Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilier la APM Alba, asistenţi şi operatori la Ambulanţă, educatori şi alte funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

agentia de protectie a mediului albaÎn luna iulie, se organizează concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în perioada iunie – iulie şi condiţii de participare:

Agenția pentru Protecția MediuluiAlba

consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare (funcţie publică de execuţie, temporar vacantă – pe perioadă determinată)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie, fizică, inginerie chimică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 3 iulie 2015, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, județul Alba, telefon 0258/813.290.

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

asistent medical generalist PL (2 posturi), la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiții: diplomă de şcoală sanitară post liceală sau echivalentă; certificat de membru vizat la zi; 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 iulie 2015, ora 15:00.

Concurs: 14 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 17 iulie 2015, ora 10:00: proba practică; 20 iulie 2015, ora 10:00: proba interviu.

operator registrator de urgenţă debutant (2 posturi): un post la Staţia Centrală Alba lulia şi un post – Substaţia Câmpeni.

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; cunoştinţe operare PC.

Concurs: 15 iulie 2015, ora 8.00: proba scrisă; 20 iulie 2015, ora 14:00: proba practică; 21 iulie 2015, ora 08:00: proba interviu.

ambulanţier (2 posturi): un post la Staţia Centrală Alba lulia şi un post la Substaţia Aiud.

Condiţii: diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B, C, diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist şi cel puţin un an ca şofer autosanitară I.

şofer autosanitară II la Staţia Centrală Alba lulia.

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B, C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 3 ani vechime ca şofer profesionist

Concurs: 15 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 20 iulie 2015, ora 12:00: proba practică; 21 iulie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2015, ora 15.00

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Funcţii contractuale de execuţie

referent IA – Serviciul Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi administrativ, cu locul de muncă la Complex de Servicii Comunitare Aiud – Sâncrai

educatori (2 posturi) – Casa de tip „Speranţa Copiilor” Cugir

– educator – Casa de tip Familial nr. 4, Blaj

educator la Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio”,  Alba Iulia (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2015, ora 16.00

Concurs: 16 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266, interior 115.

 

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iunie 2015, ora 16:00

Concurs: 3 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj

Funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată

psiholog debutant I. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea psihologie.

educator debutant. Condiţii: studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil pedagogic, specialitatea învăţător, educator

asistent social debutant. Condţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea asistenţă socială.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 iulie 2015

Concurs: 13 iulie 2015, ora 10,00: proba scrisă; 15 iulie 2015, ora 14,00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

 

Primăria Orașului Cugir

psihopedagog – Serviciul Public de Asistență Socială a orașului Cugir – Birou Centru Multifuncțional

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile psihopedagogie specială, asistență socială; curs de pregătire psihopedagocică pentru educație specială organizat de Ministerul Educației și Cercetării; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 iulie 2015, ora 11:00: proba scrisă; 20 iulie 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Municipiului Aiud

șef centru, gradul II al Biroului Centru Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapie sau psihologie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 20 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– trei posturi vacante, funcţii contractuale de execuţie, din cadrul Biroului Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi la Serviciul Public de Asistenţă Socială

psiholog practicant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie, atestat de liberă practică autonom în psihologie clinică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 1 an.

psihopedagog debutant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie specială.

kinetoterapeut. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 iulie 2015, ora 16.00

Concurs: 13 iulie 2015, ora 10:00- proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Juridic, resurse umane şi achiziţii publice. Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, profil economie, ştiinţe administrative, drept; vechime minimă în specialitatea studiilor: 4 ani;

bune cunoştinţe operare calculator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 17 iulie 2015, ora 09:00: proba scrisă – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Alba, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68; 21 iulie 2015, ora 10:00: proba interviu – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Alba, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68.

auditor IA în cadrul Compartimentul Audit Public Intern. Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţe Economice; bune cunoştinţe operare calculator; vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni; avizul favorabil al şefului Compartimentului dc audit public intern din cadrul ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Judeţean Alba, conform Normelor generate privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 13 iulie 2015, ora 10:00: interviul pentru obţinerea avizului din partea şefului Compartimentului de Audit Public Intern – sala de şedinţe a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 17 iulie 2015, ora 14:00: proba scrisă – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Alba, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68; 21 iulie 2015, ora 12:00: proba interviu – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Alba, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, Județul Alba, telefon 0258/813.300.

Consiliul Judeţean Alba

– două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul Biroului accesare şi coordonare proiecte

inspector de specialitate gradul IA: studii superioare în domeniile: economic, juridic, tehnic; vechime generală în muncă 5 ani din care 2 ani experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană (POR/POSDRU/ POSCCE/Granturile SEE şi Norvegiene, Programe guvernamentale); limba engleză, nivel avansat.

inspector de specialitate gradul I: studii superioare în domeniile: economic, juridic, tehnic; vechime generală în muncă 3 ani din care 2 ani experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană (POR/POSDRU/ POSCE/ete.); limba engleză, nivel avansat.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 2 iulie 2015, ora 15.00.

Concursul se va organiza în 10 iulie 2015, ora 10,00. proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

AICI, mai multe detalii.

șef Serviciu dezvoltare, strategii, programe – Direcția dezvoltare și bugete

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să fie numiți într-o funcție publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2015, ora 16:00

Concurs: 10 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă, la sala de ședință a Consiliului Județean Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Informatică. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Asistență socială, învățământ, sănătate. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau asistență socială; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2015, ora 16.00

Concurs: 7 iulie 2015, ora 10:00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare pe calculator; 10 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă,la sala de ședință a Consiliului Județean Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Judeţean Alba din str. Piaţa Ion I.C.Brătianu nr. 1, telefon: 0258/813.380, interior 7010.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

șef serviciu, gradul I, studii superioare, la Serviciul Redacţia „Discobolul”

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechime în muncă de minimum 9 ani; experienţă în domeniul editorial de minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2015, ora 16.00.

Concurs: 8 iulie 2015, ora 10,00: proba scrisă – Sala de Ședințe – bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia; 10 iulie 2015, ora 16,00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, din str. Morii, nr. 8, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Primăria Municipiului Alba Iulia

inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Direcția Asistență Socială, Serviciul prestații sociale și evaluare socială primară, Compartiment ajutoare financiare speciale (2 posturi)

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: asistență socială; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concurs: 15 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

șef birou, gradul II, la Biroul întreținerea domeniului public din Serviciul întreținerea domeniului public în Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administrație publică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; cunoștințe de operare PC: nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iunie 2015, ora 15:00

Concurs: 9 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– funcţii contractuale de execuţie:

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2,  telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiului Sebeș

referent IA la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş

Condiţii: studii medii; vechime în muncă minimum 5 ani în activitatea de prevenire – Situaţii de Urgenţă; pregătire în specializarea cadru tehnic PSI; curs inspector Protecţie civilă; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 iulie 2015, ora 16:30

Concurs: 7 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 9 iulie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei, nr.1, camera 2C, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

Primăria comunei Ciuruleasa

inspector debutantRelaţii cu publicul studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

cunoștințe operare PC, nivel avansat;

referent debutantCompartimentul financiar contabil. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

cunoștințe operare PC, nivel avansat;

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 16 iulie 2015, ora 9:00: proba scrisă; 20 iulie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, jud.Alba, telefon: 0258/780605 fax: 0258/780605

 

Primăria Orașului Teiuș

muncitor calificat I la Compartiment administrare domeniu public şi privat în cadrul Primăriei oraşului Teiuş.

Condiţii: studii generale; vechime în munca minimum 10 ani; permis de conducere categ. B, C, E.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 iulie 2015, ora 13.00

Concurs: 15 iulie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 25.

 

Primăria Oraşului Abrud

muncitor calificat, treapta I conducător autospecială, în cadrul Serviciului Public de Salubritate Abrud

Condiţii: vechime efectivă în muncă conducător autospecială: minimum 5 ani, dovedită cu carnet de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă; studii medii; atestat profesional pentru transport marfă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 iulie 2015, ora 14:00

Concurs: 16 iulie 2015, ora 10.00: proba scrisă; 17 iulie 2015, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Abrud din Piaţa Eroilor, nr. 1, telefon 0258/780.519, interior 18.

Primăria Comunei Șibot

administrator public.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea economică; minimum 2 ani vechime în specialitate; minimum 8 ani vechime în administraţie publică; certificat de calificare Operatori introducere, validare şi prelucrare date (Word, Excel, Internet Explorer); certificat accesarea fondurilor europene; certificat de absolvire manager de proiect; certificat managementul şi administrarea serviciilor publice; certificat organizarea dezvoltării în mediul rural.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iunie 2015, ora 13.00.

Concurs: 6 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 7 iulie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Șibot, Județul Alba din str. Principală, nr. 153, telefon: 0258/760.101.

Primăria Orașului Ocna Mureș

– muncitor calificat I sudor – cod cor 721208 – Serviciul de Gospodărie Orăşenească, Compartimentul Întreţinere, Reparaţii, Deszăpezire. Condiţii: certificat de calificare profesională în meseria de sudor; vechimea în muncă – 5 ani.

– muncitori calificați – îngrijitori zone verzi – cod cor 931202 (2 posturi) – Compartimentul Zone Verzi. Condiţii: studii generale

şofer – cod cor 833101 – Serviciul de Transport Public Local. Condiţii: studii profesionale sau generale; permis auto în categoria de transport D; atestat profesional de transport public de persoane; aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; vechime în meseria de şofer -5 ani.

Concurs: 2 iulie 2015, ora 16:00: proba suplimentară eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice; 10 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și orele de susținere a interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

AICI, mai multe posturi.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Polițiștii din Alba vor primi două pistoale radar, trei sonometre și trei echipamente pentru măsurarea transparenței geamurilor

Publicat

Consiliul Județean Alba cumpără echipamente de măsurare a nivelului de zgomot (sonometre), de măsurare și înregistrare a vitezei de deplasare a autovehiculelor (radare/pistoale laser) și de măsurare a transparenței geamurilor (Tint Meter).

Acestea urmează să fie achiziționate în cadrul unui proiect pentru creșterea capacității operaționale la solicitările cetățenilor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor IPJ Alba. 

În acest sens Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare echipamente de măsurare.

Valoarea totală estimată este de 201.870 lei, fără TVA.

Potrivit documentației, vor fi achiziționate:

 • echipament de măsurare zgomot (sonometre) – 3 buc. – valoare estimată: 75.000 de lei
 • echipament de măsurare și înregistrare a vitezei de deplasare a autovehiculelor (pistol laser) – 2 buc. – valoare estimată: 122.000 de lei
 • echipament de măsurare transparență geamuri (Tint Meter) – 5 buc. – valoare estimată: 4.870 de lei

Specificații tehnice

Sonometru 2245 (sau echivalent) pentru măsurarea nivelului de zgomot ambiental și la nivelul țevii de eșapament, incluzând:

 • calibrator
 • microfon special
 • protecție zgomot ambiental
 • echipament Ipad sau echivalent pentru control la distanță
 • încărcător
 • trepied
 • buletin de verificare metrologică valabil minim 1 an
 • certificat de etalonare emis de INM pentru sonometru și calibrator valabil 3 ani
 • geantă de transport
 • aplicație de măsurare a zgomotului la țeava de eșapament
 • pachet de instruire și certificare operatori

Pistol laser TruCam2 (sau echivalent) pentru supravegherea, măsurarea și înregistrarea vitezei de deplasare a autovehiculelor, incluzând:

 • card SD 32 GB și cititor card SD
 • geantă Pelicase pentru transportul în siguranță
 • 2 bucăți acumulator reîncărcabil
 • alimentator curent electric pentru rețea 220V și 12V
 • parasolar
 • suport umăr și suport trepied
 • aplicația software TruCAM2Viewer sau echivalent
 • 3 bucăți stylus pentru controlul ecranului tactil
 • buletin de verificare metrologică valabil minim 1 an
 • certificat de calibrare și garanție
 • kit de utilizare pe timp de noapte
 • trepied

Tint Meter Inspector II (sau echivalent) pentru măsurarea transparenței geamurilor autovehiculelor, incluzând:

 • construcție din 2 piese, pentru utilizarea la orice tip de geam, inclusiv lunetă
 • autocalibrare
 • interval de măsurare transparență: 0% – 100%
 • timp afișare rezultat: maxim 1 secundă
 • măsurătorile nu sunt afectate de lumina ambientală
 • geantă transport
Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALERTĂ: Tentativă de înșelăciune în numele Poliției Române. Amendă falsă de la ”Brigada Rutieră”, primită pe email

Publicat

Mai mulți șoferi români au primit e-mail-uri prin care au fost informați că ar fi fost sancționați în trafic pentru depășirea vitezei legale. Acestora li s-a cerut să plătească amenda online.

Poliția Română atrage atenția pe contul de Facebook asupra unei înșelătorii și avertizează românii să nu dea curs unor astfel de solicitări.

De pe o adresă de e-mail ce pare a fi a Brigăzii Rutiere vine o amendă electronică, în care șoferul este informat că a fost sancționat în trafic și că poate plăti jumătate din amendă prin plată online.

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanții Poliției Române atrag atenția că este vorba de un nou tip de înșelăciune.

„Acest e-mail nu este emis de Poliția Română! Este doar un nou tip de înșelăciune! Nu dați curs unor astfel de solicitări și verificați orice foarte bine, înainte de a introduce online datele bancare!”, spun polițiștii din cadrul IGPR, pe pagina oficială de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Patru angajați ai ISU Alba au alergat 17 kilometri, de la Sebeș la Alba Iulia. Ștafeta Veteranilor – Invictus, la Sala Unirii

Publicat

Patru angajați ai ISU Alba au participat miercuri la Ștafeta Veteranilor, Invictus. Aceștia au alergat peste 17 kilometri, de la Sebeș la Alba Iulia. 

Reprezentanții instituției au postat pe Facebook o serie de fotografii de la eveniment.

”Suntem onorați că am luat parte la acest eveniment național unde am îmbinat pasiunea pentru sport cu recunoștința pe care o purtăm în suflet pentru eroi.

Colegii noștri, plt. adj. Suvaina Cosmin, plt. maj. Avram Mihai, sg. maj. Madaras Mădălin, sg. maj. Nasta Cătălin au ales să participe la acest deosebit eveniment.

Aceștia au preluat ștafeta din Municipiul Sebeș, au alergat peste 17 kilometri, până în orașul din Inima României – Alba Iulia unde, de asemena, s-a predat ștafeta care va avea ca destinație Municipiului Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.

Acțiunea organizată de Asociația Invictus România presupune purtarea în alergare, pe trei trasee, a unei ștafete reprezentată de una dintre culorile drapelului tricolor – albastru, galben și roșu,

Regula este ca, în permanență, cel puțin doi participanți să se afle în alergare, ducând, în acest mod, ștafeta mai aproape de destinație.

Traseele însumează peste 3.800 de km, având ca punct final de întâlnire municipiul Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944”.

Echipa Veteranilor – Invictus a fost primită miercuri la Sala Unirii din Alba Iulia.

Ștafeta Veteranilor, editia a VIII-a, a pornit pe data de 1 octombrie de la Mărășești și va ajunge pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, la Carei.

Evenimentul sportiv presupune purtarea a trei ștafete, pe trei trasee diferite, a căror culoare coincide cu culorile Drapelului Național – albastru, galben, roșu.

Cele trei trasee însumează aproximativ 3800 de km.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

20 octombrie: Ziua internațională a bucătarului și cofetarului. International Chef’s Day- sărbătoarea unei meserii de mii de ani

Publicat

În 20 octombrie, se sărbătorește ziua mondială a bucătarului şi cofetarului. „International Chef’s Day” a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2004, la iniţiativa lui Chef dr. Bill Gallagher şi Asociaţiei Mondiale a Bucătarilor.

Scopul celebrării bucătarilor şi cofetarilor din întreaga lume este recunoaşterea profesionalismului acestei profesii.

Anual bucătarii şi cofetarii din peste 70 de ţări ale lumii marchează ziua lor profesională – Ziua internaţională a bucătarilor.

Worldchef s-a angajat să folosească această zi pentru a sărbători o meserie nobilă, întotdeauna amintindu-şi că este datorie permanentă a bucătarilor să transmită cunoştinţele şi abilităţile culinare următoarei generaţii, sentiment de mândrie şi angajament faţă de viitor.

În ultimii ani, evenimentul a fost orientat şi către copiii din întreaga lume, învăţându-i despre importanţa unei alimentaţii sănătoase, prin găzduirea de ateliere de divertisment.

În cadrul lor copiii vor descoperi o listă întreagă de alimente sănătoase şi vor afla despre beneficiile unor mese combinate folosind ingrediente de bază: broccoli, portocală, măr, morcov, castravete şi spanac.

De fapt, World Association of Chefs Societes, care patronează evenimentele specifice la nivel mondial în ziua de 20 octombrie, s-a angajat să dedice Ziua internaţională a bucătarilor pentru a educa copiii din întreaga lume despre importanţa unei alimentaţii sănătoase.

În acest sens, bucătarii speră să-i îndrume pe copii spre profesii gastronomice şi să-i înveţe practici culinare sănătoase, pe care le pot transmite mai departe.

În România nu se organizează încă manifestări specifice cu ocazia acestei zile. În lume, însă, bucătarii participă la competiții de artă culinară, demonstrații și acțiuni cu scopuri umanitare.

Istoria profesiei

Bucătari au fost mereu pe Pământ, scrie ladyinthehome.com. Ei există la fel de mult ca și omenirea. oamenii primitivi să înțeleagă că carnea prăjită peste un foc de tabără este mult mai gustoasă crud și condimentat cu sare, mai ales, fără să știe, am pus bazele pentru dezvoltarea profesiei „bucătarul-șef.“

Cu toate acestea, primii bucătari adevărați sunt încă considerați reprezentanți ai unei ere ne-preistorice, iar civilizația antică a Fr. Creta. În anul 2006 î.Hr.

Conducătorul grec avea printre subiecții săi un om al cărui misiune era să pregătească mâncare pentru soldați. Dar, probabil, egiptenii și sumerienii erau familiarizați cu arta culinară.

De-a lungul istoriei dezvoltării afacerii bucătarului a existat o atitudine ambiguă față de alimente.

De exemplu, în aceleași Hellas în diferite orașe în diferite moduri se uite la gătit: spartanii nu a acordat nici o importanță acestui proces, oamenii din Atena, dimpotrivă, experimentând puternic în acest domeniu.

Dar bucătarii și-au respectat întotdeauna propria persoană. Specialiștii culinari specialiști romani au fost cei mai activi, au organizat revolte, au elaborat noi tradiții. Marele rol al gătitului sa reflectat în mitologie.

Deci, grecii au venerat Culina, aproape a zecea muză, bucătarul Asclepius. Versiunea romană este Muse Culinary.

Evul Mediu a trecut în acest plan sub auspiciile celei mai severe stagnări. Și numai până la sfârșitul erei sumbre, gătitul a început să se dezvolte cu o forță reînnoită, iar Italia sa transformat într-un centru de gătit. În timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, Franța a devenit principalul său rival.

Gătitul rusesc a început să se formeze în cadrul familiei. Iar aici, spre deosebire de Europa, femeile dominau. Gătitul de specialitate a fost în secolul al XI-lea în Rusia. Bucătarii erau la casele nobile.

O mulțime de rețete antice ruse conțin „pictura la feluri de mâncare regală” (secolul 17). Shchi, kulebyaki, kisel, kvass, plăcinte – toate acestea și multe altele pot fi găsite pe paginile volumului.

Specialiștii culinari ruși au avut o gândire specială nu numai despre tipurile de produse alimentare pe care le-au pregătit, ci și despre manipulările care au loc în acest moment.

De aceea, multe feluri de mâncare au fost păstrate mult timp, iar calitatea lor a rămas excelentă. Ca disciplină independentă, gătitul a apărut în Rusia la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Surse: bucpress.eu, ladyinthehome.com

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate