Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI la Primăria Alba Iulia, DGASPC, AJPIS Alba şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaNoi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în perioada septembrie-octombrie şi condiţii de participare:

Primăria Municipiului Alba Iulia

inspector, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul Transport, Liberă Iniţiativă din Direcţia Cheltuieli

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe dc operare PC- nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 octombrie 2016, ora 15.00

Concurs: 18 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Serviciul Urbanism

consilier clasa I, gradul principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, domeniul de licenţă (DL): geologie; Ştiinţe Inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe Umaniste şi Arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani;   cunoştinţe de operare PC, nivel mediu

consilier clasa I, gradul debutant.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, domeniul de licenţă (DL), geologie; Ştiinţe Inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe Umaniste şi Arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;  cunoştinţe de operare PC, nivel mediu

Serviciul Autorizări

consilier clasa I, gradul superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Ştiinţe inginereşti, domeniul dc licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.

consilier clasa I, gradul principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea m specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 octombrie 2016, ora 15:00

Concurs: 25 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– şofer treapta I la Serviciul Poliţia Locală

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în funcţia de şofer: – minimum 5 ani; posesor al permisului de conducere categoria B, C, D, E.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– îngrijitor clădiri (2 posturi) – Creşa 2 Ampoi

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitate necesară: fără.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 6 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba lulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg”

– psiholog specialist. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică sau specialitatea psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare specialist

psiholog practicant sub supervizare (stagiar). Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologici; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică sau specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant sub supervizare (stagiar).

Casa de tip Familial nr. 9 Alba Iulia

educator. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în muncă minimum 6 luni; examen psihiatrie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 septembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 octombrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

inspector clasa I, grad profesional superior (post pe perioadă determinată) – Serviciul Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile asistenţă socială, juridic și economic; vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe operare PC: nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 septembrie 2016

Concurs: 27 septembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, telefon 0258/812.736, interior 105.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier juridic IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe juridice.

referent IA

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare PC; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 10 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 18 octombrie 2016, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com

 

Primăria Oraşului Zlatna

– arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 19 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 20 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

 

Primăria Orașului Câmpeni

consilier I superior, la Serviciul Urbanism şi amenajare a teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 9 ani.

Anunţ publicat în 14 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 17 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 19 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215

 

inspector I debutant, la Compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator atestat profesional în informatică sau curs absolvit cu diplomă.

Anunţ publicat în 1 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 3 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 5 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

Primăria Comunei Ciugud

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Financiar Contabil

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe operare PC- nivel mediu.

Anunţ publicat în 16 septembrie; termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 18 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, Str. Principală nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/841205 int. 104

 

Primăria Comunei Valea Lungă

inspector de specialitate, debutant – Compartimentul Administraţie Publică

Condiţii: studii superioare atestate cu diplomă de licenţă în domeniul administraţiei publice; vechime minimă în muncă – nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 10 octombrie 2016, ora 10.00 proba scrisă; 11 octombrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/888.102 interior 14.

 

Primăria Comunei Cetatea de Baltă

inspector, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Urbanism şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul ştiinţe inginereşti – licenţiat în inginerie şi management; vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; cunoştinţe de operare calculator.

referent, clasa III, gradul profesional superior la Compartimentul Financiar – Contabil

Condiţii: studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Anunţ publicat în 16 septembrie; termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile

Concurs: 17 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cetatea de Baltă, Judeţul Alba, telefon 0258/886.128.

 

Primăria comunei Horea

inspector debutant – implementare fonduri europene pe perioadă determinată – 1 post;

Condiţii: studii superioare; cunoştinţe PC – nivel mediu; fără vechime; domiciliul stabil în comuna Horea.

administrator public pe perioadă nedeterminată – 1 post.

Condiţii: studii medii; vechime în muncă 5 ani – funcţii administrative;  domiciliul slabii în comuna Horea.

Anunţ publicat în 15 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 7 octombrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 7 octombrie 2016, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Horea din str. Valea Arăzii nr. 2, telefon 0266.361.630.

 

ALTE POSTURI

Casa Județeană de Pensii Alba

– inspector, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 septembrie 2016

Concurs: 3 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 5 octombrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

– inspector, clasa I, grad asistent.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; cunoştinţe SIUI şi ERP; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 septembrie 2016, ora 10:00

Concurs: 3 octombrie 2016: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu sediul în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/834.339.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– referent de specialitate I (S):

Condiţii: diplomă de licenţă; diplomă de absolvire a cursului de achiziţii publice/expert achiziţii publice; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe operare PC (Word, Excel).

– şofer autosanitară I

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoria B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 3 ani vechime ca şofer profesionist.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 septembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 4 octombrie 2016, ora 10.00: proba practică; 5 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

Primăria Municipiului Aiud

– director executiv – Direcţia Economică (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concurs: 12 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Orașului Cugir

– medic dentist specialist

Condiţii: studii: diplomă de licenţă de medic stomatolog sau diplomă de licenţă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior în domeniul medicinii dentare, acreditată din România; membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; stagiul de rezidenţiat terminat cu examen de medic specialist. Notă: îndeplineşte condiţia de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 391 alin. (I) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

– medic şcolar

Condiţii: studii: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină; membru al Colegiului Medici tor din România; pot participa medici de medicină generală cu drept de liberă practică; medici de medicină generală cu competenţă şcolară; rezidenţi aliaţi în ultimul an de pregătire; specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină generală/ pediatrie/ medicină de familie.

-asistent medical generalist sau asistent medical (1 post şi 2 posturi cu ½ normă)

Condiţii: studii admise: asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată; asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată; asistent medical generalist cu studii postliceale şi medii; asistent medical cu studii postliceale; asistent medical cu studii medii. Notă: îndeplineşte condiţia de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările şi completările ulterioare. calificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

– asistent medical comunitar (2 posturi)/ asistent medical şcolar

Condiţii: studii admise: asistent medical cu studii postliceale; asistent medical cu studii medii; de preferinţă, absolvent al cursurilor de formare profesională ca asistent medical comunitar, dovedite prin diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în acest domeniu care face obiectul de activitate al profesiei de asistent medical comunitar. Notă: îndeplineşte condiţia de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările şi completările ulterioare. certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

– mediator sanitar

Condiţii: studii: învăţământ general obligatoriu; absolvent al cursurilor de formare profesională ca mediator sanitar, dovedite prin certificat de mediator sanitar; recomandare din partea unei organizaţii active ale comunităţii de romi din unitatea teritorial-administrativă Cugir.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor 22 septembrie 2016, ora 16.00, la sediul Primăriei Oraşului Cugir – Biroul Resurse umane, cam. 15

Concurs: 30 septembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 6 octombrie 2016 – proba de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Comunei Ighiu

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului cadastru, urbanism şi sistematizarea teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 6 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: O cometă descoperită în 2020 poate fi văzută în iulie pe cerul României. Imagini spectaculoase din Alba și din țară

Publicat

O cometă descoperită în martie 2020 poate fi văzută din România, în luna iulie. Se va afla la distanța minimă față de Pământ pe 23 iulie: 103 milioane de kilometri.

Cometa a fost observată prima dată de către telescopul spațial NEOWISE, în 27 martie 2020. Imagini cu cometa au fost postate pe rețeaua de socializare. Mai jos, cum s-a văzut pe cer la Cugir și în Bârlad.

sursă: Lucian Bodea – Facebook

Potrivit AstroInfo, cometa se află în constelația Puppis și avea magnitudinea 17.

La începutul lunii iunie cometa ajunsese la magnitudinea 7, iar la finalul lunii avea deja magnitudinea 3, când a întrat în câmpul LASCO C3 al telescopului solar SOHO. Cometa a trecut la periheliu pe 3 iulie 2020 la distanța de 43 milioane de km și a început să fie observată din 4 iulie, pe cerul dimineții, ajungând foarte strălucitoare.

sursă: Ciprian Vîntdevară

Cometa poate fi obervată cel mai bine dimineața sau seara. E nevoie de orizont cât mai coborât în zona nordică și nord-estică. Cometa e vizibilă cu ochiul liber, dar se recomandă utilizarea unui binoclu.

În această perioadă Luna va fi uneori pe cer în același timp cu cometa.

Perioada optimă de observare a cometei fără ca Luna să deranjeze prea tare este 15-25 iulie.

sursă imagini: Facebook – Lucian Nicolae, Astroinfo, Ciprian Vîntdevară

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: „LISTA ROȘIE” a activităților care ne pot îmbolnăvi de COVID-19. Care sunt cele mai periculoase locuri

Publicat

foto: Ezekiel J. Emanuel, James P. Phillips, Saskia Popescu

Lăcașurile de cult sunt, alături de restaurante, baruri, teatre, cinematografe, transportul în comun, transportul cu avionul și petrecerile în interior, cele mai periculoase locuri pentru transmiterea coronavirusului, susține dr. Ezekiel J. Emanuel, consilier special al directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Trebuie să știți care sunt riscurile și cât de mult sunteți dispus să vă asumați. De aceea, împreună cu prof. Saskia Popescu, un epidemiolog de la Universitatea din Arizona și dr. James P. Phillips, șeful medicinii în caz de dezastre la medicina de urgență GWU, am dezvoltat un index de risc COVID-19 pentru a vă ajuta să faceți acest lucru, pe baza a patru factori cheie: spațiu închis, durata interacțiunii, mulțimi (densitatea persoanelor și provocările pentru distanțarea socială), expirație forțată (strănut, țipăt, cântat, tuse)”, a explicat dr. Ezekiel J. Emanuel. 

Potrivit specialiștilor, cele mai reduse riscuri sunt reprezentate de:

 • statul acasă, singur sau cu familia
 • plimbările în aer liber, cu sau fără animale de companie
 • picnicuri împreună cu prieteni, cu respectarea distanțării sociale
 • preluarea alimentelor sau a cafelei
 • alergarea sau plimbările cu bicicleta, singur sau cu o altă persoană

Riscuri de nivel scăzut spre mediu:

 • sporturi distanțate în aer liber (exemplu tenis, golf, etc.)
 • cumpărături de alimente
 • cumpărături cu amănuntul

Riscuri de nivel mediu:

 • deplasarea la Unitățile de Primiri Urgențe (UPU)
 • vizita la cabinetele medicale
 • vizita la cabinetele stomatologice
 • mesele în aer liber
 • deplasarea cu taxiul sau cu serviciile de ride-sharing
 • vizitarea muzeelor

Riscuri de nivel mediu spre ridicat:

 • exercițiile la sală
 • în interiorul restaurantelor sau cafenelelor
 • lucrul în birou
 • frizerii, saloane de cosmetică

Cele mai ridicate riscuri sunt reprezentate de:

 • petrecerile în interior
 • baruri și cluburi de noapte
 • concerte
 • practicarea sporturilor de contact (exemplu: fotbal, baschet, volei, etc.)
 • transportul în comun
 • transportul cu avionul
 • participarea ca spectatori la competiții sportive
 • cinematografe, teatre
 • lăcașuri de cult

sursa: ezekielemanuel.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Conditiile din Programul „Noua casă”. Garanții de la stat de 60 % la credite de până la 100.000 de euro. PROIECT

Publicat

prima casa

Programul „Prima casă”, redenumit în acest an „O familie, o casă”, va deveni „Noua casă”, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Creditul pentru achiziţionarea unei locuinţe noi va fi de maxim 100.000 de euro, garantat de stat în procent de 60%, în timp ce pentru achiziţia unei alte categorii de locuinţe creditul va avea o valoare maximă de 70.000 de euro și va fi garantat de stat în procent de 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului.

Potrivit proiectului, se va menţine avansul minim de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată.

Astfel, preţul de achiziţie a locuinţei este:

 • de maximum 100.000 de euro echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 95.000 de euro echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar, pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
 • de maximum 70.000 EUR echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar pentru achiziționarea altor categorii de locuințe.

Potrivit iniţiatorilor, prin stabilirea unor valori diferenţiate ale finanţărilor garantate, care cresc progresiv în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, s-a urmărit stimularea achiziţiei de locuinţe noi, superioare din punct de vedere calitativ, în vederea înnoirii şi creşterii calităţii fondului locativ, având ca rezultat implicit şi relansarea sectorului de construcţii. Acelaşi scop s-a urmărit şi prin diferenţierea procentelor de garantare în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, menţinându-se astfel politica legislaţiei actuale în vigoare de diferenţiere a procentelor de garantare în funcţie de această încadrare.

Prin noul proiect, autorităţile propun abrogarea unor dispoziţii din programul „O familie, o casă”, prevăzute de Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009. Este vorba despre cele referitoare la procentele diferenţiate de garantare de maximum 100% pentru toate categoriile de locuinţe achiziţionate de către persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de maximum 50% pentru locuinţe noi şi consolidate, respectiv recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului şi de maximum 40% pentru celelalte tipuri de locuinţe.

Se propune eliminarea dispoziţiilor referitoare la limitele restrictive de venituri impuse beneficiarilor la data solicitării creditului garantat, individual sau ale beneficiarului împreună cu soţul sau soţia, după caz, care nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei, respectiv nu pot depăşi valoarea veniturilor nete lunare ale familiei de 7.000 lei, pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat.

„Accentuarea caracterului social al programului „O familie, o casă” a ridicat unele probleme în ceea ce priveşte modalitatea în care poate fi acordat sprijinul statului pentru a facilita accesul la finanţări bancare pentru persoanele defavorizate şi a persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, persoane pentru care se acordă de regulă alte forme de sprijin şi intervenţii din partea statului. Ţinând cont de faptul că programul „Prima casă” a fost conceput ca un program de sprijin pentru populaţia activă, din clasa medie, capabilă să achiziţioneze o locuinţă în condiţiile pieţii şi să acceseze şi să susţină plata ratelor din împrumuturi bancare, este necesar resistematizarea funcţională a mecanismului de finanţare-garantare specific, astfel încât să poată fi create premise pentru atingerea obiectivelor şi pentru stimularea construcţiei şi achiziţionării de locuinţe noi. În contextul actual, caracterizat de manifestarea efectelor crizei economice pe fondul pandemiei de Covid-19, trebuie să fie utilizate programe şi mecanisme de finanţare-garantare care şi-au dovedit în timp funcţionalitatea şi eficienţa, atât în privinţa adresabilităţii, cât şi sub aspectul rezultatelor, aşa cum este cazul programului „Prima casă”. Un alt avantaj al utilizării unor mecanisme adaptate şi funcţionale este reprezentat de faptul că atât criteriile de eligibilitate, cât şi condiţiile de accesare şi de derulare a mecanismului de finanţare-garantare sunt consacrate şi extrem de cunoscute în piaţă, de către beneficiari, bănci, autorităţile şi organismele implicate, existând astfel premise ca noul Program va fi uşor de implementat. Modificările şi completările propuse prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă sunt centrate pe reluarea şi consolidarea elementelor de bune practici din prevederile, în prezent abrogate, ale vechiului program „Prima casă”, precum şi pe utilizarea mandatarului specializat al statului în operaţiuni de garantare în numele şi în contul statului a creditelor destinate achiziţionării de locuinţe – FNGCIMM”, se mai arată în nota de fundamentare.

Pe de altă parte, iniţiatorii proiectului de act normativ precizează că noile valori garantate de stat au fost stabilite având în vedere indicatorul supraaglomerării şi calitatea locuirii.

Potrivit sursei citate, suprafaţa medie a unei locuinţe în UE-28 este de peste 100 metri pătraţi (mp) în timp ce în România suprafaţa medie utilă a unei locuinţe era de 47,7 mp la 31 decembrie 2019 (conform datelor publicate de INS în Studiul – Fondul de locuinţe la 31 decembrie 2019). Totodată, în comparaţie cu suprafaţa medie locuibilă de 34 mp pe persoană din Europa, România are o medie relativ scăzută pe persoană (20 m2).

„Supraaglomerarea şi aspectele legate de condiţiile de locuit sunt luate în considerare pentru crearea unui indicator mai complet al calităţii locuirii. Rata privării severe de locuinţă, definită ca fiind proporţia persoanelor care locuiesc într-o locuinţă considerată supraaglomerată, fiind afectate în acelaşi timp de probleme locative, trebuie îmbunătăţită prin politici publice de susţinere a accesului populaţiei la achiziţionarea de locuinţe superioare calitativ, cu o suprafaţă corespunzătoare. În aceste condiţii, în considerarea analizei de mai sus, propunem stabilirea următoarelor praguri valorice maxime pentru finanţările garantate în cadrul Programului Noua casă: 100.000 euro echivalent lei pentru locuinţele noi şi pentru cele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi, cu un procent de garantare de maximum 60%; 70.000 euro echivalent lei pentru celelalte categorii de locuinţe, cu un procent de garantare de maximum 50%”, se mai arată în nota de fundamentare.

Beneficiarii eligibili

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în  uprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Vezi AICI proiectul. 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO Exemplu de educație: Un albaiulian a adunat împreună cu fiul său peste 60 de saci de gunoaie de pe malul râului Ampoi

Publicat

Un albaiulian a adunat joi dimineața, împreună cu fiul său în vârstă de 8 ani, peste 60 de saci cu PET-uri și deșeuri de pe malul râului Ampoi. Acesta trage un semnal de alarmă cu privire la situația gestionării gunoaielor în localitățile traversate de râu și roagă primarii din Zlatna, Meteș și Ighiu să facă ceva în acest sens. „Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi”, a mai transmis acesta. 

„Alături de fiul meu David, în vârstă de 8 ani, ne-am petrecut toată dimineața igienizând un mal al râului Ampoi, la limita administrativă cu comuna Ighiu. Am strâns în câteva ore peste 60 de saci de PET-uri și alte deșeuri aduse de viitură de după ultimele ploi.

E o acțiune pe care o fac în primul rând din raționament ecologic. Însă la fel de important mi se pare să îl învăț pe fiul meu că acest gen de atitudine este una corectă.

Am însă de spus un lucru, pentru că adevărul trebuie spus, dacă vrei ca situația să se îmbunătățească: râul Ampoi nu izvorăște din M-ții Pădurea Neagră, râul Ampoi izvorăște din Valea Dosului, adică puțin mai sus de Zlatna și astfel traversează trei unități administrativ teritoriale (UAT-uri), adică Zlatna, Meteș și Ighiu, cu trei primari, colegi de-ai mei, cărora vreau să le transmit că Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi de locuitorii acestor localități, pe care râul le traversează! Ampoiul nu este groapa de gunoi a mocanilor! Ei trebuie să își rezolve în mod civilizat acesta problemă a ridicării și gestionării deșeurilor din localități!

Fiecare viitură, fiecare umflare de râu aduce cu sine tone de deșeuri: în deosebi material plastic, din exact aceste localități și nu din altă parte!

Un rău care traversează o localitate este o binecuvântare prin toate beneficiile care le aduce! Dumnezeu a îmbogățit acestă țară cu sute de râuri care o străbat, iar noi le transformăm în purtătoare de gunoaie, asta din comoditate, inconștiență și prostie!

Rog insistent primarii și celelalte autorități din aceste localități să-și asume aceste scăpări majore și să facă ceva în sensul acesta. Îi văd adesea în presă cu alte realizări edilitare, dar începând de acum în colo nu mai pot ignora acesta latură a respectului față de mediu absolut vitală pentru noi!”, a transmis albaiulianul Rareș Buglea.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate