Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitate, Apele Române, AJPIS, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii

Publicat


munca birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

administrator financiar, grad I S, Serviciul Social

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic sau juridic; vechime în muncă în profilul postului (economic sau juridic) – minimum 5 ani; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel), dovedite prinstudii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018, între orele 8.00-16.00

Concurs: 14 august 2018 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/880.276.

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

șofer mașini mare tonaj la F.L. Alba Iulia

Condiţii: studii medii, carnet şofer profesionist, atestat pregătire profesională, vechime în muncă – nu se cere.

agent hidrotehnic la F.L. Blaj

Condiţii: studii medii/şcoală profesională construcţii; fără vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iulie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 august 2018, ora 09.00: proba practică; 13 august 2018, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, telefon 0258-835578, int. 213.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice sau ştiinţe juridice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 august 2018, ora 15:00

Concurs: 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

şef serviciu – Serviciul Resurse Umane – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă marketing sau ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Alba lulia

– şef birou, gradul II, clasa I – Biroul constatare, impunere persoane fizice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI); ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2018, ora 15:00

Concurs: 14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

– expert extern (post în afara organigramei, pe perioadă determinată, parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare“, contract de finanţare POCU/2/3/113589)

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – minimum 3 ani; vechime minimă – 2 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 iulie 2018, ora 16.00

Concurs: 3 august 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 8 august 2018, ora 9.00: proba interviu.

Detalii suplimentare, pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, la sediul instituţiei sau la telefon 0258/812736, int. 104.

Primăria Comunei Ciugud

– poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Poliţie locală – 2 posturi.

Condiţii: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile: drept/administraţie publică/poliţie locală; apţi din punct de vedere psihic;  permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 august 2018, ora 16.00

Concurs: 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă; 24 august 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail prim[email protected]

Primăria Blaj

– şef serviciu – Serviciu Poliţie Locală

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. în condiţiile legii; permis conducere categoria B; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 13 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 16 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Avram Iancu

– asistent medical comunitar, grad principal

Condiţii: studii postliceale sanitare – specialitatea asistent medical generalist; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechime în domeniu de minimum 5 ani, având şi gradul principal.

Concurs: 10 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 10 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, judeţul Alba, telefon: 0258/786.057

Primăria Comunei Vinţu de Jos

– referent, treapta II, în cadrul Serviciului Cultură Cămin Cultural

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, curs de calificare coregraf/instructor dans; vechimeîn muncă: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iulie 2018, ora 16:00

Concurs: 6 august 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

– şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 2 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018, ora 16.00

Concurs: 14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– consilier juridic IA – Compartimentul Juridic;

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice; master specialitatea juridică; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC.

– şef formaţie muncitori II – Compartimentul întreţinere şi Reparaţii;

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare PC; minimum 5 ani vechime în muncă.

– şofer I – Compartimentul Administrativ.

Condiţii: studii generale/medii; permis de conducere categoria C, E; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018, ora 15.00

Concurs: 26 iulie 2018, ora 10.00: proba practică; 1 august 2018, ora 10.00: proba scrisă; 6 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

Ocolul Silvic Sebeş R.A.

– şef district

Condiţii: studii medii sau postliceale de specialitate.

– pădurar

Condiţii: liceu de specialitate sau şcoală profesională de specialitate pentru postul de pădurar

Termenul limită de depunere a dosarelor 25 iulie 2018, ora 14:00

Concurs: 30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 30 iulie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Ocolul Silvic Sebeş R.A., Sebeş str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , județul Alba, telefon 0258.735.725

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sebeş

– muncitor I

Condiţii: studii – şcoală profesională confecţioner îmbrăcăminte; vechime – minimum un an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 iulie 2018, ora 13.00

Concurs: 1 august 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 2 august 2018, ora 10.00 – proba practică

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, telefon 0258/734.999, fax 0258/731.772.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– economist debutant în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor medicale

Condiţii: studii economice universitare de licenţa absolvite cu diplomă; cunoştinţe de operare pe calculator (dovedite cu diplomă).

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018, ora 15:00

Concurs: 1 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 6 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Mirăslău

– secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2018

Concurs: 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria comunei Râmeţ

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ștință RSI: ingineria resurselor vegetale  și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concurs: 9 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 13 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare: Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: [email protected]

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Arii Protejate, Direcția Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești, ramura de științe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență (DL) – Silvicultură; sau în domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești, ramura de științe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de licență (DL) – Ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii, ramura de științe (RSI) Științele pământului și atmosferei, domeniul de licență (DL) – Știința mediului; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 iulie 2018

Concurs: 6 august 2018, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, Piața. Ion I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 0731/560.763.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

REZULTATE ADMITERE școlile de JANDARMI 2020. Punctajele candidaților din Alba și din țară la școlile din Fălticeni și Drăgășani

Publicat

În ianuarie a fost organizată sesiunea de admitere la cele două şcoli postliceale de jandarmerie. Peste 2.000 de candidaţi au concurat pentru cele 360 de locuri la instituțiile de învățământ MAI de la Fălticeni și Drăgășani. Durata studiilor este de un an, la cele două școli de jandarmi. Duminică a avut loc proba de verificare […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Rezultate ADMITERE la Școala Agenților Poliției de Frontieră 2020. Lista cu punctajele candidaților admiși în acest an

Publicat

Rezultatele finale ale examenului de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea au fost afișate în acest weekend. Dintre cei 935 de candidați înscriși, după probele eliminatorii au rămas în concurs 505, fiind disponibile doar 150 de locuri. Pe lista celor admiși nu sunt și candidați din […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

REZULTATE ADMITERE MAI 2020: Candidații admiși la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri. Trei tineri din Alba, punctaj maxim

Publicat

Rezultatele sesiunii de admitere ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti au fost afișate duminică. Peste 1000 de candidați, tineri și tinere, au concurat pentru cele 300 de locuri scoase la concurs. Pe listă sunt și 14 candidați din Alba, trei dintre ei reușind performanța punctajului maxim (100 […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Alba, în perioada 20-26 ianuarie. Prognoza meteo, în principalele localități din județ

Publicat

Vremea se încălzește ușor spre finalul săptămânii viitoare, însă nu vom scăpa de ceață. Temperaturile maxime vor atinge 8 – 9 grade Celsius, în timp ce minimele vor  coborâ până la -11 … -12 grade Celsius. Doar în ultima zi a săptămânii sunt prognozate ploi și ninsori, însă, având în vedere temperaturile anunțate, este posibil […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate