Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Cadastru şi Casa de Pensii, inspector la AJOFM, operator la Ambulanţă şi alte funcţii la primării şi DGASPC


Publicat

casa_de_pensii_alba_În această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie şi condiţii de participare:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

consilier juridic, gradul I.

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

consilier gradul II, Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de Date

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă; vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 14.00, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba lulia, str. Gabriel Bethlen 5, judeţul Alba: proba scrisă; 11 aprilie 2016, ora 14.00, la sediul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, cam. 211- sala de consiliu : proba interviu.

consilier cadastru, gradul I, Serviciul Cadastru

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10.00, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba lulia, str. Gabriel Bethlen 5, judeţul Alba: proba scrisă; 11 aprilie 2016, ora 10.00, la sediul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, cam. 211- sala de consiliu : proba interviu.

Data limită pentru depunerea dosarelor la sediul din Alba lulia, str. Septimius Severus, nr. 59: 25 martie 2016, ora 16.00

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211,  Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 133, e-mail ab@ancpi.ro.

Casa Județeană de Pensii Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare economice/juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 9 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

– inspector, grad profesional principal – Compartiment Relaţii cu Angajatorii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani; cunoştinţe de operare PC: Word, Excel. Internet; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concurs: 19 aprilie, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bloc Columna, telefon: 0258/811.470, 0258/831.137.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– operator registrator de urgenţă la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 aprilie 2016, ora 09:00 – proba practică; 18 aprilie 2016, ora 09:00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– psiholog practicant la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de liberă practică cu treapta de specializare practicant

– terapeut ocupaţional – 1 normă şi 0,5 normă (2 posturi) la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii universitare de licenţei absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea terapie ocupaţională

– kinetoterapeut la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea kinetoterapie

– asistent social principal la Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin muncă;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu gradul de competenţă principal

– psiholog practicant la Centrul de Plasament Blaj

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de liberă practică cu treapta de specializare practicant

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 4 aprilie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC Alba – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/2 post (0,5 normă) de psiholog principal

Condiţii pentru posturile de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă certificat de confirmare în gradul professional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs

Condiţii pentru postul de psiholog: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, treapta de specializare principal.

DGASPC Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova

infirmier. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concursuri: 7 aprilie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115

Primăria Municipiului Alba lulia

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul disciplină în construcţii şi afişaj stradal.

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunţ publicat în 9 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Primăria Oraşului Teiuş

– şef serviciu, gradul II, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol din cadrul Primăriei Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

– referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport – Compartiment ajutor social

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunţ publicat în 10 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 11 aprilie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Ighiu

inspector debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă economie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 30 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

BLAJ

FOTO: O mașină a luat foc în trafic la Bucerdea Grânoasă. Pompierii din Blaj au intervenit pentru stingerea incendiului

Publicat

pompieri

O mașină a luat foc și s-a făcut scrum în trafic, în localitatea Bucerdea Grânoasă din județul Alba. Garda de intervenție Blaj a intervenit miercuri seară pentru lichidarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în localitatea Bucerdea Grânoasă, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.

Din primele informații autoturismul marca Ford s-ar fi aflat în trafic, când a izbucnit focul. La fața locului au fost trimise două mașini ale pompierilor: o autoutilitară de stins incendii și o ambulanță.

Incidentul a fost unul fără victime. În jurul orei 23,30 pompierii au reușit să stingă focul.

Sursă: ISU Alba

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Harta: 17 județe din România marcate de Germania ca ”zone de risc”. Testul COVID-19 este obligatoriu la intrarea în țară

Publicat

Autoritățile germane au actualizat, miercuri, lista județelor din România considerate drept „zone de risc”. Potrivit ministerului de externe german și institutului Robert Koch, Bucureștiul și 17 județe din România au intrat în așa numita ”zonă roșie”.

Județele Argeș, Buzău, Bihor, Mehedinți, Neamț,  Ialomița, Timiș au fost marcate inițial ca zone de risc de către Germania.

Pe  listă au fost adăugate miercuri și Bacău, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea și capitala București.

Toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră pe teritoriul Republicii Federale Germania după ce s-au aflat într-una dintre zonele/regiunile incluse în lista „zonelor de risc“ trebuie să prezinte un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii sau, alternativ, să se supună testării, în mod gratuit, pentru infecția cu COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 de ore de la sosirea pe teritoriul Republicii Federale Germania”, preciza MAE, într-un comunicat transmis sâmbătă.

În caz contrar acestea riscă amenzi de până la 25.000 de euro dacă se sustrag. În cazul în care sunt depistate pozitiv, aceste persoane intră în izolare obligatorie.

Testarea la care se face referire se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate.

În cazul în care nu se îndeplinește această obligație, autoritățile germane pot refuza intrarea în țară sau vor dispune măsura autoizolarii la domiciliu. Indiferent de opțiunea aleasă, testarea este obligatorie pentru toate persoanele care vin din zonele de risc.

Măsura autoizolarii la domiciliu nu se va aplica celor care prezintă un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii pe teritoriul Republicii Federale Germania.

În schimb, dacă testul este efectuat la momentul sosirii în Germania, se va dispune măsura autoizolarii până la primirea rezultatului testului.

Ce spune ambasadorul României în Germania

Ambasadorul Emil Hurezeanu a explicat la televiziunea Digi24 că cei care ajung în Germania cu avionul plecând din România de pe aeroporturi plasate în zonele de risc, la destinație vor spune de unde vin și vor face testul pentru COVID, care este gratuit.

Cei care vin din România terestru, vor trebui să completeze o declarație pe proprie răspundere, iar în decurs de 72 de ore de la intrarea pe teritoriul Germaniei vor trebui să facă testul. Cei care mint că nu vin din zone de risc riscă amenzi de până la 25.000 de euro.

Cum se face evaluarea zonelor de risc în Germania

Evaluarea zonelor de risc se face de câteva ori pe săptămână în Germania. În urmă cu câteva zile, erau numai șapte județe din România incluse în această categorie, acum sunt 17 plus Bucureștiul. Criteriul este să nu existe mai mult de 50 de cazuri de infectare la suta de mii de locuitori.

De asemenea, persoanele care intră în Republica Federală Germania venind dintr-o „zonă de risc” (inclusiv din cele șapte județe menționate) sunt obligate să completeze un formular de localizare a cărui variantă în limba engleză – Public Health Passenger Locator Form – poate fi regăsită AICI

Informații cu privire la noua măsură de actualizare a „zonelor de risc“ prin includerea în listă a unor județe din România sunt disponibile AICI  (lista completă și actualizată a zonelor de risc).

Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale pot fi văzute AICI
.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor. Evenimentul se va desfășura pe acoperișul Teatrului Național

Publicat

Actrița din Alba Iulia, Ioana Bogățan, director al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” și al Festivalului de Teatru ”Povești”, a fost cooptată pentru al doilea an consecutiv în juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor, Ediția 2020, care se va desfășura la începutul lunii septembrie. 

”Sunt pentru a doua oară în juriul acestei gale. Tradiția a fost să se țină la Costinești. Anul trecut s-a mutat la Constanța și cei mai mari actori români au venit să îi vadă pe concurenți. Tot anul trecut, Gigi Căciuleanu a făcut și un spectacol cu actorii câștigători pe care am vrut să îl aduc și la noi la festival.

Anul acesta nu va fi online. Va fi ”on the roof ”- pe acoperișul Teatrului Național din București, unde există un spațiu perfect pentru așa ceva.

Tema este ”Teatru coregrafic. Dans.Actorul ca fenomen al teatrului actual”… Eu sunt fascinată de această formă de teatru și tot timpul am vânat acest tip de spectacole, foarte bune, pentru festivalul de la Alba Iulia. Este o onoare pentru mine această prezență în juriu” a declarat Ioana Bogățan pentru Alba24.

De menționat că Ioana Bogățan și Adrian Batista sunt cei doi membri ai juriului care au fost menținuți de la ediția de anul trecut.

Din juriu mai fac parte: Adrian Batista – regizor și producător TV, Silvia Ghiață – producător TV, Andrei și Andreea Grosu– regizori și Ileana Lucaciu – critic de teatru.

În competiție sunt înscriși 24 de actori.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Florin Roman: 40 de doze de Redemsivir, folosit în tratamentul bolnavilor de COVID-19, ajung joi la Spitalul Județean Alba

Publicat

Deputatul de Alba, Florin Roman, a amunțat pe contul său de Facebook că 40 doze de Remdesivir, medicamentul folosit în tratamentul bolnavilor de COVID-19, ajung mâine la Spitalul Judetean Alba, în urma unei discuții pe care a avut-o cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

”Tot astăzi am finalizat discuțiile cu oficiali de la Rezervele de stat, impreuna cu Prefectura Alba, pentru ca patru containere modulare sa ajungă la Ambulanta Alba, pentru a fi utilizate de ambulanțieri.

Totodată, a devenit litera de lege amendamentul privind creșterea la 35% pe ordonator principal de credite a sporului pentru spitalele județene care tratează cazurile de COVID 19, ceea ce permite o salarizare mai corectă în spitalele județene” a adăugat acesta.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate