Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inspector superior la Casa de Pensii, şef birou la Primăria Teiuş, referent la Ambulanţa Alba. LISTA completă

ochelari acte

Publicat

casa_de_pensii_alba_În perioada mai-iunie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în perioada mai-iunie şi condiţii de participare:

Casa Județeană de Pensii Alba

inspector, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 mai 2016

Concurs: 6 iunie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 8 iunie 2016, ora 15:00  proba interviu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2016

Concurs: 30 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; 1 iunie 2016, ora 15:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

ambulanta Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

referent IA (M) la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; certificat de absolvire curs inspector (referent) resurse umane; cunoştinţe operare PC-Word, Excel; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2016, ora 15:00

Concurs: 31 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; 3 iunie 2016, ora 10:00: proba practică; 6 iunie 2016, ora 10:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

primaria alba iulia Primăria Municipiului Alba lulia

consilier, clasa I gradul debutant – Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios, autoritate tutelară

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă ( RSI): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2016, ora 15:00.

Concurs: 7 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia, Județul Alba, Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0258/819.462.

primaria sebes 2 Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

referent IA (2 posturi). Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare PC; fără vechime.

consilier IA. Condiţii: studii superioare de lungă durată tehnice; minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice.

muncitor I (zidar). Condiţii: studii medii; acte care atestă calificarea de zidar; competenţe zidar; minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

muncitor IV (salubritate). Condiţii: studii medii; acte care atestă calificare; minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 mai 2016, ora 15.00

Concurs: 2 iunie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 9 iunie 2016, ora 10.00 – proba interviu; 6 iunie 2016, ora 10.00 – proba practică

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

 

Liceul cu Program Sportiv Sebeş

administrator patrimoniu. Condiţii: vechime în muncă de 3 ani – studii superioare, cunoștințe de operare PC

îngrijitor. Condiţii: studii minimum 10 clase

Anunţ publicat în 10 mai, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 6 iunie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 iunie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului cu Program Sportiv Sebeş, cu sediul în Sebeş, str. L. Blaga nr. 76, Județul Alba, telefon 0258/731.220

 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

analist programator IV S

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitate (Automatizări şi Calculatoare. Infornatică, informatică Economică, Informatica Aplicată, Electronică şi Telecomunicaţii); vechime efectivă în domeniu de minimum 1 an; asigură întreţinerea hardware şi software; cunoştinţe avansate de operare MS Office; gestionarea reţelelor LAN, conturilor de e-mail; comunicare folosind reţeaua de Internet, securitate în Internet; administrare pagină web.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 mai 2016, ora 14.00

Concurs: 1 iunie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 6 iunie 2016, ora 13.00 – proba interviu.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afișează la Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş, str.Piața Libertății nr.1, județul Alba, telefon 0258/731922

 

Primăria Orașului Teiuș

şef serviciu, gradul II, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol

Condiţii: studii universitare licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 mai 2016, ora 16:00

Concurs: 13 iunie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Județul Alba, telefon 0258-851101 interior 24.

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

îngrijitor. Studii: şcoala generală

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 16 mai 2016

Concurs: 6 iunie 2016 – proba scrisă; 9 iunie 2016 – proba interviu

Informaţii suplimentare se obţine de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – resurse umane, telefon 0258/810964.

 

Primăria Comunei Vinţu de Jos

asistent medical comunitar, grad principal, în cadrul Compartimentului Sănătate

Condiţii: studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializare în Asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 mai 2016, ora 16:00

Concurs: 8 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 10 iunie 2016, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei  Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 24.

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8 Alba Iulia

îngrijitoare (1/2 normă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia; 1/2 normă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Alba Iulia (structura Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8)

Condiţii: studii generale sau medii; vechime minimum 3 ani; să aibă până la pensionare minimum 10 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine; să cunoască şi să poată identifica materialele de curăţenie de bază, necesare în activitatea de curăţenie; să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie; să nu aibă cazier judiciar.

Anunţ publicat în 10 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 1 iunie 2016, ora 10:00 – proba practică; 2 iunie 2016, ora 9:00: proba practică; 2 iunie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, judeţul Alba, telefon 0746.845.960 sau 0258.835.031. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 7, judeţul Alba

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitoare

Condiţii: studii medii; vechime 2 ani în post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă – curs de formare pentru îngrijitoare; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Anunţ publicat în 10 mai, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile

Concurs: 1 iunie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 2 iunie 2016, ora 10:00 – proba practică; 2 iunie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str, Vasile Goldiş nr, 14b, telefon 0258.834.395

 

Școala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir

îngrijitoare (post temporar vacant)

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 mai 2016:

Concurs: 2 iunie 2016, ora 9.00 – proba practică; 6 iunie 2016, ora 9.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” din Cugir, Judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

 

Școala Gimnazială Pianu de Sus

îngrijitor (1 normă) la Şcoala Gimnazială Pianu de Sus şi 0,5 normă îngrijitor la unitatea subordonată Şcoala Gimnazială Strungari şi Internat Strungari

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.

Concurs: 2 iunie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 3 iunie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Pianu de Sus, Judeţul Alba, str. Principală nr. 172, telefon 0258/761113.

 

Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” din Mihalţ

îngrijitor cu 1/2 normă

Condiţii: nivelul studiilor: generale sau medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2016

Concurs: 30 mai 2016, ora 14:30: proba practică; 30 mai 2016, ora 16:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Breazu” din Mihalţ, Județul Alba, telefon: 0764/714.251.

ALTE POSTURI

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

secretar şef facultate – secretar gradul IS – Facultatea de Ştiinţe Economice

Condiţii: studii superioare de lungă durată (Ciclul I şi II Bologna sau echivalent celor două cicluri); vechime cu studii superioare în activitatea de secretariat minimum 9 ani; vechime în mediul academic minimum 6 ani; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel).

Perioada pentru depunerea dosarelor: 4-17 mai 2016

Concurs: 30 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

secretar şef facultate – secretar gradul IS – Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti;

Condiţii: studii superioare de lungă durată; master – specialitate: filologie, economic, juridic; vechime în muncă: minimum 15 ani; experienţă în domeniu: minimum 10 ani

– secretar debutant SSD – Secretariat General

Condiţii: cunoştinţe de utilizare a calculatorului, absolvent studii universitare de licenţă/scurtă durată, domeniul tehnic/economic juridic; fără vechime (debutant); cunoaşterea unei limbi străine atestată cu un certificat; constituie avantaj implicarea în acţiuni extraşcolare organizate pe parcursul studiilor, în cadrul unei organizaţii, firme, instituţii, activitate voluntariat.

Perioada pentru depunerea dosarelor: 4-17 mai 2016

Concurs: 26 mai 2016, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba sau la telefon 0258/806.275; 0258/806.276 

 

UAT Sebeş

pompier servant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş (2 posturi)

Condiţii: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 mai 2016, ora 16:00

Concurs: 26 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

 

Primăria comunei Pianu

funcţionar în Centrul de informare turistică din Pianu de Jos

Condiţii: nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: turism, geografie; dacă studiile nu sunt în domeniul turismului este necesară dovada calificării ca agent de turism/ghid turistic;

casier al Biroului Economico-financiar

Condiţii: nivelul studiilor: studii liceale, cu diplomă de bacalaureat; vechime necesară ocupării postului: minimum 6 luni în activitate similară

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 mai 2016, ora 15:00

Concurs: 26 mai 2016, ora 9:00: proba scrisă; 26 mai 2016, ora 13:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, în satul Pianu de Sus, Str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon 0258/761.111, interior 12

AICI, mai multe posturi.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax