Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Primăria Alba Iulia şi DSP Alba, muzeografi şi bibliotecari la “Batthyaneum”. LISTA completă


Publicat

biblioteca batthyaneumÎn această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie-mai şi condiţii de participare:

Primăria Municipiului Alba lulia – Direcţia cheltuieli, Serviciul financiar, salarizare, contabilitate

consilier, clasa I, gradul profesional superior. Condiţii: sstudii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;  cunoştinţe de operare PC- nivel mediu

inspector, clasa I, gradul profesional debutant (2 posturi). Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă; respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul Poliţia Locală

şef Biroul paza bunurilor II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti şi ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 2 ani; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 21 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

consilier clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Poliţia Locală, Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecţia mediului

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe (RSI): știinţe economice sau domeniul de licenţă (DL) ştiinţe administrative; cunoştinţe de operare calculator- nivel mediu.

Anunţ publicat în 1 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 3 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Direcţia Publică de Asistență Medicală

asistenţi medicali comunitari în cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară (2 posturi)

Condiţii: studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă;

vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor; certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 aprilie 2016, ora 15.00.

Concurs: 25 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

 

Primăria Municipiului Alba lulia – Compartimentul Spaţiul Expoziţional „Principia”

consilier, gradul I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): filologie, specializarea: limba şi literatura engleză; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia)

consilier, gradul debutant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFI): Ştiinţe sociale, specializarea: sociologie; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Intemet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – limba engleză, germană, franceză.

consilier, gradul debutant. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): Istorie, specializarea: muzeologie; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionala – limba engleză, germană, franceză

referent, treapta II. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vchimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 6 luni; cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia); cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – limba engleză, germană, franceză

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 13 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia, Județul Alba, Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0258/819.462.

 

Biblioteca Națională a României – Biblioteca “Batthyaneum” Alba Iulia

muzeograf S II;

referent de specialitate S II – inginer constructor;

bibliotecar S I

conservator S II

Data limită pentru depunerea dosarelor, atât la sediul central din Bucureşti, cât şi la sediul din Alba lulia ale Bibliotecii Naţionale a României: 12 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii „Batthyaneum“ din Alba lulia, la telefon 0258.811939 şi  la sediul central al Bibliotecii Naționale a României, din Bucureşti, Bd.Unirii nr.22, sector 3, telefon 021/314.24.34, interior 1025 și 1027

 

Direcția de Sănătate Publică Alba

consilier debutant (specialitate juridică) – Compartimentul Administrativ şi mentenanţă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profil juridic; cunoştinţe operare calculator.

Anunţ publicat în 29 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 27 aprilie 2016 – proba scrisă; 29 aprilie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243, fax: 0258/834.600

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia

infirmieră. Condiţii: studii generale, curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională; vechime în specialitate necesară: minimum 2 ani.

infirmieră debutant. Condiţii: studii generale; curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

îngrijitoare. Condiţii: studii generale.

spălătoreasă. Condiţii: studii generale

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10.00 – proba practică

Relații suplimentare se obțin la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, Judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba lulia www.apulum.ro

 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

artist instrumentist, gradul I

Condiţii: studii superioare – specializarea interpretare muzică – contrabas; vechime în muncă de minimum 4 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 22 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2016, ora 10.00: proba practică; 3 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, din str. Morii, nr. 8, Județul Alba, telefon 0258/813.07

 

Primăria Municipiului Blaj

inspector de specialitate debutant – Compartimentul Informare, Relaţii Publice, C.I.C.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cunoştinţe, certificat/atestat de limbă străină, engleză, nivel mediu, cunoştinţe, studii, IT (cunoştinţe de operare calculator), de preferinţă utilizarea aplicaţiilor Word, Excel, Internet.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 aprilie 2016

Concurs: 18 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 20 aprilie 2016, ora 10.00-  proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

 

Primăria Oraşului Cîmpeni

auditor, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concurs: 25 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

inspector de specialitate II (S) la Compartimentul Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turismului, geografie, altă specializare în domeniul turismului; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; utilizare calculator nivel mediu (Word. Excel).

Concurs: 4 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 14.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, Județul Alba, telefon 0258/771.215

 

Primăria Orașului CugirClubul Sportiv Orăşenesc Cugir

antrenor în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – compartiment Organizare competiţii sportive

Condiţii: minimum studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum licenţa „C” U.E.F.A.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 14 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 22 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 28 aprilie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115 sau 106.

 

Primăria Comunei Ciugud

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic – specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani; cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 4 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține  la sediul Primăriei Comunei Ciugud, Str. Principală nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/841205 int. 104

 

Primăria Comunei Săsciori

consilier, gradul II – Compartimentul Registru Agricol

consilier juridic, gradul II – Compartimentul Juridic

şofer, gradul II – Compartimentul Deservire

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani; disponibilitate program flexibil.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, Județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755

 

Primăria Comunei Şpring

asistent medical comunitar, gradul profesional – debutant

Condiţii: studii postliceale absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Concurs: 18 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 19 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

– îngrijitor clădiri. Condiţii: studii medii

– fochist. Condiţii: studii medii, calificare profesională, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 6 luni

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2016

Concurs: 22 aprilie 2016 ora 14.00, proba scrisă; data și ora interviului vor ficomunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Abrud, str. Cloşca nr. 3-5, jud. Alba. Date contact: secretariatul şcolii tel. 0258/780791.

 

Alte posturi:

Instituţia Prefectului Alba

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 aprilie 2016

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din municipiul Alba Iulia, Piata.I.I.C.Bratianu, nr.1, telefon: 0258/812.377

 

Primăria Oraşului Zlatna

conducător autospecială treapta profesională I la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (2 posturi)

Condiţii: minimum 8 clase; posesor atestat pompier civil sau servant pompier sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; posesor permis conducere categoriile B şi C;

vechime în muncă minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 13 aprilie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

 

Unitatea Militară 02401

asistent medical debutant PL. Condiţii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a studiilor postliceale sanitare care certifică competenţele profesionale în calificarea profesională de „asistent medical generalist”

 îngrijitor. Condiţii: minimum 10 clase

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 12 aprilie 2016 – proba scrisă; 15 aprilie 2016: proba interviu – asistent medical;  18 aprilie 2016: proba practică îngrijitor;  21 aprilie 2016: interviu îngrijitor

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare Nr. 02401 din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, Județul Alba, telefon: 0258/834.010, interior 122, 123

Primăria Oraşului Teiuş

– şef serviciu, gradul II, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol din cadrul Primăriei Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Ministrul Sănătății, despre vaccinul anti-Covid: Probabil în prima jumătate a anului viitor va fi disponibil

Publicat

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a declarat miercuri că punerea pe piață a unui vaccin împotriva coronavirusului este posibilă în prima parte a anului viitor și că Comisia Europeană este în contact cu firmele producătoare, astfel încât să asigure stocuri pentru cetățenii statelor UE, inclusiv România. 

„Prima firmă care va avea vaccinul, Comisia Europeană se va îndrepta spre această firmă și vom avea și noi acces la vaccin. Două firme se apropie de final, probabil în prima jumătate a anului viitor va fi disponibil pe piață”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

El a precizat că Comisia Europeană va încerca să achiziționeze stocuri, iar apoi le va distribui către statele membre, iar România va avea și ea acces.

Ministrul Sănătății anticipează că din a doua jumătate a anului viitor, după ce capacitățile de producție vor crește, vaccinul va fi mai ușor de procurat.

Nelu Tătaru a vorbit și despre înrăutățirea situației în România. Legat de creșterea numărului de cazuri, el spune că nu se pune problema revenirii la starea de urgență, în schimb este în discuție prelungirea stării de alertă.

„În funcție de gravitatea situației, comitetul de urgență poate propune decretarea stării de urgență și poate înainta președintelui Iohannis această propunere. În acest moment nu este cazul. Problema este dacă trebuie prelungită starea de alertă”, a spus ministrul Sănătății.

El anticipează că numărul de cazuri de coronavirus va continua să crească, dar situația va fi sub control, atât timp cât spitalele și secțiile de Terapie Intensivă nu vor fi supraaglomerate. Ministrul a amintit că la secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 237 de pacienți, dintre care jumătate intubați, care se aflăân cel mai mare pericol.

„Vom avea o creștere progresivă a numărului de cazuri. (…) Nu cred că va fi o creștere exagerată. În măsura în care ne încăpățânăm să nu respectăm regulile, distanțare, mască, putem să ajungem și la un număr mai mare de cazuri pe zi. Atât timp cât nu se aglomerează spațiile din Terapie Intensiva, situația e sub control”, a mai spus ministrul.

Nelu Tătaru a atras atenția că rata de trasmitare a virusului a crescut foarte mult.

„De la o transmitere de 0,6 – 0,7, cu 125 de cazuri pe zi, am ajuns la o transmitere de 1,4, cu 500 de cazuri pe zi”, a arătat ministrul Sănătății.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Nașterea unei străzi, în anii 1930, la Alba Iulia. Cum arăta bulevardul Ion I. C. Brătianu din centrul orașului

Publicat

Unul dintre cele mai importante trasee din centrul Alba Iuliei, rezultat al unei politici edilitare a municipalității, a luat naștere în anii 1930. Bulevardul Ion I.C. Brătianu a luat naștere pe un teren denumit „Sub Cetate” și în decursul anilor zona a devenit cunoscută drept „strada domnilor”. 

Expertul în reconstituiri istorice, Valer Moga, a prezentat povestea bulevardului, care în decursul anilor și-a schimbat numele în Constantin Dobrogeanu Gherea, fiind divizat mai apoi în strada Decebal și strada Octavian Goga. 

„Începând din deceniul al treilea interbelic, viața citadină din Alba Iulia a dobândit un alt suflu, în care vechiul și noul erau prezente deopotrivă. Ca și în celelalte centre urbane ale Transilvaniei, s-au extins, treptat, efectele apartenenței la statul român. În industrie, comerț și în domeniul creditului întreprinzătorii evrei și-au păstrat preponderența, până la al Doilea Război Mondial.

Au apărut însă, modest la început, industriile, magazinele și băncile românești. Uzina Comunală S. A., de exemplu, avându-l director pe inginerul Ioan Buda, distribuia curentul electric în întreg orașul și executa instalații în domeniu. Banca Izvorul din comuna Ighiu a fost strămutată prin anii ’20 în oraș, alăturându-se agenției Băncii Naționale. Același lucru s-a petrecut în colegiul medicilor și în barou. Slab reprezentați în primii ani ai secolului XX în cele două corporații, românii și-au consolidat pozițiile în deceniile trei și patru. O transformare radicală, sub aspectul apartenenței etnice, s-a produs în mediile oficiale. Corpul ofițeresc, cel didactic, al magistraților și al funcționarilor de stat au cunoscut un proces de românizare. Toți reprezentanții noilor elite românești și familiile lor aveau nevoie de locuințe, fapt care a marcat evoluția edilitară a Alba Iuliei.

Vedere asupra zonei estice de protecţie a Cetăţii, în dreptul bisericii evanghelice-luterane. Imaginea este anterioară apariţiei unei străzi flancate de locuinţe (sf. sec. XIX)

Membrii bine situați ai societăți românești nu puteau fi trimiși la o periferie puțin atrăgătoare, așa că municipalitatea a căutat timp de un deceniu o soluție convenabilă. Rezolvarea se afla de fapt sub ochii edililor. Partea estică a așa-numitului „glacis”, zona de protecție a Cetății, nici măcar nu purta vreun nume, așa încât în actele primăriei apărea drept terenul „Sub Cetate”. Cu o suprafață de 15 ha, el a fost cedat primăriei în 1928 de Ministerul de Război, care, aplicând prevederile Legii pentru reforma agrară din 1921, l-a parcelat în loturi de construcție. Cu acestea au fost puși în posesie membrii enumerați mai sus ai elitelor românești”, explică Valer Moga.

Expertul susține că precaritatea izvoarelor scrise este compensată în cazul nostru de importante surse constând în fotografii istorice. Imaginile reținute de Adalbert Cserni la începutul secolului XX, interesat de potențialul arheologic al zonei, ne prezintă un teren neconstruit, străbătut de câteva căi de acces, asemănătoare unor drumuri de țară. Chiar și personajele care apar în una dintre fotografii sunt țărani îmbrăcați în straie naționale românești.

Imagine a zonei estice de protecţie a Cetăţii, în dreptul palatului de justiţie. Ilustrata prezintă zona în care urma să fie trasată în anii ’30 ai secolului XX o stradă cu locuinţe confortabile şi proprietari înstăriţi

Potrivit lui Valer Moga, plăcile fotografice folosite de Arthur Bach prin anii ’30 ne înfățișează un peisaj urban radical schimbat. „Vedem la început două-trei case, pentru ca altele să apară în grabă, întâi la roșu și la scurt timp finisate. O fotografie realizată după un an-doi ne prezintă, în partea nord-estică, un segment de front stradal aproape complet.

Calitatea locuințelor, evidențiată de fotografii, confirmă desemnarea beneficiarilor după criteriile prezentate mai sus. Nu întâmplător, până târziu în anii ’60, tradiția populară a reținut locul sub denumirea de „strada domnilor”. Dar selecția nu a fost una exclusivistă, nici sub aspectul statutului socio-profesional, nici sub cel al apartenenței etnice. Au apărut și unii proprietari care nu pot fi încadrați în categoria elitelor, precum și alții, de etnie maghiară sau evreiască”, notează expertul.

Partea nordică a bulevardului Ion I.C. Brătianu, probabil 1937 (Foto: Arthur Bach)

Potrivit acestuia, existența unui nou spațiu urban a permis autorităților să plaseze acolo sediile unor instituții de interes public, precum ocolul silvic sau căminul de ucenici prin care treceau cei care urmau să sporească numărul meseriașilor români ai orașului.

A luat astfel naștere unul dintre cele mai importante trasee din centrul Alba Iuliei, rezultat al unei politici edilitare a municipalității; i s-a dat o denumire pe măsură: bulevardul Ion I. C. Brătianu.

Bulevardul Ion I. C. Brătianu văzut din Cetate, cu unele clădiri la roşu, altele finisate şi terenuri neclădite, anii ’30 (Foto: Arthur Bach)

„Locul care ne-a reținut atenția, ca și multe altele, dovedește că și străzile se află „sub vremuri”, odată cu oamenii care le locuiesc. Primele schimbări abuzive de proprietari le-a produs <centrul național de românizare>, care, în 1940, a trecut câteva locuințe evreiești în posesia unor legionari. După un deceniu, inamicii fără cruțare ai legionarilor, comuniștii, au făcut același lucru, adoptând și aplicând Decretul nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile. Noua protipendadă a orașului avea nevoie de locuințe confortabile. Unde mai pui că acestea erau gata mobilate, iar șifonierele lor erau pline de haine de calitate.

În 1950, strada se numea deja „Constantin Dobrogeanu Gherea”. După 1990, a fost divizată: partea nordică, strada Decebal, apoi partea sudică, mai lungă, strada Octavian Goga”, mai explică Valer Moga.

Partea sudică a bulevardului Ion I. C. Brătianu, circa 1930 (Foto: Arthur Bach)

sursa: memoriaurbis.apulum.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

România, pe primul loc în UE la numărul de cazuri noi de coronavirus. Câte cazuri s-au înregistrat în fiecare țară

Publicat

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la cazurile noi de coronavirus înregistrate în ultimele 24 de ore, în condițiile în care miercuri au fost depistate cele mai multe cazuri de coronavirus în România, de la începutul pandemiei: 555.

Dacă în România de câteva săptămâni numărul cazurilor este în creștere, în mai multe țări care cândva aveau adevărate recorduri nedorite în ceea ce privește cazurile de COVID-19, se observă acum o scădere a infectărilor.

Media zilnică de îmbolnăvire în perioada 2-8 iulie a fost în România de 411, astfel că suntem în a 5-a săptămână de creșteri constante

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore singura țară din Europa în care s-au înregistrat mai multe cazuri decât în România este Marea Britanie, cu 581 de cazuri noi, dar această țară nu mai face parte din Uniunea Europeană.

Astfel, România are cele mai multe cazuri de coronavirus depistate în 24 de ore, mai multe decât în Franța (care are 475 de cazuri), Germania (391), Spania (341) sau Italia (137).

În aceste condiții, mai multe țări europene introduc restricții sau condiții de călătorie pentru români. Cel mai recent exemplu este Austria.

Astfel, românii care sosesc în această țară vor trebui să stea timp de două săptămâni în carantină sau să facă dovada unui test negativ la COVID-19.

Sunt deja cel puțin zece state care fie că nu îi primesc pe turiștii români deloc, menținându-și deocamdată granițele închise, fie le pun unele condiții, fie îi obligă să stea 14 zile în carantină sau izolare.

Număr de cazuri noi de coronavirus în Uniunea Europeană, în 24 de ore: 

România – 555 cazuri

Franța – 475 de cazuri

Germania – 391 de cazuri

Spania – 341 de cazuri

Belgia – 220 de cazuri

Italia – 137 de cazuri

Austria – 89 de cazuri

Elveția 54 de cazuri

Evoluția îmbolnăvirilor în ultimele 7 zile în România

2 iulie – 450 cazuri

3 iulie – 420 cazuri

4 iulie – 416 cazuri

5 iulie – 391 cazuri

6 iulie – 250 cazuri

7 iulie – 397 cazuri

8 iulie – 555 cazuri

Evoluția COVID-19 în România, în ultimele 5 săptămâni

Săptămâna 3 -10 iunie – 1.276 cazuri

Săptămâna 10 – 17 iunie – 1.815 cazuri

Săptămâna 17-24 iunie – 2.066 cazuri

Săptămâna 24 iunie – 1 iulie – 2.470 cazuri

Săptămâna 1 – 8 iulie – 2.879 cazuri

(Sursă: Grupul de Comunicare Strategică)

Sursă: Digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Decizie cu implicaţii majore în dosarele penale! CCR: Martorii nu pot fi obligaţi să se autoincrimineze

Publicat

O persoană prezumată a fi nevinovată nu poate fi constrânsă să producă proba vinovăţiei sale, arată Curtea Constituţională în motivarea deciziei prin care a constatat că soluţia legislativă din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare, este neconstituţională. 

„Jurisprudenţa şi doctrina au reţinut că principiul aflării adevărului impune organelor judiciare obligaţia de a asigura, pe bază de probe administrate cu respectarea caracterului echitabil al procedurii, aflarea adevărului judiciar cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectată de săvârşirea unei infracţiuni.

Este general admis că organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului/inculpatului.

Or, Curtea reţine că, în vederea respectării efective a prezumţiei de nevinovăţie, o persoană prezumată a fi nevinovată nu poate fi constrânsă, determinată să producă proba vinovăţiei sale, ci, dimpotrivă, are dreptul de a rămâne în pasivitate, acuzării revenindu-i sarcina de a face proba contrară, a vinovăţiei”, se precizează în motivarea publicată miercuri pe site-ul CCR, potrivit Agerpres.

Curtea constată că obţinerea unei declaraţii în baza articolului 118 din Codul de procedură penală, sub sancţiunea reţinerii infracţiunii de mărturie mincinoasă în cazul în care martorul nu face declaraţii adevărate şi în condiţiile în care martorul îşi asumă riscul ca aspectele declarate să poată fi folosite chiar împotriva sa, reprezintă „un mecanism coercitiv incompatibil cu dreptul la un proces echitabil”.

„Curtea constată că art. 118 din Codul de procedură penală nu instituie garanţii suficiente pentru martor, de vreme ce acesta poate fi pus în situaţia să contribuie indirect la propria incriminare, în dezacord cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie, de care orice persoană beneficiază (…) şi, totodată, impietează asupra justei soluţionări a cauzei, contrar dreptului la un proces echitabil, (…) inclusiv prin încălcarea dreptului la apărare al martorului”, se arată în motivare.

Curtea Constituţională a mai observat că instanţele naţionale de drept comun, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au subliniat necesitatea reţinerii dreptului la tăcere şi neautoincriminare şi în ceea ce îl priveşte pe martor.

CCR a admis, pe 2 iunie, o excepţie de neconstituţionalitate, constatând că soluţia legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare, este neconstituţională.

Sursă: Agerpres, stiripesurse.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate