Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Oficiul de Cadastru Alba, APIA, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice. Condiţii pentru participare la concurs


Publicat

directia agricola1Noi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în noiembrie şi condiţii de participare:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

Serviciul cadastru

consilier cadastru gradul I

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: 3 ani şi 6 luni.

consilier cadastru gradul II

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 6 luni

Serviciul publicitate imobiliară – BCPI Sebeş

referent treapta IA

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaurea;.vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Biroul de înregistrare Sistematică, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

consilier debutant – achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea drept sau economic; vechime în specialitate

asistent registrator treapta II

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 133.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

consilier superior – Compartimentul Autorizare Plăţi

consilier, clasa I, grad profesional superior – Centrul local Aiud

Anunţ publicat în 3 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 8 zile.

Concurs: 16 noiembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Câmpeni;

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Aiud;

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Centrului Local Baia de Arieş

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 9 noiembrie 2016, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie peniru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Moţilor, nr. 112, judeţul Alba, telefon 0258/830.650

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul principal – Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios, autoritate tutelară

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): Ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor“.,Municipiul Alba lulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier clasa I, gradul profesional superior – Serviciul administrarea activităţilor domeniului public

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul de licenţă (DL): horticultura sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcției Creșe, Creşa 1 Cetate

îngrijitor de copii

Condiţii: vechime în specialitate necesară:studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

muncitor bucătar

Condiţii: vechime în specialitate necesară: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor, Str. Gladiolelor nr. 3 A Alba Iulia; 21 noiembrie 2016, ora 13.00: proba practică – la Creşa 1 Cetate, str. Alexandru cel Bun nr. 13, Aba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba lulia

muncitor întreţinere

Condiţii: absolvent de studii medii; cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate; vechime în activitate de 5 ani.

– paznic

Condiţii: absolvent de studii medii, atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, vechime în activitatea de pază de minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016, ora 14.00

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 9.00, proba scrisă; 22 noiembrie 2016. ora 09.00, proba practică; 22 noiembrie 2016. ora 12.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Apulum„ Alba lulia din str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2. judeţul Alba, telefon 0258834102 / 0258830271

Primăria Comunei Jidvei

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartiment financiar-contabil, impozite şi taxe

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul cadastru fond funciar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime corespunzătoare studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 28 noiembrie 2016: proba scrisă; 29 noiembrie 2016: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei din satul Jidvei, Județul Alba, str. Perilor nr. 15, telefon 0732145832.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

coordonator transport, referent treapta II în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat + curs A.R.R., vechime în muncă: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu

asistent medical comunitar, grad debutant – Compartimentul Sănătate al U.A.T.

Condiţii: studii postliceale. absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist, vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 24

Consiliul Local Fărău

şef Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Condiţii: să fie apt medical şi psihologic; să fie absolvent de liceu – obligatoriu bacalaureat; să deţină carnet categoriile B şi C.

Anunţ publicat în 1 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 24 noiembrie 2016, ora 11.00: proba interviu

asistent medical (1/2 posturi)

Condiţii: să deţină certificat de membru O.A.M.M.R. în termen de valabilitate; să fie absolvent al unei şcoli sanitare postliceale; să fie apt medical.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 11.00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la tel./fax 0258867102, zilnic 09.00-13.00.

ALTE POSTURI

Direcția de Sănătate Publică Alba

-asistent medical principal din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din mediu de viaţă şi muncă

Condiţii: studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de absolvire; vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime; cunoştinţe avansate operare calculator.

Concurs: 14 noiembrie 2016: proba scrisă; 16 noiembrie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

– secretar (0,5 normă),

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, conform Legii nr. 1/2011;  vechimea în activităţi de secretariat de minimum  20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine

– administrator financiar – contabil (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, deţine curs de contabil autorizat; experienţă în activităţi de contabilitate de minimum 20 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, utilizare echipamente de calcul); cunoaşterea unor programe specifice raportărilor contabile către Primărie/ISJ

– îngrijitor (1 normă) – studii medii.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 13:00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Anunţ publicat în 27 octombrie, termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Relații suplimentare se pot obține la sediul  Şcolii Postliceale Sanitare Alba lulia, Str. I Decembrie 1918 nr. 11, judeţul Alba, telefon 0258/812836.

Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj

-şef serviciu

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016

Concurs: 16 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 18 noiembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj, telefon: 0258/710.110.

Primăria Comunei Şpring

-consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: drept, administraţie publică.

Anunţ publicat în 26 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 09.00 proba scrisă; 29 noiembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

Primăria Municipiului Blaj

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice, sau ştiinţe administrative

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Birou Impozite şi Taxe, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea ştiinţe economice, sau ştiinţe juridice.

Concurs: 14 noiembrie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 24 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 28 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu

consilier juridic asistent, Birou Juridic Contencios

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii juridice; 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2016

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Biroului Buget- finanţe, Resurse Umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vinţu De Jos, Judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 18.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Peste 800 de polițiști, jandarmi, reprezentanți ISU vor acționa în Alba, în perioada alegerilor parlamentare

Publicat

În perioada 5 – 6 decembrie 2020, peste 800 de efective din Alba, dintre care 374 de poliţişti, 233 de jandarmi, 203 reprezentanţi I.S.U. și alte structuri vor asigura paza şi protecţia a 439 de secţii de votare ce s-au constituit pe raza judeţului Alba.

Duminică, 6 decembrie 2020, 180 de poliţişti și 59 de polițiști locali vor asigura măsuri de ordine şi linişte publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale. 75 de polițiști vor fi constituiți în echipe operative, inclusiv luptători pentru acțiuni speciale și echipe operative de specialiști.

Structurile teritoriale din cadrul M.A.I., angrenate în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, au luat toate măsurile, potrivit competenței, pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică. Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al efectivelor implicate.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, alături de reprezentanții Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, precum și alte structuri M.A.I., se vor afla în misiuni pentru asigurarea măsurilor de protecţie, ordine și siguranță publică, la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot.

Măsurile de pază şi protecţie instituite la locaţiile secţiilor de votare presupun prezenţa efectivelor pentru a preveni apariţia unor incidente de natură să perturbe procesul de votare.

Având în vedere amploarea activităților organizate pe parcursul procesului electoral, inclusiv în contextul pandemiei COVID – 19, dispozitivul de ordine și siguranță publică a fost suplimentat cu efective de la alte structuri pentru a asigura îndeplinirea misiunilor în cele mai bune condiții.

Astfel, în perioada 5 – 6 decembrie 2020, peste 800 de efective, dintre care 374 de poliţişti, 233 de jandarmi, 203 reprezentanţi I.S.U. și alte structuri vor asigura paza şi protecţia a 439 de secţii de votare ce s-au constituit pe raza judeţului Alba.

Duminică, 6 decembrie 2020, 180 de poliţişti și 59 de polițiști locali vor asigura măsuri de ordine şi linişte publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale.

Pentru intervenţia efectivă la eventuale incidente, poliţiştii angrenați în paza şi protecţia secţiei de votare vor fi sprijiniţi, la solicitare, de patrulele de poliţie aflate în dispozitivul curent de intervenţie, care îşi vor desfăşura activitatea în zonă.

Pentru combaterea oricăror fapte antisociale, vor fi asigurate rezerve de polițiști și echipe operative, pregătite să intervină.

Astfel, 75 de polițiști vor fi constituiți în echipe operative, inclusiv luptători pentru acțiuni speciale și echipe operative de specialiști.

Până la repartizarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării la secțiile de votare, 77 de lucrători M.A.I. vor fi în misiuni de protecție, atât a transportului buletinelor de vot, cât și a locurilor unde acestea vor fi depozitate.

În ziua procesului electoral, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va avea în responsabilitate 170 de secții de votare, constituite în  144 de locaţii, unde vor fi prezenţi 229 de poliţişti, Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba va avea în responsabilitate 57 secții de votare dispuse în 41 de locații, unde vor fi prezenți 207 jandarmi.

Pentru un plus de siguranță, vor fi constituite și rezerve de intervenție, capabile să intervină în cel mai scurt timp, dacă situația o va impune.

Jandarmii vor asigura desfășurarea în condiții de siguranță a activității în cadrul Biroului Electoral Județean, având și atribuții de protecție a transportului buletinelor de vot după încheierea procesului de votare.

203 pompieri asigură desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

Premergător procesului electoral, pompierii au efectuat verificări la obiectivele în care sunt organizate secții de votare, fiind înlăturate disfuncționalitățile pe linia apărării împotriva incendiilor.

De asemenea, specialiștii I.S.U. Alba au desfăşurat activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu președinții secțiilor de votare, precum și recunoașteri în teren pentru asigurarea accesului autospecialelor și gestionarea eventualelor intervenții de urgență.

Pentru mai multe informații privind procesul electoral, puteți consulta pagina unității noastre, accesând bannerul special creat în acest sens, care vă direcționează pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde puteți găsi atât prevederi cu caracter general privind organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020, cât și actele normative incidente și contravențiile și infracțiunile prevăzute de acestea.

În acest context, pentru prevenirea unor evenimente negative, vă recomandăm să respectați legislația electorală și regulile de conviețuire socială.

Sesizați orice încălcare a legislației la numărul unic de urgență 112 sau celui mai apropiat reprezentant M.A.I.!

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Top județe cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID. ALBA rămâne pe locul 9. Date oficiale din 5 decembrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis sâmbătă, 5 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Sâmbătă, 5 decembrie, au fost raportate 8.072 cazuri noi la nivel național.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 5 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Constanța – 19118 – 387 – 7,15

Ilfov – 16949 – 489 – 6,82

Cluj – 23289 – 281 – 5,6

Mun. București – 72434 – 1627 – 5,53

Brașov – 20309 – 352 – 5,13

Sibiu – 14752 – 193 – 5,08

Arad – 11942 – 195 – 4,41

Argeș – 14913 – 207 – 4,41

Alba – 10479 – 134 – 4,13

Timiș – 20253 – 272 – 3,92

Bihor – 14843 – 158 – 3,62

Tulcea – 4037 – 86 – 3,5

Prahova – 20231 – 320 – 3,49

Galați – 11558 – 293 – 3,47

Hunedoara – 9396 – 120 – 3,42

Satu Mare – 5951 – 68 – 3,3

Ialomița – 5039 – 46 – 3,21

Dâmbovița – 12078 – 194 – 3,14

Mureș – 12733 – 226 – 3,1

Brăila – 6075 – 79 – 3

Călărași – 4736 – 76 – 2,96

Giurgiu – 4585 – 118 – 2,96

Iași – 21485 – 306 – 2,8

Bacău – 13809 – 242 – 2,59

Bistrița – Năsăud – 6124 – 82 – 2,57

Vâlcea – 8327 – 61 – 2,5

Botoșani – 6578 – 83 – 2,47

Dolj – 12766 – 101 – 2,46

Caraș – Severin – 5105 – 82 – 2,39

Teleorman – 5940 – 104 – 2,37

Mehedinți – 4179 – 35 – 2,26

Covasna – 4378 – 70 – 2,25

Vaslui – 8273 – 121 – 2,18

Maramureș – 8951 – 85 – 2,14

Buzău – 6860 – 54 – 2,13

Sălaj – 5652 – 28 – 2,05

Suceava – 13592 – 101 – 1,71

Vrancea – 5949 – 91 – 1,7

Neamț – 9662 – 60 – 1,6

Gorj – 4524 – 33 – 1,3

Olt – 7736 – 85 – 1,18

Harghita – 4804 – 20 – 1,08

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

8.072 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 134 decese, 1280 pacienți la ATI. Date oficiale din 5 decembrie

Publicat

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în România a ajuns la 508.345, potrivit datelor transmise sâmbătă, 5 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 8.072 infectări noi.

Sunt 134 decese noi. 1.280 pacienți sunt la ATI. 1.667 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Vezi și ALBA: 130 cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județ. LISTA localităților din care provin persoanele confirmate. Un nou deces

Comparativ, până vineri, la nivel național, erau raportate 500.273 cazuri (8.062 noi), 12.052 decese (176 decese noi), 390.212 pacienți vindecați, 4.205.480 teste în total; 35.467 efectuate în ultimele 24 de ore, 23.340 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.127 la cerere.

Situația cazurilor noi / numărul de testări din ultimele zile:

5 decembrie – 8.072 cazuri noi, după 32.445 testări (4.237.925 de teste în total; 32.441 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.672 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.679 la cerere; raportate și rezultatele a 4 teste prelucrate anterior)

4 decembrie – 8.062 cazuri noi după 35.467 testări (4.205.480 teste în total; 35.467 efectuate în ultimele 24 de ore, 23.340 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.127 la cerere)

3 decembrie – 7.661 cazuri noi după 32.120 testări (4.170.013 de teste în total; 32.120 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.420 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.700 la cerere)

2 decembrie – 4.916 cazuri noi după 15.701 testări (4.137.893 de teste în total; 15.701 efectuate în ultimele 24 de ore, 11.455 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.246 la cerere)

1 decembrie – 4.272 cazuri noi după 14.625 testări (4.122.192 de teste în total; 14.588 efectuate în ultimele 24 de ore, 9.551 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.037 la cerere; raportate și rezultatele a 37 de teste prelucrate anterior)

30 noiembrie – 3.826 cazuri noi după 9.785 testări (4.107.567 de teste în total; 9.785 efectuate în ultimele 24 de ore, 7.039 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.747 la cerere)

25 noiembrie – 9.739 cazuri noi după 35.575 testări (3.974.996 de teste în total; 35.575 efectuate în ultimele 24 de ore, 22.524 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.051 la cerere)

19 noiembrie – 10.108 cazuri noi, după 36.963 testări (3.808.279  teste în total; 36.963 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.954  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.009 la cerere)

18 noiembrie – 10.269 cazuri noi – record – după 37.906 teste (3.771.316 teste în total; 37.906 efectuate în ultimele 24 de ore, 23.269  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.637 la cerere)

6 noiembrie – 10.260 cazuri noi – după 38.627 testări (3.418.245 de teste în total; 38.389 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.568 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.830 la cerere; raportate și rezultatele a 238 de teste prelucrate anterior)

30 octombrie – 6.546 cazuri noi – după 36.589 testări (3.206.567 teste în total; 36.335 efectuate în ultimele 24 de ore, 22.342 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.993 la cerere; raportate și rezultatele a 254 de teste prelucrate anterior)

30 septembrie – 2.158 cazuri, după 26.021 testări (2.419.691 de teste în total; 26.021 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.233 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.788 la cerere)

27 august – 1.504 cazuri după 25.052 testări (1.730.420 teste în total; 25.052 în ultimele 24 de ore, din care 14.151 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 10.901 la cerere).

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 5 decembrie – sursă INSP-GSC (ordonat în funcție de cazuri noi):

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Mun. București – 72434 – 1627 – 5,53

Ilfov – 16949 – 489 – 6,82

Constanța – 19118 – 387 – 7,15

Brașov – 20309 – 352 – 5,13

Prahova – 20231 – 320 – 3,49

Cazuri noi nealocate pe județe – 7951* – 307 –

Iași – 21485 – 306 – 2,8

Galați – 11558 – 293 – 3,47

Cluj – 23289 – 281 – 5,6

Timiș – 20253 – 272 – 3,92

Bacău – 13809 – 242 – 2,59

Mureș – 12733 – 226 – 3,1

Argeș – 14913 – 207 – 4,41

Arad – 11942 – 195 – 4,41

Dâmbovița – 12078 – 194 – 3,14

Sibiu – 14752 – 193 – 5,08

Bihor – 14843 – 158 – 3,62

Alba – 10479 – 134 – 4,13 (130 cazuri noi, potrivit DSP Alba)

Vaslui – 8273 – 121 – 2,18

Hunedoara – 9396 – 120 – 3,42

Giurgiu – 4585 – 118 – 2,96

Teleorman – 5940 – 104 – 2,37

Dolj – 12766 – 101 – 2,46

Suceava – 13592 – 101 – 1,71

Vrancea – 5949 – 91 – 1,7

Tulcea – 4037 – 86 – 3,5

Maramureș – 8951 – 85 – 2,14

Olt – 7736 – 85 – 1,18

Botoșani – 6578 – 83 – 2,47

Bistrița – Năsăud – 6124 – 82 – 2,57

Caraș – Severin – 5105 – 82 – 2,39

Brăila – 6075 – 79 – 3

Călărași – 4736 – 76 – 2,96

Covasna – 4378 – 70 – 2,25

Satu Mare – 5951 – 68 – 3,3

Vâlcea – 8327 – 61 – 2,5

Neamț – 9662 – 60 – 1,6

Buzău – 6860 – 54 – 2,13

Ialomița – 5039 – 46 – 3,21

Mehedinți – 4179 – 35 – 2,26

Gorj – 4524 – 33 – 1,3

Sălaj – 5652 – 28 – 2,05

Harghita – 4804 – 20 – 1,08

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 508.345 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

399.207 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.072 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.667 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

TOP localități din Alba după incidența cazurilor COVID. Blajul coboară pe locul doi. Situația actualizată în 5 decembrie

Publicat

Direcția de Sănătate Publică Alba a prezentat sâmbătă, 5 decembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ, pentru perioada 21 noiembrie – 4 decembrie.

Este situația cazurilor noi în intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori.

Vezi și ALBA: 130 cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județ. LISTA localităților din care provin persoanele confirmate. Un nou deces

La nivelul județului Alba, incidența cazurilor noi de COVID-19 în ultimele 14 zile este de 4,13 (anterior 4,24), potrivit DSP.

În perioada 21 noiembrie – 4 decembrie, în județ s-au înregistrat 1.566 infectări noi cu coronavirus (anterior 1.610).

Situația pe orașe:

Cea mai mare incidență a cazurilor noi este la Alba Iulia – 7,31 (anterior 7,30), urmată de Blaj – 6,69 (anterior 7,41), Câmpeni – 5,34 (anterior 5,48), Cugir – 5,11 (anterior 4,91), Sebeș 4,21 (anterior 4,48).

Abrud are incidența de 3,77 (anterior 3,01), Baia de Arieș  – 3,64 (anterior 4,16), Aiud 3,37 (anterior 3,52).

Teiuș are 2,33 (anterior 2,46), Ocna Mureș 2,06 (anterior 2,42) și Zlatna – 1,75 (anterior 1,25).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 21 noiembrie-4 decembrie – incidența cazurilor COVID-19

Alba Iulia – 561 cazuri – 7,31 (anterior 7,30)

Blaj – 139 cazuri – 6,69 (anterior 7,41)

Câmpeni – 40 cazuri – 5,34 (anterior 5,48)

Cugir – 132 cazuri – 5,11 (anterior 4,91)

Sebeș – 139 cazuri – 4,21 (anterior 4,48)

Abrud – 20 cazuri – 3,77 (anterior 3,01)

Baia de Arieș – 14 cazuri – 3,64 (anterior 4,16)

Aiud – 86 cazuri – 3,37 (anterior 3,52)

Teiuș – 17 cazuri – 2,33 (anterior 2,46)

Ocna Mureș – 29 cazuri – 2,06 (anterior 2,42)

Zlatna – 14 cazuri – 1,75 (anterior 1,25)

Mediul rural

Localitate – cazuri în perioada 21 noiembrie-4 decembrie – incidența cazurilor COVID-19

Mihalț – 32 cazuri – 9,64 (anterior 8,73)

Cenade – 7 cazuri – 7,01 (anterior 7,01)

Cricău – 14 cazuri – 6,94 (anterior 5,45)

Șona – 28 cazuri – 6,37 (anterior 6,37)

Valea Lungă – 16 cazuri – 5,01 (anterior 5,64)

Pianu – 17 cazuri – 4,74 (anterior 4,74)

Horea – 9 cazuri – 4,59 (anterior 4,59)

Cergău – 7 cazuri – 4,29 (anterior 4,29)

Crăciunelu de jos – 9 cazuri – 4,19 (anterior 4,66)

Albac – 8 cazuri – 3,99 (anterior 4,99)

Ciugud – 12 cazuri – 3,67 (anterior 3,98)

Stremț – 9 cazuri – 3,64 (anterior 2,83)

Meteș – 10 cazuri – 3,53 (anterior 3,18)

Bucium – 5 cazuri – 3,48 (anterior 5,57)

Sâncel – 8 cazuri – 3,05 (anterior 3,05)

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate