Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la ITM Alba, DSP, Direcţia de Statistică, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

dsp alba 1În perioada februarie-martie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

– inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă.

Anunţ publicat în 27 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 27 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 1 martie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul ITM Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral nr. 7, Compartimentul resurse umane, telefon 0258/818.591 și 0258/818.592.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– asistent medical principal – Compartimentul Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile

Condiţii: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani; cunoştinţe medii operare calculator.

Anunţ publicat în 31 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 15 zile.

Concurs: 23 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Alba Iulia

director executiv, gradul II – Direcţia venituri

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 15 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr, 3A; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Compartiment prevenire

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

– director, gradul II – Direcţia juridică, administraţie publică locală

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” Municipiul Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr, 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor – Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”.

Condiţii: studii generale

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2016, ora 15:00

Concurs: 23 februarie 2016, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Direcţia Judeţeană de Statistică Alba

– referent IA: 3 posturi (pe perioadă determinată)

Condiţii: studii medii; vechime în muncă de minimum 6 ani; cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului (MS Office).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2016

Concurs: 22 februarie 2016, ora 10.00 – proba practică; 23 februarie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, cu sediul în Alba Iulia, strada O. Goga nr. 9, telefon 0258.811240

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba lulia

– administrator financiar

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 7 ani, din care minimum 2 ani în contabilitate bugetară; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, utilizare echipamente de calcul); cunoaştere programe specifice raportărilor contabile către primărie ISJ, MEN, ANAF.

– paznic

Condiţii: absolvent de studii medii; atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor; vechime în activitatea de pază de minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 22 februarie 2017, ora 9:00 – proba scrisă; 24 februarie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Apulum„ Alba lulia din str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2. judeţul Alba, telefon 0258834102 / 0258830271.

Primăria Municipiului Blaj

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Achiziții Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;

inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Investiții (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești.

Anunţ publicat în 27 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe inginerești; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant (Compartimentul Circulație și Evidența Persoanei).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017: proba suplimentară eliminatorie (examen psihologic); 20 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110

Primăria Oraşului Zlatna

– şef serviciu gradul II – Serviciul Public de Gospodărie Comunală

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 21 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 27 februarie 2017, ora 11.00: proba interviu.

şef birou, clasa I, gradul II – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti şi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 6 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 1 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Oraşului Teiuş

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment achiziţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 6 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport – Compartimentul Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

referent IA la Compartiment Casa de cultură

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă 9 ani, permis de conducere categoria B.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 februarie 2017, ora 13.00

Concurs: 20 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.

Liceul Tehnologic Sebeş

– îngrijitor 1,5 – posturi

Condiţii: nivelul studiilor: gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 februarie 2017

Concurs: 24 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 3 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258731010.

Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir

– secretar

Condiţii: absolvirea cu diplomă a studiilor superioare; vechime în muncă minimum 3 ani; cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale; cunoştinţe privind încadrarea personalului; cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice; disponibilitate la timp de lucru prelungit; cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiilor.

laborant

Condiţii: studii medii, fără vechime.

Anunţ publicat în 30 ianuarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 21 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 9.00 – proba practică; 23 februarie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „David Prodan” din Cugir, str. Victoriei nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/751.306.

Primăria Comunei Lunca Mureșului

– administrator public

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul administrativ, tehnic; vechime în domeniul administrativ, tehnic de minimum 10 ani; experienţă în funcţie de conducere de minimum 10 ani.

Proiect de management strategia de dezvoltare a comunei Lunca Mureşului 2013-2020 – termen limită pentru depunere: 14 februarie 2017, ora 12.00

Concurs: 22 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba, b-dul. Republicii, nr. 11, telefon: 0258/878.121.

Şcoala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Bucium

– îngrijitor clădiri (0,5 normă)

Condiţii: studii medii, fără vechime, cunoştinţe legislaţie specifică locului de muncă, domiciliu în Bucium Poieni

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 14 februarie 2017.

Concurs: 22 februarie, ora 9.00 – proba scrisă; 23 februarie 2017, ora 14.00, proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii – Bucium, strada Principală 34, telefon 0786.404.989, orele 10.00-14.00.

Şcoala Gimnazială Gîrbova

– administrator financiar (0,5 normă)

Condiţii: studii de specialitate, vechime minimum 5 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 februarie 2017.

Concurs: 3 martie, ora 10.00 – proba scrisă; 3 martie, ora 13.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul şcolii  din Gîrbova, strada Şcolii nr. 79 sau la telefon 0258.748.114

Şcoala Gimnazială Întregalde

– secretar gradul I (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare, vechime minimum 9 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 13 februarie 2017.

Concurs: 27 februarie, ora 9.00 – proba scrisă.

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul şcolii din Întregalde, strada Principală nr. 6 sau la telefon 0258.701.000

ALTE POSTURI

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic

paznic I în cadrul Pazei

Condiţii: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor 6 ani, din care minimum 2 ani pe postul de paznic; atestat profesional conform Legii nr. 333/2003, actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază); aviz medical – apt ore de noapte; aviz psihologic

restaurator debutant la Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniul Muzeologie sau Conservarea si restaurarea patrimoniului

conservator debutant la secţia lstorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare

Condiţii: Istorie, Muzeologie sau Conservarea şi restaurarea patrimoniului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 16 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 11.00 – proba practică; 21 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă, de preferinţă în specialitatea economie sau juridic; vechimea în muncă de minim 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet); cunoaşterea unei limbi străine.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9:00 – proba scrisă; 18 februarie 2017, ora 9.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare sc pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş”, Alba lulia şi la numărul de telefon 0258-811737.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

îngrijitor I (studii medii)

muncitor calificat – fochist I (studii de specialitate)

şofer – categoria D1, D (vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10 ani, nivelul studiilor – studii de specialitate)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 10.30 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 13:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258/812473.

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa

– administrator financiar (0.5 norme). Condiţii: studii superioare economice; fără vechime

îngrijitor (0,25 norme). Condiţii: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 8:00 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 15:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, Judeţul Alba sau la numărul de telefon 0751/096098.

Primăria Orașului Cugir

– şef birou – Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, respectiv domeniile: inginerie civilă; inginerie şi management; ingineria mediului; științe economice, respectiv domeniile: economie; management; marketing; absolvent al unui program de perfecţionare/specializare profesională pentru manager proiect/director de program, atestat cu certifica; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 21 februarie 2017: proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional superior pentru Compartimentul Achiziţii publice

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă şi instalaţii, drept, administraţie publică, contabilitate sau economie; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 20 februarie 2017 –  proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia

secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă de preferinţă în specialitatea economic sau juridic; vechimea în muncă de minimum 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 7 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Ministerul Educației cere școlilor actualizarea situației elevilor fără tablete sau telefon pentru cursuri online

Publicat

La o lună și jumătate de la începutul școlii, Ministerul Educației face reactualizarea situației elevilor și profesorilor care nu au dispozitive sau acces la internet pentru școala online.

Este vorba despre o adresă privind reactualizarea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), trimisă pe 28 octombrie la inspectorate, iar școlile l-au primit pe 29. Termenul limită pentru demers este luni, 2 noiembrie, potrivit edupedu.ro.

Școlile trebuie să actualizeze și starea conexiunii la internet pentru corpurile de clădire pe care le au.

Reamintim că la situația cerută în aprilie, erau 235.259 de elevi fără niciun dispozitiv sau/și fără acces la internet și “undeva la 1.900” de cadre didactice în aceeași situație. În Alba, erau 20.408 elevi doar cu telefon. Înainte de începutul școlii, erau 2.712 elevi (5,67%), dintre cei 47.825 incluși în sistemul de învățământ preuniversitar din județ, fără acces la dispozitive sau internet pentru a urma școala online.

În total 1.256.155 de elevi au fost raportați de către școli în cadrul recensământului organizat de Ministerul Educației în luna aprilie că nu au alt mijloc de acces pentru școala online în afară de smartphone.

Deocamdată, ministerul a cumpărat aproape 190.000 de tablete din cele 250.000 cuprinse în licitația plasată Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Vineri: Ultima zi în care persoanele juridice se mai pot înscrie în programele ”Rabla Clasic” şi ”Rabla Plus”

Publicat

Vineri este ultima zi în care persoanele juridice se pot înscrie în programele ”Rabla Clasic” şi ”Rabla Plus”, potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Programul “Rabla” – ediţia 2020 a demarat pe data de 17 martie, cu un buget de 405 milioane de lei, cel mai mare de la implementarea programului. Autorităţile estimează că vor exista 60.000 de beneficiari, cel mai ridicat număr din ultimii 15 ani.

Totodată, Programul “Rabla Plus” a început pe 25 martie 2020, iar doritorii au posibilitatea să-şi cumpere o maşină 100% electrică sau electrică hibrid plug-in. Pentru prima dată în istoria sa, programul eco permite populaţiei inclusiv achiziţia de motociclete full electric.

De la înfiinţarea Programului “Rabla”, cel puţin 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz şi circa 550.000 de autovehicule noi au fost achiziţionate, arată statistica Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT GRAV pe DN 74 Alba Iulia – Ampoița. Biciclist rănit după ce a fost lovit de o mașină

Publicat

Un bărbat care circula pe bicicletă a fost rănit într-un accident rutier petrecut vineri dimineața pe DN74 Alba Iulia – Zlatna, sectorul Șard-Ampoița.

Din primele date, bărbatul ar fi rănit grav.

În accident a fost implicat biciclistul și un autoturism.

Revenim cu amănunte.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Modificările de scenarii în școli din ALBA prin hotărâre CJSU. Care sunt unitățile de învățământ vizate și cum vor funcționa

Publicat

De astăzi, sunt unele schimbări în ceea ce privește scenariile de activitate în școli, decise prin hotărâre de Comitet Județean pentru Situații de Urgență. Unele unități de învățământ trec în scenariul roșu, iar altele în cel galben sau verde.

Prin Hotărârea CJSU nr. 51/29 octombrie, de vineri, 30 octombrie, rămân în scenariul roșu (școală online) unitățile de învățământ din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni, Ocna Mureș, Ciugud și Cricău.

Mai trece în scenariul roșu și Școala Gimnazială Ciuguzel (comuna Lopadea Nouă).

Potrivit aceluiași document, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din localitatea Unirea, pentru elevii de gimnaziu, vor fi cursuri exclusiv online, ca urmare a înregistrării unui caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-COV-2 a unui cadru didactic, începând cu data de 30 octombrie, pentru o perioadă de 14 zile, de la data confirmării ultimului caz.

Școala Gimnazială Lopadea Nouă și Școala Primară Beța trec din scenariul de funcționare 3 – roșu, în scenariul de funcționare 2 – galben.

Grădinița cu Program Prelungit Noșlac și Grădinița cu Program Prelungit Găbud trec din scenariul de funcționare 2 – galben, în scenariul 1 – verde.

Școala Pianu de Sus, Școala Pianu de Jos și Școala Strungari trec din scenariul de funcționare 2 – galben, în scenariul 1 – verde.

De luni, 2 noiembrie, Școala Gimnazială Hopârta trece din scenariul de funcționare 3 – roșu, în scenariul 1 – verde.

Reamintim că și la Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” din Sâncel vor fi cursuri online, doar astăzi și apoi în continuare pentru elevi de gimnaziu, după ce sediul unității de învățământ a fost afectat de un incendiu.

Vezi Cursuri online la Școala Sâncel, al cărei sediu a fost afectat de incendiu. O parte dintre elevi vor merge la alte școli

În actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate