Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Pastorala de Crăciun a Preafericirii Sale, Cardinal Lucian: „Taina Nașterii exprimă pentru Magi bucuria nețărmurită la apariția stelei”


Publicat

Iată-ne iarăși de Crăciun în postura de pelerini, dimpreună cu magii, pe drumul care duce spre ieslea binecuvântată de la Viflaim, unde Dumnezeu se face Prunc. Ducem cu noi povara existenței, grijile, temerile, toată sărăcia firii noastre expusă la încercările presărate pe drumul vieții. Să nu uităm însă că bucuria este Taina Crăciunului și ea provine de la prezența Celui care ne oferă mântuirea prin credință. Dar pentru a I ne închina trebuie mai întâi să-L recunoaștem. Împletirea dintre știință și lipsă de înțelegere apare în atitudinile lui Irod, ale mai marilor preoți și cărturarilor, care știu cu precizie unde ar trebui să se nască Mesia, dar nu L-au putut recunoaște.

Taina Nașterii exprimă pentru Magi bucuria nețărmurită la apariția stelei, care-i trimite în lume spre a-L afla pe Împăratul cel mare. Inspirați de acel extraordinar fenomen astronomic, căruia ei i-au asociat nașterea unei mari personalități, magii au avut parte fără să vrea de o veritabilă introducere în Taina Domnului. Ajungând la Betleem, străini de legea iudaică au cunoscut teologia felului umil al lui Dumnezeu de a-și conduce creaturile spre lumină și mântuire și s-au putut închina Soarelui dreptății. Câte evenimente în viața umanității, scrise de rosturi aparent trecătoare sau nesemnificative, nu le-a folosit Domnul în înțelepciunea Sa nemărginită spre a oferi lumină!

Dragi credincioși,

Vorbim tot mai greu despre speranță fiindcă febra viitorului ne inspiră multă temere. Or, speranța trebuie să ne găsească doritori de a pătrunde ceva din Taina lui Dumnezeu fiindcă provine din viața cu Cristos. „Ne lăudăm întru nădejdea măririi Lui, și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea încercare și încercarea nădejde[1]. Iată de ce Isus, de la Viflaim încoace, ne invită să așezăm fundamentul credinței în acel loc tainic unde Dumnezeu este totul în toate. Să putem contempla chipul Său cel adevărat și să ne schimbăm viața privind-o de acum înainte prin ochii Lui.

Pe scena lumii puternicele lumini artificiale ne concentrează vederea trupului pe o realitate, nu de puține ori, trecătoare și înșelătoare. Știm din experiență că ceea ce se află în afara luminii unui reflector puternic nu mai poate fi văzut sau rămâne într-o penumbră nedefinită, unde nu se mai distinge niciodată albul de negru. E imaginea potrivită pentru căderile noastre care, în scurt timp, ne pot conduce spre robie – făcându-ne să vedem exclusiv obiectul pasionant care ne va putea oricând înlănțui într-o patimă anume.

Dacă luminile timpului nostru sunt înșelătoare, Lumina lui Isus este în schimb calmă și interioară. Ea dăruiește sens vieții omului prin spiritul cu care trăiește. Candoarea Crăciunului, scenele păstorești luminate de corurile îngerești, exprimă – dincolo de bucuria celor care primesc vestea nașterii Împăratului lui Israel  – nebănuitele căi  ale Domnului. Dar ne mai pun toate aceste lucruri pe gânduri? Nu sunt, oare, luminile vremurilor noastre prea puternice pentru a mai vedea, deoparte, chipul neajutorat și discret al Pruncului Dumnezeu?

Timpul de profundă criză morală și sărăcire pe care îl trăim ne pune în situația de a revedea însuși felul cum ne raportăm față de Dumnezeu. Domnul făcut Prunc, intrând în istoria noastră ruinată de atâta prezumpție, ură și dispreț, nu asistă, cum am crede, cu indiferență implacabilă mersul istoriei, ci se face părtaș de păcatele noastre care-L vor zdrobi în Vinerea mare. El coboară de Crăciun din Sfințenia Sfintei Treimi, cutremurătoare chemare doar pentru cei ce aleg voit păcatul și umbra. De aceea a vorbi despre Împărăția Pruncului, descrisă de discreție, simplitate și revoluții exclusiv interioare, ne creează astăzi atâtea probleme! Când mulți dintre noi stau cu mâna pe inimă, așteptând sfârșitul lunii pentru a face față cheltuielilor, cum să mai poată avea ceva de spus spiritul triumfalist și prosper pe care l-am imaginat în trecut, confundând-l exclusiv cu civilizația și emanciparea în defavoarea credinței?

Dragii mei,

Taina Crăciunului ne oferă ocazia unui serios examen de conștiință. Dumnezeu se lasă expus în fiecare epocă între adevărul realității Sale – pe care preferăm să nu o pătrundem – și ceea ce ne imaginăm noi despre El, plămădind un dumnezeu după chipul, asemănarea și așteptările noastre! „Cum stau lucrurile în existența creștină cu privire la așteptarea întoarcerii Domnului?” – se întreabă pe drept cuvânt Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea în cartea sa despre Isus, spunându-ne că așteptarea noastră, temătoare și lipsită de bucurie, a întoarcerii Lui – fiindcă nu credem decât vieții acesteia trecătoare – ar trebui să se asemene, de fapt, cu rugăciunea celui îndrăgostit „care, în cetatea asediată, este apăsat de toate amenințările și ororile distrugerii și nu poate decât să aștepte venirea Celui iubit care are puterea de a curma asediul și a aduce mântuirea. Este strigătul plin de speranță care tânjește după apropierea lui Isus, într-o situație de primejdie în care numai El poate să dea ajutor”.

În scena de la Viflaim contemplăm măreția cerului deschis peste adăpostul sărac al colibei păstorești de la marginea satului, unde Familia sfântă este constrânsă să poposească. Pământul poate deveni acolo cer, iar Fecioara scaun de heruvimi, tot așa cum și în așezământul sărăcăcios al oricărui suflet se reîntoarce splendoarea cerească a iertării păcatelor prin spovadă. Iertarea, cel mai frumos dar pe care ni-l face Principele păcii, se reînnoiește în noaptea istoriei din hotărârea cu care continuăm să reînnoim în noi atmosfera interioară a ieslei Betleemului.

Iertarea poartă pacea, redând normalitate omeniei, care pare azi tot mai rară. Rostul păcii este de a aduce prezența lui Dumnezeu în lume prin bunăvoința oamenilor. Normalitatea, discreditată atât de mult de patimile lumești, nu e chiar așa de greu de găsit dacă recunoaștem naturalețea firii și a vieții. Ceea ce e normal – ne spune Dumnezeu – se află la locul său în creație, adică își continuă rostul creator și dătător de viață. Iar atunci pacea singură va zidi bogăția darurilor cerești din săraca noastră lume în primul rând de la recunoașterea Binelui, clipă de clipă. Pruncul ceresc, născut în istoria noastră concretă, rămâne Dumnezeul Creator și Atotțiitor, iar pacea primită de la El poate schimba lumea dacă ne schimbă mai întâi inimile.

Iubiți credincioși și dragi preoți,

Suntem într-un an dedicat Credinței și ne îndreptăm iarăși, de Nașterea Domnului, gândul inimii spre comoara sufletească a generațiilor care au suferit pentru credința lor. Nu în sensul de a cultiva la nesfârșit nemulțumirea față de nedreptate, ci de a contempla importanța pe care oamenii aceștia au dat-o crezului în viața lor de zi cu zi. Fără acest legământ interior, frații noștri, imperfecți ca și noi, n-au putut trăi. N-au rezistat cu siguranță pentru a primi elogiile noastre post-mortem, ci pentru că viața lor a fost credința în Dumnezeu.

În acest sens, în fața nevinovăției și neputinței Pruncului, să contemplăm într-o nouă lumină tăria credinței din har a martirilor noștri. Spre a recunoaște adevăratul tezaur sufletesc și a renunța la resentimentele care ne ruinează sufletul, exaltându-ne doar vanitățile istorice.  „Martiriul nu este o ispravă eroică, ci harul de a putea suferi pentru Isus – spune Sfântul Părinte Papa, vorbind apoi despre sfântul Petru că „trebuie să se dezlipească de eroismul propriilor acțiuni și să învețe umilința ucenicului. Voința sa de a se lupta, eroismul său se termină în tăgăduire… eroismul său s-a prăbușit într-o formă meschină de tactică. Trebuie să învețe să-și aștepte ceasul; trebuie să învețe așteptarea, perseverența. Trebuie să învețe calea urmării pentru ca apoi, la ceasul său, să fie dus acolo unde nu vrea (Ioan 21, 18) și să primească harul martiriului[3].

Și azi putem avea parte de mucenicie în lumea tot mai ostilă față de Cristos. Om al durerilor și al nevinovăției călcate în picioare de păcatele omului, Isus continuă să ne reamintească iubirea Tatălui pentru noi, alegând voit acest drum care nu îngenunchează conștiințele, ci le eliberează prin întruparea Sa, scriind o existență umană ca și a noastră. De la strigătele copilului cu care Își anunță venirea în lume, de la dependența de grija unei mame, la greul și lungul curs al creșterii vieții presărate de dureri și moarte. Numai prin smerenia sa Pruncul ceresc ne poate învăța să așteptăm ceasul Lui, să-l cunoaștem fără a cădea în indiferență, prin învățarea prețului umilinței și al perseverenței lucrului bun și simplu, făcut din inimă, dar mai ales fără interese meschine.

Iubiți fii sufletești,

Înainte de a Vă adresa părinteștile urări ale Crăciunului, aș dori să vă amintesc că sărbătoarea Nașterii ne aduce totodată și plinirea drumului de credință al Maicii Preacurate. Sărbătorile care îi celebrează momentele vieții pe parcursul anului liturgic sunt mărturisite de Biserică ca „înainte vestiri” sau „începuturi” ale bunăvoinței lui Dumnezeu. E foarte important, dragii mei, să înțelegem de ce avem nevoie de prezența Maicii Preacurate pentru a-L recunoaște pe Isus la ieslea Viflaimului. Prin femeia aleasă din veac, „taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută[4] se arată lumii în coborârea din trupul Maicii, iar dacă Hristos a venit spre noi prin ascultarea Ei feciorelnică, putem ajunge sigur la Inima Domnului prin Maria. Oricând și oriunde.

Dimpreună cu Preasfințiile Lor Episcopii Mihai și Claudiu, Vă spun Sărbători sfinte, cu haruri îmbelșugate și deplină încredințare în voia Cerului pentru anul 2013, care vine!

Să puteți afla lângă Preasfânta Fecioară, dincolo de luminile înșelătoare ale acestei lumi, candoarea și nevinovăția lui Isus! Să puteți gusta chipul cel nezidit de mâna omenească a ajutorului său izvorât din asumarea slăbiciunii noastre! Să recunoașteți că răbdarea Inimii Domnului este semnul îndurării Sale pentru a ne converti cât mai grabnic. Să cerem de la El darul întoarcerii lumii și bucuria de a fi în casa Părintelui ceresc prin Inima nepătată a Maicii Sfinte.

Cu arhierești binecuvântări,

 † Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop MajorȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

CERT: Infractorii cibernetici au intensificat atacurile asupra sectorului de sănătate, în contextul distribuției vaccinurilor

Publicat

În contextul începerii distribuirii vaccinurilor pentru Covid19 la nivel mondial, în luna decembrie 2020 compania de securitate cibernetică Imperva a observat o creștere cu 51% a numărului de atacuri desfășurate de infractorii cibernetici împotriva sectorului de sănătate, comparativ cu luna noiembrie, potrivit unor informații citate de Centrul Național de Răspuns la incindente de Securitate Cibernetică – CERT.

Patru tipuri distincte de atacuri au fost utilizate în mod special luna trecută: cross-site scripting (numărul atacurilor crescând cu 43%), SQL injection (+44%), protocol manipulation (+76%) și remote code execution sau remote file inclusion (+68%).

În medie, în anul 2020, organizațiile de sănătate din jurul lumii au fost vizate de 187 milioane de atacuri pe lună.

O explicație pentru atacuri constă în faptul că, în cadrul eforturilor de transformare digitală și adaptare la provocările actuale, multe dintre entitățile din sectorul de sănătate se bazează pe aplicații provenite din surse terțe.

Acest aspect are anumite riscuri care facilitează desfășurarea de atacuri: actualizările sunt realizate în funcție de programul vânzătorului, exploit-urile cunoscute sunt făcute public și cercetarea constantă pentru identificarea de noi vulnerabilități la nivelul aplicațiilor provenite de la surse terțe.

Astfel, începtului lui 2021 ar putea fi dificil pentru multe entități din domeniu, fiind observată o creștere a scurgerilor de date cu 43% în primele 3 zile ale anului. CERT-RO și CV19.ro derulează încă din primăvara anului trecut un program de voluntariat pentru asistență specifică de securitate cibernetică acordată spitalelor și unităților medicale din România.

Surse: Cert.ro, infosecurity-magazine.com

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Rareș Bogdan nu exclude să candideze pentru președinția PNL „Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva”

Publicat

r b

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatură la președinția formațiunii la congresul care va fi organizat în acest an. „Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva”, spune el la emisiunea Marius Tucă Show.

„Nu știu dacă voi candida. Pot să susțin pe cineva, nu neapărat (să candidez – n.r.). Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu moț în fruntea echipei. Pot fi poziția doi, trei, patru cinci”, spune Rareș Bogdan la Aleph News.

El precizează că în interviul acordat emisiunii „Interviurile lui Cristoiu” a vorbit despre susținerea lui Florin Cîțu în funcția de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.

Citește și Rareş Bogdan atac dur la adresa lui Ludovic Orban: „A pierdut ca papagalul toate ministerele importante”

„E o bătălie pe termen lung. Alegerile nu sunt mâine. Ea o chestiune pe termen lung. (…) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus putrul adevăr și cred că am realizat un prim pas- am reușit să arăt că există opoziție în partidul de guvernământ și am cerut democratizarea deciziilor. (…) Nu dăm înapoi. Pentru moment ce am făcut este suficient”, conchide prim-vicepreședintele PNL.

Rareş Bogdan a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală şi că Ludovic Orban a eşuat în calitatea de preşedinte al formaţiunii liberale. Declaraţiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

„I s-a umflat capul. Şi-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”, a afirmat Rareş Bogdan..

Cine este Rareș Bogdan și cum a ajuns de la Ocna Mureș în Parlamentul European

Puțină lume știe că Rareș Bogdan este din Ocna Mureș pentru că fosta vedetă de la Realitatea TV a preferat întodeauna să afirme public că este clujean.

Rareș Bogdan (născut la , Ocna Mureș, România) este un jurnalist de televiziune și om politic din România. După ce a activat în televiziune, în 2019 s-a înscris în Partidul Național Liberal (PNL) și a fost pus cap de listă între candidații la alegerile europarlamentare din 2019. În prezent este europarlamentar.

A absolvit Școala Generală Lucian Blaga și Liceul Teoretic Petru Maior din Ocna Mureș apoi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La Cluj Napoca, după terminarea facultății și masterului a devenit antreprenor deschizându-și un magazin GSM.

A început să lucreze în presă în 2004, ca fondator și editorialist al cotidianului Ziua de Cluj și în 2010 a devenit asociat cu postul de televiziune Realitatea TV. A devenit popular prin crearea și realizarea emisiunii „Jocuri de putere”.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Ministrul Economiei: Introducem IMPOZIT ZERO pe salariul minim din agricultură. Măsura ar putea fi aplicată începând din 2021

Publicat

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că salariul minim din agricultură nu va mai fi impozitat. Năsui propune impozit zero pe salariul minim din agricultură pentru a combate sărăcia. Totodată, inițiativa ministrului Economiei vizează și eliminarea evaziunii fiscale din acest domeniu. Această măsură ar putea intra în vigoare din acest an.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, a prezentat în cadrul emisiunii StartupCafe.ro o nouă măsură care încurajează oprirea evaziunilor fiscale.

Această măsură presupune impozit zero pentru salariul minim din agricultură și ar putea intra în vigoare în 2021.

Impozit zero pe salariul minim din agricultură

Claudiu Năsui consideră că impozitul zero pe salariul minim este una dintre cele mai bune măsuri în scopul combaterii sărăciei. Acesta a completat comunicând speranța extinderii măsurii și în alte domenii, în funcție de rezultatele înregistrate.

„E o măsură absolut realizabilă dacă avem dorința politică să o facem. În programul de guvernare începem să facem asta din 2021 într-un domeniu anume. Nu vă ascund că sper și cred că acesta va fi agricultura, pentru că în agricultură sunt și salarii mici și evaziune fiscală foarte mare.

O măsură «zero taxe» elimină această evaziune pentru că o face nerentabilă. De ce să te mai ascunzi, să nu plătești totul prin bancă dacă oricum nu mai există povară fiscală mare. Povara fiscală este cea care încurajează, de fapt, evaziunea fiscală”, a declarat Ministrul Economiei.

Ministrul Economiei consideră că una dintre marile probleme cauzatoare de evaziune fiscală este legată de impozitul foarte mare pe care angajatorii trebuie să-l plătească în cazul unui salariu minim pe economie. Astfel, angajatorii ajung să ofere locuri de muncă fără carte de muncă.

„Rămân consecvent cu toate ideile mele, inclusiv cu zero taxe pe salariul minim și cu toate ideile pe care le-am susținut în campanie. Nu sunt idei de campanie, sunt o problemă de filosofie politică.

Avem în coaliție agreat că, de anul viitor, începem într-un domeniu, îl pilotăm în acel domeniu și vedem cum îl extindem.

Nu vă ascund că speranța mea este ca acel domeniu să fie agricultura, pentru că sunt salarii mai mici, e și un impact foarte mic, e și evaziune fiscală multă în agricultură și atunci ar ajuta”, a comunicat Claudiu Năsui.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Număr mai mic de elevi, în fiecare clasă, din toamnă. Cîmpeanu: ”cu cât numărul e mai mic, cu atât atenția e mai puternică”

Publicat

Din toamnă, numărul maxim de elevi într-o clasă ar putea fi redus la 26, în loc de 28 câți sunt acum. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a declarat că tot timpul a fost adeptul unui număr mai mic de elevi în clase. 

De asemenea, președintele Federației părinților, Iulian Cristache, a declarat pentru edupedu.ro, că a primit asigurări din partea ministrului Cîmpeanu că numărul elevilor în clasele de liceu, pe filiera teoretică, va scădea de la 28 la 26.

Numărul mai mic de elevi într-o clasă vine și în contextul pandemei de COVID-19.

CITEȘTE ȘI: Când se termină semestrul și câte zile de școală mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 cu detalii despre examene

„Am fost întotdeauna adeptul unui număr de elevi mai mic pe clasă. Îmi declar public disponibilitatea de modificare a metodologiei pentru reducerea numărului de elevi în clase, începând din toamnă. În timpul anului nu există această posibilitate.

De obicei școlile foarte aglomerate sunt în centre mari, aglomerate, unde riscul de a fi în scenariul roșu sau galben este mai mare, și atunci este posibilă spațierea”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Cu cât numărul e mai mic, cu atât atenția e mai puternică și rezultatele sunt mai bune. 24 – 26 de copii în clasă e un număr maxim”, a spus acesta ulterior, întrebat care ar fi numărul optim de copii într-o clasă.

Iulian Cristache, a spus că i-a atras atenția ministrului asupra sesizărilor venite din partea părinților în ceea ce privește filiera vocațională. Este o mare problemă cu vocaționalul, modul cum s-au făcut cifrele de școlarizare.

Dispar clase întregi de vocațional. Și am zis că nu este normal ca pe un elev care studiază, de exemplu, la pian 8 ani de zile să îl trimiți la strung. Și a zis cu certitudine.

Deși s-au întrunit consilii de administrație și au decis – pentru că erau obligați să calculeze așa – cu numărul 28, numărul maxim la clasa a 9-a, se va reveni și [numărul maxim] va fi 26.

Și lucrurile vor intra pe un făgaș normal chiar dacă termenul e 22 luna aceasta, pentru că se întrunesc CA la nivelul unităților de învățământ, trebuie făcută cifra de școlarizare astfel încât profesorii să știe pe ce catedre se bazează și așa mai departe. A zis că nu e o problemă, chiar dacă se întârzie”, a specificat președintele Federației părinților.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate