Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Şef serviciu la Prefectura Alba, consilier pentru administrarea Cetăţii Vauban la Alba Iulia, funcţii vacante la spital. LISTA completă

Publicat

CJ Alba Prefectura intrare În perioada ianuarie-februarie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în intervalul ianuarie-februarie şi condiţii de participare:

Prefectura Judeţului Alba

şef serviciu – Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 19 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 19 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, gradul II la Compartimentul Administrare şi Gestionare Cetate Vauban

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale, minimum 3 ani şi 6 luni; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea: muzeologie; cunoştinţe de operare calculator, nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 15 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

consilier, clasa I, gradul asistent, Aparatul de Specialitate al Primarului, Dispecerat Municipal de Relaţii cu Cetăţenii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 15 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 16 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– referent, clasa III, gradul profesional superior, Direcţia Venituri – Compartiment încasări impozite şi taxe locale (post temporar)

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 18 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 8 zile.

Concurs: 4 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor la Serviciul baze sportive şi agrement – compartiment zone de agrement şi toalete publice (4 posturi); studii generale

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 9 februarie 2016, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Alba

consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Condiţii: absolvent cu diploma de licenţa a învăţământului universitar de lungă durată în domeniul economic; vechime minimum 9 ani în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare calculator, nivel avansat.

Anunţ publicat în 15 ianuarie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 16 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 19 februarie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii în legătură cu conţinutul dosarelor de înscriere şi cu bibliografia stabilită se pot obţine la sediul direcţiei din Alba lulia, Piaţa luliu Maniui nr. 14 şi la telefon 0258/810452.

 

Casa Judeţeană de Pensii Alba

inspector, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic/ economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2016

Concurs: 15 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

consilier, gradul profesional principal

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; cunoştinţe SIUI şi ERP; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2016, ora 10:00

Concurs: 8 februarie 2016: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu sediul în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/834.339.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (35 posturi vacante)

asistent şef, Secţia O.R.L.

Condiţii: absolvenţi ai şcolii sanitare postliceale sau echivalent în domeniu şi sa aibă examen de grad principal; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi, în copie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 15:00.

Concurs: 1 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

moaşă debutant cu studii superioare S – Sala de Naşteri. Condiţii: diplomă de licenţă în specialitate; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2016

asistent medical debutant PL – Secţia O.R.L. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL – Laborator de Analize Medicale. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL – Compartiment Urologie. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL – Compartiment Oftalmologie. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL – Secţia Oncologie Medicală. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 10 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical debutant la C.P.C.I.N. Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

infirmier debutant, Secţia Cardiologie

infirmier debutant, Secţia Gastroenterologie

infirmier debutant, U.P.U.

infirmier debutant, Secţia Obstetrică-Ginecologie

infirmier debutant, Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieş

infirmier debutant, Compartiment Nefrologie

infirmier debutant, Staţia de Hemodializă

infirmier debutant (2 posturi) Secţia Pediatrie

infirmier debutant, Bloc Operator – Ortopedie şi Traumatologie

infirmier debutant, Secţia Oncologie Medicală

îngrijitoare de curăţenie, Secţia Ortopedie şi Traumatologie

îngrijitoare de curăţenie, Secţia Boli Infecţioase

îngrijitoare de curăţenie, Ambulatoriu de Specialitate

îngrijitoare de curăţenie (2 posturi), Secţia Medicină Internă

îngrijitoare de curăţenie – Secţia Obstetrică Ginecologie

îngrijitoare de curăţenie, Compartimentul Nefrologie

brancardier, U.P.U.

Condiţii pentru infirmier debutant: studii şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaselor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane şi certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa posturile de infirmier debutant sunt obligate să urmeze cursul de infirmieră, în termen de 3 luni de la data angajării.

Condiţii pentru îngrijitoare de curăţenie, brancardier: studii – şcoală generală.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

economist IA la Serviciul Financiar Contabilitate şi Informatică. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe de operare pe calculator.

economist debutant la Serviciul Financiar Contabilitate şi Informatică: Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; cunoştinţe de operare pe calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor. 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 16 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

analist I la Serviciul Financiar Contabilitate şi Informatică. Condiţii: diplomă de licenţă în specialitate; vechime în activitatea de informatică minimum 3 ani şi 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

– inginer IA la Serviciul Tehnic, Administrativ şi P.S.M. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profilul mecanic; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni

– inginer IA- cadru tehnic P.S.I. şi R.S.V.T.I. la Serviciul Tehnic, Administrativ şi P.S.M. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; curs cadru tehnic cu atribuţii în domeniile PSI şi RSVTI; minimum 6 ani şi 6 luni în specialitate: mecanica, electrotehnologie, electronist, constructor, electrotehnist, electronist transporturi telecomunicaţii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 22 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

magaziner debutant – Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare şi Transport. Condiţii: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale

– muncitor IV bucătar (2 posturi) – Blocul Alimentar. Condiţii: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale; certificat calificare bucătar

Termenul limită de depunere a dosarelor. 29 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 29 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, Telefon   0258-820825 interior 146, fax 0258-835729.

 

Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia

şofer

Condiţii: permis de conducere categoria B, C şi D; atestat eliberat de Autoritatea Rutieră Română – coordonator trafic; atestat şofer profesionist transport persoane; cunoştinţe minime de mecanică auto.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 februarie 2016

Concurs: 12 februarie 2016: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Clubul Sportiv Universitar Alba, cu sediul în Alba lulia, str. Nicolae Iorga nr. 11- 13, judeţul Alba, tel. 0358810914.

Primăria Municipiului Sebeş

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Contencios Juridic şi Administraţie (id. post: 206657)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricol (id. post: 206663)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 8 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir

îngrijitor (2 posturi); studii gimnaziale

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 februarie 2016, ora 12:00

Concurs: 12 februarie 2016, ora 14:00: proba scrisă; 15 februarie 2016, ora 15:00: proba interviu și proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „David Prodan” din Cugir, str. Victoriei nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/751.306

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

asistent medical – Secţia Pneumologie I;

asistent medical debutant – Secţia Pneumologie I.

Condiţii: absolvent al şcolii sanitare postliceale; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R., vizat la zi; cunoştinţe de operare calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 4 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

Primăria Municipiului Blaj

– inspector debutant (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea științe juridice; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea științe economice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 ianuarie 2016

Concurs: 9 februarie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 11 februarie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” din Blaj

şofer (microbuz şcolar 16+1 locuri) cu jumătate de normă

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2016

Concurs: 12 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon: 0258/711.933

Primăria Comunei Pianu

funcționarCentrul de Informare Turistică din Pianu de Jos

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: turism; dacă studiile nu sunt în domeniul turismului este necesară dovada calificării ca agent de turism /ghid turistic.

inspector de specialitate în administrația publică – Biroul de Proiecte Europene.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

inspector II – Birou financiar – contabil.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile – economie, contabilitate, finanţe

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 ianuarie 2016

Concurs: 9 februarie 2016, ora 9:00 – proba scrisă; 9 februarie 2016, ora 13:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Județul Alba, telefon 0258/761.111, interior 12.

Primăria Comunei Cricău

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de asistenţă socială;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau sociologie; cunoștințe operare PC: nivel avansat (Word , Excel).

referent de specialitate, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare PC: nivel avansat (Word , Excel).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 februarie 2016, ora 15.00

Concurs: 8 februarie 2016, ora 10.00: proba suplimentară; 11 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cricău, str. Axente Sever nr. 58, Județul Alba, telefon 01258-845101.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de asistenţă socială.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

inspector, clasa I grad profesional asistent – Compartimentul de contabilitate.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat; condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs este de 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2016, ora 15:00.

Concurs: 5 februarie 2016 – proba suplimentară; 8 februarie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, str. Blajului nr. 18, Județul Alba, telefon: 0258/842.101

Primăria Comunei Bucium

consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul agricol.

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor – fără; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: agronomie, turism, geografie, măsurători terestre şi cadastru, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, geodezie; cunoştinţe operare calculator.

consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul administraţie publică locală, urbanism, achiziţii publice, programe, juridic.

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: topografic, măsurători terestre şi cadastru, geodezie, construcţii şi urbanism, arhitectură, electrotehnică, informatică; cunoştinţe operare calculator.

consilier clasa I. grad profesional superior – Compartimentul financiar-contabil.

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice – specializarea contabilitate; cunoştinţe operare calculator, nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 8 februarie 2016, ora 12:00 – proba scrisă; 11 februarie 2016 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0258/784.112, interior 12 sau la sediul Primăriei Comunei Bucium.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax