Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Consiliul Judeţean, DGASPC, primării, spitale şi alte instituţii din Alba. Condiţii de participare


Publicat

sediu Consiliu Judetean Alba

În perioada mai-iunie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul de licenţă (DL) – Silvicultură; sau în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţele pământului şi atmosferei. Domeniul de licenţă (DL) – Ştiinţa mediului; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul studiilor studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea doarelor: 30 mai 2018

Concurs: 11 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

medic specialist specialitatea medicină internă 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea neurologie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea oftalmologie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0,25 normă)

medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

medic primar

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional, asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

medic (5 posturi)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală, adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

– medic

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală, adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 7 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

muncitor calificat, treapta IV (bucătar) – 2 posturi

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

– psiholog stagiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept dc liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant în supervizare (stagiar).

– asistent medical

Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R.. persoana care va ocupa postul va urma să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; minimum 6 luni vechime în profesie.

Centrul de Plasament Blaj

– muncitor calificat treapta II (bucătar)

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în profesia de bucătar 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 29 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

șef serviciu la Serviciul Contabilitate, buget, salarizare, personal, acluziţii, baze sportive şi de agrement

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; are calitatea de expert contabil; diplomă master ştiinţe economice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15.00

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 15 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

șofer I (2 posturi) la Birou Administrativ

Condiţii: studii generale/medii; permis de conducere categoria B, C, E; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 mai 2018, ora 15.00

Concurs: 7 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 12 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

îngrijitor la domiciliu (4 posturi) la Centrul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniul îngrijirilor la domiciliu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai 2018

Concurs: 7 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 11 iunie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

– director financiar-contabil

Condiţii: absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 11 iunie ora 10.00 – proba scrisă; 12 iunie, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate şi interviul de selecţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– asistent medical generalist ambulatoriu

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii superioare; adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs; 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist; curs calculator/operator introducere validare şi prelucrare date.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 12 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 între orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Şugag

secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iunie 2018

Concurs: 18 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Stremţ

consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, administrarea domeniului public şi privat

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism și administrarea teritoriului, economic sau juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 12 iunie 2018, ora 12:00: proba scrisă; 15 iunie 2018: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Stremţ, telefon 0258/848.101.

Primăria Comunei Șona

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – niinitnum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concurs: 19 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă; 25 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, tel./fax 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

ALTE POSTURI

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

– referent, treapta I, la Compartimentul Financiar-Contabil

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe medii de operare PC – Word, Excel etc.; cunoştinţe în întocmirea documentelor de studii ale elevilor (cursanţilor); experienţă în gestionarea valorilor materiale şi băneşti; experienţă contabilitate primară; vechime în muncă de minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 6 iunie 2018, ora 9.00 – proba interviu.

– expert, gradul II, clasa de orgă electronică şi acordeon la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”

Condiţii: învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă; domeniul de studii Muzică, programul de studii Pedagogie muzicală; cunoştinţe avansate de operare PC – Internet Explorer, Word, Sibelius etc.; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 09:00: proba practică; 6 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Spitalul Municipal Aiud

– director financiar contabil

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 30 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 5 iunie, ora 10.00 susţinerea proiectului de specialitate; 7 iunie – interviul de selecţie

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258861816, int. 192.

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public local

Condiţii: studii profesionale/medii; permis auto de conducere în categoria de transport B, C, C+E, D; atestat profesional de transport public de persoane; aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Concurs: 30 mai 2018: ora 10:00: proba scrisă; 30 mai 2018: ora 14:00: proba practică; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

Primăria Comunei Unirea

– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă;

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an (pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă).

Concurs: 4 iunie 2018, ora 11:00 – proba scrisă; 7 iunie 2018, ora 11:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101, e-mail primariaunirea@gmail.com

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (4 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

– spălătoreasă (2 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă – fără vechime.

– îngrijitor de curăţenie (3 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 5 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru asistent medical generalist; 5 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă; 7 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu pentru asistent medical generalist; 7 iunie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă.

– registrator medical debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

– economist

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

– referent debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 6 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 8 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712

Primăria Comunei Daia Română

– guard

Condiţii: studii – medii; vechime minimă în muncă de 2 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 4 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Local Daia Română, cu sediul în comuna Daia Română, Strada Principala nr. 326, judeţul Alba, telefon 0258/763.101.

Comuna Avram Iancu

(funcții contractuale de execuție vacante, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate POCU /138/4/1/114866)

– expert achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână;

– responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de muncă fiind de 20 ore pe săptămână

– asistent manager

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minima <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână.

Concurs: 24 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă; 24 mai 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211, 0747358691 sau pe e-mail secretar@primariaavramiancu.ro.

Primăria Comunei Ceru Băcăinţi

– secretar al comunei (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2018

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Mașinile cu probleme tehnice, vânate de polițiști și angajați ai RAR, la Abrud. 6 certificate de înmatriculare, reținute

Publicat

Poliţiştii din Abrud, împreună cu reprezentanții RAR, au organizat o acţiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor. Au fost depistate 12 autoturisme care prezentau defecțiuni.

La data de 24 februarie 2021, poliţişti din Abrud, împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român – Alba, au organizat, pe raza orașului Abrud, o acţiune pentru depistarea şoferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu îndeplinesc condiţiile tehnice pentru circulaţia în condiţii de siguranţă.

Cu ocazia acțiunii, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, din care 12 pentru defecțiuni tehnice și 5 pentru alte abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Au fost reținute 6 certificate de înmatriculare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Localuri din Alba Iulia, amendate pentru că serveau clienți în interior. Peste 100 de sancțiuni în județ, ultimele 24 de ore

Publicat

Mai multe firme care administrează localuri publice din Alba Iulia au fost amendate, după ce echipe mixte de control au găsit clienți care erau serviți în interiorul spațiilor, în condițiile în care municipiul se află în scenariul roșu, iar acest lucru este interzis. Au fost date 4 amenzi în valoare de 2000 de lei fiecare.

În total, în ultimele 24 de ore, în județ au fost controlate 110 firme și persoane fizice autorizate și legitimate 2.522 de persoane.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, în sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în scopul prevenirii răspândirii virusului Covid-19.

Potrivit IPJ Alba, în ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat 242 de polițiști și polițiști locali, alături de jandarmi, lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Au fost controlate 110 societăți comerciale/ persoane fizice autorizate și 67 de mijloace de transport, din care 59 de mijloace de transport în comun.

Au fost legitimate 2.522 de persoane și au fost făcute verificări la 180 de obiective de interes precum restaurante, fastfood-uri,  hoteluri, pensiuni, cabane și alte spații de cazare.

Echipele de control au depistat și sancționat 142 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, două care nu au respectat interdicțiilor privind deplasarea și una care nu a respectat condițiile privind carantinarea. Patru operatori economici au fost sancționați pentru organizarea de activități în spațiul public închis pentru care au fost instituite restricții.

Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare organizată în municipiul Alba Iulia, au fost legitimate 388 de persoane, verificate 197 de autovehicule, din care 42 de mijloace de transport în comun și au fost verificate 61 de societăți comerciale.

Au fost aplicate 107 sancțiuni, din care 65 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară.

Cu ocazia verificărilor efectuate la societățile comerciale, echipele de control au constatat faptul că în interiorul a 4 localuri publice erau serviți clienți, în ciuda faptului că acest lucru este interzis în municipiul Alba Iulia, care se află în scenariu roșu din cauza ratei de transmitere a coronavirusului.

Față de societățile comerciale a fost luată măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 2.000 de lei, fiecare, iar administratorii acestora au fost atenționați în legătură cu obligațiile pe care le au pentru respectarea normelor de prevenire a răspândirii noului coronovirus.

Poliția Alba reamintește: ”Obiectivul acțiunilor desfășurate este de a-i determina pe toți cetățenii să conștientizeze necesitatea respectării normelor sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid 19. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte regulile, să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască și să nu se expună la riscuri.

Este interzisă desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise si/sau deschise, publice și/sau private”.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Farmaciile ar putea deveni centre de testare și vaccinare anti-COVID. Propunerile făcute de Nelu Tătaru

Publicat

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, propune ca pe viitor românii să se poată testa pentru COVID-19 în farmacii și, de asemenea, ca farmaciile să devină centre de vaccinare, cum se întâmplă în alte țări.

Propunerea fostului ministru, care acum este președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camrea Deputaților, a venit în urma unei întâlniri cu Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România și Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România.

„Un alt subiect de interes venit ca o propunere a fost și posibilitatea populației de a se testa în cadrul farmaciilor, cum de altfel s-a și întâmplat în anumite state din UE, precum Italia. În acest mod, cei care decid să se testeze, indiferent dacă sunt simptomatici sau asimptomatici, ar avea siguranța unui test efectuat corect, fără eroarea care poate apărea prin testarea proprie la domiciliu.

Nu putem exclude nicio discuție prin care, în viitorul apropiat, farmaciile să poată avea acces la vaccinarea populației”, a scris Nelu Tătaru pe Facebook, după întâlnirea cu cele două asociații.

Medicamente duse acasă pentru bolnavii cronici

Nelu Tătaru a mai discutat despre posibilitatea ca farmaciile să ducă acasă medicamente bolnavilor cronici și celor care nu se pot deplasa și care, de multe ori, își procură tratamentul necesar cu întârziere.

„Am abordat un subiect extrem de important și semnalat tot mai des: dorința de a fi distribuite medicamente la domiciliu persoanelor bolnave cronic sau aflate în incapacitatea de a se deplasa pentru a-și achiziționa medicamentația. Aceste persoane sunt nevoite, în prezent, să recurgă la metode proprii pentru a avea acces la tratament. Din cauza lipsei de distribuire la domiciliu, de multe ori, această categorie vulnerabilă primește medicamentația cu întârziere sau nepăstrată în condiții optime la transport”, a mai menționat fostul ministru.

sursa: Facebook

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Ambasadorul Israelului în România, Excelența Sa David Saranga, în vizită la Alba Iulia

Publicat

Reprezentanții administrației publice locale și județene au avut onoarea de a-l avea drept oaspete pe Excelența Sa David Saranga, ambasadorul Israelului în România.

Vizita oficialului israelian în Alba Iulia a cuprins mai multe întâlniri cu oficialități locale precum și vizitarea unor obiective turistice și istorice, printre care Cetatea Alba Carolina sau Muzeul Unirii.

Alba Iulia este un oraș în care comunitatea evreiască, deși într-un număr redus în prezent, are o bogată istorie. În orașul nostru se găsește unul dintre cele mai vechi cimitire evreiești din Transilvania, iar amprenta pe care comunitatea evreiască a lăsat-o asupra orașului e încă vizibilă în multe locuri, fie că vorbim de Sinagoga din Centru, recent renovată, ori case din orașul vechi, ce au aparținut familiilor de comercianți, medici sau meșteșugari evrei.

Printre cele mai importante puncte atinse în cadrul discuțiilor cu Excelența Sa David Saranga, se numără nevoia unei mai strânse colaborări, în principal în domeniul economic, cel madical cât și în domeniile cultural și turistic.

Primarul Gabriel Pleșa a subliniat oportunitățile pe care orașul nostru le poate oferi unor potențiali investitori israelieni, prin dezvoltarea zonei industriale a orașului, asigurându-l pe distinsul oaspete de toată deschiderea administrației publice față de orice potențial investitor din Israel.

Totodată, viceprimarii Emil Popescu și Marius Filimon i-au prezentat oficialului israelian mai multe oportunități de colaborare în privința domeniului medical sau chiar al turismului, de îndată ce vom depăși situația creată de pandemie.

Cimitirul evreiesc din Alba Iulia și Sinagoga din Centru sunt două dintre obiectivele de interes cultural pe care administrația locală își propune să conserve și pună în valoare.

„Ne dorim ca acea comunitate evreiască din Alba Iulia, emigrată în Israel în perioada comunismului, să revină la Alba Iulia, dacă nu în calitate de locuitori, măcar în calitate de turiști sau chiar potențiali investitori”, au transmis reprezentanții Departamentul de comunicare din cadrul Primăriei Alba Iulia.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate