Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitate, Apele Române, AJPIS, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

muncaacasa

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

administrator financiar, grad I S, Serviciul Social

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic sau juridic; vechime în muncă în profilul postului (economic sau juridic) – minimum 5 ani; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel), dovedite prinstudii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018, între orele 8.00-16.00

Concurs: 14 august 2018 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/880.276.

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

șofer mașini mare tonaj la F.L. Alba Iulia

Condiţii: studii medii, carnet şofer profesionist, atestat pregătire profesională, vechime în muncă – nu se cere.

agent hidrotehnic la F.L. Blaj

Condiţii: studii medii/şcoală profesională construcţii; fără vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iulie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 august 2018, ora 09.00: proba practică; 13 august 2018, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, telefon 0258-835578, int. 213.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice sau ştiinţe juridice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 august 2018, ora 15:00

Concurs: 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

şef serviciu – Serviciul Resurse Umane – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă marketing sau ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Alba lulia

– şef birou, gradul II, clasa I – Biroul constatare, impunere persoane fizice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI); ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2018, ora 15:00

Concurs: 14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

– expert extern (post în afara organigramei, pe perioadă determinată, parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare“, contract de finanţare POCU/2/3/113589)

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – minimum 3 ani; vechime minimă – 2 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 iulie 2018, ora 16.00

Concurs: 3 august 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 8 august 2018, ora 9.00: proba interviu.

Detalii suplimentare, pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, la sediul instituţiei sau la telefon 0258/812736, int. 104.

Primăria Comunei Ciugud

– poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Poliţie locală – 2 posturi.

Condiţii: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile: drept/administraţie publică/poliţie locală; apţi din punct de vedere psihic;  permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 august 2018, ora 16.00

Concurs: 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă; 24 august 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail primariaciugud@yahoo.com.

Primăria Blaj

– şef serviciu – Serviciu Poliţie Locală

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. în condiţiile legii; permis conducere categoria B; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 13 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 16 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Avram Iancu

– asistent medical comunitar, grad principal

Condiţii: studii postliceale sanitare – specialitatea asistent medical generalist; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechime în domeniu de minimum 5 ani, având şi gradul principal.

Concurs: 10 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 10 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, judeţul Alba, telefon: 0258/786.057

Primăria Comunei Vinţu de Jos

– referent, treapta II, în cadrul Serviciului Cultură Cămin Cultural

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, curs de calificare coregraf/instructor dans; vechimeîn muncă: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iulie 2018, ora 16:00

Concurs: 6 august 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

– şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 2 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018, ora 16.00

Concurs: 14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– consilier juridic IA – Compartimentul Juridic;

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice; master specialitatea juridică; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC.

– şef formaţie muncitori II – Compartimentul întreţinere şi Reparaţii;

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare PC; minimum 5 ani vechime în muncă.

– şofer I – Compartimentul Administrativ.

Condiţii: studii generale/medii; permis de conducere categoria C, E; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018, ora 15.00

Concurs: 26 iulie 2018, ora 10.00: proba practică; 1 august 2018, ora 10.00: proba scrisă; 6 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

Ocolul Silvic Sebeş R.A.

– şef district

Condiţii: studii medii sau postliceale de specialitate.

– pădurar

Condiţii: liceu de specialitate sau şcoală profesională de specialitate pentru postul de pădurar

Termenul limită de depunere a dosarelor 25 iulie 2018, ora 14:00

Concurs: 30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 30 iulie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Ocolul Silvic Sebeş R.A., Sebeş str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , județul Alba, telefon 0258.735.725

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sebeş

– muncitor I

Condiţii: studii – şcoală profesională confecţioner îmbrăcăminte; vechime – minimum un an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 iulie 2018, ora 13.00

Concurs: 1 august 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 2 august 2018, ora 10.00 – proba practică

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, telefon 0258/734.999, fax 0258/731.772.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– economist debutant în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor medicale

Condiţii: studii economice universitare de licenţa absolvite cu diplomă; cunoştinţe de operare pe calculator (dovedite cu diplomă).

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018, ora 15:00

Concurs: 1 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 6 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Mirăslău

– secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria comunei Râmeţ

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ștință RSI: ingineria resurselor vegetale  și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concurs: 9 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 13 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare: Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: primariaramet2008@yahoo.com.

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Arii Protejate, Direcția Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești, ramura de științe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență (DL) – Silvicultură; sau în domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești, ramura de științe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de licență (DL) – Ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii, ramura de științe (RSI) Științele pământului și atmosferei, domeniul de licență (DL) – Știința mediului; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018

Concurs: 6 august 2018, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, Piața. Ion I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 0731/560.763.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Șeful Poliției Locale Alba Iulia va fi demis, după scandalul în care a fost găsit la volan cu o alcoolemie uriașă

Publicat

sediu politia locala

Șeful Poliției Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu va fi demis în cursul zilei de astăzi, joi, 13 mai, a declarat pentru alba24.ro primarul Gabriel Pleșa.

Potrivit primarului Pleșa, Daniel Ilcu a mai fost chemat la o discuție în dimineața aceasta, însă acesta nu s-a prezentat. Un fapt important pentru care s-a luat decizia demiterii a fost că acesta a spart cu piciorul ușa biroului, din cadrul Poliției Locale, a mai precizat Gabriel Pleșa.

Interimatul va fi asigura de șeful de serviciu, Ioan Voda.

Daniel Ilcu a fost găsit inconștient cu mașina instituției, cu o alcoolemie uriașă, în urmă cu câteva luni.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a fost deschis la momentul respectiv un dosar penal in rem.

Tot atunci, primarul Gabriel Pleșa a declarat că în cazul respectiv a fost deschisă o anchetă disciplinară și că vor urma mai multe măsuri.

știre în curs de actualizare.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Zile libere plătite pentru cei care se vaccinează: Proiectul de lege a trecut în comisia pentru Muncă de la Senat

Publicat

Proiectul care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a fost adoptat miercuri în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială.

Proiectul „O zi liberă pentru vaccinare”, care a fost inițiat de deputații Oana Țoiu și Radu Molnar, a fost votat adoptat în unanimitate în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială.

Propunerea a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Comisia de Sănătate și Comisia de Buget.

Urmează votul în Senat și dezbaterea din Camera Deputaților.

Proiectul prevede acordarea unei zile libere plătite, care nu se include în durata concediului de odihnă, în ziua vaccinării și a rapelului, atât în cazul angajaților din sistemul public, cât și cel privat;

În cazul elevilor și al studenților, se acordă o zi în care sunt scutiți de frecvență.

„De aceste drepturi beneficiază și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului/persoanei cu dizabilități în ziua vaccinării copilului cu vârsta de până la 18 ani sau a persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani.

Ziua liberă pentru vaccinare nu se acordă în situația angajaților care sunt vaccinați la locul de muncă prin grija angajatorului”, a anunțat deputatul USR PLUS Oana Țoiu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Percheziții în Alba, București și alte 14 județe la traficanții de țigări. Suspecții vindeau tutun pe rețelele de socializare

Publicat

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat 32 de percheziții, în Alba, în alte 14 județe (Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Arad, Neamț, Maramureș, Sibiu, Gorj, Teleorman, Giurgiu, Cluj și Bihor) și în București, la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi comercializat sau deținut în mod ilicit tutun de fumat.

9  mandate de aducere au fost puse în executare.

Din cercetări a reieșit că, începând cu luna februarie 2021, până în prezent, mai multe persoane, domiciliate în județele Prahova, Ilfov și București, ar fi desfăşurat activităţi de  prelucrare și comercializare în mod ilicit a tutunului de fumat, prin intermediul anunțurilor postate pe rețelele de socializare.

Persoanele bănuite, în perioada menționată, ar fi efectuat, zilnic, diverse tranzacţii de preluare sau comercializare a tutunului de fumat.

Acţiunea s-a desfăşurat cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul inspectoratelor județene de poliție Prahova, Ilfov, Argeș, Ialomița, Alba, Arad, Neamț, Maramureș, Sibiu, Gorj, Teleorman, Giurgiu, Cluj și Bihor.

La activitate, au participat și polițiști ai serviciilor pentru acțiuni speciale din Prahova și Ialomița.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă, respectiv: înscrisuri, echipamente electronice și telefoane mobile, precum și 18,2 kg. de tutun mărunțit.

Prejudiciul estimat produs bugetului general consolidat prin faptele ce fac obiectul cauzei penale este de 110.000 de lei.

Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Alba Iulia în perioada Stării de Urgență. Expoziție a fotografului Cosmin Szekely la Muzeul Național al Unirii

Publicat

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – Strada Muzeului, va găzdui vineri, 14 mai 2021, de ora 17:00, vernisajul expoziției „Alba Iulia în perioada Stării de Urgență”.

Expoziția cuprinde o serie de imagini realizate de fotograful Cosmin Szekely în Alba Iulia, care surprind aspecte ale orașului nostru în perioada Stării de Urgență martie – mai 2020, de la a cărei sfârșit se împlinește un an.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate