Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitate, Primăria Alba Iulia, DSP, spitalul din Aiud şi alte instituţii publice. Condiţii de participare la concurs


Publicat

universitatea UAB

universitate uab 2În perioada noiembrie-decembrie sunt organizate concursuri pentru posture vacante în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în perioada noiembrie-decembrie şi condiţii de participare:

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

administrator financiar debutant (S) în cadrul Biroului Personal Salarizare;

secretar-redactor debutant (S) în cadrul Editurii Aeternitas;

paznic în cadrul Serviciului de Pază (2 posturi);

îngrijitor în cadrul Serviciului Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare;

– muncitor calificat treapta II – electrician în cadrul Serviciului Social – Cămine Studenţeşti – Cantină;

şofer II în cadrul Serviciului Tehnic şi de Investiţii.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 decembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

 

Direcția de Sănătate Publică Alba

– consilier, clasa I, grad superior – Compartiment RUNOS

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoștințe avansate operare PC.

Anunţ publicat în 14 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016 – proba suplimentară eliminatorie – testare cunoştinţe operare calculator; 16 decembrie 2016: proba scrisă; 21 decembrie 2016: proba interviu.

referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; diplomă de asistent medical.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 14 decembrie 2016 – proba scrisă; 16 deccmbrie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

 

Primăria Municipiului Alba Iulia – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

consilier clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul prevenire

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): știinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor mecanic. Condiţii: calificare în meseria de mecanic; vechime în specialitatea studiilor necesara: 9 ani.

muncitor electrician. Condiţii: calificare în meseria de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesara: 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 2 decembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 13 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică – la sediul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, str. Dr. Ioan Raţiu nr. I8A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Protecţia Persoanelor Vârstnice şi a Persoanelor cu Handicap

Anunţ publicat în 16 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 9 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007.

Primăria Municipiului Blaj

inspector debutant – Birou Achiziţii Publice.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ştiinţe economice

– inspector debutant – Birou Investiţii (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ştiinţe inginereşti

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2016

Concurs: 16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

poliţist local debutant, responsabil de mediu;

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, cu studii de protecţia mediului; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii;

Condiţii: tudii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, ştiinţe inginereşti; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016.

Concurs: 12 decembrie 2016 – proba suplimentară eliminatory (examen psihologic); 13 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, din Piaţa 1848 nr. 16, județul Alba, telefon, 0258/710.110.

Spitalul Municipal Aiud

referent – Biroul RUNOS. Condiţii: studii superioare absolvite cu diploma de licenţă profil economic juridic

secretar (studii medii, diplomă de bacalaureat) – Compartimentul Administrativ secretariat,

– muncitor calificat IV – telefonist – Centrala telefoniei. Condiţii: diplomă de absolvire studii medii, minimum 6 luni vechime în specialitatea postului

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs:12 decembrie 2016 – proba scrisă; data și ora probei practice/interviului vor fi comunicate ulterior

kinetoterapeut– Cabinet de recuperare, medicină fizica şi balneologie – Ambulator.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, în specialitatea kinetoterapie, vechime minimă 6 luni în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 13 decembrie 2016: proba scrisă; data și ora probei practice/interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent igienă –Compartiment C.S.P.C.I.N. Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală profil asistent medical igienă; asistent medical generalist cu curs de specializare igienă; 6 luni vechime ca asistent igienă

asistent farmacie – Farmacia cu circuit închis. Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală profil farmacie; 6 luni vechime ca asistent farmacie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15.00.

Concurs: 9 decembrie 2016 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

infirmier studii medii (2 posturi) – Secţia Chirurgie Generală

infirmier (studii medii) – Secţia Psihiatrie

infirmier (studii medii) – Compartiment Obstetrică Ginecologie

îngrijitor curăţenie (studii generale) – Compartimentul Obstetrică Ginecologie

brancardier (studii medii) – Compartimentul Primire Urgenţă

spălătoreasă (studii medii) – spălătorie.

Condiţii pentru posturile de infirmieri: 10 clase – studii medii şi curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M. A.M.R. sau de furnizorii autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S. – Direcţia Generală Resurse Umane certificare

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 8 decembrie 2016: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162/192

 

Primăria Orașului Cugir

şef birou – Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, respectiv domeniile: inginerie civilă; inginerie şi management; ingineria mediului; științe economice, respectiv domeniile: economie; management; marketing; absolvent al unui program de perfecţionare/specializare profesională pentru manager proiect/director de program, atestat cu certificat eliberat de către M.M.F.P.S./A.N.F.P.; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 5 decembrie 2016

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 19 decembrie 2016 – proba interviu.

inspector, clasa I, grad profesional principal (post pe perioadă determinată) – Compartimentul Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; absolvent al unui program de perfecționare/ specializare profesională pentru manager proiect/ director de program/ managementul proiectelor, atestat cu certificat/ diplomă, eliberate de către M.M.F.P.S/ M.E.C.T.S/ A.N.F.P.; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2016

Concurs: 25 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 29 noiembrie 2016 – proba interviu.

şofer în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – Compartimentul Administrare Bază Sportivă

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat cu profil mecanic auto/electromecanic/conducător auto/tehnic; posesor al permisului de conducere categoria B; minimum 3 ani vechime în meseria de conducător auto/mecanic auto sau minimum 5 ani vechime posesor permis de conducere categoria B; vârsta minimă 24 de ani împliniţi până la data încadrării pe post.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 8 decembrie 2016, ora 10:00: proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni

administrator financiar

Condiţii: studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/masterat în domeniul economic; vechime cel puţin 5 ani în contabilitate bugetară.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 noiembrie 2016, ora 14.00

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 10.00 – proba practică și proba interviu.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, Str. Izvoarelor nr. 2. telefon: 0258/771.544.

 

Primăria Comunei Sântimbru

şef SVSU – Compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiţii: studii medii, respectiv studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu; trebuie să fie apt medical şi psihologic.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 decembrie 2016, ora 12:00 – proba practică (testarea cunoştinţelor de operare pe calculator); 15 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016 – proba scrisă.

– asistent social, grad profesional debutant (post pe perioadă determinată) – Compartimentul asistenţă socială din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Dumitra

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale; cunoştinţe de operare pe calculator (Windos, Word, Excel) – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba practică (testarea cunoştinţelor de operare pe calculator); 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 8 decembrie 2016 – proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101.

 

Primăria Comunei Crăciunelu de Jos

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau domenii de studii universitare arhitectură și urbanism; cunoştințe de operare PC – nivel mediu.

Concurs: 19 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 20 decembrie 2016, ora 12.00 – proba interviu.

referent cămin cultural gradul I

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime: 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2016

Concurs: 14 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 135, Județul Alba, telefon 0258/883.580.

 

ALTE POSTURI

Casa Județeană de Pensii Alba

inspector, clasa I, gradul profesional principal.

Condiţii: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 7 decembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; cunoştinţe operare calculator;

paznic, grad I

Condiţii: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor 6 ani din care minimum 2 ani pe postul de paznic; atestat profesional conform Legii 333/2003 actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază) şi permis de port-armă; aviz medical – apt ore de noapte.

curier, grad I, în cadrul Compartimentului Administrativ, Securitatea şi Sănătatea Muncii, Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.

Condiţii: minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 7 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Teatrul de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia

consilier juridic, gradul II în cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, resurse-umane, juridic (0,5 normă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, in domeniul ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 8 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, Alba lulia, telefon 0258/S11752.

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

tehnician atelier şcolar

Condiţii: studii liceale postliceale în profil tehnic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 noiembrie 2016

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 2 decembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon: 0258.713.630, fax: 0258/713.630, e-mail: gtimoteicipariu@yahoo.com

Primăria Orașului Ocna Mureș

director executiv

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalenţă în domeniul ştiinţe juridice; să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numit într-o funcție publică clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă, gândire structurală şi orientare către cetăţean; cunoaşterea legislaţiei in vigoare care reglementează administraţia publică locală, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale; exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris, raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș

secretar șef

Condiţii: studii superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2016

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 12:00 – probă scrisă; 5 decembrie 2016, ora 12:00: probă practică.

Relatii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 114, judeţul Aba , telefon 0258/731506.

Primăria Comunei Ighiu

– inspector clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul cadastru, urbanism şi sistematizarea teritoriului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.

Primăria comunei Săliştea

secretar (concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concurs: 12 decembrie 2016, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 12 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Lege pentru achiziționarea de tablete cu internet pentru elevi, promulgată. Valoarea echipamentelor pentru cursurile online

Publicat

O lege privind alocarea de fonduri externe nerambursabile pentru activităţile școlare în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 a fost promulgată marți de președintele Klaus Iohannis. Elevii vor beneficia de tablete și laptouri cu internet în valoare de 150 de milioane de euro, pentru a putea învăța de acasă.

Legea promulgată de președinte are ca obiect de reglementare alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării activităţilor didactice pentru anul şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu noul coronavirus, prin achiziţionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, de dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online, de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare.

„Se aprobă achiziţionarea de către beneficiari, în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro. Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tableta, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor”, se arată în lege.

Potrivit ordonanţei, beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte pentru intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul online sunt: unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică, autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor, parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi mai sus, parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

„Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării”, mai spune actul normativ.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

InfoTrafic: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Tronsoanele vizate și atenționări pentru șoferi

Publicat

Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, sunt restricții de circulație, astăzi, din cauza unor lucrări de refacere a suprafeței de rulare.

Restricții sunt pe următoarele tronsoane:

– între km 264+400m – 264+100 m, pe ambele sensuri de mers, banda de urgență – reparații tunel între localitățile Săliște si Cristian (jud. Sibiu), până la ora 17:30

– între km 262+400m – 261+700 m, localitatea Cristian, jud Sibiu, sensul de mers Sebeș – Sibiu; se restricționează banda de urgență și banda 1

– între km 291-289, localitatea Miercurea Sibiului, jud Sibiu, sensul de mers Sebeș-Sibiu; se restricționează banda de urgență și banda 1

– între km 275-275+600 m, se restricționează banda 2 pentru reparații parapet median, între localitățile Săliște și Apoldu, jud Sibiu; sensul de mers Sibiu-Sebeș

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza în zona lucrărilor şi să semnalizeze orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie.

sursă: politiaromana.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Medicul de familie din Alba Iulia, Mădălina Vesa: Numărul real de bolnavi Covid este cu mult peste cel prezentat de autorități

Publicat

Mădălina Vesa, medic de familie din Alba Iulia, a scris pe contul ei de Facebook că numărul infectărilor cu Sars-Cov-2 este mult mai mare în rândul populației decât cel din statisticile oficiale. Aceasta se bazează pe experiența ei de medic și spune că în prezent monitorizează 50 de bolnavi de COVID, dintre care doar 20 sunt testați. 

Aceasta și explică motivele penru care un mare număr de infectări nu sunt prezente în raportările autorităților.

Postarea Mădălinei Vesa:

”Dacă interesează pe cineva (din autorități) ce se întâmplă în realitate: numărul de bolnavi Covid este cu mult peste numărul prezentat de autorități.

Există mai multe categorii de bolnavi: o categorie sunt cei care sunt angajați și au nevoie de concediu medical pentru a sta acasă în izolare, în consecință trebuie să se testeze PCR (doar acest test este recunoscut de autorități și doar așa primesc decizii de izolare și se pot elibera concedii medicale de izolare – contează tipul concediului penru că plata salariului și numărul de zile de concediu diferă).

O altă categorie este cea care nu are nevoie de concediu medical ( CM) dar sunt oameni corecți și se testează (vor să cunoască realitatea, vor să existe o statistică corectă). Altă categorie sunt cei care muncesc pe cont propriu ( proprii angajați) – aceștia nu vor să se testeze.

Tot din categoria acestora sunt unii care se testează dar în privat ( IgM sau alte teste rapide) și nu prin test PCR (adică, aceste teste nu intră la numărătoare- dacă ai un test pozitiv trebuie repetat un PCR că să intri pe filera DSP).

Dintr-o familie cu 4 membri se testează doar unul (contracost sau nu) deși toți 4 au simptome. Pe ceilalți 3 nu îi pot declara covid pentru că nu au test covid.

O altă problema este că oamenii au simptome minime și de-abia după câteva zile (uneori o săptămână) se îngrijorează și mă anunță.

Dacă sunt anunțată după ora 12 trebuie să aștept a 2-a zi pentru a face programarea la testare. Programarea durează 2 zile. Deci boala o are de 6 zile, mai sta încă 2, se testează și primește 14 zile de stat la domicliu, când în mod normal ar trebui să stea doar 6 zile (binențeles că se prelungește concediul dacă starea de sănătate este alterată, dar puține cazuri sunt de acest gen). Din aceasta cauza mulți aleg să nu se mai testeze.

Dragi politicieni, este cazul să schimbați protocoalele. Ați început bine, dar din vară ați scapăt totul de sub control, iar acum este haos.

Eu nu monitorizez în acest moment doar 20 de pozitivi, ci vreo 50.

Ce soluții îmi dați pentru cei 30?

PS: mama iarăși o să mă ia la rost că de ce mă enervez și îmi consum atât de mult timp cu lucruri ce nu pot schimba ………… dar de ce nu se poate să lucram corect? vorbim totuși doar de legislație care se poate schimba în funcție de evoluția evenimentelor. Și este doar începutul…………

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Topul județelor cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID. Date oficiale din 24 noiembrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis marți, 24 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Vezi SONDAJ Alba24: Sunteți de acord să vă vaccinați împotriva Sars-Cov-2, în condițiile în care acest lucru va fi posibil?

Luni, la nivel național, au fost raportate … cazuri noi.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 24 noiembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Sibiu – 12682 – 82 – 8,47

Brașov – 17312 – 319 – 7,36

Ilfov – 13272 – 209 – 7,1

Cluj – 19474 – 393 – 7,03

Mun. București – 60859 – 1147 – 6,55

Constanța – 14200 – 190 – 6,5

Alba – 9169 – 133 – 6,08

Arad – 10291 – 130 – 5,9

Timiș – 17587 – 272 – 5,45

Bihor – 12874 – 150 – 5,27

Satu Mare – 4896 – 105 – 4,99

Argeș – 12146 – 148 – 4,95

Mureș – 11032 – 126 – 4,75

Prahova – 17410 – 252 – 4,43

Sălaj – 5203 – 38 – 4,36

Bistrița – Năsăud – 5398 – 96 – 4,11

Hunedoara – 7834 – 137 – 3,6

Dâmbovița – 10490 – 148 – 3,51

Ialomița – 4073 – 102 – 3,44

Tulcea – 3105 – 45 – 3,36

Iași – 18086 – 344 – 3,29

Dolj – 11059 – 84 – 3,21

Brăila – 5085 – 10 – 3,12

Covasna – 3838 – 63 – 3,1

Călărași – 3705 – 31 – 3,08

Maramureș – 7800 – 94 – 3,07

Mehedinți – 3627 – 42 – 3,04

Galați – 9283 – 170 – 2,85

Bacău – 12093 – 118 – 2,81

Vâlcea – 7457 – 51 – 2,8

Teleorman – 5072 – 72 – 2,75

Caraș – Severin – 4379 – 82 – 2,71

Botoșani – 5518 – 119 – 2,69

Buzău – 6098 – 48 – 2,54

Giurgiu – 3691 – 88 – 2,43

Neamț – 8878 – 68 – 2,24

Suceava – 12495 – 195 – 2,24

Vaslui – 7143 – 92 – 2,11

Vrancea – 5013 – 78 – 1,89

Harghita – 4406 – 30 – 1,84

Olt – 6677 – 48 – 1,8

Gorj – 4114 – 42 – 1,72

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate