Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Pastorala de Paște 2021 – PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Publicat

† Cardinal Lucian

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop și Mitropolital Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe,  iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu.

Citește și URĂRI DE PAŞTE 2021 Mesaje și FELICITĂRI de Învierea Domnului. Transmite un gând bun celor dragi de Sărbători

Iubiți credincioși,

„Aceasta este vestea pe care Biserica o aduce lumii: Cristos este libertatea noastră, pentru că este adevărul. Nu un adevăr abstract, căutat orbește de raţiunea mereu neliniştită a omului.

Adevărul este pentru noi persoana lui Cristos. El ne-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Dacă întunericul păcatului este biruit de lumina vieţii, atunci nu există robie care să poată sufoca libertatea”.

Cu aceste cuvinte rostite de Sfântul Ioan Paul al II-lea la Liturghia greco-catolică celebrată în București pe 8 mai 1999, mă adresez Dumneavoastră tuturor astăzi când sărbătorim cu bucurie Învierea Domnului Isus, o Sărbătoare cu o rezonanță cu totul aparte în Anul de grație 2021.

Învierea Ta Cristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri.

Este un cânt de speranță pentru lumea întreagă: Isus a înviat! Cristos este viu și este prezent în mijlocul nostru! Emanuel cel așteptat, Pruncul Divin născut în ieslea Betleemului, este și rămâne alături de noi pentru veșnicie.

Prin Sângele Său vărsat pe lemnul Crucii și prin Învierea Sa glorioasă, Mântuitorul rupe lanțurile morții și ale deznădejdii, aducând lumii întregi mântuirea. Noi credem că Dumnezeu Mântuitorul este viu și ne este alături. Moartea nu are ultimul cuvânt pentru existența umană.

Bogăția în conținut teologic a cântărilor liturgice ne introduce în celebrarea acestui praznic al luminii: „Veniți, din rodul cel nou al viței celei dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, Împărăției lui Cristos să ne împărtășim, lăudându-l pe El ca pe un Dumnezeu, în veci” (Cântarea a VIII-a din Canonul Învierii).

În Duminica Floriilor am purtat și noi ramuri de finic, dar nu le-am purtat pentru a ne acoperi goliciunea (cfr. Gen 3,7), ci pentru a ne îmbrăca cu noul veșmânt adus de Cristos. Avem de acum un alt pom de unde ne luăm ramuri.

Acesta este pomul „cu ale cărui rădăcini mă înrădăcinez eu, sub ale cărui ramuri mă odihnesc, sub a cărui rouă mă răcoresc, din al cărui spirit, ca dintr-o adiere de vânt, mă simt înviorat (…).

Acest pom pentru mine, căruia mi-e foame, îmi este hrană, pentru mine căruia îmi este sete, este izvor, să mă adăpostesc eu, cel care am fost dezbrăcat: ramurile sale sunt spirit de viață, nu mai sunt așadar ramuri de smochin” (Ipolit Romanul, Omilii pentru ziua de Paște).

În Săptămâna Mare l-am contemplat pe Omul durerilor detestat și părăsit de toți, purtându-și crucea către Calvar. În acea cruce se găsesc toate păcatele noastre.

Isus de trei ori a căzut sub greutatea ei dar nu s-a oprit. Este o invitație pentru noi de a ne lua crucea și de a păși încet, fără grabă și fără a ne plânge, urmându-L pe Calea Crucii.

Știind Isus „că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit” (In 13, 1), „a fost răstignit în numele nostru al tuturor și pentru noi toți, pentru ca, atunci când Unul a murit în locul tuturor, noi toți să trăim în El” (Sf. Chiril al Alexandriei).

În felul acesta, ne-a pregătit nouă celor care ne împărtășim cu Trupul și cu Sângele Său, învierea la sfârșitul veacurilor: „cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 54).

De aceea, în ziua sfântă de Paști sărbătorim Învierea prin Cruce. Fiindcă doar în Cruce și prin roadele ei înțelegem ce este Învierea.

În diferite texte patristice se vorbește despre fructul lemnului Crucii printr-o serie de imagini cu privire la pomi, imagini ce sunt însoțite de o repetată invitație la „a gusta” din acest fruct care este însuși Cristos, făcându-se astfel o clară trimitere la Sfânta Euharistie.

Dacă odată, din cauza mâncării, a intrat în lume păcatul și moartea (Gen 3,3), acum, tot prin mâncare, primim viața, primim mântuirea.

Dacă din lemnul verde, din pomul din care a mâncat Adam, a venit moartea, acum din lemnul uscat (Lc 23,31) al Crucii, suntem chemați cu toții să mâncăm și să vedem cât de bun este Domnul, pentru a trăi cu El în veșnicie.

Un lemn verde cândva l-a amăgit pe om, un lemn uscat a mântuit lumea. Cine a mâncat din lemnul verde a primit moartea, dar cine mănâncă din rodul lemnului Crucii, recapătă viața.

Iubiți frați întru Cristos,

Bucuria Paștelui izvorăște din acea chemare tainică, în întuneric:

Veniți să luați lumină!

Evanghelia care a fost proclamată în noaptea trecută ne face și pe noi părtași la bucuria femeilor auzind glasul îngerului:

„Nu este aici, ci a înviat precum a spus” (Mt 28, 6).

Datori suntem și noi, asemenea femeilor care au alergat cu bucurie mare să vestească ucenicilor că Domnul a înviat, să împărtășim speranța oamenilor pe care îi întâlnim, să le descoperim misterul prezenței vii a lui Isus printre noi.

El se află în cel flămând și în cel însetat, în cel întemnițat și în cel străin, în cel gol și în cel bolnav. El este prezent în cel care cerșește la colț de stradă, în cel aflat pe patul de spital, sau în cel care se luptă pentru salvarea vieților.

Înainte de Paști este întotdeauna Vinerea Mare. Suferim și murim împreună cu Domnul pentru a învia împreună cu El. Însă ca să putem primi Învierea, trebuie să trecem prin moarte, trebuie să părăsim tenebrele existenței noastre.

Înviind a treia zi, Răscumpărătorul calcă cu Viața Sa peste orice durere, peste orice lacrimă, peste orice suferință, întrucât toate le-a luat asupra Sa.

Învierea ne arată că nimeni nu este singur în suferință, nimeni nu moare singur. Aceste momente, locuri ale celei mai adânci solitudini, devin pline de prezența Dumnezeului Celui Viu. Cristos Cel Înviat este și rămâne în mijlocul nostru.

Învierea lui Isus Cristos este un fapt real, scris în istoria oamenilor cu litere de sânge. Un fapt la fel de real ca lemnul de pe Golgota, ca spinii din coroană, ca giulgiul în care Cel mort a fost înfășurat și așezat în mormânt.

Învierea Mântuitorului depășește orice putință a imaginației noastre, rămânând totodată o realitate tainică, precum Dumnezeu.

De aceea, învierea lui Isus se descoperă doar celor care au inima curată. Credința creștinilor în Înviere are la temelie umilința lui Dumnezeu, taina Crucii fiind „pentru iudei, sminteală, pentru neamuri, nebunie”, dar pentru noi este „puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor 1, 23-24).

Trăim momente grele, de suferință, de boală. Suntem în continuare în plină pandemie. Vinerea Mare pare să se prelungească, dar știm nu va fi mai mare decât Ziua Învierii.

Crucea, suferința, boala care ne înconjoară trebuie trăite în Cristos, și astfel vor deveni semne prețioase de har și de binecuvântare. Crucea, din semn al pedepsei și al rușinii, devine pentru ucenicii Celui Înviat semn de preamărire și de victorie.

Vinerea Mare, cu pătimirile Domnului, cu durerea și cu agonia lui Isus, devine sărbătoare în lumina și în așteptarea plină de bucurie a Zilei Învierii. Iar Măicuța Sfântă, mama noastră a tuturor, Maica Învierii, este cea care veghează și ne așteaptă la căpătâiul acestei încercări.

După ce la începutul anului l-am însoțit cu durere în trecerea spre veșnicie pe vrednicul ierarh al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, pe data de 2 februarie 2021, de sărbătoarea împărătească a Întâmpinării Domnului în Templu, a fost celebrată deschiderea anului Centenar al Congregației Surorilor Maicii Domnului, Congregație înființată de Mitropolitul dr. Vasile Suciu.

Totodată, după cum cunoașteți, Sfântul Părinte Papa Francisc a închinat Sfântului Iosif anul în curs prin Scrisoarea apostolică „Patris corde”, promovând totodată acest an ca fiind special dedicat familiei.

Recunoscând valoarea inestimabilă a familiei ca un dar special al lui Dumnezeu, Arhieparhia noastră reflectează în decursul acestui an asupra temei propuse: „Familia în drumul spre mântuire”.

De aceea, invocăm pentru toate familiile noastre ocrotirea Sfântului Iosif, inima lui de părinte iubitor, pentru ca primind protecția și ajutorul lui, să-L redescoperim pe Isus ca unicul nostru Mântuitor.

Dragii mei, în toată această perioadă extrem de grea, gândul și rugăciunea mea se îndreaptă în mod deosebit înspre cei care au fost loviți direct de boală și de suferință: episcopi, preoți, persoane consacrate, medici și bunii noștri credincioși, dar și înspre cei care au părăsit această lume fără a putea primi din partea celor dragi nici măcar o mângâiere.

Vă invit pe fiecare să-i purtați în continuare în rugăciune, și cu iubire să le alergăm în ajutor, precum Cristos cel Înviat a venit în mijlocul Apostolilor înfricoșați rostind „Pace vouă”, dăruindu-le încredere și curaj.

Cine ar putea să ne împlinească dorul de pace, de bine, de frumos, de veșnicie, dacă nu Cel care este însăși veșnicia?

Precum ne aduce aminte călugărul Mihai Neamțu a cărui Cauză de beatificare și canonizare se află în faza romană, suntem creați din nimic dar suntem meniți să împărățim veșnic împreună cu Cristos.

Să nu uităm ce ne spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: „se tem de moarte doar cei ce nu cred în înviere”.

Așadar, și noi să nu trăim cu teamă, ci cu speranță în Cel care a înviat pentru noi și care este cu noi până la sfârșit așa cum ne-a făgăduit: „Iată Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului” (Mt 28,20).

Să ne așezăm și noi inima pe lespedea din Mormântul Sfânt. Această atingere vindecătoare să ne facă să gustăm bucuria clipei când îl vom vedea pe Domnul, și Îi vom săruta sfintele Sale picioare precum Magdalena în grădina Învierii.

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa”.

Vestea cea Bună a Învierii să lumineze întunericul din lumea în care trăim, iar Sfântul Praznic al Învierii să fie o nouă primăvară de speranță care să îmbrățișeze întreaga omenire. Prin Cristos cel Înviat să trăim încă de pe acest pământ bucuria de a fi cu El pentru eternitate.

Dimpreună cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, Vă dorim tuturor sărbători sfinte și binecuvântate.

Cristos a înviat!

Adevărat a înviat!

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-CatolicăDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Vineri, 20 mai: Bursa generală a locurilor de muncă, la Alba Iulia. Oportunități de angajare

Publicat

locuri de munca

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba organizează vineri, 20 mai, bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul va avea loc la Alba Iulia, în sala de conferințe PAEM aflată pe strada Bucovina, nr. 6, în zona Piața Centru. 

Bursa generală a locurilor de muncă se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional.

Obiectivul principal al evenimentului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, oferind posibilitatea interacţiunii directe dintre angajator şi solicitant.

Angajatorii interesaţi în selecţionarea forţei de muncă sunt invitaţi să participe la bursă pentru a cunoaşte direct oferta de forţă de muncă, de a recruta şi selecta personal în vederea ocupării locurilor de muncă vacante.

Agenţii economici se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea confirmării participării la acest eveniment şi pentru a completa Anexa nr.1a la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la locurile de muncă disponibile sau le pot transmite pe adresa de e-mail: ajofm.ab@anofm.gov.ro

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Evenimentul este organizat de ANOFM la nivel național în 76 de locații și se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să se angajeze sau să își schimbe locul de muncă, după caz, asigurând interacționarea directă dintre angajatori și solicitanții de loc de muncă.

foto: arhivă

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Festivalul de Teatru „Povești” Alba Iulia: PROGRAMUL de luni – Sperietoarea de păsări, Sînt o babă comunistă, expoziție de costume

Publicat

Luni este a doua zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program generos de evenimente: expoziții de costume, dialoguri cu spectatorii, lansări de carte și mai multe spectacole de teatru.

Festivalul este organizat încă de la prima ediţie, în 2006, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Alba. La actuala ediţie, bugetul alocat a fost de 710.00 de lei, potrivit preşedintelui CJ Alba, Ion Dumitrel.

Preţul unui bilet porneşte de la 7 lei (pentru copii şi adolescenţi) şi ajunge la 28 de lei, pentru adulţi. Studenţii şi pensionarii vor plăti 14 lei pentru un bilet.

Vezi: 15 – 21 mai: Festivalul de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia. Spectacole faine, pentru oameni mari și pentru cei mici. PROGRAMUL

Managerul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, Ioana Bogăţan, a spus că va fi o săptămână de teatru la Alba Iulia de care publicul trebuie să se bucure, cu peste 70 de evenimente.

Program Festivalul Internațional de Teatru „POVEŞTI” – Luni, 16 mai

11:00 Sperietoarea de păsări, regia Adela Moldovan

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa marionete

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min

11:00 Vlogger la 13 ani, de Dan Lungu

Lansare de carte

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 #acedesiguranță, regia Bobi Pricop

Coproducție Teatrul de Stat Constanța, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe, Teatrul de Nord Satu Mare

Spectacol-instalație pentru adolescenți / 16 +

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h 10 min.

13:10 Dialoguri

Bobi Pricop în dialog cu spectatorii

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia

17:00 Punto y Coma

Compania Teatrală Cia el Cruce, Spania

Spectacol de teatru-circ / 6+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 50 min.

18:00 – 20:00 Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 Sînt o babă comunistă, de Dan Lungu

Lansare de carte

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min.

19:00  Sunt o babă comunistă, regia Antonella Cornici

Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 45 min.

Programul integral este disponibil pe site-ul festivalului.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

PNȚCD anunță că pregătește o alianță politică cu partidul lui Liviu Dragnea, pentru alegerile din 2024

Publicat

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, anunță că pregătește o alianță politică cu Alianța pentru Patrie (APP), noul partid al fostului președinte PSD Liviu Dragnea.

„O alianță politică între PNȚCD și APP este mai mult decât vitală pentru România, răspunzând dezideratului celei mai mari părți a poporului român, în perspectiva alegerilor generale din 2024, de constituire a unei platforme formată din partidele suveraniste autentice”, au susținut Aurelian Pavelescu și Liviu Dragnea, într-un comunicat de presă.

Anunțul vine după ce Liviu Dragnea a participat, sâmbătă, la ședința Biroului de Conducere al PNȚCD, unde s-a discutat despre o alianță „națională suveranistă”.

Potrivit comunicatului, Dragnea crede că PNL și PSD și-au dat mâna într-o „alianță a trădării naționale”, iar bătălia electorală din 2024 nu va mai fi între stânga și dreapta, ci intre suveranism și globalism, între „dragoste de țară și vânzare de țară”.

Președintele PNȚCD. Aurelian Pavelescu, a subliniat că este nevoie de o forță politică care să militeze pentru o „Europă a Națiunilor Suverane”, alături de celelalte forțe europene suveraniste.

Întâlnirea lui Liviu Dragnea cu membrii biroului de conducere al PNȚCD vine pe fondul unor discuții avansate, duse de mai mult timp între PNȚCD și APP, obiectivul fiind încheierea unei alianțe politice pentru alegerile din 2024.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 16-22 mai: Variații de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Publicat

Săptămâna viitoare în județul Alba temperaturile vor varia de la o zi la alta. Luni și marți maximele vor atinge 24 – 25 de grade Celsius, iar miercuri nu vor depăși 16 – 17 grade. În weekend se încălzește din nou, fiind anunțate temperaturi maxime de 27-28 grade Celsius.

Sunt posibile ploi și furtuni luni, marți și miercuri

La munte, temperaturile maxime vor varia între 10-19 grade la Oașa și 12-19 grade la Arieșeni.

Prognoza meteo în localități din județul Alba, 16 – 22 mai

Luni, 16 mai

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în unele zone

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; o furtună în unele zone

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; în mare parte însorit

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în unele zone

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în unele zone

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de  7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în unele zone

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în unele zone

Marți, 17 mai

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; ploi

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Miercuri, 18 mai

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploi

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse

Joi, 19 mai

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial înnorat

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant însorit

Vineri, 20 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Sâmbătă, 21 mai

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime 20 grade Celsius; parțial înnorat

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare printre nori înalți

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Duminică, 22 mai

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtuni sporadice

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; după un început noros, soarele revine

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; după un început noros, soarele revine

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

sursa: accuweather.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax