Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ordonanța austerității: Guvernul desființează posturile neocupate din administrație și reduce cheltuielile pe hârtie

Publicat

O serie de măsuri din ”Ordonanța Austerității” vizează în mod direct domeniul angajaților la stat. Guvernul a publicat varianta finală a proiectului de reducere a cheltuielilor bugetare.

Sunt desființate o serie de posturi neocupate și se reduc mai multe cheltuieli cu angajații.

Măsuri economico-financiare referitoare la autoritățile/instituțiile publice

Art. XV – (1) Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%.

(2) Conducătorii ministerelor/autorităților publice/agențiilor naționale/autorităților de reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal pe posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretar de stat/subsecretar de stat/consilier de stat/vicepreședinți și funcții asimilate acestora au obligația de a formula propuneri către autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în posturi de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024;

(3) Dacă din aplicarea procentului de reducere prevăzut la alin.(1) rezultă un număr total de posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretari de stat/subsecretari de stat/consilierilor de stat/vicepreședinți și a funcțiilor asimilate acestora sub unu numărul efectiv al posturilor de demnitate publică rămâne unu;

(4) Fac excepție de la prevederile alin.(1) funcțiile de demnitate publică al căror număr este stabilit prin lege, precum și funcțiile de demnitate publică din cadrul serviciilor publice aflate la dispoziția Președintelui României;

Art. XVI – Articolul 456 literele i) și j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

i) 6 posturi pentru cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti;

j) 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti precum şi pentru cancelaria prefectului;

Art.XVII (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează;

(2) Prevederile alin.(1) se aplică pentru următoarele categorii de entități publice:

a) autorități publice de interes central și local;

b) ministere și celelalte autorități publice centrale asimilate ministerelor unde conducătorii autorităților publice sunt asimilați funcției de demnitate publică la nivel de ministru;

c) autorități naționale de reglementare/agenții naționale și alte entități publice de interes național asimilate care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea ministerelor sau a celorlalte autorități publice centrale asimilate ministerelor;

d) instituțiile publice de subordonare centrală/locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, inclusiv entitățile publice care sunt asimilate cu instituții publice precum și instituțiile publice de interes național;

e) institutele naționale de cercetare indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află;

f) institutele naționale indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află;

g) instituțiile/entitățile publice aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea ministerelor, autorităților naționale ai căror conducători sunt asimilați funcției de demnitate publică de miniștri sau secretari de stat, autorităților publice locale;

h) instituțiile/consiliile/entitățile publice autonome aflate în subordonarea/ coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului;

i) institutele/comisiile naționale/comisiile/comisiile de specialitate care au independență funcțională și financiară de funcționare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite și au alocații asigurate din fonduri publice;

j) Casa Națională de Pensii și casele teritoriale de pensii, inclusiv casele de pensii speciale;

k) Casa Națională de Asigurări de Sănătate inclusiv casele de asigurări de sănătate teritoriale;

l) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă inclusiv agențiile județene de ocupare a forței de muncă;

m) alte entități publice a căror finanțare este asigurată din fonduri publice sau a căror finanțare este asigurată din taxele/tarifele colectate ca urmare a activității desfășurate;

(3) Măsurile privind reorganizarea structurilor funcționale ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, inclusiv organigramele, statele de funcții, Regulamentele de Organizare și Funcționare se aprobă, în condițiile legii până la data de 31 decembrie 2023.

(4) Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcția de conducere deținută ca urmare a reorganizării activității beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

Acesta are dreptul de a ocupa o funcție publică de conducere vacantă de același nivel sau o funcție publică de conducere de nivel ierarhic inferior vacantă, pentru care îndeplinește condițiile de ocupare.

Dacă nu există o funcție de conducere vacantă corespunzătoare postului ocupat, aceasta se transformă în funcție publică de execuție care corespunde studiilor, experienței şi vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii organizației din care a făcut parte acesta.

Funcția publică de conducere poate fi transformată într-o funcție publică de conducere superioară cu încadrarea în normativul de personal și procentul de funcții de conducere prevăzute de prezenta lege iar personalul cu funcții de conducere îl poate ocupa cu acordul acestora, dacă personalul cu funcție de conducere îndeplinește condițiile de vechime, experiență și studii de specialitate prevăzute de lege pentru aceea funcție de conducere;

(5) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:

a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate, posturile vacante ocupate temporar;

b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;

c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs proba scrisă sau interviu;

d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;

e) posturile temporar vacante ca urmare a aplicării uneia dintre modalitățile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de art. 502 lit. a), b), e), și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de modificare a raporturilor de muncă, prevăzute de art. 42 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și posturile vacante pentru care sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea actelor administrative de modificare a raportului de serviciu sau a raportului de muncă, după caz;

f) posturile unice existente în:

f.1.) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

f.2.) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

g) posturile aferente funcțiilor de judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal auxiliar din cadrul instanțelor și parchetelor, precum și cele aferente asigurării asistenței și reprezentării statului în litigiile judiciare, în condițiile art.287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în cele arbitrale internaționale investiționale;

h) posturile nou înființate prin contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile numai pe durata de implementare a proiectelor;

i) posturile aferente personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile universitare;

j) posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare;

l) posturile aferente funcțiilor de personal militar și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

m) personalul contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil, constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți;

n) alte posturi care se aprobă prin memorandum de Guvern în situații temeinic justificate;

(6) Postul unic reprezintă acel post prevăzut în statul de funcții al unei entități publice care îndeplinește următoarele condiții:

a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică,

b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

(7) Se poate aproba înființarea de noi posturi începând cu data de 1 iulie 2024 numai în cazuri temeinic justificate prin memorandum aprobat în Guvernul României sau după caz la nivel local numai cu aprobarea autorităților publice locale prin hotărâre a consiliilor locale/județene;

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    marți, 19.09.2023 at 12:19

    Aţi transformat ţara în ţară de asistaţi sociali, că ce altceva sunt hoardele de bugetari care taie frunză la câini, dar care vă aduc voturi pe banii celor ce muncesc.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax