Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Muzeul Principia, inspector la Prefectura Alba, expert la Statistică şi funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

muzeu principiaÎn această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie-mai şi condiţii de participare:

Instituţia Prefectului Alba

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 aprilie 2016

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din municipiul Alba Iulia, Piata.I.I.C.Bratianu, nr.1, telefon: 0258/812.377

Direcţia Regională de Statistică Alba

– expert II, clasa II, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe operare pe calculator – nivel avansat

Anunţ publicat în 21 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 4 mai 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 10:00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Regionale de Statistică Alba din Alba Iulia, str. O. Goga nr. 9, telefon 0258/811.240, interior 114.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

conservatori debutanţi (2 posturi) la Secţia Istorie – Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare

Condiţii: studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Istorie, Muzeologie sau Restaurare – Conservare bunuri cultural mobile; constituie avantaj cursuri atestate în muzeologie sau conservare; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; cunoştinţe de operare calculator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 11 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă, la sala Centrului Naţional de Conservare – Restaurare Carte Veche, str. Mihai Viteazul nr. 12-14, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Primăria Municipiului Alba lulia

Compartimentul Spaţiul Expoziţional „Principia”

consilier, gradul I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): filologie, specializarea: limba şi literatura engleză; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia)

consilier, gradul debutant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFI): Ştiinţe sociale, specializarea: sociologie; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Intemet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – limba engleză, germană, franceză.

consilier, gradul debutant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): Istorie, specializarea: muzeologie; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionala – limba engleză, germană, franceză

referent, treapta II. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vchimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 6 luni; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – limba engleză, germană, franceză

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 13 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– poliţist local, clasa I, gradul profesional superior – Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecţia mediului, Compartiment activitate comercială (până la revenirea titularului postului)

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): economie sau contabilitate; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia, Județul Alba, Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0258/819.462.

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul disciplină în construcţii şi afişaj stradal.

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunţ publicat în 9 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Oraşului Câmpeni

inspector de specialitate II (S) – Compartimentul Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turismului, geografie, altă specializare în domeniul turismului; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; utilizare calculator nivel mediu (Word. Excel).

Anunţ publicat în 21 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 4 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; 6 mai 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, Județul Alba, telefon 0258/771.215

auditor, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Anunţ publicat în 24 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 zile.

Concurs: 25 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

 

Primăria Oraşului Zlatna

conducător autospecială treapta profesională I la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (2 posturi)

Condiţii: minimum 8 clase; posesor atestat pompier civil sau servant pompier sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; posesor permis conducere categoriile B şi C;

vechime în muncă minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 13 aprilie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Liceul cu Program Sportiv Sebeş – Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară

–  secretar : vechime de 3 ani, studii superioare

magaziner: vechime de 3 ani, studii medii

fochist (0,5 post ): fără vechime, cursuri de specialitate.

Anunţ publicat în 18 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 11 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 14 aprilie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului cu Program Sportiv Sebeş, cu sediul în Sebeş, str. L. Blaga nr. 76, Județul Alba, telefon 0258/731.220.

 

Unitatea Militară 02401

asistent medical debutant PL. Condiţii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a studiilor postliceale sanitare care certifică competenţele profesionale în calificarea profesională de „asistent medical generalist”

 îngrijitor. Condiţii: minimum 10 clase

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 12 aprilie 2016 – proba scrisă; 15 aprilie 2016: proba interviu – asistent medical;  18 aprilie 2016: proba practică îngrijitor;  21 aprilie 2016: interviu îngrijitor

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare Nr. 02401 din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, Județul Alba, telefon: 0258/834.010, interior 122, 123

 

Primăria Comunei Berghin

– inspector, clasa I, grad profesional debutant (3 posturi). Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

referent, clasa III. grad profesional debutant. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Anunţ publicat în 18 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare se obțin la sediul instituíei și la telefon 0258/854101 sau 0258/854344

 

Şcoala Gimnazială „Ion Bianu“, Valea Lungă

fochist 0,5 normă

Condiţii: nivelul studiilor: medii; studii, calificări în domeniul postului

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 aprilie 2016

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Bianu“, Valea Lungă, județul Alba, telefon 0258888126, 0765549407

Alte posturi

Casa Județeană de Pensii Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare economice/juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 9 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

– inspector, grad profesional principal – Compartiment Relaţii cu Angajatorii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani; cunoştinţe de operare PC: Word, Excel. Internet; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concurs: 19 aprilie, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bloc Columna, telefon: 0258/811.470, 0258/831.137.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– operator registrator de urgenţă la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 aprilie 2016, ora 09:00 – proba practică; 18 aprilie 2016, ora 09:00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

DGASPC Alba – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/2 post (0,5 normă) de psiholog principal

Condiţii pentru posturile de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă certificat de confirmare în gradul professional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs

Condiţii pentru postul de psiholog: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, treapta de specializare principal.

DGASPC Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova

infirmier. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concursuri: 7 aprilie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115

Primăria Oraşului Teiuş

– şef serviciu, gradul II, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol din cadrul Primăriei Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

– referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport – Compartiment ajutor social

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunţ publicat în 10 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 11 aprilie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Guvern: Afirmația conform căreia virusul SARS-CoV-2 nu ar fi fost izolat în laborator este imprecisă și înșelătoare

Publicat

Pe fondul derulării campaniei de vaccinare în întreaga Uniune Europeană, apar tot mai multe surse online – din alte țări europene și din România – care contestă eficacitatea și necesitatea vaccinării împotriva COVID-19 pe motiv că virusul SARS-CoV-2 nu ar fi fost încă izolat în laborator.

Potrivit reprezentanților Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, aceste surse citează o „majoritate a medicilor”, fără a oferi detalii suplimentare, apelând la o tehnică înșelătoare, bazată pe argumentul autorității, cu scopul de a diminua încrederea populației în vaccinare.

„Așa cum am spus, răspândirea acestei informații înșelătoare a căpătat amploare inclusiv în spațiul online din România”, au transmis sâmbătă reprezentanții Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, care au făcut câteva clarificări în acest sens:

„Cercetătorii chinezi au izolat virusul în laborator încă din luna ianuarie 2020, la mai puțin de o lună de la depistarea primelor cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Genomul a fost izolat cu ajutorul probelor recoltate de la nouă pacienți internați în Wuhan. Ulterior, secvențierea ARN-ului viral a fost transmisă către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și pusă, astfel, la dispoziția specialiștilor din întreaga lume. Virusul a prezentat o similaritate foarte mare cu două coronavirusuri prezente la anumite specii de liliac, unul dintre aceste virusuri fiind SARSCoV, cu care se aseamănă în proporție de 79,5%. Această similitudine stă la baza denumirii SARS-CoV 2. De asemenea, noul coronavirus este asemănător în proporție de 50% și cu cel care cauzează sindromul respirator MERS (Middle East Respiratory Syndrome), identificat pentru prima dată în Orientul Mijlociu (de unde și denumirea).

Studii comparative ulterioare au contribuit la individualizarea principalelor caracteristici ale noului coronavirus. National Library of Medicine (Biblioteca Națională de Medicină) din Statele Unite a făcut publică încă din februarie 2020 schema evoluției filogenetice a virusului. Pagina dedicată studiului SARS-CoV-2 a înregistrat până în prezent rezultatele a sute de teste și secvențieri din întreaga lume. De asemenea, organizația independentă GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) a inventariat deja 3,937 de genomuri prezente în spațiul european.

Până în acest moment, majoritatea țărilor afectate de pandemie a reușit să izoleze virusul în laborator, publicându-și rezultatele studiilor la nivel internațional. Una dintre țările care au reușit izolarea virusului în laborator este și România. Conform anunțului Ministerului Sănătății din data de 8 ianuarie, Institutul de Boli Infecțioase ”Profesor Dr. Matei Balș” a reușit secvențierea genomică a unei tulpini de coronavirus similară celei descoperite inițial în Marea Britanie.

În concluzie, afirmația conform căreia virusul SARS-CoV-2 nu ar fi fost izolat în laborator este imprecisă și înșelătoare. În prezent, există sute de secvențieri publicate în jurnalele de specialitate prestigioase la nivel internațional. De altfel, impactul pandemiei a condus la alocarea de fonduri suplimentare pentru cercetare, iar accesul neîngrădit la datele științifice a avut o contribuție esențială la dezvoltarea vaccinurilor împotriva Covid-19 într-un timp scurt.”

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 44 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența pe orașe și comune din județ, la 14 zile

Publicat

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 44 de cazuri noi COVID-19 în județul Alba, potrivit datelor transmise de DSP Alba, sâmbătă, 23 ianuarie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, au fost raportate 13.552 de persoane care au contactat virusul.

De asemenea, 12.401 persoane au fost declarate vindecate și au fost înregistrate 358 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate 529 de probe (319 la SJU si 210 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 152.657.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (31 cazuri noi)

Alba Iulia – 19

Abrud  – 2

Aiud – 2

Blaj – 1

Cugir – 2

Ocna Mureș – 1

Sebeș – 3

Zlatna – 1

Rural (7 cazuri noi)

Ciugud – 1

Daia Română – 3

Ighiu – 1

Șona – 1

Șpring – 1

Alte 6 cazuri au fost confirmate în focare.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (9-22 ianuarie) – 1,62 (anterior 1,66).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 9-22 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Alba Iulia – 225 cazuri – 2,94 (anterior 2,91)

Cugir – 65 cazuri – 2,52 (anterior 2,56)

Câmpeni – 17 cazuri – 2,28 (anterior 2,55)

Teiuș – 13 cazuri – 1,78 (anterior 2,06)

Abrud – 9 cazuri – 1,70 (anterior 1,13)

Aiud – 37 cazuri – 1,45 (anterior 1,41)

Sebeș – 43 cazuri – 1,31 (anterior 1,40)

Zlatna – 10 cazuri – 1,25 (anterior 1,13)

Blaj – 25 cazuri – 1,20 (anterior 1,35)

Ocna Mureș – 12 cazuri – 0,86 (anterior 0,86)

Baia de Arieș – 2 cazuri – 0,52 (anterior 0,78)

Mediul rural

Localitate – cazuri în perioada 9-22 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Daia Română – 20 cazuri – 6,38 (anterior 5,42)

Întregalde – 2 cazuri – 3,52 (anterior 3,52)

Galda de Jos – 14 cazuri – 3,10 (anterior 3,10)

Meteș – 8 cazuri – 2,83 (anterior 2,83)

Ciugud – 9 cazuri – 2,76 (anterior 3,07)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Belgia interzice până în martie călătoriile neesențiale. Intrarea și ieșirea din țară se poate face doar în condiții speciale

Publicat

Belgia interzice începând de miercuri, 27 ianuarie, şi până la 1 martie toate călătoriile neesenţiale în afara şi spre această ţară, pentru a opri răspândirea noilor mutaţii ale coronavirusului, precum cea prevalentă în Marea Britanie.

Începând de miercuri, persoanele care vor să călătorească din sau spre Belgia vor fi obligate să prezinte un motiv valid – cum ar fi îndatoriri familiale ori studii – pentru a li se permite trecerea frontierei potrivit Agerpres.

Regulile li se aplică şi rezidenţilor belgieni, care vor trebui să intre în carantină la sosire timp de 7 zile şi să prezinte teste PCR negative la coronavirus în prima şi în ultima zi de izolare.

Totuşi, lucrătorii esenţiali şi cei din transporturi vor fi în continuare autorizaţi să se deplaseze în afara ţării.

Prim-ministrul belgian Alexander De Croo anunţase deja că vrea introducerea de măsuri mai stricte. La summitul de joi, el i-a îndemnat pe omologii din Uniunea Europeană să ia măsuri similare în privinţa frontierelor.

Statele UE au fost de acord că deplasările neesenţiale ar trebui puternic descurajate, dar nu au mers suficient de departe pentru De Croo.

În zilele premergătoare reuniunii de criză, premierul belgian a argumentat că, deşi Belgia a descurajat călătoriile de Crăciun şi Anul Nou, 160.000 de oameni au plecat totuşi în străinătate, unii transportând virusul ‘în valize’ – după cum s-a exprimat el – la revenirea în ţară.

Belgia, stat cu 11,5 milioane de locuitori, a fost puternic lovită de pandemie. Chiar dacă numărul de infectări şi cel de spitalizări sunt în prezent stabile şi relativ scăzute faţă de unii vecini europeni, bilanţul deceselor a depăşit 20.000.

Într-o mică rază de speranţă, frizeriile ar putea fi lăsate să se redeschidă la mijlocul lui februarie, după aproape trei luni, în condiţii stricte, potrivit presei.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: O nouă alertă de măști neconforme. În total, 152 de produse de acest tip nu protejează împotriva COVID

Publicat

Au fost emise noi alerte privind măști de protecție neconforme, produse semnalate prin Sistemul de alertă rapidă european. Numărul total al măștilor neconforme ajunge la 152, de la începutul pandemiei, până acum fiind emise 25 de astfel de alerte, anunță InfoCons.

În aceste cazuri, a fost dispusă retragerea produselor de pe piață (magazine online) sau respingerea importului la frontieră. Majoritatea sunt fabricate în China.

Reamintim că purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise.

Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

Cea mai recentă alertă vizează cinci astfel de produse:

1. Numărul alertei: INFO/00004/21

Categorie: echipamente de protecție

Produs: Mască filtrantă de particule

Marcă: DMC

Denumire: Disposable face mask

Tipul/numărul modelului: DM-100

cod de bare: necunoscut

Numărul lotului: necunoscut

Contrafăcut: necunoscut

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Descriere: Măști cu trei straturi negre sau roz, cu indicația ”categoria PPE 1/type IIR”

Descrierea ambalajului: cutie albă de carton cu text albastru, care conține 50 măști negre sau roz în interior. Pachetul este marcat cu CE și cu „EIP categoria I”. Produsul este vândut și online.

”Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149”.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: comerciant cu amănuntul): eliminarea acestei liste de produse de către piața online, retragerea produsului de pe piață

Țara de origine: necunoscut

Alertă transmisă de: Estonia

Tip de alertă: Altele

2. Numărul alertei: INFO/00006/21

Categorie: echipamente de protecție

Produs: Mască filtrantă de particule

Marcă: necunoscut

Denumire: KN95

Tipul/numărul modelului: BH1083X-010

cod de bare: 5902628219800

Numărul lotului: necunoscut

Contrafăcut: necunoscut

Tip de risc: riscuri pentru sănătate/altele

”Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție”.

Măsuri luate de operatorii economici: retragerea produsului de pe piață (De către: Comerciant cu amănuntul)

Descriere: mască de protecție respiratorie albă cu jumătate de față.

Descrierea ambalajului: pungă de plastic conținând 10 bucăți; pe etichetă se indică faptul că produsul este o mască de igienă KN95, iar în instrucțiunile de utilizare este promovat ca echipament individual de protecție.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Letonia

Tip de alertă: Altele

3. Numărul alertei: INFO/00007/21

Categorie: echipamente de protecție

Produs: Mască filtrantă de particule

Marcă: necunoscut

Denumire: necunoscut

Tipul/numărul modelului: SYM-001

Cod de bare: necunoscut

Numărul lotului: necunoscut

Contrafăcut: necunoscut

Tip de risc: riscuri pentru sănătate/altele

”Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat de organismul competent ca echipament de protecție. În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149”.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: importator): import respins la frontieră

Descriere: mască de protecție respiratorie albă cu jumătate de față

Descrierea ambalajului: pungi de plastic, cu indicația „KN95”.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele

4. Numărul alertei: INFO/00008/21

Categorie: echipamente de protecție

Produs: Mască filtrantă de particule

Marcă: necunoscut

Denumire: Disposable medical mask FFP2 NR

Tipul/numărul modelului: DN-68

Cod de bare: necunoscut

Numărul lotului: necunoscut

Contrafăcut: necunoscut

Tip de risc: riscuri pentru sănătate/altele

”Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat de organismul competent ca echipament de protecție.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149”.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție medicală de unică folosință

Descrierea ambalajului: produsul este vândut într-o pungă de plastic, cu o etichetă mică care indică conformitatea cu categoria FFP2 NR.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele

5. Numărul alertei: INFO/00009/21

Categorie: echipamente de protecție

Produs: mască filtrantă de particule

Marcă: necunoscut

Denumire: KN95 Particulate Respirator

Tipul/numărul modelului: KN95 FFP2

Cod de bare: necunoscut

Numărul lotului: necunoscut

Contrafăcut: necunoscut

Tip de risc: riscuri pentru sănătate/altele

”Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat de organismul competent ca echipament de protecție.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și cu standardul european relevant EN 149”.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu jumătate de față.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă de plastic care conține 10 de măști care ar trebui să fie ambalate în cutii de 40 bucăți.Caseta indică conformitatea cu categoriile KN95/FFP2.

Țara de origine: Hong Kong

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate