Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Instituţia Prefectului Alba, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concursuri


Publicat

sediul CJ, prefectura AB

Prefectura, CJ  AlbaÎn septembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe funcţii vacante la primării din judeţul Alba sau în alte instituţii publice. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă, de exemplu.

Concursuri organizate în august-septembrie şi condiţii de participare:

Instituţia Prefectului Alba

consilier afaceri europene.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (post pe perioadă determinată)

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

inspector, clasa I, grad profesional asistent (post pe perioadă determinată)

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 12 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba , Piața Ion I.C. Brătianu 1, Alba Iulia, telefon 0258812377.

Primăria Municipiului Alba Iulia

șef birou, grad II, cod C.O.R. 111220, la Biroul deservire generală

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice, domeniul de licenţă (DL): marketing; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul ştiinţe administrative, poliției administrative europene; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC-nivel mediu – certificat ECDL complet.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 19 septembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă, la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

agent pază (7 posturi), cod COR 541201 – Biroul Paza Bunurilor I;

agent pază (2 posturi), cod COR 541201 – Biroul Paza Bunurilor II,

Condiţii: vechime în specialitate necesară; studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat sau adeverinţă absolvirea cursului de agent pază, sau candidatul este înscria la curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 21 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul public administrarea patrimoniului local – Serviciul administrarea domeniului public şi privat, Compartiment administrare parcări

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe (RSI): știinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare calculator- nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterio

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

secretar, grad I S

Condiţii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată/absolvent studii universitare de master, specialitatea studiilor: în domeniul ştiinţelor economice/administrative, vechime în specialitate: 5 ani vechime in activităţi de secretariat.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 27 septembrie 2016: proba scrisă – Direcția General Administrativă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

paznic (2 posturi). Condiţii. studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

deţinerea atestatului profesional; minimum 1 an vechime în muncă; apt medical pentru exercitarea profesiei de paznic; fără antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 29 septembrie 2016: proba scrisă- Direcția General Administrativă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat, treapta II – electrician. Condiţii: studii medii (M, G); certificat de calificare în meseria de electrician; autorizare A.N.R.E gradul IIB; minimum 3 ani vechime în meseria de electrician; apt medical pentru exercitarea meseriei de electrician; constituie un avantaj situaţia in care candidaţii dovedesc că au şi competenţe de fochist

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 29 septembrie 2016: proba scrisă- Direcția General Administrativă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent cercetare – doctorand domeniul filologie-lingvistică;

Condiţii: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (filologie – lingvistică); minimum o publicaţie ştiinţifică în domeniul temei proiectului în reviste indexate BDI (baze de date internaţionale); cunoaşterea metodelor de investigare şi analiză a corpusului; experienţă în activităţi de cercetare în analiză contrastivă, studiul metaforei; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel C2); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

asistent cercetare – doctorand domeniul informatică – baze de date/lingvistică computaţională

Condiţii: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (informatică – lingvistică computaţională/baze de date); minimum 3 publicaţii ştiinţifice în domeniul temei proiectului în reviste indexate BDI (baze de date internaţionale); cunoaşterea metodelor de investigare şi analiză a corpusului specifice lingvisticii computaţionale; experienţă în activităţi de baze de date şi ontologii; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel C1); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2016

Concurs: 12 septembrie 2016: proba scrisă – Decanatul Facultății de Istorie și Filologie; 13 septembrie 2016: proba interviu.

casier

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 3 ani vechime în muncă; cunoştinţe de operare pe calculator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 15 septembrie 2016: proba scrisă – Direcția General Administrativă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filologie, telefon 0258810431

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

asistent medical principal – Laborator Explorări Funcţionale – Compartiment endoscopie bronşică. Condiţii: absolvent al şcolii sanitare postliceale şi examen de grad principal; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R,, vizat la zi; cunoştinţe de operare pe calculator.

îngrijitor curăţenie – Farmacie. Condiţii: studii medii sau generale; curs de Crucea Roşie

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 26 septembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

 

Primăria Orașului Câmpeni

inspector I debutant, la Compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator atestat profesional în informatică sau curs absolvit cu diplomă.

Anunţ publicat în 1 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 3 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 5 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

inspector I superior, la Compartimentul Informatică şi Integrare Europeană (post vacant temporar)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul IT, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor, 5 ani.

Anunţ publicat în 1 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 8 zile.

Concurs: 14 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 16 septembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

inspector I superior, la Compartimentul Personal Resurse Umane (post vacant temporar)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul economic, juridic, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator – atestat profesional în informatică sau curs absolvit cu diplomă; vechime în specialitatea studiilor, 9 ani.

Anunţ publicat în 1 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 8 zile.

Concurs: 14 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 16 septembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

 

Primăria Comunei Săsciori – Compartiment Cadastru şi amenajarea teritoriului

– consilier, grad profesional asistent

– consilier, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice sau administraţie publică; vechimea necesară pentru ocuparea funcţiilor publice, 1 an, respectiv o ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 30 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363,  Județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755

 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă

șofer (0,50 normă).

Condiţii: nivelul studiilor: minimum şcoală profesională; vechime: minimum 3 ani

Concurs: 23 septembrie 2016, ora 10.00 (proba scrisă), 23 septembrie 2016, ora 13.00 (interviul).

muncitor întreţinere (0,50 normă)

Condiţii: nivelul studiilor: minimum şcoală profesională; vechime: nu se solicită

Concurs: 23 septembrie 2016. ora 12.00 (proba practică), 23 septembrie 2016, ora 13.00 (interviul)

Data limită depunere dosare: 9 septembrie 2016, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poştei nr. 18, judeţul Albă, tel. 0258.886.114 , 0748.108.659, fax 0258.886.114, sc.cetateab@mail.albanet.ro

Primăria Comunei Şpring

asistent medical comunitar, gradul profesional – debutant

Condiţii: studii postliceale absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Concurs: 21 septembrie 2016, ora 10,00: proba scrisă; 22 septembrie 2016, ora 10,00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional debutant;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole; nivel avansat de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel).

consilier, clasa I, grad profesional asistent;

Condiţii; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: drept, administraţie publică; nivel mediu de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel); vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

referent, clasa III, grad profesional superior.

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; nivel mediu de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel); vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani.

Concurs: 19 septembrie 2016, ora 9.00 proba scrisă; 21 septembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019.

ALTE POSTURI

Primăria Comunei Vidra

consilier debutant – la Compartimentul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

referent debutant – compartiment Impozite şi Taxe

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Anunţ publicat în 25 august, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 26 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vidra, județul Alba, telefon 0258/786.575

 

Şcoala Gimnazială Câlnic

contabil cu 0,5 normă

Condiţii: studii superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 septembrie 2016

Concurs: 14 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 15 septembrie 2016, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Câlnic, Str. Principală nr. 330, Județul Alba, telefon: 0258/747.116Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Sfaturi de la IGSU, în cazul furtunilor de vară: De ce este periculos să faci baie când fulgeră

Publicat

furtuna alba

După ce România a fost lovită de o serie de furtuni puternice, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ne reamintesc măsurile esențiale pentru a ne putea proteja în timpul fenomenelor meteo severe. 

Deseori neașteptate, furtunile de vară pot fi periculoase, fiind, de multe ori, însoțite de descărcări electrice, susțin reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România, citați de DcNews.ro.

Iată cum ne putem proteja în timpul unei furtuni:

– Ne adăpostim în casă, sau la nevoie, în autoturism

– Închidem ușile și ferestrele

– Evităm dușurile și sălile de baie – conductele instalațiilor pot conduce electricitate

– Deconectăm aparatele electronice pentru a nu risca să fie defectate

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD PORTOCALIU de furtună în Alba. Ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. Localitățile vizate

Publicat

Meteorologii au emis o atenționare Cod Portocaliu de averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, valabilă în mai multe zone din județul Alba, luni, până la ora 14:40. 

Potrivit ANM, sunt vizate zonele Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Blandiana, Întregalde, Ponor, Ceru-Băcăinți și zona de munte de peste cota 1.800 m.

Se vor semnala averse torențiale ce vor depăși 35 – 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

Citește și UPDATE COD GALBEN de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în Alba și alte județe din țară, până luni seara

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

26 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, în România. Câte persoane sunt internate pe ATI

Publicat

Autoritățile au transmis situația actualizată a infectărilor cu Sars-Cov-2 în România, în data de 21 iunie 2021.

Până astăzi, 21 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 32.391 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 20.06.2021 (10:00) – 21.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 65 decese (36 bărbați și 29 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Botoșani, Brăila, Dolj, Harghita, Maramureș și Prahova.

61 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 759. Dintre acestea, 158 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.224.093 de teste RT-PCR și 1.360.869 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.088 de teste RT-PCR (1.771 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.317 la cerere) și 5.341 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 2.331 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.084 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 19.595 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 39 de persoane.

 

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO: Baza de agrement a Primăriei Blaj se deschide marți, 22 iunie. ORAR și TARIFE

Publicat

Sezonul estival 2021 la Baza de agrement a Primăriei Blaj va începe oficial marți, 22 iunie, odată cu redeschiderea ştrandului pentru adulţi şi a celor trei bazine pentru copii. Tarifele de acces au rămas la nivelul celor de anul trecut, neschimbat fiind și programul de funcționare al bazei de agrement. Odată cu deschiderea bazei de agrement, se va închide bazinul acoperit de înot, acesta urmând să fie redeschis la finalul sezonului estival. 

Accesul în baza de agrement Blaj va fi valabil în fiecare zi, de marţi până duminică, între orele 09:00 şi 20:30. Excepţie va fi lunea, zi în care baza de agrement este închisă pentru lucrări de întreţinere.

Preţul unui bilet/brăţară este de 15 lei/adult şi 8 lei/copiii sub 14 ani, indiferent de numărul intrărilor şi al ieşirilor în/din baza de agrement din ziua respectivă.

Sezonul estival 2021 se deschide în condițiile impuse de autoritățile sanitare, iar accesul se va face în funcție de evoluția incidenței cazurilor de coronavirus în municipiul Blaj. Normele privind accesul și regulile impuse în interiorul bazei de agrement pe perioada de stării de alertă sunt afișate la intrarea din strada Iuliu Maniu și vor fi comunicate de către angajații bazei, care vor asigura implementarea măsurilor necesare desfășurării activității în condițiile impuse de autoritățile sanitare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate