Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Direcţia Agricolă, Oficiul de Cadastru, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

directia agricola1În perioada februarie-martie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier, grad II – achiziții publice – Biroul de Înregistrare Sistematică – PNCCF (post perioadă determinată, pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară)

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

 

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Formare Profesională, Promovare și Elaborare Proiecte

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoștințe operare PC: nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 9 martie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Orașul Alba-Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 120.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu, gradul II – Serviciul Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DPI): ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legii; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr, 3A; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, gradul profesional IA – Direcţia venituri, Compartiment constatare, impunere persoane juridice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu – certificat ECDL complet.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– îngrijitor de copii – Creşa 1 Ampoi (Direcţia Creşe)

Condiţii: studii generale; fără vechime în specialitate necesară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia doamnelor” din Alba Iulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

îngrijitor – Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”.

Condiţii: studii generale

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2016, ora 15:00

Concurs: 23 februarie 2016, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia

administrator financiar cu 0,5 normă

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic; autorizaţie de expert contabil constituie avantaj; vechime în cantabilitatea bugetară minimum 5 ani; cunoştinţe operare PC, softuri contabile; cunoaşterea legislaţiei în vigoare; abilităţi excelente de comunicare; disponibilitate şi rezistenţă la program prelungit.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 februarie 2017

Concurs: 24 februarie 2017, ora 9.00 – proba practică; 27 februarie 2017, ora 09:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, Judeţul Alba, telefon 0786/450.977 sau 0258/835.031.

 

Primăria Orașului Cugir

paznic în cadrul Serviciului Poliţia Locală al Oraşului Cugir – Compartiment Supraveghere sistem de monitorizare video

Condiţii: studii medii absolvite eu diplomă de bacalaureat; curs calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază/ securitate și ordine; minimum 3 ani vechime în muncă; aviz psihologic pentru exercitarea funcţiei de agent de pază; posesor al permisului de conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Comunei Fărău

– inspector de specialitate – Compartimentul Administrativ.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime 0 ani; să nu aibă antecedente penale.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 2 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la tel./fax 0258/867.102, zilnic 09.00-13.00.

 

Primăria Comunei Berghin

– inspector

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 0.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 10 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 11 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: primariabeighin@yahoo.com.

 

ALTE POSTURI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

– inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă.

Anunţ publicat în 27 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 27 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 1 martie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul ITM Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral nr. 7, Compartimentul resurse umane, telefon 0258/818.591 și 0258/818.592.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– asistent medical principal – Compartimentul Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile

Condiţii: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani; cunoştinţe medii operare calculator.

Anunţ publicat în 31 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 15 zile.

Concurs: 23 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Direcţia Judeţeană de Statistică Alba

– referent IA: 3 posturi (pe perioadă determinată)

Condiţii: studii medii; vechime în muncă de minimum 6 ani; cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului (MS Office).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2016

Concurs: 22 februarie 2016, ora 10.00 – proba practică; 23 februarie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, cu sediul în Alba Iulia, strada O. Goga nr. 9, telefon 0258.811240

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba lulia

– administrator financiar

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 7 ani, din care minimum 2 ani în contabilitate bugetară; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, utilizare echipamente de calcul); cunoaştere programe specifice raportărilor contabile către primărie ISJ, MEN, ANAF.

– paznic

Condiţii: absolvent de studii medii; atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor; vechime în activitatea de pază de minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 22 februarie 2017, ora 9:00 – proba scrisă; 24 februarie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Apulum„ Alba lulia din str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2. judeţul Alba, telefon 0258834102 / 0258830271.

Primăria Municipiului Blaj

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Achiziții Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;

inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Investiții (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești.

Anunţ publicat în 27 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110

Primăria Oraşului Zlatna

– şef serviciu gradul II – Serviciul Public de Gospodărie Comunală

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 21 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 27 februarie 2017, ora 11.00: proba interviu.

şef birou, clasa I, gradul II – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti şi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 6 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 1 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Oraşului Teiuş

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment achiziţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 6 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport – Compartimentul Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.

Liceul Tehnologic Sebeş

– îngrijitor 1,5 – posturi

Condiţii: nivelul studiilor: gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 februarie 2017

Concurs: 24 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 3 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258731010.

Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir

– secretar

Condiţii: absolvirea cu diplomă a studiilor superioare; vechime în muncă minimum 3 ani; cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale; cunoştinţe privind încadrarea personalului; cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice; disponibilitate la timp de lucru prelungit; cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiilor.

laborant

Condiţii: studii medii, fără vechime.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 21 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 9.00 – proba practică; 23 februarie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „David Prodan” din Cugir, str. Victoriei nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/751.306.

Primăria Comunei Lunca Mureșului

– administrator public

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul administrativ, tehnic; vechime în domeniul administrativ, tehnic de minimum 10 ani; experienţă în funcţie de conducere de minimum 10 ani.

Proiect de management strategia de dezvoltare a comunei Lunca Mureşului 2013-2020 – termen limită pentru depunere: 14 februarie 2017, ora 12.00

Concurs: 22 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba, b-dul. Republicii, nr. 11, telefon: 0258/878.121.

Şcoala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Bucium

– îngrijitor clădiri (0,5 normă)

Condiţii: studii medii, fără vechime, cunoştinţe legislaţie specifică locului de muncă, domiciliu în Bucium Poieni

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 14 februarie 2017.

Concurs: 22 februarie, ora 9.00 – proba scrisă; 23 februarie 2017, ora 14.00, proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii – Bucium, strada Principală 34, telefon 0786.404.989, orele 10.00-14.00.

Şcoala Gimnazială Gîrbova

– administrator financiar (0,5 normă)

Condiţii: studii de specialitate, vechime minimum 5 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 februarie 2017.

Concurs: 3 martie, ora 10.00 – proba scrisă; 3 martie, ora 13.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul şcolii  din Gîrbova, strada Şcolii nr. 79 sau la telefon 0258.748.114

Şcoala Gimnazială Întregalde

– secretar gradul I (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare, vechime minimum 9 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 13 februarie 2017.

Concurs: 27 februarie, ora 9.00 – proba scrisă.

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul şcolii din Întregalde, strada Principală nr. 6 sau la telefon 0258.701.000

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

îngrijitor I (studii medii)

muncitor calificat – fochist I (studii de specialitate)

şofer – categoria D1, D (vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10 ani, nivelul studiilor – studii de specialitate)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 10.30 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 13:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258/812473.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Trump retrage SUA din Organizația Mondială a Sănătății, în plină pandemie. America raportează 50.000 de infectări cu COVID pe zi

Publicat

Administrația Trump a notificat Congresul și Organizația Națiunilor Unite anunțând că urmează să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății, spun mai mulți oficiali din interioriul administrației, conform CNN.

Senatorul democrat Robert Menendez a scris pe Twitter:

„Congresul a primit o notificare oficială că președintele Statelor Unite a retras țara din Organizația Mondială a Sănătății în mijlocul unei pandemii. Să califici răspunsul lui Trump la criza COVID drept haotic și incoerent este prea puțin. Această acțiune nu va proteja viețile și interesele americanilor – îi ține pe americani bolnavi și pe America singură”.

Un oficial de la Departamentul de Stat a confirmat, de asemenea, că notificarea de retragere a fost trimisă către secretariatul general al ONU.

Surse ale CNN spun că scrisoarea este foarte scurtă – trei propoziții – și va declanșa un proces de retragere din OMS care va dura un an.

Decizia lui Trump vine în contextul în care Statele Unite trec printr-o creștere masivă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus – aproximativ 50.000 de cazuri pe zi la nivel național.

Sursă: Digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Programul „Prima Casă” va fi lansat peste două săptămâni. Ce denumire va avea şi ce schimbări aduce

Publicat

prima casa

Guvernul pregăteşte schimbări la programul Prima Casă, care va fi deblocat în circa două săptămâni şi va deveni programul „O Nouă Casă”, a anunţat Cristian Păun, preşedintele FNGCIMM.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat în plină criză proiectul ce prevede ca programul „Prima Casă” să devină un program social intitulat „O familie, o casă“. Cu toate acestea, programul „O familie, o casă” încă nu are normele de aplicare, drept urmare, ambele programe sunt blocate.

Prezent la Digi24, Cristian Păun a precizat că noul program nu se va mai axa pe aspectul social. Cu alte cuvinte, plafonul salarial nu va mai fi o condiţie.

În forma actuală, creditele „O familie, o casă” puteau fi accesate doar de românii cu venituri de până în 4.500 de lei de familie, respectiv 7.000 de lei, dacă au copii.

„Guvernul va da OUG în această săptămână, apoi săptămâna viitoare apar normele. Deci, în două săptămâni am putea avea noua formă a programului <O Nouă Casă>”, a precizat oficialul FNGCIMM.

Premierul Ludovic Orban a declarat, recent, că Guvernul va introduce un plafon care să ţină cont de realitatea de pe piaţa imobiliară.

„Trebuie să clarificăm situaţia în programul Prima Casă. O să avem nevoie de o reglementare legală care să clarifice modul în care se derulează programul Prima Casă”, i-a solicitat Ludovic Orban ministrului Finanţelor Florin Cîţu. Orban a solicitat ca în reglementare să se ţină cont de faptul că, faţă de momentul în care a fost redusă cota de TVA la vânzarea de imobile, metrul pătrat construibil era 750-800 euro, iar între timp s-a scumpit. „Să utilizăm un plafon care să ţină cont de realitatea de pe piaţa imobiliară de astăzi”, a cerut Orban.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a răspuns că se ia în calcul lansarea unui nou program „Prima Casă”, după ce va fi modernizat, iar plafonul stabilit va ţine cont de preţurile de acum din piaţa imobiliară.

sursa: Digi24

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tradițiile lunii IULIE. Ce se spune despre căsătoriile din ”luna lui Cuptor”. Ce nu ar fi bine să faci în Săptămâna Panteliilor

Publicat

De ”luna lui Cuptor” sunt legate mai  multe tradiții și obiceiuri. A doua săptămână a lunii iulie este cunoscută ca „Săptămâna Panteliilor”, surorile aprige ale Sfântului Ilie, zeițe ale soarelui ce pot trimite arșita și pot provoca incendii.

În 15 iulie se sărbătorește Ciurica, zi în care se spune că este bine ”să-ți bați bărbatul”, ca să-ți meargă bine tot anul. În 20 iulie, este sărbătoarea Sfântului Ilie și se spune că, cu cât va fi mai cald în iulie, cu atât iarna va fi mai friguroasă.

Vezi și FOTO: Rimetea, satul în care soarele răsare de două ori. Fenomen unic în România, specific lunii iulie

Cele patru săptămâni ale lui „Cuptor” poartă și ele fiecare câte o denumire, și anume: „Săptămâna secerişului”, „Săptămâna Panteliilor”, „Săptămâna lui Santilie” și „Săptămâna Verii”.

Prima săptămână a lunii iulie este dedicată muncii agricole. Țăranii merg la câmp de la răsărit până la apus. Trebuie să treiere grânele și să se îngrijească de toate celelalte culturi.

Săptămâna următoare reprezintă zilele „aprigelor” surori ale Sfântului Ilie, zeițe ale soarelui ce pot trimite arșita și pot provoca incendii.

Se spune că Panteliile sau Pârliile ar fi fost surorile Sfântului Ilie. Şi sunt atât de răutăcioase, că pârjolesc lanurile în urma lor, de ciudă că oamenii nu le acordă respectul cuvenit.

Tradiţia românească străveche spune că această perioadă este pentru odihnă, fără munci la câmp şi fără treburi casnice în exces.

De Pârlii, femeile nu lucrează, pentru a se feri de primejdiile focului, de căldură mare şi de boli febrile.

Este o perioadă în care gătitul la cuptor şi, mai ales, coptul pâinii, e strict interzis.

Totuşi, e voie să se dea hrană vitelor şi animalelor din curte, să se ude grădinile, să se adune seminţele de la legumele coapte, să se aducă grâul de la câmp, cu mare grijă, pentru a nu risipi boabele. E vremea pentru săpatul viei, seceratul grâului, cositul trifoiului, strânsul fânului, aratul miriştei şi semănat.

În a treia săptămână a lui „Cuptor”, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Ilie, responsabil de ploi însoțite de tunete și fulgere.

Pe 15 iulie e o zi a femeilor, cunoscută drept Ciurica. Acum trebuie să-ți bați bărbatul, ca să-ți meargă bine tot anul. Dacă iei bătaie sau dai ceva din casă, îți va merge rău. Gravidele o cinstesc pe Sfânta Marina, pe 17, ca să aibă parte de naştere ușoară.

Tradiții de Sfântul Ilie – 20 iulie

Se spune că în ajunul acestei zile fetele se duceau noaptea pe ogoarele în care era semănată cânepa și se tăvăleau prin acesta, apoi dacă în acea noapte visau cânepa verde era semn că se vor mărita cu tineri frumoși, iar dacă visau cânepa uscată se zicea că se vor mărita cu bărbați bătrâni.

În dimineața acestei zile se culegeau plante de leac și plantele ce se foloseau pentru vrăji și farmece. Femeile duceau busuioc la biserică pentru a fi sfințit, după care îl puneau pe foc și cenușa rezultată o întrebuințau în scopuri terapeutice.

Consumul merelor era oprit până pe 20 iulie, și, de asemenea, nu era voie ca acestea să se bată cap în cap pentru a nu bate grindina. Femeile duc mere la biserică în această zi pentru a fi sfințite.

Tot de Sfântul Ilie, românii își amintesc și de sufletele morților și dau de pomană mere. De asemenea, apicultorii recoltau mierea de albine, această operație se realiza doar de către bărbați, femeile neavând voie să intre în stupină.

Tot acum se marchează miezul verii pastorale, data la care ciobanii coborau în sate.

De această sărbătoare creștină se obișnuia să se organizeze târguri, iarmaroace și bâlciuri, care reprezentau un bun prilej pentru tineri de a se cunoaște și în care atmosfera era însuflețită de muzică.

Sfântul Proroc Ilie a fost ridicat la Cer pe o căruță de foc trasă de cai. Oamenii spun că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice extreme, Ilie traversează cerul cu căruța lui de foc.

În Ziua Sfântului Ilie:

– nu se lucrează de teama pagubelor (trăznete, ploaie, grindină)

– îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii – se retează stupii, se duc faguri și mere la biserică spre binecuvantare și se împart de pomană

– se culeg în zori plante de leac stropite cu sânge de cocoș tăiat deasupra lor

– se duc berbecii la berbecar

– dacă tună, vor fi merele și alunele viermănoase; dacă plouă, va ploua 20 de zile

Cea din urmă săptămână a lunii iulie îi este dedicată celui mai așteptat anotimp, vara.

Potrivit tradiției, există câteva superstiții pe care trebuie să le respecți dacă vrei să ai noroc și bunăstare. Iată ce se spune:

Cât este de cald în luna lui ”Cuptor”, tot atât de frig va fi și în luna lui „Făurar”.

Cei care se vor căsători în luna lui Cuptor vor avea ca bogăție doar sentimentele frumoase care i-au adus împreună.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ce sancțiuni primești dacă arunci gunoaie în natură: riști chiar să îți fie confiscată mașina. Precizări de la Garda de Mediu

Publicat

Comisarii Gărzilor de Mediu din țară îi pot amenda pe cei care poluează natura, chiar și dacă fapta a fost constatată de o persoană fizică și postată pe o rețea de socializare.

Mai mult, amenzile pentru cei care aruncă gunoaie în trafic au fost mărite, iar în situații grave se poate ajunge până la confiscarea automobilului sau a autospecialei cu care au fost transportate deșeuri periculoase. 

Dănuț Hălălai, actualul șef al Gărzii de Mediu Alba, a explicat pentru alba24.ro în ce condiții îi pot sancționa comisarii pe cei care poluează. 

Hălălai a precizat că, de exemplu, cei care aruncă gunoaie din mașină, în trafic, pot fi amendați cu o sancțiune cuprinsă între 500 și 1000 de lei.

Acesta a mai spus că un mare ajutor pentru cei de la Garda de Mediu îl reprezintă rețelele de socializare sau ziarele locale.

Mai exact, dacă pe o rețea de socializare gen Facebook apare un videoclip în care o persoană aruncă deșeuri fie pe stradă, fie în natură, iar numărul automobilului cu care transportă gunoaiele este vizibil, acea persoana va fi amendată.

Comisarii fac o cerere la serviciul de înmatriculări, iar aceștia le comunică numele proprietarului. După ce au identificat persoana în cauză, comisarii îi fac o invitație la sediul instituției, pentru a-i înmâna amenda, iar dacă acesta nu se prezintă, sancțiunea este trimisă prin poștă.

Dănuț Hălălai a mai explicat cum pot fi confiscate automobilele sau autoutilitarele cu care sunt transportate deșeurile.

Acesta a spus că această măsură poate fi luată în cazuri grave. Mai exact, dacă au fost deversate în natură deșeuri periculoase sau dacă acestea au fost transportate fără autorizații, atunci autovehiculele vor fi confiscate, vor intra în proprietatea statului și scoase spre vânzare.

sursă foto: Facebook – Garda de Mediu Alba.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate