Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

PASTORALA de Crăciun a PF Lucian: Mesajul de sărbători pentru credincioşii greco-catolici


Publicat

Cardinal † Lucian

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Dragi credincioși,

Taina sărbătorii Crăciunului se arată în întâlnirea cu Isus. Dacă am făcut bine pregătirea sufletească a Postului, Crăciunul trebuie să ne descopere bucuria unei prezențe speciale care se simte prin lumina credinței: Dumnezeu e cu noi! Emanuel. Acesta este numele lui Isus, Fiul Tatălui, nume anunțat de prorocul Isaia. Un nume care indică nu numai prezența, ci plămada comuniunii Sale cu fiecare dintre noi, fiindcă Celui Preaînalt i-a plăcut încă de la începuturile Creației să-și mărturisească numele în funcție de om: Dumnezeu cu noi, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob.

Taina Crăciunului spune, de asemenea, că Cristos dorește să afle o lume în stare să-L recunoască, care-L așteaptă și nu se mărginește la rezolvări ieftine, ci le caută pe acelea care rămân definitive. Această sfântă așteptare este evocată de profeții Vechiului Testament și oferă întâietate timpului în fața locurilor sau a privilegiilor de orice fel.

Speranța creștinului presupune întotdeauna răbdarea împlinirii timpului și este actul de identitate al omului de credință. Puterea discretă a binelui reînnoit în lume, zi de zi, este nimeni altul decât Pruncul ceresc, coborât din veșnicie, care se descoperă tot mai mult lumii prin mărturia binelui nostru, săvârșit zi de zi, spre a conduce lumea și Biserica la întâlnirea definitivă cu El.

Iubiți credincioși,

Știu grijile Voastre și Vă înțeleg descurajările. Dar știm cu toții că credința nu ține de sfera privată, nu e o înțelegere individualistă sau opinie subiectivă, ci apare și se întărește în ascultarea Cuvântului Domnului, fiind destinată să se transforme în bună-vestire – după cum spune Sfântul Părinte Papa Francisc.

Trăim vremuri pentru care virtutea supremă a devenit gustul propriu. Viața se lipsește tot mai mult de umanitate, proclamând siluirea legii firii câștig de cauză de impus tuturor, iar astfel viclenia răului se arată drept adevăr. Sub presiunea deșertăciunii suntem puși în criză în ceea ce ne definește drept fii și creaturi ale lui Dumnezeu, adică oameni de comuniune. Și înlănțuiți de cele trecătoare uităm să mai gustăm bucuria păstorilor și a magilor care s-au lăsat surprinși de simplitatea și modestia prin care Dumnezeu vine între noi.

Păstrând bucuria așteptării speranței al cărei obiect nu se întrezărește, lipsiți de certitudinile lumești, Isus ne ține ancorați în Providență, descriindu-ne prețul crucii în viața noastră, fiindcă de vestea bună se bucură doar cel care o așteaptă, fiindcă nu a uitat să aibă nevoie de ea. În fața Pruncului neajutorat să putem reînnoi temeliile speranței, să așteptăm acel viitor care îl exprimă pe El și prezența Sa în istoria noastră. Lucrurile mici făcute cu devoțiune, apropierea față de semeni, disponibilitatea și gentilețea cu care ne raportăm unii față de alții grăiesc de la sine și constituie cel mai la îndemână apostolat pe care Isus ni-l cere, fiindcă i-L putem oferi. Dinspre limitele ființei noastre, de la acele momente unde nu mai suntem stăpâni pe situații și, prin urmare, mai puțin egoiști, începe cursul harului care poate schimba și tămădui în Cristos viața noastră. Nu e ușor a păstra speranța – spune Papa Francisc. Dar oare ne poate fi ea furată? Înaintașii noștri erau pe deplin convinși că nimeni nu le putea confisca credința și că viața lor era legătura cu Dumnezeu de la care nimeni nu putea să-i oblige să abdice. Putem însă să ne lepădăm de Isus prin păcat, necinste, răutate și mai ales neîncredere față de îndurarea Sa.

Aș dori în ziua Nașterii Domnului să Vă încredințez și să Vă încurajez în marea misiune care Vă revine: a da mărturie vie pentru harurile primite. Biserica are nevoie de această comoară din partea fiecărui om credincios. A fi cu Cristos înseamnă să ne ancorăm în soluțiile Domnului și în înțelegerea lucrurilor vieții prin ochii Săi, dar aceasta depinde mult, dragii mei, de rugăciunea noastră și de binele pe care trebuie să ne străduim a-l face dincolo de mângâieri, recunoaștere sau comoditate.

„Dumnezeu s-a deșertat pe sine pentru a se face una cu chipul nostru, pentru a ne face una cu chipul măririi sale” – spune Sfântul Vasile cel Mare într-una din rugăciunile liturghiei sale. În fața ieslei zilelor noastre, acolo unde Isus nu încetează să se întrupeze în nimicul ființelor și realităților omenești, ne vine însă tot mai greu să coborâm în tainicele simțiri ale inimii și să recunoaștem alături de noi chipul umil și suferind al Domnului nostru. Isus s-a născut pe fân uscat, în sărăcia unei iesle, la marginea așezării, alungat de vanitatea lumii și de grijile sale. Și sub semnul celui pornit de acasă, prin lume, pentru a avea mai multă siguranță, Creatorul intră în viețile noastre, pe la marginile existenței noastre, în periferie, surprinzându-ne pentru a ne arăta unde și cum se scrie taina mântuirii.

Colinzile noastre cântă bucuria nașterii Domnului cu multă melancolie. Adevărul venirii lui Cristos între noi este, desigur, o bucurie evidentă, dar însemnată de întristare, fiindcă nu toți pot să-L recunoască pe Omul-Dumnezeu. Sărăcia ieslei nașterii Sale nu este doar lipsa de recunoștință a lumii față de planul discret al Domnului de a ne oferi mântuirea, ci și imaginea sufletului uman, despuiat și infirm fără prezența divină. Dacă recunoaștem darurile căinței și iertării, atunci ieslea săracă – imaginea inimii noastre însemnată de păcat – se face ambasadoarea îndurării cerești și a gingășiei Domnului pentru lume. Mult mai bine și mult mai profund decât o mulțime de tratate teoretice în teologie, decât chezășia misiunii sociale a Bisericii sau triumfalismul său istoric, prin mărturia simplă și temeinică a străduințelor fiilor lui Dumnezeu – fii ai Bisericii.

Dragii mei,

Viitorul nostru este Isus. Viitorul lumii nu poate fi fără Isus. Împărăția este bucuria de a fi cu El, în orice ceas, în orice clipă încă din prezent. Când copilul nu este ascultător sau este obraznic, tata sau mama caută printr-o severitate momentană să-l facă să înțeleagă că taina binelui este la îndemâna omului, iar răul nu este natural pentru el. Cu inima înfrântă și îndurerată, orice părinte adevărat își deschide astfel copilul spre iubire. În Biblie Dumnezeu plânge asupra infidelității poporului Său, constatând lipsa de recunoștință care aduce cu sine severitatea încercării ce nu are alt rost decât regăsirea drumului întoarcerii spre casă. Ieslea Betleemului ne descoperă mlădița iertării din raiul stabilit acolo, adus inimilor prin prezența Pruncului. În peștera străină și rece „s-a arătat rădăcină neudată odrăslind iertarea” – spune o strofă a Crăciunului, adică bucuria împăcării cu Dumnezeu și aproapele.

Lucrurile mici scriu istoria binelui, la fel ca Fiul lui Dumnezeu venit în lume, la margine de imperiu, iar fără bunătate, iubire și respect, viața nu e decât vanitate și întuneric, dispreț și violență. Aici își află bucuria Isus de a fi cu noi, iar Dumnezeu plânge dacă fiii Săi nu se bucură de împăcarea cu El, dacă mărturia noastră pentru îndurarea Sa nu este reală, pentru bucuria Inimii Sale milostive de a oferi lumii întoarcerea la lumină. Încrederea noastră în bunătatea Domnului, reîntoarcerea la El să fie, aici și acum, semnul că nu putem trăi fără iertarea Cerului. Acest adevăr trebuie să ne fie paza sufletului pentru a fi sămânța unui viitor în Cristos și bucuria așteptării Împărăției Sale peste noi, Biserică și lume. Și vom avea pace fără de care omenirea nu va fi bine.

Iubiți fii sufletești,

Naturalețea și prospețimea vieții cu Cristos să nu apună niciodată în inimile Voastre. În pragul noului an, aș dori să mulțumim împreună Domnului din iesle pentru darul prezenței Sfântului Părinte Francisc care, iată, ne redă atmosfera scumpă și dragă a Betleemului. Ne-o propune cu naturalețea sufletelor simple și bune, după modelul Sfintei Familii din Betleem, după exemplul bucuriei păstorilor și a magilor.

Isus vine pentru a ne oferi parfumul și temelia Crucii care-L așteaptă pe Golgota – semnul iubirii cerești pentru noi. Este și semnul nerecunoștinței noastre, dar transfigurată de valoarea absolută a unei dragoste adevărate și încercate cu preț de sânge. Spunem adesea că suntem făcuți pentru Domnul, dar am uitat să ne lăsăm surprinși de blândețea, gingășia și fragilitatea cu care El Însuși ne vizitează și ne cheamă pentru a ne oferi iertarea. Actul nostru de credință la cumpăna anilor să fie cel pe care-l repeta Padre Pio ucenicilor săi: „Nu există situații unde Isus este fără cruce, dar nici cruce în viața cuiva fără prezența lui Isus”.

Cu aceste gânduri Vă transmit părintește urările de Nașterea Domnului, încredințându-Vă ajutorului și protecției Sfintei Familii, în speranța de a Vă ști încrezători și curați pentru a persevera în credință, binevoitori și senini. Timpul de har are precedență în fața nevoilor momentane și a slabei noastre înțelegeri. Dimpreună cu Preasfințiile lor, Episcopii Mihai și Claudiu, Vă spun din inimă „Sărbători sfinte și binecuvântate!”, iar anul 2014, care stă să vină, să Vă apropie și mai mult de Isus – Cel care vine.

„Adveniat regnum tuum, Domine! Maranatha!”

Cu arhierească binecuvântare,

Cardinal † Lucian

Arhiepiscop și Mitropolit

Arhiepiscop Major

Dată în Blaj, la 25 Decembrie,

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos

Anul Domnului 2013

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Magistrații din Alba au donat bani pentru construirea unui loc de joacă la o casă de tip familial din Alba Iulia

Publicat

Curtea de Apel Alba Iulia a organizat împreună cu Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia o campania umanitară denumită „De Paști dăruiește bucurie”.

În urma campaniei s-a inaugurat un loc de joacă pentru cei 22 de copii instituționalizați de la casa de tip familial „Izvorul Tămăduirii” din Alba Iulia.

De asemenea, o parte din bani au fost donați pentru a susține campania „O casă pentru nouă copii”, pentru a sprijini o familie nevoiașă din municipiu.

Spațiul de joacă a fost amenajat cu un tobogan, panou de cățărare, balansoar, carusel, o trambulină mare și câteva articole sportive (masă de tenis, fileu de badminton, palete, mingi).

Citește și: FOTO VIDEO: O familie cu 9 copii din Alba Iulia are nevoie de un cămin. Strângere de fonduri pentru cumpărarea unei case la țară

Toate au fost realizate și montate de o firmă specializată, în condiții de maximă siguranță.

Colegii de activitate și pensionarii au contribuit cu donații.

O parte din suma strânsă a fost donată și pentru susținerea campaniei de întrajutorare și sprijinire a unei familii nevoiașe din municipiul Alba Iulia, intitulată „O casă pentru nouă copii”.

Campania a fost inițiată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Oliviu Gașpar din Alba Iulia.

Sursă foto: Facebook – Curtea de Apel Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Incendiu pe DN1 la ieșire din Aiud. Motorul unei mașini a luat foc

Publicat

Motorul unei mașini a luat foc, marți, 11 mai, în jurul orei 15.15, pe DN1 la ieșire din Aiud spre Cluj, în zona benzinăriei Rompetrol. 

Potrivit ISU Alba este vorba despre un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui autoturism, cu degajare mare de fum.

Autoturismul se afla în afara părții carosabile.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vestea bună a zilei: TOATĂ România este în scenariul VERDE. Am ieșit din al treilea val al pandemiei de COVID

Publicat

România iese din valul al treilea al epidemiei de coronavirus. Toată țara este în scenariul verde epidemiologic, după ce și Capitala și județul Cluj (ultimele două rămase în scenariul galben) au trecut sub pragul de 1,5 cazuri la mie.

Au fost raportate 1.156 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 11 mai, de Grupul de Comunicare Strategică.

Au fost raportate și 101 de decese.

Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.181. Dintre acestea, 919 sunt internate la ATI.

„S-a scăpat de presiunea din spitale, ceea ce înseamnă că sunt reale datele legate de rata de infectare. De exemplu, la Spitalul Victor Babeș din Timișoara toate secțiile au locuri libere și începem să concepem deschiderea spitalului pentru celelalte specializări.

În primul rând, clinica de Pneumoftiziologie va reintra în rolul ei normal.

Clinica de boli infecțioase va rămâne cu o secție COVID-19 și celelalte secții vor fi deschise pentru pacienții non-COVID-19”, a declarat Virigil Musta pentru DC News.

Întrebat dacă este un semn că începem să scăpăm de COVID-19 și să revenim la normalitatea de dinainte de pandemie, dar și dacă el consideră că ne mai așteaptă un val de infectări, medicul ne-a oferit vești bune.

„Eu sper să nu mai urmeze vreun val, dar aici mi-e foarte greu să spun și cred că tot de noi depinde. Pentru că, deși suntem într-o situație bună, chiar mai bună decât mă așteptam, pentru că această scădere a avut loc rapid, totuși riscul există.

Războiul nu a fost câștigat! Trebuie în continuare să milităm pentru vaccinare, într-un număr cât mai mare și cât mai rapid, ca să nu apară cumva tulpini noi care să facă vaccinarea ineficientă.

Până când vom stabiliza situația pandemică ar trebui în anumite situații, respectate anumite reguli de constrângere și bineînțeles, purtarea măștii, distanțarea fizică și principalele elemente care împiedică răspândirea”, a completat medicul Virigil Musta.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Doi urși reperați pe raza județului Alba. Unde au fost descoperite urmele animalelor

Publicat

Prezența a doi urși pe raza județului Alba a fost semnalată, marți, de coordonatorul tehnic al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba, Felix Bogdan Dragomir.

Într-o postare pe Facebook, însoțită de mai multe fotografii acesta a precizat faptul că un exemplar de urs a fost semnalat în zona Crăciunel, iar un altul în proximitatea satului Ighiel.

Reamintim că în urma cu aproximativ o lună prezența unui alt exemplar de urs a fost semnalată în proximitatea municipiului Alba Iulia.

CITEȘTE ȘI: FOTO AVERTIZARE: Un URS de talie mare și-a făcut apariția lângă Alba Iulia. Atenționare pentru cei care merg în drumeții

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate