Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Consiliul Judeţean Alba, Ambulanţă, DGASPC, primăriile din Sebeş, Blaj şi Cugir şi alte instituţii publice. Condiţii


Publicat

cj alba prefectura

institutia prefectului alba consiliu judeteanÎn luna decembrie sunt organizate concursuri pentru posture vacante în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în luna decembrie şi condiţii de participare:

Consiliul Judeţean Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul programe şi proiecte de mediu

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite ai diploma, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental (DFI) — ştiinţe inginereşti; vechime in specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Anunţ publicat în 25 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 27 decembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la U.AT. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, judeţul Alba, tel. – 0731.560.763, email – resurseumane@cjalba.ro

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

referent de specialitate I (S) la Staţia Centrală Alba Iulia;

Condiţii: diplomă de licenţă; diplomă de absolvire a cursului de achiziţii publice/expert achiziţii publice; 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC (Word, Excel).

şofer autosanitară II la Substaţia Sebeş.

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 3 ani vechime ca şofer profesionist.

magaziner la Staţia Centrală Alba Iulia.

Condiţii: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale; vechime în activitate: minimum 6 ani; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 23 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

asistent medical generalist PL la Substaţia Baia de Arieş (post perioadă determinată)

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru vizat la zi; 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 23 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

 

Inspectoratul Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba

– inginer, grad expert

Condiţii: studii superioare în specialitatea horticultură, vechime necesară în specialitate 9 ani

Anunţ publicat în 18 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00, proba scrisă; 16 decembrie 2016, ora 10.00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba din din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 110 telefon: 0258/833.475.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Plasament Blaj

 – educator.

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric; vechime în muncă minimum 6 luni.

– muncitor calificat I ( întreţinere).

Condiţii: studii generale sau medii; certificat de calificare în domeniu cu cel puţin una din calificările: (tâmplar, lăcătuş, mecanic, electrician, instalator); vechime în specialitatea calificării minimum 9 ani.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

infirmier.

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

muncitor calificat I (fochist).

Condiţii: studii generale sau medii; certificat de calificare în meseria de fochist, cu talon vizat pe anul în curs; autorizaţie fochist ISCIR pentru cazane din categoria A;

vechime în specialitatea calificării minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova

– masor

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă; certificat calificare tehnician masor; minimum 6 luni vechime în muncă.

– infirmier.

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 decembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Primăria Municipiului Blaj – Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

director

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani; limba engleză cu certificat de competenţă lingvistică; cunoştinţe operare calculator cu certificat de calificare profesională

director adjunct economic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii economice, vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

casier

Condiţii: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă, minimum 4 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2016

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

şef-formaţie muncitori

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; minimum 5 ani vechime în muncă;

cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 23 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com

 

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş

secretar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 13.00

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 9.00: proba scrisă; 16 decembrie 2016, ora 12.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, cu sediul în Sebeş, str. Călugăreni nr. 49, judeţul Alba, telefon 0258731217.

 

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

îngrijitor la domiciliu. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime in muncă: minimum 3 ani; constituie avantaj: curs de îngrijitor la domiciliu.

asistent medical comunitar debutant (2 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

asistent medical comunitar principal (3 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat de membru at O.A.M.G.M.A.M.R.; vechime în specialitate: minimum 5 ani.

Anunţ publicat în 24 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 21 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

 

Colegiul Tehnic Aiud

bucătar

Condiţii: studii de specialitate în domeniu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de bucătar: – 3 ani.

Anunţ publicat în 22 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile

Concurs:16 decembrie 2016, ora 9.00 – proba practică; 16 decembrie 2016, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Tehnic Aiud, cu sediul în Aiud, str. Ion Creangă nr. 14, judeţul Alba, telefon 0745861018, 0258861018.

 

Primăria Orașului Cugir – Serviciul Poliţia Locală

şef serviciu

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: drept, specializare drept; ştiinţe administrative, specializare administraţie publică sau poliţie locală; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 7 decembrie 2016

Concurs: 20 decembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” – Cugir

laborant studii medii

Condiţii: nivelul studiilor: medii (absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat); vechime: nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 decembrie 2016

Concurs: 20 decembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 21 decembrie 2016, ora 9.00 – proba practică; 22 decembrie 2016, ora 9.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic “Ion D. Lăzărescu”, cu sediul în Cugir, Județul Alba, str. Victoriei, nr. 9, telefon 0258/751.028.

 

Colegiul Naţional „David Prodan” – Cugir

laborant

Condiţii: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 decembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 9.00 – proba practică; 21 decembrie 2016, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „David Prodan” din Cugir, str. Victoriei nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/751.306.

 

Primăria Comunei Meteş

administrator public

Condiţii: studii medii; capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit); cunoştinţe operare PC-Windows, Internet nivel mediu; aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

Data limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 19 decembrie 2016, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Meteş, din str. Principală, nr. 43, Judeţul Alba, telefon: 0258/849.003

 

Şcoala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădeşti

secretar – (0,50 normă; studii medii)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 13.00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 19 decembrie 2016, ora 11.00 – proba practică/interviu;

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Demetriu Radu” Rădeşti, din Rădeşti, judeţul Alba, telefon: 0258/879.305.

 

Primăria Comunei Ciuruleasa

guard II

Condiţii: studii gimnaziale; vechimea nu este necesară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 decembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 21 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, jud.Alba, telefon: 0258/780.605, interior 18.

 

Primăria Comunei Cenade

consilier – grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea drept; vechime în muncă: 2 ani; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 decembrie 2016, orele 16.00

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cenade, din str. Principală nr. 372, Judeţul Alba, telefon: 0258/789.104, 0258/789.003

ALTE POSTURI

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

administrator financiar debutant (S) în cadrul Biroului Personal Salarizare;

secretar-redactor debutant (S) în cadrul Editurii Aeternitas;

paznic în cadrul Serviciului de Pază (2 posturi);

îngrijitor în cadrul Serviciului Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare;

– muncitor calificat treapta II – electrician în cadrul Serviciului Social – Cămine Studenţeşti – Cantină;

şofer II în cadrul Serviciului Tehnic şi de Investiţii.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 decembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– consilier, clasa I, grad superior – Compartiment RUNOS

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoștințe avansate operare PC.

Anunţ publicat în 14 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016 – proba suplimentară eliminatorie – testare cunoştinţe operare calculator; 16 decembrie 2016: proba scrisă; 21 decembrie 2016: proba interviu.

referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; diplomă de asistent medical.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 14 decembrie 2016 – proba scrisă; 16 deccmbrie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

 

Primăria Municipiului Alba Iulia – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

consilier clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul prevenire

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): știinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor mecanic. Condiţii: calificare în meseria de mecanic; vechime în specialitatea studiilor necesara: 9 ani.

muncitor electrician. Condiţii: calificare în meseria de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesara: 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 2 decembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 13 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică – la sediul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, str. Dr. Ioan Raţiu nr. I8A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Protecţia Persoanelor Vârstnice şi a Persoanelor cu Handicap

Anunţ publicat în 16 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 9 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007.

Primăria Municipiului Blaj

inspector debutant – Birou Achiziţii Publice.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ştiinţe economice

– inspector debutant – Birou Investiţii (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ştiinţe inginereşti

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2016

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

poliţist local debutant, responsabil de mediu;

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, cu studii de protecţia mediului; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii;

Condiţii: tudii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, ştiinţe inginereşti; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016.

Concurs: 12 decembrie 2016 – proba suplimentară eliminatory (examen psihologic); 13 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, din Piaţa 1848 nr. 16, județul Alba, telefon, 0258/710.110.

Primăria Orașului Cugir

şef birou – Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, respectiv domeniile: inginerie civilă; inginerie şi management; ingineria mediului; științe economice, respectiv domeniile: economie; management; marketing; absolvent al unui program de perfecţionare/specializare profesională pentru manager proiect/director de program, atestat cu certificat eliberat de către M.M.F.P.S./A.N.F.P.; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 5 decembrie 2016

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 19 decembrie 2016 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

Primăria Comunei Sântimbru

şef SVSU – Compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiţii: studii medii, respectiv studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu; trebuie să fie apt medical şi psihologic.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 decembrie 2016, ora 12:00 – proba practică (testarea cunoştinţelor de operare pe calculator); 15 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016 – proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101.

 

Primăria Comunei Crăciunelu de Jos

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau domenii de studii universitare arhitectură și urbanism; cunoştințe de operare PC – nivel mediu.

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 12.00 – proba interviu.

referent cămin cultural gradul I

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime: 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2016

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 135, Județul Alba, telefon 0258/883.580.

Teatrul de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia

consilier juridic, gradul II în cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, resurse-umane, juridic (0,5 normă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, in domeniul ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 8 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, Alba lulia, telefon 0258/S11752.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Firmele ar putea fi sprijinite de stat să-și schimbe flotele de mașini cu unele electrice. Ce spune ministrul Mediului

Publicat

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a declarat, miercuri, că în anii următori companiile care au flote mari de autoturisme care circulă în mediul urban, cum sunt cele de taxi sau de curierat, ar putea să primească un ajutor de la stat pentru schimbarea maşinilor vechi cu unele electrice.

Ministrul Mircea Fechet a declarat, într-o conferinţă de presă, că acest program are ca scop reducerea poluării în marile oraşe şi îmbunătăţirea calităţii aerului.

„Ne propunem pentru anii care vor urma să nu finanţăm doar autoturisme (electrice – n.r.) pentru persoane fizice, aşa cum se întâmplă astăzi, sau pentru persoane juridice câte una, două, ci să găsim nişte soluţii, nişte mecanisme eficiente de ajutor de stat, pentru ca societăţile de taximetrie, societăţile de curierat şi orice societate care are o flotă consistentă de maşini şi care circulă cu precădere în oraşe să poată să primească o bonificaţie de la Fondul de Mediu, sub formă de ajutor de stat, şi să înlocuiască, dacă se poate şi cu totul, flota respectivă cu maşini electrice”, a spus ministrul.

El a afirmat că „anual, în România, din nefericire, peste 23.000 de oameni mor prematur din cauza poluării aerului”.

„Alocăm toate resursele pe care le avem prin Fondul de Mediu pentru a diminua valorile poluanţilor din atmosferă şi pentru a încerca să sprijinim astfel populaţia”, a spus Mircea Fechet.

Ministrul a subliniat că „anul 2020 a fost anul autoturismelor electrice din România”.

„Practic, Fondul de Mediu a reuşit să finanţeze de la începutul anului mai multe maşini electrice decât a finanţat de la începutul deschiderii acestui program. Peste 6.000 de autoturisme electrice au fost deja rezervate de către români, aici participă şi bonificaţia consistentă oferită de statul român, aproape 10.000 de euro, oferim 45.000 de lei la achiziţia fiecărui autoturisme electric din România”, a spus Fechet.

În legătură cu transportul public în comun, ministrul a arătat că una dintre priorităţile Fondului de Mediu este de a finanţa înlocuirea parcurilor de autobuze, troleibuze sau tramvaie, „cu unele prietenoase cu mediul”.

„Acolo unde nu permite infrastructura să avem transport în comun electric, ar trebui să avem în cel mai rău caz transport hibrid, care să asigure astfel mai puţină poluare mai ales în oraşele cu mari probleme. Am avut un prim apel, în jur de 100 milioane de euro, ca valoare, a finanţat municipiul Bucureşti, pe de o parte, pe de altă parte a finanţat municipiile Iaşi şi Braşov, pentru că acolo aveam cele mai mari probleme. Urmează să alocăm 480 milioane de lei, care înseamnă peste 100 de milioane de euro, pentru municipalităţile şi aglomerările urbane care au astăzi depăşiri constante de valori ale poluanţilor, mai ales pentru oxizii de azot, acesta este un poluant care vine cu precădere din traficul auto şi care pune în pericol sănătatea populaţiei”, a mai precizat ministrul Mediului.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Legendarul Diego Armando Maradona a MURIT la vârsta de 60 de ani. Argentina, în lacrimi

Publicat

Argentina este în lacrimi. Diego Maradona, legenda argentiniană a fotbalului renumită pentru mâna lui Dumnezeu, a murit, potrivit rapoartelor venite din Argentina. Avea 60 de ani. Cauza morții ar fi un atac de cord.

Serviciul de știri argentinian a raportat știrea spunând:

„Într-o zi inevitabilul s-a întâmplat. Este o palmă emoțională și națională. O lovitură care reverberează în toate latitudinile. Un impact mondial. O știre care marchează un punct important în istorie. Sentința care i-a fost scrisă de mai multe ori dar pe care soarta sa a driblat-o, face parte acum din tristețea realității: Diego Armando Maradona a murit.”

  • Fostul fotbalist argentinian fusese spitalizat în 3 noiembrie într-o clinică din La Plata, dar ulterior medicii au transmis că se află în afara oricărui pericol. Maradona suferea de deshidratare, anemie și depresie, spunând că ”este foarte supărat pentru că nu se mai poate deplasa aşa cum şi-ar dori”, după operaţia de la genunchi, şi se considera un „bătrânel”, conform medicului său personal, Leopoldo Luque.

Maradona este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile și a ajutat Argentina să câștige Cupa Mondială în 1986, culmea unei ilustre cariere.

A jucat pentru Boca Juniors, Napoli și Barcelona și a fost responsabil pentru infamul „Mâna lui Dumnezeu” care a eliminat Anglia din turneul din 1986.

Legenda Maradona

A fost considerat de către mulți din lumea fotbalului (inclusiv jurnaliști sportivi, foști și actuali jucători, fani, etc.) ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărțind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA.

De-a lungul carierei sale de jucător profesionist, Maradona joaca pentru (1976-2018), Boca Juniors (1981, 1995-1998), F.C. Barcelona (1982-1984), (1984-1991), F.C. Sevilla (1992-1993) și Newell’s Old Boys (1993-1994).

În cariera sa internațională, a jucat pentru naționala Argentinei 91 de meciuri și a marcat 34 de goluri. A participat la patru turnee finale ale Campionatului mondial de fotbal F.I.F.A., incluzând Cupa Mondială din 1986, când, în calitate de căpitan de echipă, a condus Argentina spre titlul final, învingând în ultimul act Republica Federală Germană și câștigând Balonul de Aur, premiul pentru cel mai bun jucător al turneului.

La același turneu, în meciul pentru sferturile de finală, disputat împotriva Angliei, a marcat două goluri în victoria Argentinei cu scorul de 2-1, goluri care l-au consacrat la nivel mondial.

Primul gol a fost marcat cu mâna și numit ulterior mâna lui Dumnezeu, conform declarațiilor fotbalistului, iar al doilea gol a fost marcat după o cursă de aproximativ 60 de metri în care a driblat șase jucători englezi, gol care a fost numit ulterior golul secolului.

Din diferite motive, Maradona este considerat una dintre cele mai controversate figuri ale lumii sportului. A fost suspendat din activitate pentru o perioadă de 15 luni, în 1991, în Italia, după ce a fost depistat că a consumat cocaină și în 1994 a fost trimis acasă de la turneul final al campionatului mondial de fotbal din S.U.A., după ce a folosit efedrină.

După retragerea din activitate la a 37-a aniversare in 1997, Maradona s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate și creșteri în greutate.

În 2005, a suferit o operație chirurgicală la nivelul stomacului, menită să oprească creșterea sa în greutate. După ce a depășit dependența de cocaină, Maradona a devenit gazda unui popular show de televiziune în Argentina.

În octombrie 2008, printr-o decizie care a surprins pe mulți, Maradona a fost numit selecționerul echipei naționale a Argentinei, pe care a condus-o până în sferturile Campionatului Mondial de Fotbal din 2010.

A fost cel mai mare jucător al anilor ’80-’90. A fost adversarul lui Hagi la Cupa Mondială din 1990.

Maradona este unicul jucător din istoria fotbalului al cărui transfer a bătut recordul mondial de două ori; prima dată atunci când a fost transferat la FC Barcelona pentru £5 milioane, și a doua oară când a fost transferat la Napoli pentru £6,9 milioane.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Sănătății modifică legea. Cum vor putea fi folosite testele rapide antigen

Publicat

Ministerul Sănătății anunță că va modifica legislația, astfel încât testelor rapide antigen să poată fi comercializate și folosite în condiții adecvate. Ministerul arată că acest tip de teste trebuie efectuate doar de personal medical calificat, pentru a evita compromiterea rezultatelor.

Pentru a crește accesul populației la diagnostic, Ministerul Sănătății încurajează extinderea utilizării acestui tip de testare într-un cadru reglementat, în conformitate cu recomandările organismelor internaționale OMS și ECDC, se arată într-un comunicat al ministerului.

În România, testele rapide antigen sunt folosite în prezent pentru triajul simptomaticilor în unitățile de primiri urgențe și în compartimentele de primiri urgențe, având în vedere necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar și în siguranță, aceste zone.

Această decizie a fost adoptată conform recomandărilor OMS și ECDC și susținută de Comisia de management clinic si epidemiologic al infectiei COVID a Ministerului Sănătății.

În acest context, la cererea ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, experți din cadrul Ministerului Sănătății, ai ANMDM, INSP împreună cu reprezentanții Colegiului Farmaciștilor lucrează la adaptarea legislației naționale actuale, astfel încât comercializarea și utilizarea testelor rapide antigen să se realizeze în condiții adecvate. Noul demers legislativ va completa eventuale discontinuități ale legislației actuale, atât pentru aceste teste, cât pentru alte dispozitive medicale, în cazul în care este necesar.

Testele trebuie făcute de personal medical

„A avut loc o primă întâlnire e experților pentru identificarea soluțiilor de utilizare a testelor rapide în afara UPU/CPU, într-un cadru reglementat și adaptat. Testarea trebuie realizată în deplină siguranță pentru persoana testată și pentru ca să existe beneficiu pentru sănătatea publică, rezultatul trebuie raportat, monitorizat și cuantificat”, a declarat ministrul Nelu Tătaru.

Conform recomandărilor ECDC, testele rapide antigen au o capacitate mai redusă de a identifica persoanele bolnave, comparativ cu testarea RT-PCR, și sunt recomandate pentru utilizare numai în anumite condiții și de către profesioniști. În mod particular aceste teste sunt destinate pentru a fi utilizate numai de către profesioniști, ceea ce înseamnă că se recomandă ca prelevarea probei și interpretarea rezultatelor să se facă de către personal medical calificat. Dacă testele rapide nu sunt utilizate de către profesioniști, așa cum producătorul menționează în instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi compromise.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Conferință de presă a președintelui Klaus Iohannis, după ședința de miercuri cu Orban, Tătaru și Arafat

Publicat

Președintele României, Klaus Iohannis, susține miercuri seară o conferință de presă la Palatul Cotroceni. 

Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19.

La ședință au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății și șeful DSU.

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 25 noiembrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19 la care vor participa Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat”, a anunțat Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă.

La ședință vor fi abordate teme precum gestionarea pandemiei și efectul restricțiilor, pregătirea campaniei de vaccinare, precum și suplimentarea paturilor ATI, în condițiile în care, potrivit ultimului bilanț, numărul pacienților internați în secțiile de terapie intensivă a ajuns la 1.204.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate