Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Cadastru şi Casa de Pensii, inspector la AJOFM, operator la Ambulanţă şi alte funcţii la primării şi DGASPC

Publicat

casa_de_pensii_alba_În această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie şi condiţii de participare:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

consilier juridic, gradul I.

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

consilier gradul II, Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de Date

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă; vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 14.00, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba lulia, str. Gabriel Bethlen 5, judeţul Alba: proba scrisă; 11 aprilie 2016, ora 14.00, la sediul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, cam. 211- sala de consiliu : proba interviu.

consilier cadastru, gradul I, Serviciul Cadastru

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10.00, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba lulia, str. Gabriel Bethlen 5, judeţul Alba: proba scrisă; 11 aprilie 2016, ora 10.00, la sediul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, cam. 211- sala de consiliu : proba interviu.

Data limită pentru depunerea dosarelor la sediul din Alba lulia, str. Septimius Severus, nr. 59: 25 martie 2016, ora 16.00

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211,  Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 133, e-mail ab@ancpi.ro.

Casa Județeană de Pensii Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare economice/juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 9 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

– inspector, grad profesional principal – Compartiment Relaţii cu Angajatorii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani; cunoştinţe de operare PC: Word, Excel. Internet; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concurs: 19 aprilie, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bloc Columna, telefon: 0258/811.470, 0258/831.137.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– operator registrator de urgenţă la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 aprilie 2016, ora 09:00 – proba practică; 18 aprilie 2016, ora 09:00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– psiholog practicant la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de liberă practică cu treapta de specializare practicant

– terapeut ocupaţional – 1 normă şi 0,5 normă (2 posturi) la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii universitare de licenţei absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea terapie ocupaţională

– kinetoterapeut la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea kinetoterapie

– asistent social principal la Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin muncă;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu gradul de competenţă principal

– psiholog practicant la Centrul de Plasament Blaj

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de liberă practică cu treapta de specializare practicant

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 4 aprilie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC Alba – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/2 post (0,5 normă) de psiholog principal

Condiţii pentru posturile de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă certificat de confirmare în gradul professional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs

Condiţii pentru postul de psiholog: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, treapta de specializare principal.

DGASPC Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova

infirmier. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concursuri: 7 aprilie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115

Primăria Municipiului Alba lulia

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul disciplină în construcţii şi afişaj stradal.

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunţ publicat în 9 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Primăria Oraşului Teiuş

– şef serviciu, gradul II, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol din cadrul Primăriei Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

– referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport – Compartiment ajutor social

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunţ publicat în 10 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 11 aprilie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Ighiu

inspector debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă economie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 30 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.

AICI, alte posturi.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax