Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la APIA Alba, DSVSA, DSP, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

directia agricola1Noi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în noiembrie şi condiţii de participare:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Câmpeni;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Aiud;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Baia de Arieş

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 9 noiembrie 2016, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie peniru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Moţilor, nr. 112, judeţul Alba, telefon 0258/830.650

Direcția de Sănătate Publică Alba

-asistent medical principal din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din mediu de viaţă şi muncă

Condiţii: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime; cunoştinţe avansate operare calculator.

Concurs: 14 noiembrie 2016: proba scrisă; 16 noiembrie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba

– medic veterinar gradul I

– medic veterinar gradul II

– medic veterinar gradul debutant (6 posturi)

– inspector de specialitate gradul I (4 ore – Serviciul economic şi administrativ)

– inspector de specialitate gradul II (Serviciul laborator)

– biolog gradul I (Serviciul laborator).

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 4 noiembrie.

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 17 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, Nr. 7A, telefon 0258/835.915.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier clasa I, gradul profesional superior – Serviciul administrarea activităţilor domeniului public

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul de licenţă (DL): horticultura sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical principal, Serviciul Public de Asistenţă Medicală

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medical; vechime: minimum 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 10 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier clasa I, gradul profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): Ştiinţe economice sau domeniul de licenţă (DL): informatică; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă, la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

– secretar (0,5 normă),

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, conform Legii nr. 1/2011;  vechimea în activităţi de secretariat de minimum  20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine

– administrator financiar – contabil (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, deţine curs de contabil autorizat; experienţă în activităţi de contabilitate de minimum 20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, utilizare echipamente de calcul); cunoaşterea unor programe specifice raportărilor contabile către Primărie/ISJ

– îngrijitor (1 normă) – studii medii.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 13:00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Anunţ publicat în 27 octombrie, termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Relații suplimentare se pot obține la sediul  Şcolii Postliceale Sanitare Alba lulia, Str. I Decembrie 1918 nr. 11, judeţul Alba, telefon 0258/812836.

Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj

-şef serviciu

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016

Concurs: 16 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 18 noiembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj, telefon: 0258/710.110.

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni

administrator financiar

Condiţii: studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/masterat în domeniul economic; vechime cel puţin 5 ani în contabilitate bugetară.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2016

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 10.00, proba scrisă; 29 noiembrie 2016, ora 10.00, proba practică și proba interviu.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, Str. Izvoarelor nr. 2. telefon: 0258/771.544

Primăria Comunei Şpring

-consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: drept, administraţie publică.

Anunţ publicat în 26 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 09.00 proba scrisă; 29 noiembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

inspector de specialitate debutant. Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă.

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Pinocchio, Alba Iulia

educator cu studii superioare (studii S.S.D. sau S). Condiţii: studii S.S.D. sau S absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă

Centrul de zi pentru copii cu dezabilităţi „Arnsberg”:

kinetoterapeut. Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea kinetoterapie sau kinetoterapie şi motricitate specială

fiziokinetoterapeut. Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea fiziokinetoterapie sau balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova:

asistent medical debutant. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire scoală postliceală sanitară de farmacie sau echivalentă în domeniu; ertificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoana care va ocupa postul, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical de farmacie

masor. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă; certificat calificare tehnician masor; minimum 6 luni vechime în muncă

infirmier. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266. interior 115.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba

referent, clasa III, grad profesional asistent

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni; cunoştințe de operare PC – nivel avansat;

Anunţ publicat în 21 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 zile.

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba din str. Dr. loan Ratiu, nr. 34, telefon: 0258/832.768.

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia

asistent social debutant, fracţiune de normă 4 ore/zi

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social sau dovada că a solicitat înscrierea în Colegiul Asistenţilor Sociali

infirmieră, normă întreagă (2 posturi)

Condiţii: studii generale (8 clase); curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională

– muncitor calificat – bucătar, treapta I – normă întreagă

Condiţii: studii generale (8 clase); vechimea în specialitate necesară: minimum 8 ani în meseria de bucătar; diplomă sau certificat de calificare în meseria de bucătar-ospătar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă/practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, Judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Primăria Municipiului Blaj

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice, sau ştiinţe administrative

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Birou Impozite şi Taxe, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice.

Concurs: 14 noiembrie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 24 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 28 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu

consilier juridic asistent, Birou Juridic Contencios

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii juridice; 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2016

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

consilier debutant, Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 noiembrie 2016

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 16 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentului Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba suplimentară; 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101

Primăria Comunei Șona

– referent IA Compartiment asistenţă socială;

– referent IA Compartiment deservire.

Condiţii: studii medii; vechime minimum 15 ani.

Data limită de depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu – pentru postul de referent IA Compartiment asistenţă socială

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 12/13:00: proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 11:00: proba interviu – pentru postul de referent IA Compartiment deservire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, telefon: 0258/884.144.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Biroului Buget- finanţe, Resurse Umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vinţu De Jos, Judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 18.

Primăria Comunei Sălciua

asistent medical comunitar debutant la Compartimentul Sănătate

Condiţii: studii de specialitate în domeniul asistenţei medicale; abilități de comunicare şi muncă în echipă; conduită profesională corespunzătoare.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 7 noiembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 9 noiembrie 2016, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Sălciua, Județul Alba, str. Principală, nr. 62, telefon: 0258/788.740Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat Sorin Bumb: Senatul introduce noi avantaje pentru populație și operatorii economici în schema pentru plata energiei

Publicat

Senatul introduce o serie de noi avantaje pentru populație și operatorii economici în schema de sprijin pentru plata energiei, anunță senatorul PNL de Alba, Sorin Bumb.

”Comisiile reunite de energie și muncă ale Senatului au aprobat astăzi o serie de modificări ale schemei de sprijin pentru plata energiei, destinate să ajute atât populația României cât și sectorul economic național, în fața creșterii prețurilor la energie, care afectează întreaga Europă.

Măsurile de sprijin se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Astfel, în urma consultărilor din această dimineață, a fost modificată OUG 118/2021, fiind luate o serie de măsuri suplimentare ce vizează implementarea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici și operatorii economici, prin care se vor acorda compensări la prețul energiei electrice și al gazelor naturale.

A fost mărită limita de consum pentru care li se acordă compensare consumatorilor casnici și s-a introdus plafonarea prețurilor la distribuitorii de energie electrică și gaze naturale, pentru perioada 1 noiembrie 2021  – 31 martie 2022, la maximum 1 leu/kWh preț final facturat pentru energia electrică și 0,37 lei/kWh preț final facturat la gaze naturale.

O altă măsură luată prevede supraimpozitarea producătorilor de energie electrică, pe același model pe care a fost aplicat la gaze naturale, prin Ordonanța 7.

Tot venitul rezultat din vânzarea curentului electric care depășește prețul de 450 lei/mWh va fi impozitat suplimentar cu 80%.

O altă măsură vizează comercianții de energie, care vor putea opera cu un profit de maximum 5%.

Totodată, crește la maximum 33% din valoarea facturii compensarea acordată clienților casnici pentru gaze naturale și aceștia au posibilitatea de a cere amânarea plății facturilor pentru o perioadă de maxim 6 luni, fără a trebui să plătească penalități în această perioadă de amânare.

Concret, pentru clienții casnici se va acorda o compensare unitară in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale.

Compensarea se va acorda direct în factura clientului, fără a mai fi necesare niciun fel de demersuri din partea acestuia, fără cereri, fără drumuri în plus, fără birocrație.

Sumele compensate vor fi evidențiate clar, cu minus, în factura clientului casnic.

Pentru a putea beneficia de această schemă de ajutor, clienții casnici trebuie să se încadreze în anumite limite de consum, adică maxim 1.500 kWh la energie electrică și echivalentul a 1.000 mc de gaze naturale, pentru întreaga perioadă, plus o abatere de maxim 10% din aceste cuantumuri.

Pentru operatorii economici se aplică exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficienta și a accizei pentru primii 200mWh consumați lunar, precum și exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei pentru primii 500 MWh consumați lunar.

De asemenea, se reduce TVA la doar 5% pentru baza de impozitare pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale la operatorii economici.

O foarte importantă modificare va include și PFA-urile și profesiile liberale, alături de IMM-uri, în categoria operatorilor economici care primesc acest sprijin, mărindu-se plaja de adresabilitate pentru toți profesioniștii, așa cum sunt ei reglementați la art. 3, al. 2 din Codul Civil.

În ultimele zile am avut numeroase consultări, atât cu Ministrul Energiei și cu colegii mei din PNL, cât și cu colegii din opoziție, astfel încât să reușim să ajungem la o formă legislativă acceptată de toate părțile, care să ofere o protecție reală cetățenilor și IMM-urilor.

Am insistat și am obținut creșterea limitelor de consum, față de forma inițială a legii, reușind să stabilim niște consumuri rezonabile pentru orice familie de nivel mediu din România, pentru care să se asigure compensările.

De asemenea, am crescut cota de compensare în cazul gazelor naturale, de la 25% la 33% din valoarea prețului gazelor.

În actuala criză a energiei care afectează toată Europa și care a început să se extindă și pe alte continente, măsurile pe care le-am negociat și le-am luat în această dimineață reprezintă un pachet de măsuri menite să sprijine atât populația, cât și IMM-urile, să treacă peste această perioadă dificilă. Sunt măsuri pe care și alte state din Europa au început să le ia și care ne vor ajuta să trecem mai ușor peste criza energiei, care, la noi, se suprapune, din păcate, cu criza sanitară.

Modificările adoptate de noi în această dimineață la schema de sprijin pentru plata energiei vor fi adoptate în această după-masă de plenul Senatului și vor fi apoi înaintate în regim de urgență Camerei Deputaților, astfel încât ele să poată fi adoptate și să intre în vigoare cât mai repede, permițând aplicarea schemei de sprijin începând cu data de 1 noiembrie”.

Senator PNL de Alba,

Sorin Ioan BUMB

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cine folosește certificate COVID false va ajunge la pușcărie. Avertizarea lui Lucian Bode, în scandalul ”vaccinării la chiuvetă”

Publicat

Persoanele care facilitează obţinerea de certificate false COVID-19, dar şi cei care beneficiază de aceste documente „vor ajunge în puşcărie”. Este avertismentul transmis luni de Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

„Pentru că am văzut foarte mulţi români – când vorbesc de sute, în opinia mea sunt foarte mulţi – care apelează la certificate de vaccinare false, avem în acest moment 362 de dosare penale în lucru, 850 de persoane cercetate pentru teste PCR false, pentru certificate COVID false, pentru adeverinţe de vaccinare false.

Le transmit tuturor, atât celor care facilitează obţinerea acestor document false, cât şi celor care cred că beneficiază de aceste certificate false, de aceste adeverinţe false: toţi vor ajunge în puşcărie”, a precizat Lucian Bode la Ministerul Afacerilor Interne.

El a adăugat că „apetitul” pentru această practică va dispărea când vor veni şi condamnările în aceste cazuri.

„Este inadmisibil să îţi baţi joc de cei din jurul tău fraudând legea şi apelând la astfel de practici.

Sunt oameni care sunt reţinuţi, sunt oameni care sunt cercetaţi sub control judiciar, dar sunt convins că apetitul pentru o astfel de practică va scădea în momentul în care vor veni şi condamnări”, a spus Bode, citat de Agerpres.

O serie de pacienți bolnavi de COVID-19, care aveau certificate de vaccinare dar prezentau o evoluție discrepantă a bolii, l-au determinat pe Cristian Oancea, managerul spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, să vorbească de „vaccinarea la chiuvetă”.

Este vorba despre pacienții care ajung la spital cu forme severe, deși spun că sunt vaccinați, iar medicii au dubii în legătură cu certificatele de vaccinare obținute de aceștia.

Așa au ajuns polițiștii să întocmească dosare penale in rem și să înceapă cercetările.

Suspiciunea este legată de faptul că au apărut pacienți care au făcut forme severe de COVID-19, deși spuneau că sunt vaccinați.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Angajări la IPJ Alba: 8 posturi la serviciile Rutier, Criminalistic, Logistic și la polițiile Teiuș și Aiud. Condiții

Publicat

sediu ipj

Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunță organizarea unor concursuri pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual.

Este vorba despre posturi la serviciile Rutier, Criminalistic și la cel Logistic, pentru operatori date, referenți, bufetier și îngrijitori.

Posturile scoase la concurs:

Serviciul Rutier:

 • operator controlor date – 1 post și referent – 1 post – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă. AICI, condiții

Serviciul Criminalistic:

 • referent – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă. AICI, condiții

Poliția Municipiului Aiud:

 • referent – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă

Poliția Orașului Teiuș:

 • referent – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă

AICI, condiții pentru posturile de la Aiud și Teiuș.

Serviciul Logistic:

 • referent – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă
 • bufetier
 • îngrijitor.

AICI, condiții pentru cele 3 posturi.

Persoanele interesate se pot înscrie la concursuri până în data de 29 octombrie inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Înscrierea se va realiza pe post, iar candidații vor prezenta și vor depune dosarul de concurs, în volum complet, cu excepția fișei de aptitudine în muncă, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ITM Alba: 9 persoane găsite la muncă fără forme legale de angajare. Amenzi de peste 180.000 de lei pentru angajatori din județ

Publicat

sediul ITM Alba

Inspectorii de muncă din Alba au dat, săptămâna trecută, amenzi de peste 180.000 de lei. Au descoperit 9 persoane aflate în activitate fără forme legale de angajare.

În domeniul relațiilor de muncă, în perioada 11-15 octombrie, au fost verificați 44 de agenți economici, cu un număr total de 374 de salariați.

Au fost constatate 145 de nereguli și aplicate 10 sancțiuni, din care 2 avertismente și 8 amenzi în valoare de 184.800 lei.

Cinci dintre amenzi au fost în valoare totală de 180.000 lei ,pentru 9 persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare, la 5 angajatori .

Principalele deficienţe constatate în controale:

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților și a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificate 15 unități și constatate 28 nereguli.

Au fost sancționați cinci angajatori cu 7 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
 • lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
 • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
 • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
 • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
 • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate