Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI noi la Primăria Alba Iulia, Direcţia Copilului, şcoli şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaNoi posturi sunt disponibile în judeţul Alba. În lunile iunie şi iulie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

director executiv (activitate protecţia persoanelor adulte şi/sau cu handicap)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalenţă în următoarele domenii: psihologie, sociologic, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau medicină; vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 3 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 4 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

medic primar specialitatea psihiatrie (1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi

medic primar.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

medic.

Condiţii pentru posturile de medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Condiţii pentru posturile de medic primar şi medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală: adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 22 iunie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Primăria Municipiului Alba Iulia – 13 posturi

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – ECDL, Programe tip CAD.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Compartiment energetic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie electrică, inginerie şi management, ingineria mediului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor; 26 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 11 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr, 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciului public – Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură – Compartiment Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): inginerie geodezică sau mine, petrol şi gaze, specializarea, topografie miniera; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – program Autocad – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, gradul debutant

Condiţii:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ştiinţe inginereşti sau ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:-; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Anunţ publicat în 25 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior (2 posturi) – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul investiţii şi lucrări publice

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul investiţii şi lucrări publice –Compartiment urmărirea execuţiei lucrărilor publice – Direcţia tehnică, dezvoltare

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; autorizaţie pentru activitatea de diriginte de şantier în domeniile: construcţii civile, industriale şi agricole: drumuri, poduri, tunete, piste de aviaţie, transport pe cablu: lucrări hidrotehnice; construcţii edilitare şi de gospodărie comunala; instalaţii aferente construcţiilor; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 4 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr, 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

muncitori necalificaţi (3 posturi), la Serviciul public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciul administrarea activităţilor domeniului public (studii generale)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2017, ora 10:00: proba practică la „Adăpostul public al câinilor fără stăpân” din municipiul Alba Iulia, Str. Rogozului nr. 40; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0372/586.473.

Primăria Municipiului Aiud

medic dentist – Direcţia de Asistenţă Socială, Compartiment cabinete medicale şi asistenţă medicală

Condiţii: diplomă de medic stomatolog sau diplomă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinii dentare, acreditată din România; certificatul de membru care atestă calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; autorizaţie de liberă practică, implicit asigurare de răspundere civilă valabilă pe anul în curs.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 3 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Arhitect – Şef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din Cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 26 mai. Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– director club sportiv (perioadă determinată)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani, limba engleză nivel mediu, cunoştinţe operare calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 iunie 2017

Concurs: 27 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 29 iunie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, telefon 0258/710110.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA la Birou contabilitate, buget, salarizare, achiziţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice; minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării exercitării funcţiei; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice şi operare SEAP.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 iunie 2017, ora 15.00

Concurs: 28 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 3 iulie 2017, ora 10.00 – proba practică; 6 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax 0258.730.148, e-mail: spap_Sebeş@yahoo.com.

 

Primăria Orașului Cugir

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Managementul calităţii

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, respectiv domeniile: economie, administrarea afacerilor, contabilitate, finanţe, management, marketing.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 26 iunie 2017

Concurs: 6 iulie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 10 iulie 2017: proba interviu

– şef birou – Biroul Administrarea teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti şi ştiinţe tehnice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 19 iunie 2017

Concurs: 28 iunie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 30 iunie 2017 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria comunei Lupşa

Compartiment administrativ, SVSU, drumuri comunale

şofer (buldoexcavator), treapta profesională I

Condiţii: studii medii sau studii generale; vechime minimă în muncă minimum 2 ani; permis de conducere categoria C şi diplomă absolvire curs de mecanic maşini şi utilaje, sau curs absolvire curs maşini şi utilaje terastre; aviz psihologic conducător auto

– şofer (autobasculanta tip RABA), treapta profesională 1

Condiţii: studii medii sau studii generale; vechime minimă în muncă, minimum 2 ani; permis de conducere categoria C şi atestat conducător auto; aviz psihologic conducător auto.

Termen limită de depunere a dosarelor: 19 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 26 iunie 2017, ora 11,00: proba scrisă; 29 iunie 2017, ora 11,00: proba interviu; 8 iulie 2017, ora 11,00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pol obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900

 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Ocna Mureş

administrator patrimoniu

Condiţii: studii superioare, minimum 5 ani vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 29 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

muncitor întreţinere – 1/2 post

Condiţii: studii medii (cu bacalaureat), vechime în muncă: minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 28 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“, Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141.

 

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos

– îngrijitor (femeie de serviciu)

Condiţii: studii generale sau studii medii; fără vechime/indiferent de vechimea în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 iunie 2017

Concurs: 29 iunie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 29 iunie 2017, ora 11.00 – proba practică; 29 iunie 2017, ora 13.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726285623/0258739118

ALTE POSTURI

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” din Alba Iulia

actor teatru/mânuitor păpuşi marionete gradul I, în cadrul Compartimentului artistic

Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă, în Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului; experienţă m arta mânuirii de păpuşi de minimum 10 ani; necesitatea unor aptitudini deosebite: creativitate, expresivitate, imaginaţie, comunicare, dicţie, aptitudini muzicale, motrice, capacitate de improvizaţie, de a interpreta o gamă diversă de roluri în spectacole.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 iunie, ora 15.00

Concurs: 19 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, , str. Andrei Mureşanu nr. 3, telefon 0258/811.752.

Primăria Oraşului Câmpeni

– administrator public, clasa I.

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe administrative; studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de administrator public; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 10 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini: abilităţi de comunicare şi adaptabilitatea la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză, exercitarea controlului decizional.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 20 iunie 2017, ora 11.00: proba scrisă; interviul şi susţinerea proiectului de management – în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Primăria oraşului Câmpeni – compartiment Poliţia Locală

– 3 funcţii publice clasa III, grad profesional asistent

– 2 funcţii publice clasa III, grad profesional debutant

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; aviz psihologic care să ateste că este apt pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 6 luni pentru funcţia publică poliţist local, clasa a III-a, grad profesional asistent.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 26 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, din Piaţa Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon: 0258/771.215, interior 37

Primăria Comunei Sâncel

– consilier I, principal (studii superioare)

Condiţii: studii superioare de lungă durată, domeniu economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; condiţii de vechime minimum 3 ani în domeniu economic; cunoştinţe de operare pe calculator.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 22 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 23 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, Judeţul Alba, telefon 0733/026.335

Primăria Comunei Pianu (Pianu de Sus) – 4 posturi

consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani în specialitatea studiilor.

inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an în specialitatea studiilor.

inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului economico-financiar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Anunţ publicat în 26 mai, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 26 iunie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111, interior 12.

Instituţia Prefectului – Județul Alba

– consilier IA

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare: 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul specializării Automatizări şi Calculatoare, Electronică aplicată, Telecomunicaţii, Informatică

– arhivar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de licenţă: curs de calificare – specializarea arhivar absolvit cu certificat acreditat la nivel naţional.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2017, ora 16.00

Concurs: 19 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 21 iunie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Județul Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/812.377.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax