Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Pensia anticipată: ce documente ai nevoie în 2023 pentru a putea ieși mai repede la pensie. Condițiile care trebuie îndeplinite

pensii 2024

Publicat

Românii care doresc să iasă la pensie anticipat în 2023 au două posibilități: fie să depășească stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani, fie să mai aibă cinci ani până ajung la vârsta standard de pensionare. Cei care îndeplinesc aceste condiții trebuie să depună un dosar care să cuprindă mai multe documente.

Pensia anticipată și pensia anticipată parțială se poate obține cu câțiva ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. 

Deși vine cu bani mai puțini, destul de mulți apelează la ea, având în vedere că diferența de bani nu merită, de multe ori, 8 ore de muncă.

Astfel, oamenii preferă să se bucure de anii respectivi, mai ales că au realizat stagii complete de cotizare.

Peste 100.000 de pensionari din România se încadrează celor două situații.

Cine poate obține pensia anticipată

La ora actuală, vârsta de pensionare în România este de 65 de ani, pentru bărbați și de 62 de ani, pentru femei, dar în cazul acestora ea va crește gradual până la 63, din 2025.

Toți românii care au îndeplinit stagiul minim de cotizare pot ieși la pensie, iar aceasta este de trei feluri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263.

Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Cererile prin care se face solicitarea pensionării anticipate

Document: Model de cerere stagiu de cotizare

Document: Model de cerere pensie anticipată

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente,  este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora.

Ce trebuie să conțină adeverințele pentru pensionare

Aceste adeverințe vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de
 • încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Acte necesare pentru pensionarea anticipată în 2023:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi
 • copie;
 • Livretul militar (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;
 • Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);

Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă

Potrivit CNPP, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare, după caz, a plăţii pensiei (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Recalcularea şi revizuirea pensiei anticipate

Pensia anticipată se poate recalcula:

 •     • prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia,
 •     • în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia

Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare pentru recalcularea și revizuirea pensiei anticipate:

 •    • cerere de recalculare;
 •    • talon de pensie;
 •    • actul de identitate al solicitantului: BI/CI
 •    • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Stagiile de cotizare realizate după data acordării drepturilor de pensie anticipată, în condiţiile suspendării, după caz, a  plăţii acestora, se valorifică doar la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă(vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Cum se face revizuirea pensiei anticipate

Revizuirea pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie  de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax