Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Sistemul de Gospodărie a Apelor Alba, Centrul de cultură, DGASPC, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

centrul de cultura augustin benaÎn perioada iunie – iulie, sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în mai multe instituţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
– medic primar specialitatea medicină internă – 1/4 post (0,25 normă)
– medic specialist specialitatea psihiatrie – 1/4 post (0,25 normă)
– medic primar specialitatea neurologie – 1/4 post (0,25 normă)
– medic primar specialitatea oftalmologie – 1/4 post (0,25 normă)
– medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă – 1/4 post (0,25 normă)
– psiholog principal – 1/4 post (0,25 normă)

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)
– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)
– medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi
– medic – 5 posturi

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
– medic

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba:
– medic primar de recuperare – 1/4 post (0,25 normă)
– terapeut ocupaţional
– psihopedagog
– psiholog specialist – 1/2 post (0,5 normă)

Casa de tip familial „Speranţa Copiilor” Cugir:
– educator.

Serviciul Management de Caz pentru copii cu dizabilităţi:
– asistent social principal (manager de caz).

Condiţii pentru posturile de:

Medic/ medic specialist medic primar:
– studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare in gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul in curs.

Psiholog specialist şi psiholog principal:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei;
atestat de psiholog cu drept de libera practica în specialitatea psihologie clinica, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, treapta de specializare specialist/principal;

Psihopedagog:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, in domeniul psihologiei, specializarea psihopedagogie specială; vechime în specialitate 6 luni.

Terapeut Ocupaţional:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, in domeniul terapie ocupaţională;
vechime în specialitate 6 luni.

Educator:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în muncă minimum 6 luni; examen psihiatric;

Asistent social principal:
– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională principal eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 iulie 2017, ora 16.00

Concurs: 13 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

agent hidrotehnic la Formaţia Aiud (1 post);

agent hidrotehnic la Formaţia Blaj (1 post);

agent hidrotehnic la Formaţia Vințu de Jos (1 post);

agent hidrotehnic la Formaţia Câmpeni (1 post);

zidar la Formaţia Alba Iulia (1 post).

Condiţii: studii medii; vechime în muncă – nu se cere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2017, ora 14:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 9.00 – proba practică; 14 iulie 2017, ora 9.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţinea la Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Compartimentul RURPA, telefon: 0258-835578 int. 213, e-mail: personal@sgaab.dam.rowater.ro.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

referent, treapta I, studii medii – Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural – artistice

Condiţii: studii medii – învăţământ secundar superior (liceal, profesional sau de ucenici); cunoştinţe medii dc operare PC – Word. Excel etc.; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 iulie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076

Primăria Municipiului Alba Iulia

Serviciul public de asistenţă medicală – Dispensarul studenţesc al Universităţii „1 Decembrie 1918“ Alba Iulia

medic specialist primar

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină;
act doveditor al confirmării în specialitatea medicină generală/ medicină familie sau ediatrie;
certificat de membru Colegiul Medicilor din România, vizat la zi.

Direcţia Creşe I

medic specialist / primar

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină;
act doveditor al continuării în specialitatea medicină generală/medicină familie sau pediatrie;
certificat de membru Colegiul Medicilor din România, vizat lăzi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 iulie 2017, ora 15:00

Concurs: 11 iulie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – ECDL, Programe tip CAD.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Compartiment energetic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie electrică, inginerie şi management, ingineria mediului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor; 26 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 11 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr, 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0372/586.473.

Primăria Orașului Teiuș

muncitor necalificat I la Compartiment administrare domeniu public şi privat

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate necesară -.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 iulie 2017, ora 16.00

Concurs: 12 iulie 2017, ora 10.00 – proba practică; 14 iulie 2017, ora 10.00 – proba interviu

inspector, clasa I, gradul debutantl principal la Compartiment achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 iulie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.

Primăria Comunei Fărău

-șef S.V.S.U

Condiţii: să fie apt medical; să fie absolvent de liceu – obligatoriu bacalaureat;

vechime: fără.

Concurs: 14 iulie 2017, ora 9.00 – proba practică; 14 iulie 2017, ora 12.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la telefon: 0258/867.102, zilnic 09.00-13.00.

Școala Gimnazială „Ion Bianu” din localitatea Valea Lungă

-administrator financiar cu 0,5 normă

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare economice absolvite cu examen de licență; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iulie 2017

Concurs: 13 iulie 2017, ora 9.00 – proba practică; 14 iulie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale „Ion Bianu” din localitatea Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 102, Județul Alba, telefon: 0258/888.126.

ALTE POSTURI

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog – Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

administrator financiar – Serviciul Financiar-Contabilitate

instalator – Serviciul Social

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 iulie 2017 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând site-ul UAB. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

inginer specialist IA, la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de licenţă; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 6 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 11 iulie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211. 

Primăria Municipiului Aiud

asistent medical grad debutant – Direcţia de Asistenţă Socială; Compartiment Cabinete Medicale şi Asistenţă Medicală Comunitară

Condiţii: diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală sau echivalentă (PL); certificatul de membru şi adeverinţa pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor necalificat, treapta profesională I – Biroul Administraţia Pieţei

Condiţii: studii generale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 12 iulie 2017, ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Primăria Orașului Cugir

muncitor calificat – treapta profesională I pentru sectorul de activitate Gospodărie comunală, spaţii verzi

Condiţii: şcoala profesională/medii liceale cu profil mecanic; curs calificare profesională pentru operarea şi conducerea utilajelor terasier (buldoexcavator sau excavatorist) finalizate cu atestat diplomă pentru operarea şi conducerea diferitelor utilaje terasiere (buldoexcavator sau excavator); minimum 6 luni vechime în meseria de buldoexcavatorist/excavatorist; posesor al permisului de conducere categ. C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 12 iulie 2017, proba practică.

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Managementul calităţii

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, respectiv domeniile: economie, administrarea afacerilor, contabilitate, finanţe, management, marketing.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 26 iunie 2017

Concurs: 6 iulie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 10 iulie 2017: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain“ Cugir

muncitor întreţinere

Condiţii: nivelul studiilor: minimum 8 clase; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 5 iulie 2017, ora 9.00 – proba practică; 7 iulie 2017, ora 9.00 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, cu sediul în Cugir, Strada 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– îngrijitor clădiri

Condiţii: studii gimnaziale; fără condiţie de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 14:00 – proba practică; 12 iulie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Ighiu

– administrator financiar.

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă în profil economic; vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani din care minimum 2 ani în contabilitate bugetară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2017, ora 14:00

Concurs: 7 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului de concurs se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Ighiu, telefon/fax 0258844207, e-mail scoalaighiu@yahoo.com.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Scandal pe o terasă din Apuseni. Un bărbat, reținut de polițiști după ce a bătut un cetățean din Roșia Montană

Publicat

Poliţiştii din Roșia Montană au reţinut un bărbat din comună care este cercetat pentru lovire sau alte violențe. În timp ce se afla pe o terasă din Cărpiniș, ar fi agresat un concetățean.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 iunie 2021, poliţiştii din Roșia Montană au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat, de 51 de ani, din comuna Roșia Montană, care este cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că la data de 16 iunie 2021, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla pe terasa unei societăți comerciale din localitatea Cărpiniș, l-ar fi agresat pe un bărbat, de 54 de ani, din comuna Roșia Montană.

În cursul zilei de azi, 18 iunie 2021, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

FOTO: Consiliul Județean al Elevilor Alba a lansat Ghidul Incluziunii Școlare

Publicat

Amfiteatrul A4 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a găzduit, joi, 17 iunie, lansarea oficială a Ghidului Incluziunii Școlare, proiect al echipei formată din membri ai Consiliului Județean al Elevilor Alba.

Nucleul proiectului este format din elevii Florin-Alexandru Popa, Natalia Nicolae, elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Medeea Farcaș, coordonați de Katharina-Gabriela Țîntea, cele două fiind eleve ale Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”. La această lansare au fost prezenți președinți ai consiliilor școlare ale elevilor din județ.

De asemenea, au participat și primarul Gabriel Pleșa, reprezentanți ai Universității „1 Decembrie 1918”, ai Fundației Comunitare Alba, ai sponsorilor acestora, precum și membri ai organizației Rotary Club Alba Iulia.

Ghidul creat și lansat de echipa CJE Alba urmărește să expună pe înțelesul elevilor idei ca necesitatea conturării unui mediu școlar incluziv, mai prietenos pentru cei implicați în actul educațional.

Totodată, prin lansarea acestui material, echipa proiectului dorește să scoată în evidență prezența în școli a unor fenomene negative precum bullying-ul și discriminarea, impactul pe care acestea îl au asupra tinerilor, precum și o serie de soluții care să vină în sprijinul celor care sunt martori sau victime ale unor fenomene de acest gen.

Consiliul Județean al Elevilor Alba urmărește diseminarea acestor informații către școlile din județ, prin substructurile sale.

Foto: Teodora Comșa

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Urșii agresivi ar putea fi împușcați în 24 de ore. Guvernul pregătește modificarea legislației. Ce spune ministrul Mediului

Publicat

urs

Guvernul pregătește o modificare a legislației prin care urșii agresivi să poată fi împușcați la nevoie în maxim 24 de ore. Reglementările ar putea intra în vigoare din iulie.

Procedura este în prezent extrem de greoaie. De exemplu, în urmă cu doi ani, a fost nevoie de mai mult de 2 săptămâni pentru relocarea unui urs care a terorizat un cartier din Alba Iulia.

Citește și: UPDATE VIDEO: TEROARE la Pâclișa. URSUL A ATACAT într-o gospodărie. Jandarmii au izolat zona și au încercat să-l gonească

Ministrul Mediului, Taczos Barna, a declarat că în România se poate vorbi despre o înmulțire excesivă a populației de urși și că nu se mai poate vorbi exclusiv despre o intervenție umană asupra habitatului acestora.

Întrebat de ce s-a ajuns la incursiuni tot mai dese ale urșilor în zone locuite și ce le lipsește acestor animale, ministrul a spus că nu crede că le lipsește nimic.

Vezi și: VIDEO: Imagini rare cu un urs care atacă un mistreț, surprinse pe Valea Feneșului, în apropiere de Zlatna

„Sunt zone unde habitatul e neatins, unde oamenii nu au căutat soluții locale, nu au trecut la braconaj, otrăvire, nu au pus capcane sau laț și exact în zonele unde pădurea e neatinsă, chiar acolo se înmulțesc aceste atacuri.

Cred că nimeni nu poate să demonstreze că într-un județ unde au fost o mie și ceva de cazuri de atacuri în 5 ani a crescut de 10 ori suprafața tăiată sau masa lemnoasă exploatată din păduri.

Acest argument nu mai stă în picioare și vedem zi de zi că populația de urși crește natural, în cazul în care nu există intervenție umană.

Vorbim despre o specie aflată în vârful lanțului trofic și care se simte foarte bine în pădurile României și vrând-nevrând, crește ca populație  an de an”, a declarat la Digi24, ministrul Mediului.

El a adăugat că „fără dar și poate” ne confruntăm cu o creștere a populației de urși.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

VIDEO: Valea Aiudului, poluată cu vopsea lavabilă. Ce amendă a primit cetățeanul care a aruncat vopseaua în apă

Publicat

Un cetățean din Aiud a fost amendat cu 1000 de lei după ce a aruncat vopsea lavabilă în Valea Aiudului. 

Mai exact, în după amiaza zilei de 17 iunie, reprezentații primăriei Aiud au fost atenționați și au primit un video în care se putea observa cum apa este poluată.

La scurt timp, Poliția Locala din Aiud a identificat sursa poluării: (vopsea lavabilă aruncată ilegal în vale de către un cetățean care a vopsit ceva în curte).

Drept urmare, cetățeanul a fost amendat contravențional cu 1000 de lei.

Primăria Aiud a mai transmis într-o postare pe Facebook că: ”avem zero toleranță pentru cei care murdăresc sau degradează spațiile publice sau mediul înconjurător de pe raza municipiului Aiud”.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate