat săptămâna trecută că va amâna cu patru săptămâni, până la 19 iulie, ridicarea ultimelor restricţii impuse în Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei creşteri a cazurilor legate de variantă delta, apărută iniţial în India. Varianta delta a coronavirsului a ajuns din India în peste 70 de ţări şi este pe cale să devină dominantă la nivel global, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

sursa: digi24.ro, hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate