Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la DSP Alba, Primăria Alba Iulia, Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

dsp alba 1În luna martie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia de Sănătate Publică Alba

referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul de Control în Sănătate Publică

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; diplomă de asistent medical; cunoştinţe medii operare calculator.

Anunţ publicat în 17 februarie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 20 martie 2017 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical principal – Compartimentul Evaluarea factorilor de risc din mediu de viaţă şi muncă din structura Direcţiei de Sănătate Publică Alba

Condiții: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani; cunoştinţe avansate operare calculator.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 27 februarie.

Concurs: 7 martie 2017 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

infirmier (2 posturi)

Condiții: studii generale absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă.

– muncitor calificat I (bucătar)

Condiții: studii generale sau medii absolvite cu diplomă; certificat de calificare bucătar; vechime în specialitatea calificării minimum 9 ani.

Centrul de Plasament Blaj:

muncitor calificat I (întreţinere);

Condiții: studii generale sau medii absolvite cu diplomă; certificat de calificare în domeniu cu cel puţin una din calificările: tâmplar, lăcătuş, electrician, instalator; vechime în specialitatea calificării minimum 9 ani.

educator (2 posturi).

Condiții: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare educator specializat sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric; vechime în muncă minimum 6 luni.

 

Casa de tip Familial în Comunitate Blaj:

educator.

Condiții: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare educator specializat sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric; vechime în muncă minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16.00

Concurs: 14 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu, gradul II – Serviciul Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DPI): ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legii; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr, 3A; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Serviciul Întreţinerea domeniului public – Biroul Întreţinerea domeniului public:

muncitor zidar, treapta I

Condiţii: studii generale; calificare pentru meseria de zidar; vechime în specialitate necesară: 9 ani.

muncitor sudor, treapta IV

Condiţii: studii generale; calificare pentru meseria de sudor; vechime în specialitate necesară: 6 luni;

Serviciul baze sportive şi agrement – Compartiment bazin olimpic:

muncitor fochist, treapta III

Condiţii: studii generale; calificare pentru meseria de fochist; autorizaţie de fochist; vechime în specialitate necesară: 3 ani.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă – Compartiment bazin olimpic:

muncitor electrician, treapta III

Condiţii: studii medii; calificare pentru meseria de electrician; vechime în specialitate necesară: 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 martie 2017, ora 15:00

Concurs: 15 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 20 martie 2017, ora 10:00: proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A (Creşa 1 Ampoi: telefon 0720/660.809 și 0258/816.174).

Primăria Orașului Zlatna

inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Serviciul financiar-contabil – Compartimentul Buget – Finanţe

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă drept.

Anunț publicat în 20 februarie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 22 martie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector de specialitate, gradul profesional II – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Compartimentul P.A.P.I. şi Administrativ

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă; informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei sau ingineria sistemelor; vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 17 martie 2017, ora 11:00 – proba spractică;

20 martie 2017, ora 11:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

cadru tehnic – SSM şi PS şi autorizat JSCIR ca RSVTI

Condiții: studii medii; certificat de absolvire inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; certificat de absolvire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiului; autorizaţie I.S.C.I.R. în R.S.V.T.I.; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: debutant.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 martie 2017

Concurs: 14 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 16 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

şef Serviciu tehnic-administrativ

Condiții: studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor; studii tehnice postliceale sau de maiştri în specialitatea electromecanică, certificat de absolvire inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; certificat de absolvire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiului; autorizaţie I.S.C.I.R. în R.S.V.T.I; permisul European de Conducere a Computerului Start-ECDL.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 martie 2017

Concurs: 20 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 23 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice.

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, domeniul de licenţă construcţii civile/studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durasă absolvite cu diplomă de licenţă în arhitectură sau urbanism şi amenajarea teritoriului; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 24 martie 2017, ora 10.00: proba interviu.

-consilier, clasa I, grad principal, în cadrul Biroului Buget-finanţe, contabilitate, Resurse Umane, Strategii – Programe, Proiecte Finanţare Internă şi Nerumbursabilă, Investiţii Achiziţii Publice, Impozite şi Taxe Locale.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechimea în specialitate studiilor – minimum 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 13 martie 2017, ora 16:00.

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 24 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 18

Primăria Comunei Sântimbru

-şef S.V.S.U. din cadrul Compartimentului Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiții: studii medii, respectiv studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu; apt medical şi psihologic; să corespundă criteriilor fizice conform anexei nr. I la Ordinul nr. 96/2016.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 martie 2017, ora 15:00

Concurs: 15 martie 2017, ora 10.00 – proba practică (evaluarea criteriilor fizice, testarea cunoştinţelor de operare pe calculator); 21 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs de cel puţin 1 an; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel) nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2017, ora 15:00

Concurs: 27 martie 2017, ora 10:00 – proba suplimentară; 30 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent social, grad profesional debutant la Compartimentul asistenţă socială din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Dumitra

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale; cunoştinţe de operare pe calculator (Windos, Word, Excel) – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 martie 2017, ora 15:00

Concurs: 13 martie 2017, ora 10:00 – proba practică (testarea cunoştinţelor de operare pe calculator); 16 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, Județul Alba, str. Blajului nr. 187, Județul Alba, telefon/fax 0258/842.101.

 

ALTE POSTURI

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

secretar şef facultate – secretar gradul I S – Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Condiţii: nivel studii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental: „Ştiinţe umaniste”; experienţă în domeniu: minimum 5 ani; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei: cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Podit); binecuvântarea scrisă a Ierarhului.

secretar şef facultate – secretar gradul IS – Facultatea de Istorie şi Filologie.

Condiţii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale“; experienţă în domeniu: minimum 5 ani vechime în activitatea de secretariat; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– psiholog în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul postului (deţinerea diplomei de licenţă în psihologie – Ciclul I Bologna şi deţinerea Diplomei de Master în domeniul Psihologie sau Ştiinţe ale Educaţiei şi specializarea/program de studii Psihologie/ Psihopedagogie şpecială/ Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică – Ciclul II Bologna sau echivalentă Ciclul I+II Bologna); deţinerea atestatului de liberă practică în specialităţile „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” sau „Psihologie clinică, acordat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare „psiholog practicant”, forma de atestare „autonomă”; 1 an vechime în domeniul postului pe funcţii ce necesită studii superioare de lungă durată; cunoaşterea limbii engleze și cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel) dobândite prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

îngrijitor în cadrul Serviciului administraţie patrimoniu şi de aprovizionare.

Condiţii: studii medii (MG); minimum 1 an vechime în muncă; absolvirea unui curs de igienă constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 13 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Juridic şi Contencios (secretar al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266.

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

spălătoreasă.

Condiţii:

– pentru posturile de medic primar şi medic specialist, specialitatea psihiatrie: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– pentru postul de spălătoreasă: studii generale absolvite cu diplomă; minimum 6 luni vechime în muncă.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

medic.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medic de medicină generală; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea exploatării prin muncă:

asistent social debutant.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională debutant eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA, Compartiment Achiziţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ştiinţe economice; minimum 9 am vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice şi operare S.E.A.P.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 martie 2017, ora 15.00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00: proba practică; 17 martie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148.

 

Şcoala Gimnazială „Septimiu Albini’” Cut

– secretar cu 0,5 normă

Condiţii: studii medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 martie 2017

Concurs: 9 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Septimiu Albini’” din Cut, str. Principală nr. 226, Judeţul Alba, telefon: 0258/745.256.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Lucrări pe Autostrada A1 între Sibiu și Sebeș: se circulă doar pe o bandă. Trafic rutier restricționat și pe Valea Oltului

Publicat

Poliția Română a anunțat că s-au impus restricții de circulație pe autostrada A1 pe raza localității Săliște județul Sibiu. Restricțiile sunt impuse pentru intervalul orar 09:00-15:00.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, astăzi, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, între km 275 – 277, raza localității Săliște, jud Sibiu, pe sensul de deplasare Sibiu – Deva, va fi restricționată banda II din cauza unor lucrări, în intervalul orar 09:00-15:00.

Astfel, circulația se va desfășoară doar pe o bandă pentru a permite efectuarea unor  lucrări.

Din cauza unor lucrări și  pe Valea Oltului se circulă astăzi cu dificultate. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, astăzi, în funcţie de condiţiile meteorologice, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se vor executa lucrări care vor afecta traficul rutier după cum urmează:

– DN 7 km 184+000 – km 186+000, pe raza localităţii Gura Văii se lucrează la reparaţii asfaltice între orele 07:00 -18:00. Se circulă pe 1/2 din cale dirijat de piloţi de circulaţie;

– DN 67 km 162+000 – 170+000 pe raza localităţilor Negruleşti – Bârlogu se lucrează la reparaţii asfaltice între orele 07:00 – 18:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 cale dirijat de piloţi de circulaţie;

– DN 7 km 220 + 600 – 221+000 pe raza localităţii Tuţuleşti se lucrează turnare beton în vederea montării unui parapet metalic, între orele 08:00 – 18:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 cale dirijat de piloţi de circulaţie doar când se toarnă beton;

– DN 7 km 232+180 – 232 +500, pe raza localităţii Câineni se lucrează la montarea parapetului metalic între orele 08:00 – 17:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 din cale dirijat de piloţi de circulaţie.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte semnificaţia semnalizării instituite temporar, circulând cu viteza adaptată condiţiilor de trafic şi de drum.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 250 de persoane amendate în Alba pentru că nu aveau mască pe stradă sau o purtau necorespunzător, în ultimele 24 de ore

Publicat

În ultimele 24 de ore au fost depistate 269 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară. Au fost aplicate amenzi de peste 7.500 de lei, transmite IPJ Alba.

Potrivit sursei citate, în cadrul acțiunilor de control au fost verificate 85 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 137 de mijloace de transport, din care 70 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 1.676 de persoane.

Echipele de control au depistat  269 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 7.580 lei.

În municipiul Alba Iulia a fost organizată o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 18 societăți comerciale, 50 de mijloace de transport și au fost legitimate 104 persoane.

Au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, din care 28 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Abrud polițiștii au verificat 15 societăți comerciale, au legitimat 68 de persoane și au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 210 polițiști, polițiști locali, jandarmi precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

”Stimați cetățeni, este important ca fiecare dintre noi să avem un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm efortul comun pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2.

Polițiștii vor efectua, zilnic, verificări, pentru binele tuturor, iar în cazul în care vor constata abateri de la normele privind măsurile de protecție, vor lua măsuri”, transmite IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Aproape 300 de mașini de transport verificate de Poliția Alba. 103 șoferi amendați, un permis reținut

Publicat

Poliţiştii din judeţul Alba au verificat 293 de autovehicule destinate transportului public de persoane şi marfă şi au aplicat 103 sancţiuni contravenţionale, în urma unei acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere, transmite IPJ Alba.

Activităţile de control s-au desfăşurat conform Planului de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL).

În perioada 12 -18 octombrie 2020, poliţiştii rutieri din județul Alba au acționat, în conformitate cu prevederile Planului de acțiune TRUCK&BUS, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și mărfuri dar și pentru a verifica modul de respectare a măsurilor de protecție sanitară de către călători și șoferii de autobuze și microbuze.

Cu ocazia acestei acţiuni au fost verificate 293 de autovehicule, dintre care 131 destinate transportului de persoane şi 162 destinate transportului de marfă.

În urma controalelor, poliţiştii au aplicat 103 sancțiuni contravenționale, din care 35 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane şi 68 celor care efectuau transport de marfă.

Transportatorilor de persoane le-au fost aplicate 5 sancțiuni pentru neutilizarea centurilor de siguranță, una pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 21 pentru că nu purtau masca sanitară de protecție, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind transportul rutier.

Polițiștii au sancționat și 34 de pasageri care nu purtau masca sanitară de protecție.

Transportatorilor de mărfuri, polițiștii le-au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, din care 6 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 22 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, una pentru depăşire neregulamentară, una pentru defecţiuni tehnice, 4 pentru nerespectarea capacităţii de transport, 5 pentru neasigurarea corespunzătoare a încărcăturii, două pentru nerespectarea timpilor de odihnă, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind circulaţia pe drumurile publice şi transportul rutier de mărfuri.

A fost reţinut un permis de conducere.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Femeie din Alba Iulia infectată cu COVID, cu dosar penal după ce a părăsit domiciliul unde era carantinată. Unde a fost găsită

Publicat

O femeie din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a plecat de la adresa de domiciliu unde era carantinată ca urmare a diagnosticării cu virusul Sars-Cov-2. Aceasta a fost găsită pe raza unui sat din județul Mureș. 

Comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia:

În supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a fost înregistrat la data de 19 octombrie 2020 dosarul penal cu nr. 2651/P/2020, având ca obiect săvârşirea infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constând în aceea că:

În data de 14 octombrie 2020, organele de poliţie au constatat că o persoană de sex feminin nu se afla la adresa de domiciliu din municipiul Alba Iulia, unde era carantinată ca urmare a diagnosticării cu virusul SARS-CoV-2, fiind ulterior identificată pe raza unui sat din județul Mureș.

Precizăm că activităţile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate