Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Pastorala de Crăciun. Mesajul ÎPS Irineu, Arhiepiscop Ortodox de Alba Iulia de sărbători: Despre relația dintre om și îngeri


Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

Mesaj de Crăciun lal IPS Irineu – Arhiepiscop al Alba Iuliei: ”Iubiţi fii duhovniceşti, au trecut peste două mii de ani de când mult aşteptatul Salvator şi Eliberator, Hristos-Domnul, a venit între oameni ca Prunc plăpând, născut la Betleem. El a fost aşezat într-o iesle, în adăpostul pentru animale al unui păstor. Atunci, s-a descoperit „taina cea ascunsă din timpuri veșnice” (cf. Rom. 16, 25), taina răscumpărării şi a înfierii noastre.

În acele momente, un impresionant imn de laudă al corului oştirilor îngereşti a răsunat, armonios, din înaltul cerurilor (cf. Lc. 2, 13-14). Fiinţele netrupeşti Îl preamăreau, de fapt, pe Dumnezeu pentru minunatul Său plan de mântuire a neamului omenesc, prin care pacea va coborî pe pământ, iar voinţa de bine va domni între oameni.

Dreptmăritori creştini, cântarea pe care îngerii o intonau în cuprinderea bolţii cereşti este aceasta: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14). Îngerii, a căror menire este de a înălţa o neîncetată doxologie Atotputernicului Creator, L-au lăudat pe Acesta la apariţia astrelor gigantice. Adresându-Se lui Iov, Dumnezeu îi zice: „Când stelele se năşteau, îngerii Mei Mă preamăreau în cor” (Iov 38, 7).

La Betleem, îngerii nu mai priveau spre largul cerului, ci Îl priveau pe Cel culcat în iesle, pe Fiul lui Dumnezeu Care împreună cu Tatăl ceresc crease lumea, căci „toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut” (In. 1, 3). Ei cântau cu bucurie, minunându-se de descoperirea planului ascuns al lui Dumnezeu (cf. Efes. 3, 10), şi erau uimiţi văzând împlinite prevestirile profeţilor Vechiului Testament. Acum, îngerii Îl slăvesc pe Dumnezeu întocmai ca oarecând la facerea lumii, căci naşterea lui Iisus înseamnă – după Sfântul Grigorie Teologul – „o nouă creaţie a lumii, mai exact readucerea ei în starea primordială”.

Îngerii sunt fiinţe spirituale şi cereşti, care se găsesc foarte aproape de Dumnezeu, pe Care Îl servesc, Îl apără şi Îl preamăresc. Ei alcătuiesc lumea supranaturală ale cărei integritate, bunăvoinţă şi supunere sunt indiscutabile (cf. I Regi 29, 9; II Regi 14, 17). Fiind intermediarii necesari ai Celui Preaînalt, în lucrarea Sa asupra oamenilor, ei se pot arăta acestora ca purtători ai unor porunci sau veşti speciale de la Dumnezeu (cf. Jud. 6, 11-23; 13, 3-5).

Ei au fost creaţi pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul „celor ce trebuie să moştenească mântuirea” (cf. Evr. 1, 14). Deci, îngerii sunt nişte servitori la ordinele lui Dumnezeu. Lucrarea lor include: instruirea (cf. Fapte 10, 3-6), eliberarea (cf. Ps. 33, 7), mângâierea (cf. Mt. 1, 20), călăuzirea (cf. Fapte 8, 26), încurajarea (cf. Fapte 27, 23-24) şi, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim (cf. Lc. 16, 22). Îngerii ne apără contra atacurilor neîncetate şi a obstacolelor puse în calea noastră de vicleanul diavol, care „doreşte să despartă pe înger de om”, cum zice Sfântul Isaac Sirul.

După ce, în formidabile melodii, au salutat venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, îngerii au avut un rol important în viaţa şi în slujirea Lui. Ei au apărut, la naşterea Sa, Fecioarei Maria (cf. Lc. 1, 26-38), Dreptului Iosif (cf. Mt. 1, 20; 2, 19) şi păstorilor (cf. Lc. 2, 9-12). După ispitirea lui Iisus în pustie, ei I-au slujit (cf. Mt. 4, 11). Un înger L-a întărit în Ghetsimani (cf. Lc. 22, 43) şi tot un înger a răsturnat piatra de pe mormântul Său (cf. Mt. 28, 2-7).

Îngerii erau cu Mântuitorul în momentul înălţării Lui la cer (cf. Fapte 1, 10-11). Ei sunt asociaţi şi cu Judecata de Apoi, când Îl vor însoţi pe Domnul (cf. Mc. 8, 38; II Tes. 1, 7). Înainte de aceasta, îngerii vor avea o misiune specială cu prilejul ultimei bătălii cosmice între ei şi diavoli, între Hristos şi Antihrist (cf. Apoc. 12, 7-11). Însă, până atunci, aceşti avocaţi şi prieteni nevăzuţi ai noştri promovează planul lui Dumnezeu cu noi. Ei schimbă circumstanţele fără speranţă în perspective strălucite şi satisfac, prompt şi deplin, trebuinţele sufleteşti şi fizice ale oamenilor.

Sfinţii îngeri Îl asistă pe Creatorul lor, în timp ce El, în mod suveran, controlează Universul. Ei lucrează în viaţa omului pentru „a-l păzi în toate căile sale” (cf. Ps. 90, 11) şi se aşază zilnic alături de fiecare dintre noi. Am fi fascinaţi dacă am putea să-i auzim mângâindu-ne sau să-i vedem veghind în imediata noastră apropiere. Îngerii de lumină nu numai că ne oferă asistenţa lor ocrotitoare, dar sunt şi modele bune de urmat, precum ni-i prezintă Sfântul Ioan Gură de Aur. De la ei învăţăm smerenia, ascultarea, curăţia, rugăciunea, înţelepciunea şi iubirea faţă de om.

De aceea, se cuvine să trăim asemenea lor, să-i chemăm la nevoie şi în primejdii, să-i asociem la munca noastră, încredinţându-le greutăţile noastre.

Totodată, trebuie să facem mai asiduă rugăciunea către ei, mai puternică relaţia cu ei şi mai profundă afecţiunea noastră faţă de aceşti soli cereşti rânduiţi de Dumnezeu spre a ne călăuzi în acord cu voinţa Sa. Astfel ne vom bucura întotdeauna de intervenţia energică a îngerilor şi vom fi învăluiţi de iubirea lor, ca într-o sferă protectoare.

Iubiţi credincioşi, trăim timpuri în care răul este prezentat sub forma binelui, păcatul ca exercitarea propriei libertăţi, iar nesupunerea faţă de Legea lui Dumnezeu ca o nouă cucerire a lumii pervertite. Mulţi oameni devin, astăzi, victime erorilor, păcatelor şi necurăţiei, care le abrutizează sufletele, întunecând frumuseţea lor. Peste pământ planează atacul duhurilor rele şi viaţa fizică este rănită prin nenorociri şi atentate, prin războaie şi explozii de violenţă, prin boli grave şi calamităţi devastatoare. Toate acestea ne arată că se abate, treptat, „mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării” (Efes. 5, 6).

Întorcându-ne la Tatăl creator şi proniator, pe calea convertirii sau a schimbării inimii, şi intensificând legătura cu El prin ascultare şi rugăciune, noi ne vom elibera de relele ce ne sufocă existenţa. La aceasta ne cheamă „taina minunată” a Betleemului, în faţa căreia a răsunat muzica serafică a cerului, iar mesajul păcii şi al buneivoiri a coborât, de sus, „în latura şi în umbra morţii” (Is. 9, 1). Numai respectând şi practicând poruncile lui Dumnezeu şi preamărindu-L cu îngerii, omenirea poate experimenta tihna mult dorită, iar lumea noastră poate deveni o grădină a frumoaselor împliniri. Cu această certitudine întâmpinăm noi sfintele sărbători, pe care doresc să le petreceţi sănătoşi şi voioşi, sub aripi de îngeri.

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei”.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Sistemul de iluminat public din orașul Abrud va fi modernizat și reabilitat, printr-o investiție de peste 790.000 de lei

Publicat

Primăria Abrud va moderniza și reabilita sistemul de iluminat public din oraș, printr-o investiție de peste 790.000 de lei. Proiectul prevede, printre altele, înlocuirea a 800 de corpruri de iluminat cu aparate cu surse LED și implementarea unui sistem inteligent de management și control prin telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat. 

Primăria Abrud a lansat vineri, 21 ianuarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru modernizarea și reabilitarea iluminatului public în oraș.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 795.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din starea tehnică actuală a rețelelor iluminat, zona studiată și implicit aparatele de iluminat existente fiind învechite și în marea majoritate la finalul duratei normale de viață.

Descrierea modului de realizare a lucrărilor de bază

Pentru toate aparatele de iluminat, se vor executa următoarele lucrări necesare demontării, montării lor și instalării sistemului inteligent de management prin telegestiune:

– Lucrări de înlocuire a aparatelor de iluminat:

 • Deconectare sistem de iluminat existent;
 • Demontare aparate iluminat existent;
 • Demontare brațe și brățări existente unde este cazul;
 • Montare braţe şi brăţări noi unde este cazul;
 • Montare aparate de iluminat noi;
 • Realizare conexiuni;
 • Instalarea sistemului inteligent de management prin telegestiune;
 • Configurare iniţială sistem de telegestiune;
 • Testare, verificare şi punere în funcţiune;
 • Recepție lucrări.

Principalele lucrări care se impun a se executa în cadrul proiectului pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orasului Abrud sunt următoarele:

 • Demontarea aparatelor de iluminat existente si a elementelor conexe – 800 buc.
 • Montarea pe stâlpii existenți și proiectați, a aparatelor de iluminat cu surse LED (aparate împărțite pe clase de iluminat) – 800 buc. și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare, etc.) – 250 buc;
 • Implementarea unui sistem inteligent de management și control prin telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat;

Printre obiectivele specifice ale proiectului, care vor influența în mod direct viața cetățenilor, se numără:

1. Reducerea consumului de energie electrică și implicit al emisiilor de CO2. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluții tehnice:

 • Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea cu aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED.

2. Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluții tehnice:

 • Aparatele noi care se vor monta, vor fi echipate cu driver de comandă, capabil să funcționeze cu sisteme de management prin telegestiune.
 • Toate aparatele noi instalate vor fi noi și vor avea garanție minim 5 ani și durata de funcționare minim 100.000 ore. În acest fel se va reduce numărul intervențiilor pentru întreținere și mentenanță.

3. Realizarea unui iluminat la nivelul zonelor vizate care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluții tehnice:

 • Aparatele de iluminat se vor monta pentru a se obține un iluminat uniform și de o intensitate constantă.

4. Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte:

 • Iluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere a delicvenței în orașe, în timp ce iluminatul stradal intervine în reducerea numărului de accidente nocturne;
 • Respectarea calculelor luminotehnice, în alegerea aparatelor de iluminat astfel încât parametrii indicilor de orbire, în special pentru conducătorii auto, să fie îndepliniți conform standardelor în vigoare;
 • Siguranţa traficului atât pentru automobilişti cât şi pentru pietoni, în acest fel participantul la trafic reuşeşte să distingă mai bine obstacolele şi identifică mai uşor semnalizările, iar limitele câmpului său vizual şi abilitatea sa de apreciere a distanţelor vor deveni normale;
 • Totodată prin folosirea senzorilor de prezenţă, se vor crea facilităţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, astfel noua infrastructură adaptându-se la siguranţa acestor persoane.

5. Diminuarea poluării luminoase, prin:

 • Amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
 • Folosirea corectă a distribuțiilor simetrice și asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
 • Orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, să fie cât mai aproape de orizontală (înclinare maximă admisă de 150);
 • Evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
 • Aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă iluminării;
 • Alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
 • Evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).

6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului, prin:

 • Alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, care respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus posibilitatea de alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;

Necesarul de aparate de iluminat pentru realizarea unui iluminat public stradal conform standardelor, este de 800 buc.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

23 ianuarie: 14.088 cazuri COVID și 22 decese înregistrate în România, în ultimele 24 de ore

Publicat

Au fost înregistrate 14.088 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminică, 23 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategică.

În același interval au fost raportate 22 decese (față de 48 decese, raportate cu o zi în urmă).

Comparativ, sâmbătă erau înregistrate 19.371 cazuri în 24 de ore.

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 23 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 14.088 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 22 decese. Nu au fost raportate decese anterioare.

Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

CEO-ul Pfizer: Cel mai bun scenariu este să avem un vaccin anti-Covid anual, nu doze booster frecvente

Publicat

Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a spus sâmbătă că un vaccin anual împotriva COVID-19 ar fi de preferat unor doze de rapel cu o frecvență de 4 sau 5 luni în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, relatează Reuters.

Vaccinul COVID-19 de la Pfizer/BioNtech s-a dovedit a fi eficient împotriva formelor severe de boală și în prevenirea deceslor cauzate de varianta Omicron, dar mai puțin eficient în prevenirea transmiterii.

Odată cu creșterea numărului de cazuri, unele țări au extins programele de administrare a dozelor booster sau au scurtat distanța dintre doze, în timp ce guvernele se străduiesc să întărească protecția cetățenilor.

Într-un interviu acordat publicației israeliene N12 News, Bourla a fost întrebat dacă vede posibilitatea administrării unor doze de rapel la fiecare patru până la cinci luni în mod regulat.

„Acesta nu va fi un scenariu bun. Ceea ce sper (este) să avem un vaccin pe care va trebui să-l faceți o dată pe an. O dată pe an – este mai ușor să convingi oamenii să îl facă. Este mai ușor pentru oameni să-și amintească.

Deci, din perspectiva sănătății publice, este o situație ideală. Căutăm să vedem dacă putem crea un vaccin care să acopere Omicron, dar să nu uite nici celelalte variante și asta ar putea fi o soluție”, a spus Bourla.

CEO-ul Pfizer a mai spus că ar putea fi gata să solicite aprobarea unui vaccin modificat pentru a lupta împotriva Omicron și să-l producă în masă în luna martie.

Citând trei studii, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a declarat vineri că o a treia doză de vaccin ARNm este cheia pentru combaterea variantei Omicron a coronavirusului, oferind o protecție de 90% împotriva spitalizării.

Un studiu preliminar publicat luni de Centrul Medical Sheba din Israel a constatat că o a patra injecție crește nivelurile de anticorpi mai mult decât o face cea de-a treia doză, dar probabil că nu este suficient pentru a nu te infecta cu Omicron. Cu toate acestea, o a doua doză booster a fost recomandată pentru grupurile de risc, a spus Sheba.

sursa: hotnews.ro, reuters.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Ministerul Educației: Bursele de studiu și de ajutor social pentru elevi. Termenul de depunere a documentelor este 31 ianuarie

Publicat

Ministerul Educației anunță că termenul de primire a dosarelor de bursă pentru elevi este 31 ianuarie 2022 iar în condițiile actuale pandemice dosarele de bursă pot fi depuse chiar prin e-mail sau poștă. Școala va trebui să confirme primirea documentelor.

„Având în vedere situația epidemiologică actuală, depunerea la unitatea de învățământ a cererilor și actele care dovedesc dreptul de acordare a bursei, după caz, pentru obținerea bursei de studiu, respectiva porție de ajutor social, în semestrul al doilea se poate realiza inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, scanate sau fotocopiate, pe adresa de e-mail comunicată de unitatea de învățământ sau prin poștă, cu confirmare de primire până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv”, se precizează într-un emis de Ministreul Educației și citat de edupedu.ro

Școlile vor trebui să confirme primirea documentelor prin e-mail, la adresa comunicată.

Burse școlare: Listele beneficiarilor vor fi revizuite în funcție de situația școlară a elevilor

Unul dintre cele mai interpretate criterii de acordare a burselor din noul ordin a fost cel care prevedea că în semestrul al II-lea lista beneficiarilor este revizuită „în funcție de situația școlară a elevilor”.

Ministerul Educației susține că este vorba despre o reviziuire dpoar pentru clasele a V-a și a IX-a, deși în ordin nu există această precizare. Mai mult, Ministerul Educației susține că prin revizuire a vrut să scrie că înseamnă și eliminarea elevilor care nu mai sunt elevi în acea școală.

„Revizuirea semestriala lista beneficiarilor, în funcție de modificările survenite în situația școlară a elevilor, prevăzută la articolul 8 alineatul 3 presupune adăugarea elevilor de clasa a V-a, adăugarea sau eliminarea elevilor de clasa a IX-a, precum și eliminarea elevilor care nu mai au calitatea de elevă respectiva unitate de învățământ”, se arată în precizările oficiale.

Cum se acordă bursele școlare în 2022

Documentul explică și cum se acordă bursele în acest semestru, pe baza mediilor de la finalul anului trecut. Cu alte cuvinte, doar cei care au avut în anul școlar 2020-2021 media 9,50 și peste, iau de acum bursa de merit, deși pe primul semestru au luat această bursă toți cei care au avut media 8,50 și peste.

„Începând din anul 2011, fără întrerupere, la acordarea burselor de merit și a burselor de studiu se are în vedere situația școlară a elevului din anul școlar precedent.

Excepție fac elevii din clasele a V-a și a IX-a, care pot beneficia de bursă din semestrul al II-lea, conform prevederilor articolului 8 alineatul 1 litera a, b și litera c, respectiv ale articolului 10 alineatul 1, litera a, b și c.

Cum se calculează media generală pentru obținerea bursei școlare

Media generală sau media de pe semestrul I prevăzută la articolul 8 alineatul 1, literele a, b, și c, respectiv articolul 10 alineatul 1, literele a, b și c reprezintă media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor semestriale de la toate disciplinele și de la purtare.

Conform prevederilor articolului 9, acordarea burselor de merit nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens”, se mai arată în documentul trimis de Ministerul Educației în toate școlile.

Criterii generale și completări și pentru bursele sociale pentru elevi

„În categoria elevilor care pot beneficia de bursa socială prevăzută la articolul 14 alineatul 1, litera b se încadrează elevii orfani sau elevii crescuți de un singur părinte, sau elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția copilului sau, după caz instanța judecătorească, în condițiile legii.

Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte; autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte”, potrivit clarificărilor.

„Criteriile generale de acordarea burselor de ajutor social pentru categoriile de elevi prevăzute la articolul 14 alineatul 1 literele b, c și d nu condiționează acordarea acestora de venitul net lunar pe membru de familie.

Prevederea se aplică pentru categoria de beneficiar stipulată la articolul 14 alineatul 1 litera a”.

Elevii care primesc burse sociale fără condiționarea venitului net lunar/membru de familie

Elevii pentru care nu se condiționează acordarea burselor sociale de venitul net lunar pe membru de familie sunt următorii:

 • ”elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 • I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
 • III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
 • IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 • V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 • VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
 • VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
 • VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
 • IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
 • X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 • XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
 • XII. boli genetice;
 • XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
 • XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
 • elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”.

Categorii de elevi pentru care bursele se pot acorda numai dacă este îndeplinit criteriul de venit

Pentru ceilalți elevi, care nu sunt în categoriile de mai sus, bursa socială se poate acorda dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculat în semestrul II, se arată în document. În venituri intră alocațiile și bursele fraților sau surorilor.

„Conform articolului 13 alineatul 1, bursele de ajutor social să stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii majori sau părinții elevilor minori proveniți din familii al cărui venit s-a modificat pe parcursul semestrului I, astfel încât să corespundă criteriilor generale prevăzute la articolul 14, pot depune cerere pentru acordarea burse sociale în semestrul al II-lea.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la articolul 10 alineatul 4, se iau în considerare toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementare pentru copii, precum și venitul din bursă acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul”, potrivit documentului.

Ce venituri sunt folosite la calculul pentru bursele de ajutor social și de studiu

„În aplicarea prevederilor articolului 10 alineatul 1 și respectiv articolului 14 alineatul 1 litera a pentru acordarea burse de studiu, respectiv a bursei de ajutor social, începând cu semestrul al II-lea, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie – decembrie 2021 pentru bursa de studiu și ianuarie – decembrie 2021 pentru bursa de ajutor social, astfel:

 • 1.524 lei, respectiv 1.540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană,
 • 1.556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane,
 • 1.572 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane
 • 1.604 lei pentru salariatul care are patru sau mai multe persoane în întreținere”, precizează ministerul.

”Toate categoriile de elevi prevăzute la articolul 18 primesc bursă de ajutor social și în perioada vacanței lor școlare”.

Categoriile de elevi care primesc bursă de ajutor social și în perioada vacanței lor școlare

 • elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;
 • absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
 • elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

surse: Ministerul Educație, edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate