Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Primăria Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi, DJST Alba şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn luna iunie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia – 8 posturi

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciului public – Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură – Compartiment Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): inginerie geodezică sau mine, petrol şi gaze, specializarea, topografie miniera; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – program Autocad – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, gradul debutant

Condiţii:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ştiinţe inginereşti sau ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:-; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Anunţ publicat în 25 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

casier (3 posturi)la Serviciul Public „Administrarea Patrimoniului Local” – Serviciul administrarea domeniului public şi privat – Compartiment încasări domeniul public şi privat

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat şi cunoştinţe de operare PC – nivel mediu: nu este necesară vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în 7 iunie.

Concurs: 20 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, în Alba Iulia, pe strada Gladiolelor nr. 3A; data interviului va fi comunicată ulterior.

– muncitori (3 posturi): electrician la Serviciul întreţinerea domeniului public – Biroul întreţinerea domeniului public; fochist şi electrician la Serviciul baze sportive şi agrement – Compartiment bazin olimpic.

Condiţii: studii generale şi calificări pentru meseriile menţionate; vechime 9 ani pentru primul post, trei ani pentru celelalte două.

Dosarele de înscriere se depun până cel târziu în data de 6 iunie 2017, ora 15.00.

Concurs: 15 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 19 iunie 2017, ora 10:00 – proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0372/586.473.

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” din Alba Iulia

actor teatru/mânuitor păpuşi marionete gradul I, în cadrul Compartimentului artistic

Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă, în Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului; experienţă m arta mânuirii de păpuşi de minimum 10 ani; necesitatea unor aptitudini deosebite: creativitate, expresivitate, imaginaţie, comunicare, dicţie, aptitudini muzicale, motrice, capacitate de improvizaţie, de a interpreta o gamă diversă de roluri în spectacole.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 iunie, ora 15.00

Concurs: 19 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, , str. Andrei Mureşanu nr. 3, telefon 0258/811.752.

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba

– muncitor calificat I în meseria de bucătar, din cadrul Centrului de Agrement Arieşeni

Condiţii: studii: generale sau medii; calificare în meseria de bucătar; vechime în muncă: minimum 6 luni; condiţii: domiciliul în localitatea Arieşeni sau în zonele învecinate.

Anunţ publicat în 26 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 26 iunie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 27 iunie 2017, ora 10:00 – proba practică; 27 iunie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba din Alba Iulia, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 34, Judeţul Alba, telefon 0258/832.768.

 

Primăria Municipiului Aiud

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Arhitect – Şef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din Cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 26 mai. Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 

Primăria Orașului Cugir

– şef birou – Biroul Administrarea teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti şi ştiinţe tehnice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 19 iunie 2017

Concurs: 28 iunie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 30 iunie 2017 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Oraşului Câmpeni

– administrator public, clasa I.

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe administrative; studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de administrator public; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 10 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini: abilităţi de comunicare şi adaptabilitatea la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză, exercitarea controlului decizional.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 20 iunie 2017, ora 11.00: proba scrisă; interviul şi susţinerea proiectului de management – în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, din Piaţa Avram Iancu nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/771.215, interior 37.

 

Primăria Comunei Sâncel

– consilier I, principal (studii superioare)

Condiţii: studii superioare de lungă durată, domeniu economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; condiţii de vechime minimum 3 ani în domeniu economic; cunoştinţe de operare pe calculator.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 22 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 23 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, Judeţul Alba, telefon 0733/026.335

 

Primăria Comunei Pianu (Pianu de Sus) – 4 posturi

consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani în specialitatea studiilor.

inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an în specialitatea studiilor.

inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Anunţ publicat în 26 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 26 iunie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111, interior 12.

 

ALTE POSTURI

Instituţia Prefectului – Județul Alba

– consilier IA

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare: 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul specializării Automatizări şi Calculatoare, Electronică aplicată, Telecomunicaţii, Informatică

– arhivar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de licenţă: curs de calificare – specializarea arhivar absolvit cu certificat acreditat la nivel naţional.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 19 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 21 iunie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Județul Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/812.377.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

medic primar specialitatea psihiatrie (1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi

medic primar.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

medic.

Condiţii pentru posturile de medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Condiţii pentru posturile de medic primar şi medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală: adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 22 iunie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului buget-finanţe, contabilitate, resurse umane, strategii-programe, proiecte, impozite şi taxe locale.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 15 iunie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 19 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, tel/fax 0258.739.234, interior 18.

Primăria oraşului Câmpeni – compartiment Poliţia Locală

– 3 funcţii publice clasa III, grad profesional asistent

– 2 funcţii publice clasa III, grad profesional debutant

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; aviz psihologic care să ateste că este apt pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 6 luni pentru funcţia publică poliţist local, clasa a III-a, grad profesional asistent.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 26 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, din Piaţa Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon: 0258/771.215, interior 37

Primăria Comunei Arieşeni

inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul contabilitate

Condiţii: studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an

inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul protecția mediului

Condiţii: studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul protecției mediului; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani

inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul achiziții publice

Condiţii: studii superioare universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, în domeniul științe economice.

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistenţă socială

Condiţii: studii superioare universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, în domeniul asistentei sociale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 19 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni. judeţul Alba, telefon 0788.249.386.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax