Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Oficiul de Cadastru Alba, APIA, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice. Condiţii pentru participare la concurs


Publicat

directia agricola1Noi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în noiembrie şi condiţii de participare:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

Serviciul cadastru

consilier cadastru gradul I

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: 3 ani şi 6 luni.

consilier cadastru gradul II

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 6 luni

Serviciul publicitate imobiliară – BCPI Sebeş

referent treapta IA

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaurea;.vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Biroul de înregistrare Sistematică, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

consilier debutant – achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea drept sau economic; vechime în specialitate

asistent registrator treapta II

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 133.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

consilier superior – Compartimentul Autorizare Plăţi

consilier, clasa I, grad profesional superior – Centrul local Aiud

Anunţ publicat în 3 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 8 zile.

Concurs: 16 noiembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Câmpeni;

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Aiud;

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Baia de Arieş

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 9 noiembrie 2016, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie peniru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Moţilor, nr. 112, judeţul Alba, telefon 0258/830.650

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul principal – Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios, autoritate tutelară

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): Ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor“.,Municipiul Alba lulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier clasa I, gradul profesional superior – Serviciul administrarea activităţilor domeniului public

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul de licenţă (DL): horticultura sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcției Creșe, Creşa 1 Cetate

îngrijitor de copii

Condiţii: vechime în specialitate necesară:studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

muncitor bucătar

Condiţii: vechime în specialitate necesară: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor, Str. Gladiolelor nr. 3 A Alba Iulia; 21 noiembrie 2016, ora 13.00: proba practică – la Creşa 1 Cetate, str. Alexandru cel Bun nr. 13, Aba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba lulia

muncitor întreţinere

Condiţii: absolvent de studii medii; cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate; vechime în activitate de 5 ani.

– paznic

Condiţii: absolvent de studii medii, atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, vechime în activitatea de pază de minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016, ora 14.00

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 9.00, proba scrisă; 22 noiembrie 2016. ora 09.00, proba practică; 22 noiembrie 2016. ora 12.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Apulum„ Alba lulia din str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2. judeţul Alba, telefon 0258834102 / 0258830271

Primăria Comunei Jidvei

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartiment financiar-contabil, impozite şi taxe

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul cadastru fond funciar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime corespunzătoare studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 28 noiembrie 2016: proba scrisă; 29 noiembrie 2016: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei din satul Jidvei, Județul Alba, str. Perilor nr. 15, telefon 0732145832.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

coordonator transport, referent treapta II în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat + curs A.R.R., vechime în muncă: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu

asistent medical comunitar, grad debutant – Compartimentul Sănătate al U.A.T.

Condiţii: studii postliceale. absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist, vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 24

Consiliul Local Fărău

şef Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Condiţii: să fie apt medical şi psihologic; să fie absolvent de liceu – obligatoriu bacalaureat; să deţină carnet categoriile B şi C.

Anunţ publicat în 1 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 24 noiembrie 2016, ora 11.00: proba interviu

asistent medical (1/2 posturi)

Condiţii: să deţină certificat de membru O.A.M.M.R. în termen de valabilitate; să fie absolvent al unei şcoli sanitare postliceale; să fie apt medical.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 11.00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la tel./fax 0258867102, zilnic 09.00-13.00.

ALTE POSTURI

Direcția de Sănătate Publică Alba

-asistent medical principal din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din mediu de viaţă şi muncă

Condiţii: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime; cunoştinţe avansate operare calculator.

Concurs: 14 noiembrie 2016: proba scrisă; 16 noiembrie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

– secretar (0,5 normă),

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, conform Legii nr. 1/2011;  vechimea în activităţi de secretariat de minimum  20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine

– administrator financiar – contabil (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, deţine curs de contabil autorizat; experienţă în activităţi de contabilitate de minimum 20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, utilizare echipamente de calcul); cunoaşterea unor programe specifice raportărilor contabile către Primărie/ISJ

– îngrijitor (1 normă) – studii medii.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 13:00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Anunţ publicat în 27 octombrie, termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Relații suplimentare se pot obține la sediul  Şcolii Postliceale Sanitare Alba lulia, Str. I Decembrie 1918 nr. 11, judeţul Alba, telefon 0258/812836.

Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj

-şef serviciu

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016

Concurs: 16 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 18 noiembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj, telefon: 0258/710.110.

Primăria Comunei Şpring

-consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: drept, administraţie publică.

Anunţ publicat în 26 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 09.00 proba scrisă; 29 noiembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

Primăria Municipiului Blaj

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice, sau ştiinţe administrative

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Birou Impozite şi Taxe, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice.

Concurs: 14 noiembrie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 24 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 28 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu

consilier juridic asistent, Birou Juridic Contencios

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii juridice; 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2016

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Biroului Buget- finanţe, Resurse Umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vinţu De Jos, Judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 18.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Ministrul Educației: Manualele şcolare de clasa a IX-a ar putea ajunge la elevi în luna decembrie 2021

Publicat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat miercuri că manualele şcolare de clasa a IX-a ar putea ajunge la elevi în luna decembrie, „dacă totul merge bine”.

„Planuri cadru aprobate la final de ianuarie, cu programe aprobate la final de aprilie, cu licitaţie demarată la începutul lunii mai – manualele, pe baza acelor opt ani de experienţă cu privire la durata licitaţiilor şi vorbesc în cunoştinţă de cauză, ar fi în decembrie. (…) Nu a fost nicio licitaţie cu durată de şapte luni.

Anul trecut, spre exemplu, licitaţia a fost lansată foarte corect, foarte bine în luna decembrie. Manualele au ajuns în luna octombrie, deci 10 luni. Una este să lansezi licitaţia în luna decembrie şi una este să lansezi în luna mai. (…) Manualele, dacă totul merge foarte bine, vor fi în decembrie şi asta nu este deloc bine„, a afirmat Sorin Cîmpeanu, într-o dezbatere organizată de comisiile de Educaţie ale Parlamentului.

Vezi și Când se termină semestrul și câte zile de școală mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 cu detalii despre examene

El a spus că s-au primit peste 4.000 de propuneri de modificare a variantelor de planuri-cadru puse în dezbatere publică.

„Din cele peste 4.000 de propuneri de modificare a variantelor de planuri-cadru puse în dezbatere în data de 5 ianuarie şi aflate în dezbatere până la finalul acestei luni, am reţinut reluarea unor elemente rezultate în urma unor consultări foarte ample.

Profilul absolventului ar trebuie să se bazeze, să aibă în centru încrederea de sine, să aibă în centru învăţarea autonomă, să aibă creativitatea, să aibă spiritul antreprenorial şi să aibă capacitate de alegere şi adaptare.

Acestea sunt concluziile pe care am încercat să le sintetizez în urma a tot ceea ce s-a discutat. Nevoile societale exprimate cel mai frecvent, cu care sunt întru totul de acord, sunt egalitatea de şanse, alfabetizarea funcţională, adaptabilitatea la piaţa muncii, creativitate şi inovare, cultură civică şi democratică.

Sunt întru totul de acord şi susţin ca planurile cadru şi mai apoi programele pentru fiecare disciplină să reflecte aceste lucruri”, a arătat ministrul Educaţiei.

Potrivit acestuia, nu este „un lucru deloc simplu” să se adapteze planurile-cadru şi programele la schimbările din societate.

„Se adaugă peste schimbările accelerate din societate şi această perioadă de criză pe care o traversăm, perioadă de criză care ne-a arătat tuturor că viitorul va merge mai accelerat către tele-şcoală, către tele-muncă”, a afirmat Cîmpeanu.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

3.174 cazuri COVID confirmate în România în ultimele 24 de ore. 77 decese noi, 1025 pacienți la ATI. Date oficiale, 27 ianuarie

Publicat

Au fost raportate 3174 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 27 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 77 decese noi. 1.025 pacienți sunt internați la ATI.

Citește și ALBA: 54 de cazuri COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în localități din județ la 14 zile

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 27 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

662.400 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 18.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 26.01.2021 (10:00) – 27.01.2021 (10:00) au fost raportate 77 de decese (46 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin,  Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.

72 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.839. Dintre acestea, 1.025 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.354.600  teste RT-PCR și 95.533 de  teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.604 de teste RT-PCR (17.096 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.508 la cerere) și 7.523 de teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 88 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 ianuarie a.c.

Pe teritoriul României, 42.806 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.567 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 62.634 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 150 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.123 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 630 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 26 ianuarie, 4.591 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 781.330 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal”.

Incidența cazurilor noi la nivel național:

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID – 27 ianuarie:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID:

Timiș – 31631 – 245 – 3,36

Cluj – 34984 – 198 – 2,71

Ilfov – 28095 – 79 – 2,7

Maramureș – 13192 – 143 – 2,57

Brașov – 28363 – 167 – 2,15

Mun. București – 1E+05 – 376 – 2,07

Sălaj – 7064 – 53 – 1,9

Suceava – 18443 – 128 – 1,84

Constanța – 29623 – 138 – 1,74

Satu Mare – 8204 – 47 – 1,69

Botoșani – 9637 – 54 – 1,53

Bihor – 19836 – 76 – 1,51

Caraș – Severin – 7553 – 39 – 1,51

Galați – 18595 – 93 – 1,49

Alba – 13621 – 54 – 1,48

Hunedoara – 13352 – 103 – 1,29

Bacău – 18447 – 48 – 1,24

Neamț – 12502 – 67 – 1,23

Teleorman – 8847 – 50 – 1,23

Vâlcea – 10922 – 23 – 1,2

Arad – 15520 – 42 – 1,16

Dolj – 17186 – 69 – 1,15

Sibiu – 18342 – 48 – 1,13

Vaslui – 11857 – 66 – 1,13

Giurgiu – 7208 – 7 – 1,12

Dâmbovița – 16363 – 48 – 1,08

Mureș – 16496 – 76 – 1,02

Bistrița – Năsăud – 8144 – 35 – 1

Brăila – 9242 – 29 – 1

Ialomița – 7559 – 42 – 0,95

Prahova – 25808 – 86 – 0,91

Călărași – 7074 – 57 – 0,87

Tulcea – 6023 – 20 – 0,85

Mehedinți – 5515 – 21 – 0,81

Argeș – 20097 – 48 – 0,78

Gorj – 5638 – 24 – 0,77

Covasna – 5496 – 21 – 0,71

Harghita – 5757 – 28 – 0,63

Iași – 30858 – 107 – 0,63

Vrancea – 7679 – 18 – 0,53

Olt – 10453 – 32 – 0,52

Buzău – 8903 – 15 – 0,48

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.003 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Municipiul Bucureşti – 147

Timiş – 74

Galaţi – 66

Suceava – 63

Constanţa – 59

Cluj – 55

Satu Mare – 43

Hunedoara – 39

Iaşi – 37

Teleorman – 34

Vaslui – 24

Alba – 21

Braşov – 21

Gorj – 21

Botoşani – 20

Maramureş – 20

Ilfov – 18

Prahova – 17

Sibiu – 17

Arad – 16

Neamţ – 16

Argeş – 15

Sălaj – 14

Dolj – 13

Giurgiu – 13

Mureş – 13

Olt – 13

Bistriţa – Năsăud – 12

Dâmboviţa – 12

Covasna – 11

Ialomiţa – 11

Bacău – 10

Bihor – 8

Vâlcea – 6

Mehedinţi – 5

Brăila – 4

Vrancea – 4

Buzău – 3

Harghita – 3

Călăraşi – 2

Tulcea – 2

Caraş – Severin – 1

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 54 de cazuri COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în localități din județ la 14 zile

Publicat

Au fost înregistrate 54 de cazuri noi COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, miercuri, 27 ianuarie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, au fost raportate 13.715 de persoane care au contactat virusul. Dintre acestea, 12581 de persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 367 de decese.

Marți, în Alba au fost prelucrate 569 de probe (311 la SJU si 258 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 154209.

 

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (35 cazuri noi)

Alba Iulia – 14

Sebeș – 8

Cugir – 5

Aiud – 3

Ocna Mureș – 2

Baia de Arieș – 1

Blaj – 1

Zlatna – 1

Rural (13 cazuri noi)

Șona – 3

Unirea – 2

Câlnic – 1

Galda de Jos – 1

Gârbova – 1

Horea – 1

Lupșa – 1

Mogoș – 1

Săliștea – 1

Șibot – 1

Alte 6 cazuri confirmate în focare existente.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (13-26 ianuarie) – 1,48 (anterior 1,53).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 13-26 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Alba Iulia – 202 cazuri – 2,64 (anterior 2,77)

Cugir – 53 cazuri – 2,06 (anterior 2,06)

Câmpeni – 15 cazuri – 2,02 (anterior 2,02)

Teiuș – 14 cazuri – 1,92 (anterior 1,92)

Abrud – 10 cazuri – 1,89 (anterior 1,89)

Aiud – 38 cazuri – 1,49 (anterior 1,57)

Zlatna – 11 cazuri – 1,38 (anterior 1,25)

Sebeș – 40 cazuri – 1,21 (anterior 1,24)

Blaj – 19 cazuri – 0,92 (anterior 0,96)

Ocna Mureș – 11 cazuri – 0,78 (anterior 0,71)

Baia de Arieș – 3 cazuri – 0,78 (anterior 0,52)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 13-26 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Daia Română – 19 cazuri – 6,07 (anterior 7,35)

Meteș – 8 cazuri – 2,83 (anterior 3,18)

Stremț – 7 cazuri – 2,85 (anterior 2,85)

Șibot – 5 cazuri – 2,05 (anterior 1,64)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

AJOFM Alba: Peste 5.400 de persoane și-au găsit loc de muncă în 2020. Doar 6,4% dintre acestea au studii superioare

Publicat

ajofm alba sediu

În anul 2020, 5.449 de persoane au fost angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba, din cele 15.558 înregistrate în evidențe (35%). Majoritatea sunt cu studii gimnaziale sau liceale.

Potrivit AJOFM, din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2020, 1997 au peste 45 de ani, 1628 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1280 au între 25 și 35 de ani, iar 544 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 36 tineri NEET).

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (2961), numărul femeilor fiind de2488.

În funcţie de rezidenţă, 2643 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 2806 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe persoane au studii gimnaziale (33,14%), profesionale (28,22%), liceale (32,42), 6,4% fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Alba în anul 2020, 3905(71,66%) persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”

În anul 2020, 15.558 de persoane au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate