Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Director la Direcţia Regională de Statistică Alba, medici veterinari la DSVSA, arhitect şef la Zlatna. LISTA completă


Publicat

dsvsa alba sanitar veterinarÎn decembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în decembrie şi condiţii de participare:

Direcţia Regională de Statistică Alba

director executiv

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Anunţ publicat în 20 noiembrie. Termen pentru depunerea dosarelor la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 20 de zile.

Concurs: 21 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba

– 38 de posturi pe perioadă determinată

– inspector de specialitate I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică, minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inspector de specialitate I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept; minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

medic veterinar I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

chimist I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie; minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

post inginer I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologia produselor alimentare; minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

referent IA. Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; minim 5 ani vechime în domeniul economic;

şofer I (2 posturi). Condiţii: studii medii/generale, permis de conducere categoria B, minim 5 ani vechime în specialitatea conducător auto

muncitor necalificat I (3 posturi). Condiţii: studii generale, minim 5 ani vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2015.

Concurs: 17 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

medic veterinar I (7 posturi). Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

medic veterinar II (6 posturi). Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

medic veterinar III (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

medic veterinar debutant (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

asistent veterinar IA. Condiţii: studii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, in domeniul veterinar, specializarea veterinară; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

asistent veterinar I. Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate eu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar, specializarea veterinară; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 decembrie 2015.

Concurs: 16 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inginer IA (3 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul inginerie chimica – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inginer IA (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta în domeniul ingineria produselor alimentare – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inginer I (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare – minim 4 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inspector de specialitate I. Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta in domeniul agricol, specializarea inspectie si legislatie fitosanitara si zooveterinara – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 decembrie 2015

Concurs: 15 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon: 0258835915.

Primăria Oraşului Zlatna

arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile preverilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 – legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 20 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 20 de zile.

Concurs: 21 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

educator (post pe perioadă determinată) – Centrul de Primire în Regim de Urgenţa “Pinocchio”Alba lulia

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 16.00

Concurs: 15 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

asistent social debutant – Serviciul Protecţie de Tip Rezidenţial Copii;

psiholog practicant – Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin Muncă;

şofer – Compartimentul de deservire;

educator – Casa de Tip Familial pentru Protecţia Copilului cu Dizabilităţi Sâncrai;

educator – Centrul de Plasament de Tip Familial Mănăiade.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

Instituția Prefectului – Județul Alba

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Anunț publicat în 13 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 16 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din Municipiul Alba Iulia, Piata.I.I.C.Bratianu, nr.1, telefon: 0258/812.377.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Mijlociu din Alba Iulia

referent IA – U.A. Hunedoara, Deva, Str. Depozitelor nr. 6: Condiții: cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); vechime în funcţie, minimum 5 ani în domeniu.

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 12:00: proba scrisă; 17 decembrie 2015, ora 14:00: proba interviu.

muncitor calificat la Filiala Teritorială Mureş Oltul Mijlociu. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

muncitor calificat – U.A. Hunedoara, Deva, Str. Depozitelor nr. 6. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

muncitor calificat (2 posturi) – U.A. Sibiu, Sibiu, Str. Autogării nr.12. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 10:00: proba practică; 17 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 7 decembrie 2015, ora 12:00 – la sediul Filialei Teritoriale Mureş Oltul Mijlociu, respectiv sediul U.A. Sibiu sau U.A. Hunedoara, în funcţie de postul ales.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Mijlociu din Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon: 0728/181.125.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional principal. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): ştiinţe ingineresti; posesor permis conducere categoria B; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutantServiciul Poliţia Locală, Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecţia mediului. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice – specializarea drept; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant, Biroul disciplina în construcţii şi afişaj stradal. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum l an; studii de specialitate: studii universitarecu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunț publicat în 13 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 17 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 12 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 16 decembrie 2015: proba scrisă; 18 decembrie 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

asistent medical principal – Secţia Pneumologie I. Condiţii: absolvent al şcolii sanitare postliceale şi examen de grad principal; certificate de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R. vizat la zi.

asistent medical principal – Secţia Pneumologie II TBC. Condiţii: absolvent al şcolii sanitare postliceale şi examen de grad principal; certificate de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R. vizat la zi.

îngrijitor curăţenie – Secţia Pneumologie I. Condiţii: studii medii sau generale; curs de Crucea Roşie.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 decembrie 2015, ora 15:00

Concurs: 17 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier I A (S) (contabil – şef) – Compartiment contabilitate. Condiţii: studii superioare în specialitatea postului, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 10 ani

referent gradul I A (M) – Compartiment contabilitate. Condiţii: studii medii profil economic, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

consilier I A (S) – Compartiment salarizare. Condiţii: studii superioare, experienţă pe un post similar, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

consilier I A (S) – Compartiment informatizare: Condiţii: studii superioare în specialitatea postului, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

magaziner. Condiţii: studii medii, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Termen limită pentru depunerea dosarelor la sediul IŞJ – 3 decembrie 2015

Concurs: 7 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2015, ora 10.00 – 14.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se obțin la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, din strada Gabriel Bethlem nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258-811662.

Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia

şofer

Condiţii: permis de conducere categoria B, C şi D; atestat eliberat de Autoritatea Rutieră Română – coordonator trafic; atestat şofer profesionist transport persoane; cunoştinţe minime de mecanică auto.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015

Concurs: 14 decembrie 2015 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Clubul Sportiv Universitar Alba, tel. 0358810914.

Primăria Municipiului Sebeș

referent, clasa III, grad profesional superior (pe perioadă determinată – 6 luni) – Biroul Colectare Creanţe Bugetare.

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 14:00

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1.

 

Primăria Municipiului Blaj

– asistent social debutant (post pe perioadă determinată) – Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Blaj – Serviciul Asistenţă Socială

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea asistenţă socială

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 decembrie 2015

Concurs: 18 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 21 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria orașului Teiuș

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunț publicat în 17 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 18 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Asistenţă Socială.

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta socială, filosofie; cursuri de absolvire în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenții de studii superioare altele decât asistență socială; vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţie civila-compartiment urbanism

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură și urbanism.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 14.

Primăria Orașului Zlatna

muncitor calificat treapta profesională I. Condiţii: minimum 8 clase; calificare în domeniul maşinilor pentru terasamente; posesor permis conducere categoria Tr sau B; vechime în muncă minimum 3 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 8 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 16 decembrie 2015, ora 10:00: proba practică/scrisă – str. Piaţa Unirii nr. 1A;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice, Ordinea și Liniștea Publică

polițist local, clasa III, grad profesional principal – Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice, Ordinea și Liniștea Publică

polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, Protecția Mediului, Activitatea Comercială și Evidența Persoanelor.

Anunţ publicat în 6 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 7 decembrie 2015, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Comunei Bistra

– dirijor cor, gradul profesional II – Compartimentului Centru de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Tradiţional al Comunei Bistra.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – facultate de muzică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 decembrie 2015, ora 14:00

Concurs: 18 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bistra, cu sediul în localitatea Bistra, Calea Turzii, nr. 100, judeţul Alba, telefon: 0258/773,105.

 

Primăria Comunei Lunca Mureșului

inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar-Contabil.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; abilităţile profesionale şi de operare pe calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 decembrie 2015, ora 15.00

Concurs: 28 decembrie 2015, ora 11.00: proba scrisă; 30 decembrie 2015, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba, b-dul. Republicii, nr. 11, telefon: 0258/878.121.

Primăria Comunei Sântimbru

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat; condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs este de 1 an.

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de asistenţă socială. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

inspector, clasa I grad profesional asistent – Compartimentul de contabilitate. Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat; condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs este de 1 an.

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Impozite şi taxe. Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator ( Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

referent de specialitate, clasa II, grad debutant. Condiții: cel puţin studii de SSD; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2015, ora 15:00

Concurs: 16 decembrie 2015: proba suplimentară; 18 decembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, Județul Alba, telefon: 0258/842.101.

Primăria Comunei Scărișoara

referent (post pe perioadă determinată)

Condiții: nivelul studiilor: superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 13:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 13:00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

guard (femeie de servici). Condiţii: studii generale

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 14.00.

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 09:00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărișoara, Judeţul Alba, telefon tel.0769094836 .

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA de Ziua Națională și de alegeri în localități din ALBA. Temperaturi maxime în perioada 30 noiembrie – 6 decembrie

Publicat

Vremea se răcește în prima primele zile din săptămâna viitoare în județul Alba și vor fi condiții de ceață.

Însă va fi în continuare frig noaptea, cu temperaturi negative. Pe parcursul săptămânii, valorile maxime vor fi între 0 și 10 grade Celsius în zonele mai joase.

La munte, temperaturile maxime vor fi între -2 și 9 grade la Șugag, respectiv de -1 și 7 grade la Arieșeni.

Vă prezentăm condiții meteo în săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie, în localități din județul Alba:

Luni, 30 noiembrie

Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși și ceață

Sebeș: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși și ceață

Șugag: minime de -10 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși și ceață

Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși și ceață

Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși și ceață

Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși și ceață

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși și ceață

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși și ceață

Arieşeni: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși și ceață

Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși și ceață

Marți, 1 Decembrie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Arieşeni: minime de -0 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; vreme cu nori și soare

Miercuri, 2 decembrie

Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grad Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Joi, 3 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Vineri, 4 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 1 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Sâmbătă, 5 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Duminică, 6 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare sporadic

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare sporadic

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Expoziție online: „Sala Unirii în fotografie”. Imagini din interiorul și exteriorul clădirii devenite simbol al Marii Uniri

Publicat

Sala Unirii din Alba Iulia, clădire devenită simbol al Marii Uniri, poate fi descoperită printr-o serie de fotografii adunate într-o expoziție online, eveniment realizat cu ocazia Zilei Naționale a României.

Vernisajul expoziției a avut loc, duminică, fără public, iar fotografiile, care surprind imagini din exteriorul și din interiorul Sălii Unirii, pot fi văzute online pe pagina de Facebook a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și pe paginile celorlalte instituții publice implicate în organizarea manifestărilor dedicate zilei de 1 Decembrie. Instantaneele sunt realizate de Vasile Sârb, coordonatorul clasei de fotografie din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Sala Unirii din Alba Iulia este un simbol al Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. Construită în 1900, a servit drept casină militară, locul de festivități și recepții al armatei austro-ungare. La 1 decembrie 1918, sala a fost aleasă ca loc de desfășurare a lucrărilor Marii Adunări Naționale pentru că era cea mai spațioasă clădire din oraș, singura ce putea să adune sub acoperișul său pe cei 1228 de delegați ai națiunii române. Câțiva ani mai târziu, cu prilejul încoronării, a fost amplu înfrumusețată și i s-au adăugat bolta și un portal monumental în dreptul intrării, în forma unui arc de triumf.

Sala Unirii găzduiește numeroase exponate din perioada momentului istoric din 1918. Biroul avocatului Aurel Lazăr, de exemplu, vorbește despre primul mare moment ce a premers unirea şi anume, redactarea Declarației de autodeterminare a românilor din Transilvania, la 12 octombrie 1918. Declarația avea să fie citită la 18 octombrie de Alexandru Vaida-Voevod în parlamentul de la Budapesta şi marca direcția pe care se angajau românii transilvăneni în perioada ce urma, respectiv realizarea unirii cu România.

În cadrul expoziției mai pot fi văzute  diferite însemne ale participanților la Unire, steaguri, medalii, credenţionale (mandate de împuternicire) ale reprezentanților oficiali ai națiunii române, planuri de apărare a orașului. Aparatul de fotografiat cu care au fost realizate cele cinci poze ale Marii Uniri se află de asemenea în expoziție. Fotograful neoficial al acelei zile a fost Samoilă Mârza, veteran de război venit împreună cu delegația din satul Galtiu. Fotograful oficial al orașului, care ar fi urmat să realizeze un set de poze în această zi, a lipsit în condiții suspecte, astfel încât cadrele luate de Samoilă Mârza sunt singurele mărturii de acest fel ale zilei de 1 decembrie. Aceste fotografii pot fi văzute și în expoziția Sălii Unirii, atestând participarea unei mulțimi nesfârșite de oameni la eveniment. Din păcate, Samoilă Mârza nu a participat și la lucrările ținute în clădirea ce avea să primească numele de „Sala Unirii”, ci a stat cu mulțimea, pe Câmpul lui Horea, în afara zidurilor cetății. În fața și în spatele Sălii se află o galerie de busturi ale fruntașilor de la 1918, oameni politici, oameni de arme și de cultură și reprezentanți ai clerului (sursa informațiilor: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia).

Expoziția poate fi văzută online pe pagina de Facebook a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba – AICI

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Mesaje de Sfântul Andrei: 25 de idei urări și felicitări frumoase pe care le poți trimite celor dragi în 30 noiembrie

Publicat

foto: pixabay.com/Dewald Van Rensburg (editat)

Mesaje de Sfantul Andrei* Felicitări de Sf Andrei* Urări de La mulți ani pentru cei ce poartă numele Andrei și Andreea. Credincioşii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, creştinătorul neamului românesc, el fiind numit „Cel dintâi chemat”, întrucât a răspuns primul chemării lui Hristos la apostolat, ziua fiind totodată Sărbătoare Bisericească Naţională.

Nume care se sărbătoresc de Sfântul Andrei: Numele Sfântului Apostol Andrei este purtat de 668.332 de români, dintre care 336.952 bărbaţi şi 331.380 femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Dintre femeile serbate miercuri, 279.147 poartă numele de Andreea, alte 24.329 se numesc Andra, 20.552 sunt Andrea, 6.996 – Andreia, iar 350 -Andruţa şi Andruşa.

Citește și Mesaje de Sfântul ANDREI. Urări, felicitări și SMS-uri pentru Andrei, Andi, Andreea, Andra, Andrada

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 316.450, poartă numele Andrei, alţi 12.099 se numesc Andras, 3.265 – Endre, iar 3.784 Andreeas sau Andreas. De asemenea, 730 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 13 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 se numesc Andrieş.

Mesaje de Sfântul Andrei. Cele mai frumoase 25 de mesaje de Sfântul Andrei 

1. De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani!

2. E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!

3. Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasa dintre toate cele sfinte, caci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

4. Felicitări cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

5. Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!

Sf Andrei mesaje și felicitări frumoase: La mulți ani de Sf. Andrei!

6. Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

7. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

8. Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viată si iți urez un sincer La Mulți Ani!

9. Iți urez La mulți ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

10. La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii! 

Felicitări de Sf Andrei. Cele mai frumoase mesaje cu poze pentru Andrei, Andreea și Andra

11. La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!

12. Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

13. Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

14. Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

16. Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Sf Andrei mesaje, felicitări, urări, SMS-uri: LA MULȚI ANI!

17. Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

18. De ziua numelui Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit si sa ai parte numai de bucurii in viată. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!

19. La mulți ani Andreea!!! Iți doresc tot ce iți dorești si toate visele tale sa devina realitate!

20. Astăzi iți urez „La mulți ani!”. Astăzi iți spun „Multe împliniri!”. Si-ti mulțumesc ca ești alături de mine!

21. La mulți ani, Andreea! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu îmi luminezi mie viața. Fie-ți viața senină ca răsăritul de soare iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. Îți doresc o zi de neuitat care să țină o viață întreagă!

22. Pe o petală de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc și te ador!

23. Felicitări, dragul meu Andrei, cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani în cântec de clopoței de bucurie!

24. Se spune că iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat că cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, Andrei, frățiorul meu drag!

25. Un gând bun și-o sărutare/ Azi, la ceas de aniversare/ Sfântul Andrei să te ocrotească/ Visele să ți se-mplinească!/ La mulți ani, Andrei/Andreea!

Mesaje de Sfantul Andrei.  Tradiții de Sf Andrei

Data de 30 noiembrie este cunoscută la români drept ziua Sfântului Andrei, o zi încărcată de simbolistică, superstiţii şi datini. Se spune că Sfântul Andrei este ocrotitorul românilor deoarece el este cel care a creştinat poporul român după ce a poposit în Dobrogea.

Prima Biserică creştină de pe teritoriul ţării noastre şi primii preoţi ortodoxi poartă marca Sfântului Andrei, produs direct al acţiunilor acestuia. Pe lângă această semnificaţie, în conştiinţa românească dăinuie o serie de superstiţii, obiceiuri, unele explicabile, altele nu.

Obiceiurile şi datinile româneşti care învăluie această zi sunt numeroase şi au farmecul lor. Ziua de Sfântul Andrei generează atât bucurie, cât şi frică în rândurile românilor din pricina credinţei în strigoi şi moroi.

Aceste obiceiuri şi superstiţii diferã şi în funcţie de zona geograficã, dar simbolistica este cam aceeaşi. Oamenii vizau belşugul, casãtoria, protecţia de elemente malefice şi cãutau un salvator în Sfântul Andrei.  

Superstiții de Sfântul Andrei

Interesant este faptul cã românii îşi sãrbãtoresc patronul spiritual pe 30 noiembrie, iar ziua naţionalã, 1 decembrie, ziua unirii tuturor provinciilor româneşti, este imediat urmãtoarea.

Cele douã componente, spiritualul şi istoricul se alãturã pentru a fi comemorate. Este o perioadã cu o mare încãrcãturã simbolicã, scrie historia.ro. 

O explicaţie pentru existenţa obiceiurilor păgâne într-o zi de mare sărbătoare creştină este faptul că ziua de celebrare a Sfântului Andrei s-a suprapus zilei de celebrare a unei importante divinităţi dacice, personificare a lupului. Românii sunt creativi şi, desigur, au îmbogăţit această zi cu preziceri ale viitorului în dragoste şi ale prosperităţii.

Data de 30 noiembrie reprezintã şi ultima zi de toamnã din an, iar multitudinea de superstiţii şi obiceiuri marcheazã începutul iernii, încetinirea ciclului naturii, şi, implicit, momentul în care hotarul dintre viaţã şi moarte este extrem de fragil. Aceasta ar putea fi o altã explicaţie a faptului cã românii considerã noaptea de Sfântul Andrei momentul în care lumea celor vii se întrepãtrunde cu cea a spiritelor. 

În noaptea de 29/30 noiembrie se crede că îşi fac apariţia strogoii şi moroii, duhuri rele, iar oamenii apelează la puterile magice ale usturoiului pentru a fi protejaţi.

Uşile, ferestrele, grajdurile sunt unse cu usturoi, oamenii manâncă usturoi sau chiar se ung pe corp cu el pentru a nu fi atacaţi de aceste creaturi nefaste. Aceste obiceiuri pãgâne sunt menite a asigura protecţieoamenilor, animalelor şi gospodãriilor. Se crede ca în această noapte „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „minţile oamenilor” şi „rodul livezilor”. Maleficul se îmbinã cu beneficul, dar binele învinge din nou.

Ritualurile de dragoste nu lipsesc, iar fetele care vor să-şi vadă în vis “ursitul”, îşi pun busuioc sau 41 de boabe de grâu sub pernă în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. Acestea trebuie să recite şi un descântec înainte de a adormi:„Voi, 41 de fire de grâu, / Eu voi adormi/ Şi voi hodini/ Dar eu mă rog lui Dumnezeu/ Să-mi trimită îngerul meu, / Cel ce mi-e dat de Dumnezeu”. 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Descoperire revoluționară în medicină: Un test de sânge ar putea detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient

Publicat

laborator analize medicale

Serviciul Național de Sănătate britanic (NHS) anunță că va efectua un program-pilot pentru un test capabil să detecteze rapid peste 50 de tipuri diferite de cancer, test care ar putea ajuta mii de oameni și care ar putea să ajute la tratarea mai bună a cancerului în fazele sale incipiente, relatează CNN.

Testul de sânge „Galleri” a fost dezvoltat de o companie din California, Grail, și va fi folosit pentru prima oară pentru 165.000 de pacienți, a anunțat NHS într-un comunicat de presă, vineri. Grail, a cărei activitate se concentrează pe soluții pentru detectarea timpurie a cancerului, este susținută de miliardari americani precum Bill Gates sau Jeff Bezos.

Cei de la NHS spun că testele de sânge ar putea fi extrem de utile în identificarea tipurilor de cancer care sunt dificil de diagnosticat și tratat timpuriu – „Detectarea timpurie, în special pentru tipurile de cancer greu de tratat, precum cel ovarian sau cel pancreatic, are potențialul de a salva foarte multe vieți. Peste 1000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer zilnic în Regatul Unit”, a declarat Simon Stevens, directorul executiv al NHS.

Programul pilot de folosire a acestui nou test va începe la mijlocul anului viitor și va implica 165.000 de persoane, dintre care 140.000 cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani care nu au simptome dar care vor fi testate pe parcursul a trei ani.

Ceilalți 25.000 vor fi persoane cu posibile simptome de cancer pentru care testele vor fi folosite pentru a detecta mai rapid boala.

Rezultatele finale sunt așteptate până în 2023, urmând ca până în 2025 testul să poată fi utilizat la scară largă. Cei de la Grail au declarat într-un comunicat că, pe baza datelor obținute, „folosirea Galleri are potențialul să înjumătățească numărul de diagnosticări ale cancerului în stadiu terminal, ceea ce ar reduce considerabil numărul de decese din cauza acestei maladii, în Regatul Unit, cu aproape o cincime”.

Nu toți experții oncologi sunt de părere însă că NHS ar trebui să efectueze acest program-pilot. Paul Pharoah, profesor la Universitatea Cambridge spune că are dubii cu privire la eficiența acestui test, în contextul datelor limitate care au fost publicate. Alți experți sunt de părere că ar trebui să existe un număr mai mare de teste înainte de a începe programul pilot și că dovezile științifice actuale nu demonstrează fără dubiu că testul ar avea capacitatea să detecteze cancerul în stadiu incipient.

sursa: digi24.ro, cnn.com

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate