Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inspectori şi referenţi la primării, asistenţi la spitalele din Alba Iulia şi Aiud, educatori. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn perioada februarie-martie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în intervalul februarie-martie şi condiţii de participare:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

asistent medical debutant PL Secţia Ortopedie şi Traumatologie – 2 posturi

asistent medical debutant PL Secţia Obstetrică Ginecologie – 4 posturi

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membra O.A.M.G.M.A.M.R, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 feburarie 2016

Concurs: 7 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

– infirmier debutant Secţia Obstetrică Ginecologie. Condiţii: studii – şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romanţa sau curs de infirmiere organizat dc furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare; în cazul în care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa posturile de infirmier debutant, sunt obligate să urmeze cursul de infirmieră, în termen de 3 luni de la data angajării

– îngrijitoare de curăţenie Secţia Obstetrică. Condiţii: studii – şcoală generală

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 feburarie 2016

Concurs: 9 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon: 0258/820.825, interior 146

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

educator la Casa de tip „Speranţa Copiilor” Cugir. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; examen psihiatric; minimum: 6 luni vechime în muncă

infirmier la Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gârbova – 2 posturi. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

îngrijitor (curăţenie) la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg“ Alba Iulia. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; minimum 12 luni vechime în muncă.

Concurs: 23 februarie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 2 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu, gradul II – Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi securitatea muncii

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie genistică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fíe numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu – certificat ECDL complet.

Anunţ publicat în 12 februarie, termen de înscriere 20 de zile.

Concurs: 15 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– agent pază, cod COR 541201, Biroul paza bunurilor – Serviciul Poliţia Locală

Condiţii: vechime în specialitate necesară: minimum 6 ani; studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; constituie un avantaj absolvirea cursului de agent pază sau este înscris la curs; domiciliul stabil în Alba lulia.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2016, ora 15:00

Concurs: 7 martie 2016, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

La Direcţia de Asistenţă Socială

– psiholog. Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): psihologie; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 6 ani; atestat în specializarea Psihologie Clinică, nivel: psiholog practicant sub supervizare sau dovada că a solicitat înscrierea în Colegiul Psihologilor în specializarea menţionată anterior.

– asistent social. Condiţii: studii de specialitate: studii universitare eu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): asistenţă socială; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 2 ani; aviz de exercitare a profesiei dc asistent social sau dovada că a solicitat înscrierea în Colegiul Asistenţilor Sociali

Concurs: 22 februarie 2016, ora 15:00:: data limită pentru depunerea dosarelor; 2 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

– inspector, clasa I, gradul profesional superior la Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară – Compartimentul protecţia copilului

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: asistenţă social, cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 martie 2016, ora 10.00: testarea cunoştinţelor de operare pe calculator proba eliminatorie; 10 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Primăria Municipiului Sebeș

– referent, clasa III, grad profesional superior – din cadrul Biroului Colectare Creanţe Bugetare.

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani

– inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul Biroului Colectare Creanţe Bugetare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 februarie 2016, ora 14:00:

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

Spitalul Municipal Aiud

asistent farmacie Farmacia cu circuit închis;

operator introducere validare date – Farmacia cu circuit închis

fizician medical – Radiologie

infirmier – Secţia Medicină Internă

îngrijitor curăţenie Secţia Ortopedie Traumatologie

– muncitor calificat – fochist – Centrala termică

– muncitor calificat tâmplar întreţinere.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 16

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia

– îngrijitor la Compartimentul Deservire (2 posturi)

Condiţii: studii medii; 3 ani vechime minimă în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 29 februarie 2016, ora 9.00 – proba practică; 3 martie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258.811.443, la Compartimentul resurse umane.

Primăria Orașului Cugir

muncitor calificat, treapta profesională I (2 posturi) pentru Sectorul de Activitate întreţinere şi intervenţii;

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic: întreţinere şi reparaţii industriale, construcţii, mecanic, instalaţii sau 10 clase şi curs calificare profil tehnic: întreţinere şi reparaţii industriale, construcţii, mecanic, instalaţii; minimum 3 ani vechime în muncă.

muncitor calificat – electrician, treapta profesională I pentru Sectorul de Activitate Iluminat public

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul instalaţii electrice şi atestat profesional în meseria de electrician sau 10 clase şi curs calificare profil instalaţii electrice

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 23 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 1 martie 2016, ora 11:00: proba practică; 7 martie 2016: proba interviu

– şofer, treapta profesională I în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Cugir;

– şofer, treapta profesională I în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat cu profil mecanic auto/electromecanic/conducător auto, sau şcoală profesională/ medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi posesor al certificatului de pregătire profesională a conducătorilor auto; posesor al permisului de conducere categoriile B, C şi E; aviz psihologic conducător auto; minimum 3 ani vechime în meseria de conducător auto/mecanic auto.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 18 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 25 februarie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 2 martie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș

– îngrijitor Condiţii: studii gimnaziale, vechime efectivă de minim 3 ani; prezintă minim 2 scrisori de recomandare semnate şi stampilate; abilitări de relaționare-comunicare cu întreg personalul din învăţământ; abilităţi de muncă în echipă; disponibilitate la program flexibil; răspunde de starea de curăţenie şi de igienă în sectorul repartizat; răspunde de inventarul încredinţat; cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; cunoştinţe în domeniul Sănătăţii, Securităţii în Muncă şi PSI,

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 februarie 2016, orele 12:00-14:00

Concurs: 10 martie 2016, ora 13:00: probă scrisă; 15 martie 2016, ora 14:00: probă practică.

Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș, judeţul Alba, telefon 0258/731506

Primăria Comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Cadastru Fond-Funciar

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în măsurători terestre şi cadastru; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 17 martie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 19.

Primăria Comunei Galda de Jos

inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol

inspector debutant, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol

inspector debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea minimă necesară în specialitatea studiilor absolvite: 2 ani – pentru postul de inspector de specialitate, gradul II

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 februarie 2016

Concurs: 10 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Galda de Jos, din str. Principala, nr. 90, Județul Alba, telefon: 0258/846.032

Primăria Comunei Șibot

– administrator public

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea economic sau tehnic; minimum 2 ani vechime în specialitate; minimum 5 ani vechime în administraţie publică; certificat de calificare Operatori introducere, validare şi prelucrare date; certificat de calificare Managementul şi Administrarea Serviciilor Publice; certificat accesarea fondurilor europene; certificat de absolvire Expert Achiziţii Publice; certificat managementul şi administrarea serviciilor publice; certificat organizarea dezvoltării în mediul rural.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 martie 2016, ora 13:00

Concurs: 3 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 4 martie 2016, ora 10:00: proba interviu

– inspector, clasa I grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 martie 2016, ora 13:00

Concurs: 23 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă, 24 martie 2016, ora 10:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Șibot, Județul Alba din str. Principală, nr. 153, telefon: 0258/760.101

Primăria Comunei Cut

– referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Administraţie Publică Locală, Secretariat Administrativ, Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiilor Publice, Registru Agricol, Cadastru şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe operare PC nivel avansat Word, Excel AUTOCAD.

Concurs: 11 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 11 martie 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cut, Județul Alba, din str. Principală, telefon 0258/745.113.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Persoană găsită inconștientă într-un apartament din Alba Iulia. Pompierii au intervenit cu o autoscară mecanică

Publicat

O persoană a fost găsită inconștientă, duminică seara, într-un apartament din municipiul Alba Iulia. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru deblocarea ușii. 

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru deblocarea unei uși de apartament pe strada Henri Coandă, în municipiul Alba Iulia.

În interiorul apartamentului a fost găsită o persoană de sex feminin, inconștientă dar cu funcții vitale.

La momentul de față i se acordă primul ajutor de către echipajul SMURD.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică  și o ambulanță SMURD B2.

foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Raport Samsung Innovation: Un sfert dintre români ştiu foarte bine de 5G, însă 42% dintre ei cred că dăunează sănătăţii

Publicat

Primul lucru la care se gândesc românii atunci când vine vorba de 5G este viteza mare de internet. Dintre românii întrebaţi dacă au auzit de 5G, doar 24% au auzit de acest termen și au declarat că știu foarte bine beneficiile, reiese din raportul Samsung Innovation Report.

Majoritatea (42%) au spus că au auzit de 5G, dar că nu cunosc prea multe despre beneficiile aduse, în timp ce 26% sunt familiarizaţi cu termenul 5G, dar nu știu nimic despre beneficii, iar 8% nu au auzit deloc despre subiect.

Cei care știu câte ceva despre 5G asociază spontan tehnologia cu o viteză de internet mai mare, o conexiune mai bună în locuri aglomerate, dar și cu o conexiune mai sigură. În același timp, sunt conștienţi că un abonament 5G este mai scump, dar și că nu are o acoperire la fel de bună ca 4G.

„Interesant este că, deși nu există niciun studiu care să ateste că tehnologia 5G este dăunătoare sănătăţii, știrile false sau pseudo-studiile îi fac pe românii care au auzit de 5G (42%) să creadă că aceasta dăunează sănătăţii.

Din cauza spectrului de frecvenţe pe care funcţionează 5G, semnalul este mai scurt decât în cazul 3G și 4G, ceea ce înseamnă că pentru o acoperire bună trebuie amplasate mai multe antene 5G decât 4G. Astfel, unii oameni sunt convinși că radiaţiile emise de 5G vor fi mai mari decât cele 4G și astfel vor fi dăunătoare sănătăţii.

În realitate, puterea radiaţiilor emise de antenele 5G este mai mică decât puterea radiaţiilor din reţelele curente”, se precizează în raportul citat.

Un alt aspect demn de menţionat este faptul că românii se așteaptă ca operatorii telecom (87%), producătorii de dispozitive mobile (85%) și dezvoltatorii de aplicaţii și software (85%) să facă front comun pentru servicii 5G de calitate.

Potrivit raportului, 5G va avea un impact uriaș asupra business-urilor și industriilor din întreaga lume. Conectivitatea va fi mai bună, latenţa mai mică și viteza mai mare și vom fi martori ai unor lucruri pe care nu le credeam posibile: operaţii chirurgicale de la distanţă, internet rapid în zone unde infrastructura subterană nu este bună, proiecţii de holograme în timp real,  transmisiunea de evenimente, concerte, meciuri de fotbal la o rezoluţie 4K fără care de emisie, implementarea mașinilor autonome și așa mai departe.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA 10-16 august: Căldură sufocantă, dar şi ploi şi furtuni. Prognoza meteo în județ, pe zile și localități

Publicat

soare furtuna

Vremea se menţine călduroasă, pe alocuri caniculară, și în a doua săptămână din august, în județul Alba, cu maxime de peste 30 de grade Celsius. 

În primele zile ale săptămânii sunt așteptate ploi și furtuni. 

Valorile maxime prognozate pentru perioada 10-16 august sunt de 30-32 de grade Celsius, în zonele joase din județ. La munte, temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius.

Vă prezentăm condiții meteo în săptămâna 10-16 august, în localități din județul Alba:

Luni, 10 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Marți, 11 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Miercuri, 12 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Joi, 13 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vineri, 14 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; mult soare

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare strălucitor

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare strălucitor

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare strălucitor

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Sâmbătă, 15 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Duminică, 16 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; mai frig

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE VIDEO: ACCIDENT GRAV pe șoseaua de centură din Alba Iulia. Un biciclist a fost lovit de o mașină

Publicat

Un accident rutier grav s-a produs duminică după-amiaza, în jurul orei 18:00, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un biciclist a fost acroșat de un autovehicul.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat timp de aproximativ 40 de minute. 

În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism marca Dacia Logan. După impactul puternic, bicilistul a rămas inconștient.

UPDATE, ora 18:55 – Traficul a fost reluat.

UPDATE, ora 18:40 – Traficul se desfășoară pe un singur sens.

UPDATE, ora 18:20 – Biciclistul si-a revenit, este conștient. Medicii de pe Ambulanță îi acordă îngrijiri medicale.

Revenim cu detalii.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate