Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Noi reguli în școli, propuse de minister: ”Sală de detenție” pentru elevii care deranjează orele, note la purtare în fiecare modul

Publicat

.Noi reguli în școli sunt propuse de Ministerul Educației. Au fost puse în dezbatere publică proiecte privind Statutul elevului și Regulamentul de funcționare al unităților de învățământ.

Una dintre măsuri se referă la posibilitatea ca profesorul să decidă relocarea elevului indisciplinat la oră. Acesta va fi mutat temporar într-o altă sală de clasă. Acolo, sub supravegherea unul alt cadru didactic sau cadru auxiliar, acesta/aceștia vor desfășura activități ca lectură suplimentară. Este vorba despre o așa-zisă ”sală de detenție”.

Ministerul Educației a precizat însă că ”sintagma nu se regăsește în cuprinsul documentului și este o asociere cu un concept care, în proiectul propus, are alt scop”. Prevederea din proiectul Statutului elevului este:

”Art. 14 (2) În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca:

aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar,

într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc.

În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”.

Noi reguli în școli. Folosirea telefoanelor mobile la ore

În prezent, elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.

Se introduc prevederile:

Elevilor le este interzis să:

”utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ,

cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, în timpul pauzelor, sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți/ tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească”.

Noi reguli în școli. Alte modificări la Statutul elevului

Ministerul a informat că printre modificările propuse la Statutul elevului se mai află:

 • pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal: la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct
 • menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție

Se introduc sancțiunile de:

 • observație individuală
 • mustrare scrisă
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii
 • preavizul de exmatriculare
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

Elevii își păstrează dreptul de a contesta sancțiunile. În situația în care, ca urmare a soluționării contestației care a fost însoțită și de scăderea notei la purtare, sancțiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula și decizia de scădere a notei la purtare.

Elevii au dreptul de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară.

Noi reguli în școli. Note la purtare, comunicare cu părinții

În ceea ce privește Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), principalele reglementări/modificări vizează:

 • la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învățare, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate comportamentul elevului, precum și respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ
 • media la purtare rezultată la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare
 • pentru a asigura legătura părinților copiilor cu unitatea de învățământ, la nivelul unității de învățământ se va decide un program flexibil al compartimentului Secretariat, astfel încât să se asigure comunicarea cu părinții în intervalul orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00, cel puțin două zile pe săptămână
 • formațiunile de studiu se vor constitui prin distribuția aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare
 • elevele gravide/elevii părinți vor putea beneficia, pe perioada de îngrijire a copilului, de rezervarea locului în unitatea de învățământ în care sunt școlarizați, la solicitarea părintelui sau a elevilor majori
 • unitățile de învățământ preuniversitar avor fi obligate să înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal

Noi reguli în școli. Diriginții pot face recomandări liceenilor pentru alegerea facultății

 • la cererea părintelui elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar organizează grupe de acomodare, ce au ca obiectiv sprijinirea elevului în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română și în recuperarea decalajelor de orice fel, precum și în integrarea în sistemul național de învățământ preuniversitar, prin activități extrașcolare.
 • la finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, având caracter de orientare școlară
 • în cazul absolvenților de învățământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaționale de încadrare pe piața forței de muncă

Noi reguli în școli. Interdicții pentru profesori

Tot în ROFUIP se mai propune:

 • menținerea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică în situații excepționale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situații, activitatea se poate desfășura în format online sau hibrid
 • ședințele consiliului de administrație/ale consiliului profesoral se vor putea desfășura în format hibrid sau online, fără condiționare de existența unor situații excepționale
 • în funcție de resursele existente la nivelul unității de învățământ, documentele manageriale, precum și alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unității de învățământ să fie stocate în format digital
 • în funcțiile de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ
 • personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar nu va putea desfășura activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat
 • unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de educație extrașcolară vor publica pe site-urile proprii și prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizația de securitate la incendiu, precum și  autorizația sanitară de funcționare sau, în cazul în care aceste autorizații nu sunt deținute de către școală, vor informa în acest sens
 • în unitățile de învățământ preuniversitar în care se derulează mai mult de trei programe ale UE în domeniul educației, directorul să poată numi, după consultarea consiliului profesoral, un cadru didactic coordonator pentru proiecte educaționale europene.

Alte măsuri

De asemenea, se introduce prevederea ca părinții să respecte regulile din ROFUIP.

Pentru consultanță și asistență juridică, directorul școlii se poate adresa consilierului juridic de la inspectoratul școlar județean.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate