Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

O categorie de români poate primi aproape 16.000 de lei dacă se angajează. Facilități pentru cei care-și găsesc loc de muncă

Publicat

Stimulente pentru angajare: O categorie de români poate primi aproape 16.000 de lei dacă se angajează. Este vorba despre sprijin financiar pe care îl oferă statul pentru a stimula integrarea în muncă.

Ministerul Muncii a anunțat că, în anul 2023,

 • 144.067 de tineri cu vârste sub 30 de ani au fost incluși în măsuri active de ocupare
  • derulate prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM).

LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 464 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Dintre aceștia, 54.759 de tineri au fost încadrați în muncă.

Stimulente pentru persoanele care se angajează

Potrivit ANOFM, se acordă stimulente persoanelor care-și găsesc loc de muncă, în următoarele condiții:

– șomerii înregistrați care își găsesc loc de muncă înaintea expirării perioadei de șomaj

 • pot primi în continuare 30% din indemnizația de șomaj
  • angajarea trebuie să fie cu normă întreagă
  • contractul de muncă trebuie să fie pe perioadă nedeterminată sau determinată mai mare de 12 luni
  • locul de muncă să nu fie la angajatori cu care au avut raporturi de muncă/serviciu în ultimii 2 ani

Stimulente pentru angajare: Prima de activare

Șomerii care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin 3 luni

 • pot primi 1000 de lei, neimpozabili – primă de inserție.

Condiții:

 • persoanele să fie înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile
 • să nu beneficieze de indemnizaţie de şomaj
 • să se angajeze cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni
  • ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
 • în ultimele 12 luni anterioare angajării nu au lucrat la acel angajator
 • nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni
 • pot primi prima de instalare și dacă, în perioada de 3 luni de la angajare
  • le încetează raportul de muncă / serviciu la primul angajator
  • şi se încadrează, în 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:

 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Nu beneficiază de prima de activare:

 • cei care se angajează în condițiile de mai sus
  • însă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată
 • persoanele care se încadrează în muncă pentru o perioadă mai mare de 3 luni
  • în termen de 30 de zile de la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj

Stimulente pentru angajare: Prima de inserție

Absolvenții din evidențele ANOFM care își găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire

pot primi

 • prima de inserție de 1.794 (3 x ISR) de lei.

Se acordă jumătate din primă la angajare, jumătate după 12 luni.

Condiții:

 • la data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu
 • absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire
 • încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie
 • nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator
 • angajarea este cu normă întreagă, conform prevederilor legale şi pe o perioadă mai mare de 12 luni
 • absolventul se încadrează la angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani
 • absolventul se încadrează la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

Bani pentru cei care se angajează în altă localitate

Prime de mobilitate:

 • de încadrare – maximum 55 lei/zi, timp de 12 luni, pentru tinerii care se încadrează în muncă la o distanță mai mare de 15 km de domiciliu
 • de instalare -12.500 lei pentru tinerii care își schimbă domiciliul pentru că și-au găsit un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 km de dimiciliu
 • de relocare – 900 lei/lună, timp de 36 luni: pentru acoperirea a 75% din cheltuielile de locuire, dar nu mai mult de 900 de lei, pentru tinerii care își schimbă domiciliul pentru că și-au găsit un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu

Prima de instalare

Persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul/reşedinţa şi îşi schimbă domiciliul/reşedinţa

 • acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă

Condiții:

 • persoana este înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
 • persoana care se angajează îşi stabileşte noul domiciliul sau noua reşedinţă într-o localitate aflată la mai mult de 50 km sau în localităţile învecinate
 • prima este destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz
 • în localitatea de domiciliu sau de reşedinţă – de unde pleacă – să fi locuit o  perioadă  de cel puţin 36 luni
 • schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia
 • nu revine la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare
 • angajarea este cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni
 • în ultimii 2 ani anteriori  angajării nu a mai lucrat la acel angajator
 • în ultimii 2 ani anteriori angajării nu alucrat la administratorii/asociaţii angajatorului (în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/asociaţi);
 • nu a beneficiat de prima de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.
 • nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia sau în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, atât persoana solicitantă cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere
 • angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură locuinţă de serviciu şi nu suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau din fonduri publice

Cuantumul primei de instalare

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

 • 12.500 lei pentru persoanele care se angajează într-o altă localitate şi își schimbă domiciliul/reședința la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul/reşedinţa
 • 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoţite de membrii familiei; în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma prevăzută 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă instalare în cuantum de 3.500 lei.

Prima de instalare se acordă în două tranşe, astfel:

 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

Dacă angajatorul acoperă cheltuielile aferente din fonduri proprii/publice, prima de instalare se acordă într-o singură tranșă (la data instalării) în cuantum diferenţiat, astfel:

 • 3.500 lei pentru persoana înregistrată ca şomer și care se încadrează în muncă într-o altă localitate
 • 6.500 lei pentru persoana care este însoțită de membrii familiei / copii (familia monoparentală)
 • 3.500 lei pentru fiecare soţ în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare

Prima de relocare

Persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă, potrivit legii,

 • într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliul/reşedinţă şi îşi schimbă domiciliul/ reşedinţa
  • în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia

beneficiază, la cerere, de o primă de relocare, neimpozabilă

Aceasta este acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.

Beneficiari prima de relocare

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea

 • în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora
  • nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Prima se acordă pentru cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.

 • se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.
 • se acordă la cerere
 • nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.

Condiţii

 • persoana solicitantă să fie înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
 • încadrarea în muncă să fie într-o localitate  situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă
 • schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia
 • să nu revină la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare
 • venitul net lunar al persoanei solicitante împreună cu veniturile nete lunare ale membrilor săi de familie (soţ/soţie, copii în întreţinere) să nu depăşească suma de 5000 lei/lună
 • persoana solicitantă împreună cu membrii săi de familie nu deţine în proprietate sau în coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliu sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, sau soţul/soţia, copiii aflaţi în întreţinere.
 • încadrarea în muncă să fie cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni
 • în ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu mai fi lucrat la acel angajator
 • în ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu fi lucrat la administratorii/asociaţii angajatorului ( în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/ asociaţi)
 • nu a beneficiat de prima de relocare, primă de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare
 • persoanele al/a căror soţ/soţie nu a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare.

Cine nu poate primi prima de relocare

 • persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau altele, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare
 • persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani
 • persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani
 • persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează
 • absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii
 • absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă
 • persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
 • Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. vasi

  marți, 27.02.2024 at 13:34

  Nu mai faceti articole numai sa fie facute ca nu este asa cum spuneti acolo , ca pana sa ajunga angajatul la bani il maninca cainii de ce credeti ca nu au accesat aceste fonduri pentru ca se cer o gramada de hartogaraie si conditii de angajatul se lasa pagubas si pana ii vin banii trece 1 an

 2. Gangal

  marți, 27.02.2024 at 17:01

  eu nu beneficiez de nimic am lucrat și acum nu mai am al giob pt că mi a oprit contractul am și copii de crescut

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax