Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Consiliul Judeţean, DGASPC, primării, spitale şi alte instituţii din Alba. Condiţii de participare

Publicat

sediu Consiliu Judetean Alba

În perioada mai-iunie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul de licenţă (DL) – Silvicultură; sau în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţele pământului şi atmosferei. Domeniul de licenţă (DL) – Ştiinţa mediului; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul studiilor studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea doarelor: 30 mai 2018

Concurs: 11 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

medic specialist specialitatea medicină internă 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea neurologie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea oftalmologie 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0,25 normă)

medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

medic primar

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional, asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

medic (5 posturi)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală, adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

– medic

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală, adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 7 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

muncitor calificat, treapta IV (bucătar) – 2 posturi

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

– psiholog stagiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept dc liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant în supervizare (stagiar).

– asistent medical

Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R.. persoana care va ocupa postul va urma să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; minimum 6 luni vechime în profesie.

Centrul de Plasament Blaj

– muncitor calificat treapta II (bucătar)

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în profesia de bucătar 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 29 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

șef serviciu la Serviciul Contabilitate, buget, salarizare, personal, acluziţii, baze sportive şi de agrement

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; are calitatea de expert contabil; diplomă master ştiinţe economice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15.00

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 15 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

șofer I (2 posturi) la Birou Administrativ

Condiţii: studii generale/medii; permis de conducere categoria B, C, E; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 mai 2018, ora 15.00

Concurs: 7 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 12 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

îngrijitor la domiciliu (4 posturi) la Centrul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniul îngrijirilor la domiciliu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai 2018

Concurs: 7 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 11 iunie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

– director financiar-contabil

Condiţii: absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 11 iunie ora 10.00 – proba scrisă; 12 iunie, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate şi interviul de selecţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– asistent medical generalist ambulatoriu

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii superioare; adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs; 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist; curs calculator/operator introducere validare şi prelucrare date.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 12 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 între orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Şugag

secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iunie 2018

Concurs: 18 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Stremţ

consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, administrarea domeniului public şi privat

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism și administrarea teritoriului, economic sau juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 12 iunie 2018, ora 12:00: proba scrisă; 15 iunie 2018: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Stremţ, telefon 0258/848.101.

Primăria Comunei Șona

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – niinitnum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concurs: 19 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă; 25 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, tel./fax 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

ALTE POSTURI

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

– referent, treapta I, la Compartimentul Financiar-Contabil

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe medii de operare PC – Word, Excel etc.; cunoştinţe în întocmirea documentelor de studii ale elevilor (cursanţilor); experienţă în gestionarea valorilor materiale şi băneşti; experienţă contabilitate primară; vechime în muncă de minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 6 iunie 2018, ora 9.00 – proba interviu.

– expert, gradul II, clasa de orgă electronică şi acordeon la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”

Condiţii: învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă; domeniul de studii Muzică, programul de studii Pedagogie muzicală; cunoştinţe avansate de operare PC – Internet Explorer, Word, Sibelius etc.; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 09:00: proba practică; 6 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Spitalul Municipal Aiud

– director financiar contabil

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 30 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 5 iunie, ora 10.00 susţinerea proiectului de specialitate; 7 iunie – interviul de selecţie

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258861816, int. 192.

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public local

Condiţii: studii profesionale/medii; permis auto de conducere în categoria de transport B, C, C+E, D; atestat profesional de transport public de persoane; aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Concurs: 30 mai 2018: ora 10:00: proba scrisă; 30 mai 2018: ora 14:00: proba practică; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

Primăria Comunei Unirea

– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă;

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an (pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă).

Concurs: 4 iunie 2018, ora 11:00 – proba scrisă; 7 iunie 2018, ora 11:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101, e-mail primariaunirea@gmail.com

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (4 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

– spălătoreasă (2 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă – fără vechime.

– îngrijitor de curăţenie (3 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 5 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru asistent medical generalist; 5 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă; 7 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu pentru asistent medical generalist; 7 iunie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă.

– registrator medical debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

– economist

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

– referent debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 6 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 8 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712

Primăria Comunei Daia Română

– guard

Condiţii: studii – medii; vechime minimă în muncă de 2 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 4 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Local Daia Română, cu sediul în comuna Daia Română, Strada Principala nr. 326, judeţul Alba, telefon 0258/763.101.

Comuna Avram Iancu

(funcții contractuale de execuție vacante, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate POCU /138/4/1/114866)

– expert achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână;

– responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de muncă fiind de 20 ore pe săptămână

– asistent manager

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minima <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână.

Concurs: 24 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă; 24 mai 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211, 0747358691 sau pe e-mail secretar@primariaavramiancu.ro.

Primăria Comunei Ceru Băcăinţi

– secretar al comunei (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2018

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Președintele Academiei Regale Belgiene, Yves Namur, a vizitat Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm

Publicat

Epilog emoționant al Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș: Președintele Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză din Belgia, academicianul Yves Namur, a vizitat Casa Memorială „Lucian Blaga” de la Lancrăm și le-a vorbit tinerilor din Sebeș despre pasiunea pentru „poetul luminii”.

Întâlnirea a fost înnobilată de prezența exegeților blagieni, doamna prof. univ. dr. Rodica Pop și poetul Horia Bădescu.

Cu această ocazie, academicianul belgian Yves Namur și-a lansat volumul de poeme, îngrijit de editura Școala Ardeleană, „Tristețea smochinului”.

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, și Centrul Cultural „Lucian Blaga” au oferit distincții de excelență înalților oaspeți, în semn de mulțumire și de recunoștință pentru promovarea operei belgiene în Europa.

Organizatorii evenimentului au fost: Primăria Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș cu sprijinul Editurii Școala Ardeleană Cluj-Napoca.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Festivalul de Teatru „Povești” de la Alba Iulia. PROGRAMUL de vineri: Artiști de renume, concert și spectacole

Publicat

Vineri este o nouă zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole de teatru pentru copii și adolescenți, prezentare de carte, concert și spectacole de teatru pentru cei mari.

Festivalul de Teatru este la a XV-a ediție și în ”catalogul” festivalurilor de teatru organizate în România, cel de la Alba Iulia reprezintă o raritate.

Pentru că în cadrul acestuia publicul va putea participa atât la spectacole pentru copii, dar și la spectacole pentru adulți, cu actori renumiți.

Teatrul de la Alba Iulia este singurul teatru de păpuși din România care a reușit să organizeze un festival hibrid, atât pentru oameni mari cât și pentru copii.

Vezi: 15 – 21 mai: Festivalul de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia. Spectacole faine, pentru oameni mari și pentru cei mici. PROGRAMUL

Program Festivalul Internațional de Teatru „POVEŞTI”- vineri, 20 mai

10:00 Micii vrăjitori, regia Vera Stoykova

Teatrul de Păpuși de Stat Varna, Bulgaria

Spectacol de teatru pentru copii non-verbal / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 Iepurele Alb, regia Ana Crăciun Lambru

Teatrul de Artă București

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min

12.00 Cafeaua cu tâlc

Conferinţă de presă

Art Cafe

17:00 Fără frică, regia Alexandrina Halic

Teatrul Ion Creangă București

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 40 min

18:00 Alexandrina Halic – Actrița poveste, de Ion Moldovan

Lansare de carte

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 30 min.

18:00 – 20:00 Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

19:00 Freak Show vol.2, regia Florin Piersic jr.

One-man show / 16+

Casa de Cultură a Studenților / 2h

21.30 EMAA

Concert

Framm’s

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VINERI: Sirenele de alarmare a populației vor suna în mai multe zone din municipiul Alba Iulia

Publicat

Reprezentanții administrației locale din Alba Iulia atenționează cetățenii că vineri, 20 mai, vor avea loc lucrări de mentenanță și verificare a funcționării sistemului de alarmare publică.

Probele se vor efectua în zona centru, Partoș, Oarda de Jos și zona industrială a municipiului.

„Un astfel de exercițiu are drept scop antrenarea autorităților administrației publice locale, pregătirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare, precum și verificarea funcționării sirenelor de alarmare publică.

Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul și să înștiințeze membri familiei despre aceste exerciții”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mai bine de jumătate din pensiile românilor au fost recalculate. Ce spune Ministrul Muncii despre creșterea pensiilor mici

Publicat

p

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a afirmat joi că au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate.

Întrebat dacă ar putea creşte pensiile mai mici, el a răspuns că această discuţie este neconstituţională.

„Această discuţie cu creşterea pensiilor mai mici este o discuţie neconstituţională şi am spus-o de mai multe ori. Noi vorbim de contributivitate şi vorbim de o valoare a punctului de pensie. Se majorează valoarea punctului de pensie, noi acceptăm această discuţie cu majorarea pensiilor în procent, dar pensia se majorează prin valoarea punctului de pensie.

Putem face în schimb altceva pentru pensiile mici – ceea ce am făcut în primul pachet social, de la 1.600 până la 2.200 (de lei – n. r.) şi ceea ce facem acum cu acest voucher de 50 de euro o dată la două luni, dar să creştem discreţionar numai pensiile mici nu se poate”, a menţionat Marius Budăi, la o conferinţă organizată de Blocul Naţional Sindical (BNS), împreună cu reţeaua Faire Mobilitaet, confederaţia sindicală DGB şi Friedrich Ebert Stiftung.

Totodată, el a precizat că voucherele vor fi acordate începând cu 1 iunie, anul acesta.

„Este o activitate care este în dinamică şi în continuitate şi se va desfăşura până la sfârşitul anului, 31 decembrie. Dacă va fi o singură persoană în România care nu va primi cardul acasă în luna iunie şi îl va primi pe 1 sau pe 2 iulie nu înseamnă ca banii aferenţi lunii iunie vor fi pierduţi”, a adăugat ministrul.

Poşta Română va distribui voucherele sociale pe suport electronic. 3 milioane de persoane vor beneficia de aceste vouchere

Poșta Română a semnat miercuri, 18 mai, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), convenția pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Documentul semnat de către ministrul de resort, Marcel Ioan Boloș și Directorul General al operatorului național de servicii poștale, Valentin Ștefan, reglementează modul în care cardurile vor fi distribuite către populație.

Distribuirea către destinatari a cardurilor va fi făcută la domiciliile beneficiarilor, într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea acestora din partea emitenților autorizați, întreaga perioadă de valabilitate a convenției fiind de 18 luni de la semnarea documentului.

“Prin semnarea acestei convenții, Poșta Română subliniază, încă o dată, rolul strategic pe care îl are între instituțiile statului român, realizând legăturile dintre acestea și cetățeni. Mă bucură faptul că rămânem la același nivel de încredere pentru Executivul României, prin desfășurarea acestui program extraordinar de important pentru segmentul populației care are atâta nevoie de sprijin în această perioadă grea, marcată de criza economică”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.

Aproximativ trei milioane de persoane din categorii vulnerabile urmează să primească cardurile emise pentru programul temporar “Sprijin pentru România”, care are alocat un buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE și din fonduri europene nerambursabile.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax