Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Procurorii cercetează legalitatea lucrărilor de pe situl arheologic de la Șibot: Un ONG a depus plângere penală împotriva CNADNR și Strabag


Publicat

Oamenii legii din Alba continuă cercetările privind legalitatea lucrărilor derulate în zona sitului arheologic descoperit la Șibot, pe traseul viitoarei autostrăzi Orăștie-Sibiu, în care vestigii romane au fost îngropate de buldozere și excavatoare. În scopul prevenirii distrugerii sitului arheologic roman și, eventual, al modificării proiectului autostrăzii prin construirea unui viaduct, Asociația „România Vie” a făcut o plângere penală împotriva CNADNR și a firmei care efectuează lucrările, „Strabag„. Până în prezent, polițiștii IPJ Alba au finalizat faza administrării documentelor premergătoare, iar ancheta se desfășoară în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. 

Pentru a înțelege mai exact despre ce este vorba, vă prezentăm mai jos un fragment din textul plângerii penale, formulată de către Asociația „România Vie”:

„În cadrul lucrărilor de construcție la Autostrada A1, pe raza comunei Șibot, județul Alba, de o parte și de cealaltă a drumului naţional, a fost identificat un important sit arheologic ce a primit numele convenţional de Şibot 3. Din constatările arheologilor de la Muzeul Naţional de Istorie al României (MNIR) din Bucureşti, care au fost însărcinaţi cu cercetarea vestigiilor, era vorba de un vicus roman din secolele II-III d.Ch., însă unul destul de întins, bine conservat şi deosebit de important, întrucât constituia un centru meşteşugăresc major ce deservea caravanele şi unităţile militare care treceau pe drumul dintre Colonia Augusta Dacica Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei Romane şi oraşul Apulum, Alba Iulia de astăzi, reşedinţa garnizoanei principale a Legiunii a XIII-a Gemina. De altfel, respectivul drum roman trecea prin imediata vecinătate a aşezării Şibot 3. Astfel, deşi discutăm de un vicus, acesta avea mai degrabă trăsăturile unui orăşel industrial decât pe cele ale unei simple aşezări ţărăneşti.

Aflând că există intenţia ca în urma finalizării procedurii de descărcare de sarcină arheologică să se distrugă sau, în cel mai bun caz, să se îngroape ruinele în fundaţia autostrăzii, ONG-ul nostru a pornit o campanie pentru salvarea acestui sit arheologic, ca şi a altora din 2 din zonă – Turdaş, Tărtăria, Cristian etc. – prin modificarea proiectului autostrăzii (înălţarea pe un viaduct) şi luarea măsurilor necesare conservării şi valorificării vestigiilor. În acest sens, am sesizat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional printr-o petiţie în care solicităm şi o audienţă la Ministrul Puiu Haşotti, am organizat o acţiune culturală care să atragă atenţia asupra situaţiei timp de patru zile în vecinătatea sediului respectivului Minister, am avut o întâlnire cu arheologii Muzeului Naţional <Brukenthal> din Sibiu şi cu directorul acestuia, dl. Sabin Luca, am emis diferite comunicate, ce au culminat cu o scrisoare deschisă pe care am susţinut-o împreună cu Fundaţia Culturală <Roşia Montană> şi cu Asociaţia <Re.Generation>.

În pofida eforturilor noastre, am aflat că la data de 22 octombrie 2012, situl Şibot 3 fusese nivelat cu buldozerele de către contractorul S.C. STRABAG S.A., cu sediul situat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, 050726. Prin urmare, ne-am întâlnit de urgenţă cu directorul adjunct al MNIR, domnul Paul Damian, cunoscut de asemenea pentru descărcarea de sarcină arheologică de la Roşia Montană, care a coordonat cercetările de la Şibot, judeţul Alba. Acesta ne-a confirmat că echipa sa a încheiat etapa de exacavaţii propriu-zise în data de 20 octombrie 2012 şi a notificat acest fapt constructorului. Mai mult, domnul Paul Damian a confirmat că distrugerea ruinelor – pe care în acel moment de-abia o verificam printr-o deplasare la faţa locului – este foarte probabilă, aceasta fiind practica curentă în România, ca antreprenorul să nu mai aştepte eliberarea certificatului de eliberare de sarcină arheologică şi să treacă la desfiinţarea vestigiilor rămase în teren imediat ce este notificat de sfârşitul cercetărilor în teren.

Această practică este în totală şi flagrantă contradicţie cu procedurile consfinţite prin Legea nr. 378/2001 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi celelalte norme legale aplicabile în domeniu şi anume redactarea raportului de cercetare, emiterea de către Comisia Naţională de Arheologie a recomandării privind clasarea sau descărcarea sitului şi eliberarea de către Direcţia Judeţeană (Alba în această speţă) pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Mai mult, până la eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, potrivit dispoziţiilor aceleiaşi Legi nr. 378/2001 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, orice sit arheologic continuă să se bucure de regimul de protecţie”, precizează reprezentanții Asociației „România Vie”.

STRABAG: „Am fost informați de angajatorul nostru că trebuie să ne reluăm activitățile”

Iată câteva fragmente dintr-un mail primit din partea firmei „Strabag”, la încercarea Asociației „România Vie” de a înţelege cum s-a ajuns la distrugerea sitului Şibot: „Într-un email trimis în 14 noiembrie 2012, la orele 8.31, Martin PROCHINER, Technical Business Unit Manager, Business Unit EE, STRABAG AG, Infrastructura de Transporturi, Diviziunea 6B SEE, Subdiviziunea ME ROMANIA / BULGARIA ne-a comunicat următoarele:

„Am început investigaţia privind plângerile dumneavoastră şi sunt în poziţia de a vă informa următoarele. Strabag, o companie multinaţională, acţionează întotdeauna conform prevederilor contractului nostru, a obligaţiilor contractuale şi a legii în vigoare în speţă. Așa cum este prevăzut de lege, Strabag a încheiat un contract cu o entitate naţională românească care este în mod exclusiv autorizată să investigheze, documenteze, conserve şi dispune de un număr suficient de arheologi ca să adopte toate măsurile necesare. De asemenea, Strabag a sprijinit activităţile arheologilor cu aproximativ 150 – 200 de persoane pentru săpături, inclusiv cu excavatoare, camioane care să îndepărteze pământul excavat şi echipament uşor. În plus, noi am pus la dispoziţie hrană, apă curentă, şi transportul pentru toate persoanele participante la investigaţia arheologică de-a lungul întregii durate a investigaţiilor. Durata investigaţiei arheologice a fost de aproximativ 10 luni.

La 22 octombrie 2012 am fost informaţi de angajatorul nostru că trebuie să ne reluăm activităţile în zonele anterior restricţionate conform obligaţiilor noastre contractuale şi a proiectului aprobat.

Vă asigurăm că Strabag şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale şi a acţionat pe deplin în respectul prevederilor contractului”.

Asociația România Vie: „Nu a existat niciun certificat de descărcare de sarcină arheologică”

„Este astfel evident că nu a existat niciun certificat de descărcare de sarcină arheologică înainte de distrugerea ruinelor şi că nici nu a existat timpul fizic necesar parcurgerii tuturor etapelor preliminare acestuia: raport de săpături, aviz consultativ al Comisiei Naţionale de Arheologie etc. Aşadar, nu putem concluziona decât că legea a fost încălcată în mod flagrant, iar prejudiciul adus este unul uriaş, poate chiar inestimabil. În opinia noastră, faptele comise de sus-numiţii şi de alţii ce urmează a fi identificaţi, ca şi de persoanele juridice implicate- CNADNR, STRABAG etc.-constituie infracţiunile prevăzute de următoarele articole ale Codului penal:

1. Fapta prevăzută de art. 217 C.pen. (distrugere) alin. 2: „Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă.

În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. (…)

Dispoziţiile prevăzute în alin. 2, 3 şi 4 se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului.”

2. Fapta prevăzută de art. 248 C.pen. (abuzul în serviciu în contra intereselor publice): “Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţa, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani” coroborat cu art. 248/1 C.pen. (abuzul în serviciu în forma calificată): “Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

3. Fapta prevăzută de art. 249 C.pen. (neglijenţa în serviciu):”Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă a patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.”

4. Fapta prevăzută de art. 280/1 C.pen. (nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri):”Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuieşte pierderea pentru patrimoniul cultural naţional sau pentru fondul arhivistic naţional a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevăzut în alineatul precedent a fost pricinuită prin săvârşirea unei fapte care constituie prin ea însăşi o altă infracţiune, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. 5 Fapta prevăzută în alin. 1 nu se pedepseşte, iar în cazul faptelor prevăzute în alin. 2 pedeapsa nu se majorează, dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă, făptuitorul înlătură rezultatul infracţiunii făcând ca bunul să reintre în acel patrimoniu sau fond.”

5. Fapta prevăzută de art. 323 C.pen. (asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni): “Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni, altele decât cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii.

Dacă fapta de asociere a fost urmată de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică celor care au săvârşit infracţiunea respectivă pedeapsa pentru acea infracţiune, în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. 1.

Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin. 1, care denunţă autorităţilor asocierea mai înainte de a fi fost descoperită şi de a se fi început săvârşirea infracţiunii care intră în scopul asocierii”, mai menționează Asociația România Vie.

Vedeți AICI mai multe despre felul în care lucrările la autostradă afectează situl arheologic.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. Nick TEODOREANU, Presedinte al Centrului Ortodox FILOCALIA si Director General al Institutului Diplomatiei Culturale

  luni, 01.04.2013 at 21:27

  • Costin Crisan

   marți, 02.04.2013 at 13:44

   Asociatia Romania vie si opinia publica sa stie ca intre Ministerul Culturii si Ministerul Transporturilor este semnat un ordin comun prin care, dupa incheierea cercetarii arheologice, investitia poate continua.- Altfel spus, arheologul nu poate face nimic, nu poate propune nimic. Si daca o face, pana la aprobarea Certificatului de descarcare de sarcina arheologice, autostrada este gata! Vedeti aici ca Strabag-ul acesta isi justifica cu aroganta sprijinul dat arheologilor: utilaje, forta de munca, cazare si masa…Mai este un amanunt aici care trebuie retinut:asta denota un dispret total fata de istoria noastra! …am mai vazut la Astaldi si Max Bogel tot astfel de comportamente. Vin şefii de lucrari pe santiere si cand le prezinti despre ce este vorba privesc ostentativ si unii chiar si scuipa in dispret, intr-o parte, detanjati de marturiile istorice descoperite. Ceea ce ma mahneste pe mine, dar nu ma mira, este atitudinea statului roman, pentru ca institutiile sale sunt cele care dau tonul la astfel de comportamente, respectiv ministrii. Acum va spun eu care va fi deznodamantul pevestii acestea:singurii vinovati sunt arheologii, in cazul de fata Paul Damian! …Mai pe romaneste, acarul Paun! ….in rest, toate ministerele au facut si a dres pentru salvarea istoriei, si daca erheologii au zis ca au incheiat sapatura si nu au mai facut nimic, normal ca utilajele au distrus totul….Urata poveste, si prea romaneasca: noi ne batem joc de noi. Ne mutilam istoria, cladim in locul ei lucruri marunte, de proasta calitate cu sume exorbitante de bani, si pe deasupra ii mai lasam si pe altii, respectiv companiile multinationale sa ne ingroape definitiv trecutul….Bravo noua! Inca un succes mare in actul de guvernare…….

 2. interesatu

  marți, 02.04.2013 at 19:06

  Mai fratilor nu mai tot dati inainte cu vestigiile romane. Cu vestigiile de pe str.Traian ce ziceti ? In loc de un bloc de locuinte apare o gaura plina de pietre (vestigii) in care sunt o groaza de PET-uri si buruieni cat casa. De asta se ocupa tot guralivi de la Romania Vie ? Ce s-ar fi intamplat in centrul Clujului daca acele vestigii ramaneau descoperite ? Sunteti niste gulgutieri si va bagati singuri in seama. Datii fratilor inainte cu autostrada ca pentru o fundatie de casa nu se darama lumea. Ca Ponta deabia asteapta sa se opreasca lucrarile sa dea banii la centura ocolitoare de la TG.JIU.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO: Persoanele cu febră sau cu simptome respiratorii au acces prioritizat în secțiile de votare. REGULI și MĂSURI OBLIGATORII

Publicat

Persoanele cu febră, cu simptome respiratorii sau cu risc mare de îmbolnăvire vor avea acces în secțiile de votare la alegerle locale și pot solicita accesul cu prioritate la urne. Cetăţenii cu drept de vot care se vor prezenta duminică la urne trebuie să respecte anumite reguli de protecţie sanitară în contextul pandemiei de COVID-19.

Autorităţile au instituit măsuri care privesc accesul şi fluxul alegătorilor în sediul secţiei de votare, dar şi exercitarea propriu-zisă a dreptului de a alege.

Persoanele cu risc mare de îmbolnăvire pot solicita acces prioritar în localul de vot, iar în cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente sau este febril va fi organizat accesul prioritizat al acestuia la urne.

Accesul alegătorilor în sediul secţiei de votare se va face eşalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi la ieşirea din acesta.

În situaţia în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secţiilor de votare, personalul de pază va asigura distanţarea de minimum un metru între persoane. Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu vârsta de peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare prin măsuri organizatorice.

Distanţarea de minimum un metru poate fi asigurată şi prin marcarea acesteia între persoanele ce aşteaptă în curtea sau în faţa sediului secţiei de votare. Este recomandabil ca şi în curtea sau în faţa sediului secţiei de votare alegătorii să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, precizează autorităţile.

La intrarea în sediul secţiei va fi organizat un filtru, asigurat de personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecţie sanitară şi flacon cu dezinfectant, iar alegătorii vor fi supuşi unui triaj observaţional şi vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru noncontact.

Dacă nu sunt evidenţiate temperatura de peste 37,3 grade C şi/ sau simptome respiratorii evidente (de exemplu tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie), alegătorul îşi va dezinfecta mâinile, va intra în sediul secţiei de votare, păstrând distanţa de minimum un metru faţă de celelalte persoane şi evitând atingerea pe cât posibil a suprafeţelor. În cazul în care un alegător nu dispune de masca de protecţie, acestuia i se va pune la dispoziţie una, pe care o va purta pe tot parcursul prezenţei în interiorul sediului secţiei de votare şi în localul de vot.

Alegător cu febră sau simptome respiratorii – care este procedura stabilită în secțiile de votare

În cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau este febril (este depistat cu temperatura de peste 37,3 grade C), personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot astfel:

– alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi va fi menţinut la distanţă de celelalte persoane în exteriorul sediului secţiei de votare;

– se va identifica rapid numărul secţiei de votare la care alegătorul este arondat şi va fi anunţat preşedintele biroului electoral al secţiei de votare de existenţa cazului unui alegător ce necesită acces prioritizat;

– în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să stea cât mai puţin timp în interiorul acestuia;

– alegătorul îşi va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare;

– va fi condus în interiorul sediului secţiei de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafeţele sau cu alte persoane;

– după îndeplinirea cu celeritate a formalităţilor prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrarea în local;

– după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara sediului secţiei de votare;

– cabina de vot va fi dezinfectată prin ştergerea suprafeţelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool şi prin ştergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; acolo unde este posibil, după primul alegător febril şi/ sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârşitul zilei de votare doar alegătorilor febrili şi/ sau cu simptome respiratorii;

– alegătorului i se va recomanda purtarea măştii de protecţie până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;

– în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alţi alegători sau cu alte persoane, şi va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

Accesul alegătorilor în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum un metru între persoane.

Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot şi la ieşirea din acesta.

Potrivit ordinului emis de ministrul Sănătăţii şi cel al Afacerilor Interne, alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV.

Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe baza de alcool sau va schimba mănuşile.

În vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 metri faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare; după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca, astfel încât să acopere nasul şi gura.

Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secţiei de votare să nu fie necesară.

Totodată, se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea ”Votat”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

Dacă alegătorul şi-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot şi a purtat masca de protecţie pe durata staţionării în localul de vot, ştampila cu menţiunea ”Votat”, buletinele de vot, pixul şi documentele atinse vor fi considerate necontaminate.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu ”Votat”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

La urne, fiecare alegător va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul judeţean şi unul pentru preşedintele consiliului judeţean.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea ”Votat” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi introduce fiecare buletin de vot în urna corespunzătoare.

Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

Alegătorul restituie preşedintelui ştampila cu menţiunea ”Votat”, care se aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul celor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea ”Votat” şi data scrutinului.

În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.

De asemenea, persoana care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singură are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a o ajuta, un însoţitor ales de ea. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Program special la serviciile de evidența persoanelor din Alba, cu ocazia alegerilor locale 2020. Detalii pentru cetățeni

Publicat

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor (DPCEP) Alba anunță că programul de lucru cu publicul a fost extins și în weekend la serviciile publice comunitare locale, pentru a permite desfășurarea procesului electoral în bune condiții.

Potrivit sursei citate, în zilele de 26 și 27 septembrie 2020, programul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Alba va fi extins pentru eliberarea actelor de identitate pentru persoanele cu drept de vot, astfel:

Programul D.P.C.E.P. Alba:

– sâmbătă, 26 septembrie 2020, între orele 8.00 – 16.00;

– duminică, 27 septembrie 2020, între orele 7.00 – 21.00.

Program servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Alba – sâmbătă, 26 septembrie / duminică, 27 septembrie:

AIUD 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

ALBA-IULIA 8.00 – 16.00 /  7.00 – 21.00

BLAJ 7.00 – 16.00 * / 7.00 – 21.00

SEBEȘ 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

ABRUD 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

BAIA DE ARIEȘ 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

CÂMPENI 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

CUGIR 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

OCNA-MUREȘ 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

TEIUȘ 8.00 – 16.00 / 9.00 – 21.00

ZLATNA 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

IGHIU 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

JIDVEI 8.00 – 16.00 / 7.00 – 21.00

*cu posibilitatea prelungirii programului, în funcție de solicitări

Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din municipiile Aiud, Alba-Iulia, Blaj și Sebeș, orașele Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna-Mureș, Teiuș, Zlatna și comunele Ighiu și Jidvei vor soluționa, cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru motivele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. f), g) și j) (pierdere, furt, distrugere, deteriorare si anularea actului de identitate) din Ordonanța de urgență a Guvernului 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu sau fără o programare prealabilă telefonică sau online.

Cetățenii care dețin acte de identitate ale căror termen de valabilitate a expirat sau va expira în perioada 1.03.2020-27.09.2020 își pot exercita dreptul la vot în baza acestor documente.

Actele de identitate ale căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 1.03.2020 își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Informații suplimentare la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor care deservește localitatea de domiciliu/reședință.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Zece noi trasee marcate pentru alergare, în Munții Apuseni. Acestea sunt adresate atât avansaților, cât și începătorilor

Publicat

Au fost realizate zece noi trasee de alergare montană, în Munții Apuseni. 

Membrii clubului Xterra Sport Bihor au anunţat recent că alergătorii montani au la dispoziție zece noi trasee marcate şi realizate de ei, în Remeţi, Vârtop şi Stâna de Vale.

Acestea sunt dedicate atât începătorilor, cât şi avansaţilor, potrivit alerg.ro.

Traseele se adaugă celor cinci deja existente (două în Roșia și trei în Șuncuiuș) și care au fost lansate anul trecut.

Cele zece noi trasee sunt marcate cu plăcuţe desenate cu silueta unui alergător, colorată în funcţie de nivelul de dificultate al traseului: galben – pentru începători, verde şi albastru – nivel mediu şi roşu – pentru avansaţi.

În total, traseele – care sînt în circuit – au 194 de kilometri, iar cel mai lung este de 38km, în Remeți, putînd fi parcurs în circa 5h:30min. Cel mai scurt traseu are 12 km.

Detalii despre noile trasee pot fi găsite pe site-ul SportinApuseni.ro, care oferă informații şi despre atracţiile turistice de pe trasee, cu posibilităţile de cazare din zonă, producători locali, meşterii populari, alte sporturi practicate în zonă: cicloturism, via ferrata, canioning, căţărare, rafting sau ski.

Proiectul de realizate a traseelor noi a fost finanţat integral de către Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor (AMD), bugetul fiind de 35.000 lei.

Președintele Xterra Sport , Szokolszky István, a mai spus că în următorii doi ani clubul ar mai vrea să realizeze „Traversarea Apusenilor”, ce ar urma să fie cel mai lung traseu de alergare montană de la noi. „Ne-am gîndit că ar trebui să aibă peste 300 kilometri. Vrem să înceapă din Vadu Crişului şi să se sfîrşească în Zlatna, în judeţul Alba”, a arătat Szokolszky.

Citeste mai mult
Publicitate

POLITICA

Comunicat Beniamin Todosiu (președinte USR-PLUS): Alege echipa USR-PLUS, oameni care au viziune pentru viitor!

Publicat

Sunt Beniamin Todosiu și sunt un om nou în politică. Sunt un om ca și TINE care s-a sătura de promisiuni neonorate și de politicienii care își amintesc de oameni doar în campania electorală. Sunt un tânăr antreprenor. Am o afacere crescută sănătos, am o familie frumoasă și NU AM nevoie de o funcție publică pentru bani sau beneficii.

Mi-am asumat să candidez la alegerile locale, alături de colegii mei din USR – PLUS, pentru că vreau să schimb în bine comunitatea în care trăiesc.

Alegerile locale sunt despre OAMENI. Sunt, în primul rând, despre viața oamenilor din comunitatea ta, despre greutățile și problemele lor și despre străzile lor uitate de administrația locală. Alegerile locale sunt despre copiii care învață în școli și grădinițe nemodernizate, despre satele uitate parcă în Evul Mediu, despre sărăcie, deznădejde și lipsa speranței într-un viitor mai bun. Am curajul să vorbesc despre toate acestea pentru că sunt imaginea realității din jurul nostru.

Am 33 de ani și vreau ca băiețelul meu să crească într-o România cu adevărat NORMALĂ, nu o Românie a penalilor în funcții publice sau în care există hoție în instituțiile publice.

Vreau educație de calitate, vreau dezvoltare economică, vreau să oprim depopularea gravă din zona rurală a județului Alba.

Vreau viziune, transparență, cheltuirea corectă a banilor publici și respect pentru tine, CETĂȚEANUL.

Da! Sunt un om nou în politică și am decis să mă implic pentru că m-am săturat de promisiunile nerespectate ale politicienilor tradiționali. Acești politicieni sunt cei care au mințit și au furat România în ultimii 30 de ani. E o Românie amanetată de ei, o Românie cuprinsă de ciuma politică, indiferent că este roșie sau galbenă. E România incompetenței, pilelor, risipei banului public și în care cetățeanul e tratat cu dispreț.

E timpul să spunem STOP! Ajunge!

E timpul să alegem oameni care au viziunea pentru viitor.

Mesajul meu este simplu: aveți încredere în oamenii din USR-PLUS, oameni obișnuiți ca voi, care au avut curajul să facă pasul spre politică.

Haideți la vot duminică! Votați cu inima curată și cu gândul la strada pe care locuiți. E locul cel mai important din România pentru că, în următorii patru ani, acolo veți trăi și acolo vă veți crește copiii. E dreptul vostru să fie curată și modernizată, iar primarul să vă viteze frecvent, nu doar în campania electorală.

Haideți la VOT în 27 septembrie și aveți încredere în echipa USR-PLUS! Sunt oameni ca VOI, hotărâți să schimbe Alba în BINE!

#oameni_ca_tine

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeană Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”,

Cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate